AŠ ESU mokymas apie simbolinį vaizdą, atsiradusį Vokietijos laukuose, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 08 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą, atsakant į mano dvasios sesės, Tavosios dukros pateiktą klausimą – tie simboliniai žiedai, tas vaizdinys, kurį atrado skrendantis oro balionu Vokietijos lauke, labai primena mūsų turimą Tavo simbolį, Tavo ženklą. Ir jeigu Tu norėtum perteikti mokymą šiuo klausimu, paaiškinantį mums, aš esu pasirengęs jį pagarsinti.

AŠ ESU:

Mano mylimiausi vaikai, Aš esu VISUMINĖ ASMENYBĖ, tas neišsenkantis Šaltinis, laikantis kūriniją – ir Rojaus Trejybę – Savajame glėbyje, esu AŠ ESU, kurį jūs puikiai suvokiate kaip tą nesibaigiančią energijos tekėjimo Upę, kuri geria savo tėkmę iš Manojo energijos Vandenyno, kurį Aš sutelkęs Savyje ir atiduodu Absoliutams, kad Jie galėtų taip pat padalinti šitą energiją Rojaus Trejybės egzistencialiems be pradžios ir pabaigos Lygiaverčiams Trims Asmenims. Manoji energija – kupina Meilės – turi tokią milžinišką galią, kad jos paskleisti į kūriniją Aš negaliu TIESIOGIAI, nes ji tą kūriniją sudegintų iš Mano Meilės KARŠČIO, todėl Aš ją atiduodu per Savo nuostabiausius Dvasinius Partnerius – Rojaus Trejybę – atiduodu, kad Jie suteiktų ją jums, kaip dvasinėms asmenybėms, gavusioms kilmę iš Manęs, ir Rojaus Trejybės, kad jūs patirtumėte, kokia nuostabi yra dvasinės energijos sklaida, ir tuo pačiu dvasinis imlumas jai, ir toji būsena, kurios patį pradinį akimirksnį jūs jau lyžtelite per šitą gyvą Komuniją, kada bendraujate su Manimi.
Tas klausimas, kurį jūs dabar iškėlėte, iš tikrųjų neturi tiek daug prasmės, kiek jūs norite jam suteikti. Aš suteikiu daug simbolinių atvaizdų, kurių negali įminti daugybė jūsų mokslininkų, religijos įvairių vedlių, politikų, ir Mano tų vaikų, kurie yra nuoširdūs tiesos ieškotojai. Todėl dabar jūsų pamatytas vaizdas jums suteikia tiesioginį simbolinį ryšį su jūsų nauju Rojaus Trejybės simboliniu ženklu. Jeigu tas ženklas jums būtų parodytas prieš gerus metus, kada dar nebuvo naujo Rojaus Trejybės simbolinio ženklo, jūs nebūtumėte ir atkreipę dėmesio, kad šitas ženklas turi kažkokią gilesnę jums prasmę. Jūs tada turėjote Rojaus Trejybės trijų koncentrinių žiedų simbolį, ir jūsų akys savaime ieško šitų koncentrinių žiedų simbolinio atvaizdo bet kuriame viršgamtiniame vaizde, jeigu nors kiek tas vaizdas primena šį simbolį. Tačiau dabar jūs jau atkreipiate dėmesį, kad būtent šitas jūsų išvystas ženklas yra panašėjantis ir į senąjį Rojaus Trejybės simbolinį ženklą, jeigu žvelgiate į vieną skritulį, paimtą kaip atskirą plotą, ir tuo pačiu jūs matote, kad visas šitas simbolinis vaizdinys apima ir jūsų tą naująjį simbolinį ženklą. Tačiau šitas simbolinis jūsų akims – ir jūsų dvasinei asmenybei – ženklas yra TIKTAI IŠORINIS simbolis.
Kada jūs turite savo viduje kaip GYVUOSIUS Tėvus MUS VISUS, tada šitas DVASINIS GYVASIS ryšys ir jūsų DVASINĖS ASMENYBĖS DVASINĖ BŪSENA, nors ir suvokiama materialių smegenų dėka, pranoksta bet kokį vaizdinį, bet kokį materialų simbolį, kurį gali išvysti jūsų materialus žvilgsnis. Reiškia, jums tas dvasinis gyvasis ryšys yra toji atrama dvasinei asmenybei, į kurią jūs turėtumėte remtis.
Išoriniai simboliai – jie stiprina tik tuos, kurie nėra taip tvirtai atvėrę savo dvasinės asmenybės Mūsų dvasiniam gyvam ryšiui.
Kada jūs pajuntate dvasinį peną per atsivėrimą, per gyvąją komuniją su Manimi, jūs patiriate vidinę GYVĄ Mano pasireiškimo išraišką JŪSŲ VIDUJE, ir toji BŪSENA jums leidžia PATIRTI Mano gyvą BUVIMĄ, kaip dabar jūsų materialus žvilgsnis taip pat jus sustiprina, žvelgiant į šitą simbolinį ženklą, jums tokį artimą naująjį Rojaus Trejybės simbolį. Jus šitas simbolinis vaizdinys sustiprina, tačiau jis sustiprina išoriniu žvilgsniu, kai tuo tarpu jūs turėtumėte stiprėti nuo Mano gyvo PASIREIŠKIMO JŪSŲ VIDUJE.
Jūs ne kartą esate užklydę įvairiuose šaltiniuose aprašymų, arba net ir pačių vaizdų, kada žmogus negali įminti tos mįslės, kai atsiranda tokie simboliniai ženklai įvairiuose laukuose; ir yra tokie ženklai, kurie gali būti matomi tiktai iškilus į labai didžiulį aukštį. Nuo planetos paviršiaus jūs negalėtumėte to ženklo net suprasti, kad tai yra kažkoks vaizdinys. Tai daroma specialiai, kad jūs galėtumėte iš tikrųjų mėginti suvokti, kad yra GALINGESNĖ Asmenybė, tvarkanti ir tą patį energetinį šitokio simbolinio ženklo sukūrimą, ir tuo pačiu yra didesnė prasmė žvelgiančiajam, kada jis kelia sau klausimus, pirmiausia – ką reiškia toks ženklas ir kokia jo kilmė, kaip jis atsirado.
Ir natūralu, jūsų planetoje dvasinis slenkstis yra dar toks žemas, kad daugybė Manųjų vaikų, neturinčių jokio supratimo apie aukštesnį dvasinį gyvenimą, tuoj pat mėgina šitų simbolinių įvairių ženklų atsiradimą, ir tuo pačiu jo simbolinę išraišką, priskirti jūsų kitiems dvasiniams broliams ir sesėms, kad tai yra jų rankų darbas. Tačiau, Aš turėdamas daugybę priemonių, kurias suteikiau Savo kitiems vaikams, kurie manipuliuoja energiją, taip pat sumaniau ir jų pasireiškimą – įvairiapusį pasireiškimą – kad tie simboliai nebūtų traktuojami vienprasmiškai, kad jie būtų suteikiami kiekvienam pagal to žvelgiančiojo sugebėjimą šitame simbolyje įžvelgti sau prasmingą tiesos išraiškos nors mažytį impulsą. Tie, kurie iškart mėgina PANEIGTI aukštesniojo energetinio atvaizdo perkėlimą į materiją GALIMYBĘ, ir ŠALTINĮ, jie dėl TO PRASMĖS ĮVARDIJIMO nesivargina – paneigimas yra akimirksniu, ir daugiau jų jokie argumentai neįtikina.
Tuo tarpu Mano vaikai, NUOŠIRDŽIAI ieškantys atsakymų į GILESNIUS klausimus, jie suteikia tų ženklų kilmei kitos planetos gyventojų apsilankymą, ir jų tam tikro savojo apsilankymo šitame pasaulyje tam tikrą parašą – simbolinį parašą – kurio mįslę vertėtų įminti žmonijai. Todėl jūs dažnai pamatysite, kad šitie simboliai nėra taip, kaip pavyzdžiui, ir jūs galbūt norėtumėte, kad būtų išreikšti vienprasmiškai. Štai jūs turite naująjį Mano simbolinį atvaizdą, ir kad būtent šitas simbolinis atvaizdas ir būtų perteiktas, kaip jums būtų miela matyti ir jausti tą sustiprinimą iš išorės, tačiau Aš suteikiu daugybę prasmių kiekvienam tokiam energetinio pasireiškimo simboliui materialia išraiška, kad kiekvienas galėtų pažvelgti ir surasti jame kokį nors niuansą, kuris jam suteikia tam tikrą atsaką į jo kokį nors iškeltą klausimą.
Todėl Mano šitie mylimiausieji vaikai, paliekantys energetinį atspaudą ir parašą jūsų laukuose, palieka daugiaprasmius simbolius, kad jūs galėtumėte į juos pažvelgti studijuodami tiek jų materialią išraišką, tiek ir mėgindami suvokti jų dvasinę prasmę.

Algimantas:
Ačiū tau, mylimas AŠ ESU. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia, mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal