Visuminės Dievybės – AŠ ESU – mokymas apie skiepus, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2015 01 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, Mylimas AŠ ESU, aš esu pasirengęs suteikti Tavąjį mokymą garsu, kurį Tu perteiki virpesiais, atsakydamas į Tau pateiktą klausimą apie skiepus. Ar jie mums reikalingi, ar iš tikrųjų be skiepų vėl užplūs mus nepagydomos ligos?


Visuminė Dievybė AŠ ESU:


Mano mylimiausias sūnau, kaip ir MANO VISI mylimiausi SŪNŪS, AŠ ESU VISUMINĖ DIEVYBĖ jūsų nuostabiai pavadinta AŠ ESU, TOKIU NUOSTABIU IR VISAAPIMANČIU – IR JUS APIMANČIU – VARDU. Jūs taip pat sakote – aš esu – kada įvardinate SAVO ASMENĮ, taip ir AŠ ESU ĮVARDINTAS ŠITUO VISAAPIMANČIU žodžiu, nes ESU VISUMINĖ DIEVYBĖ, SAVYJE LAIKANTI VISUS POTENCIALUS – VISĄ AMŽINYBĘ – IR LAIKANTI SAVO DABARTIES AKIVAIZDOJE IR AKIMIRKOJE, NES AŠ GYVENU TIK TĄ AKIMIRKĄ, KURI VADINASI AMŽINYBĖ.
Jūs gyvenate šitame pasaulyje patį pradinį gyvenimą pakeliui pas Mane – Rojuje – jūs gyvenate kupinoje jums iššūkių aplinkoje – kunkuliuoja jūsų aplinka – tačiau AŠ ESU ramybės ir palaimos ŠALTINIS, jeigu jūs būtumėte visi – Mano vaikai, kurie PATYRĖ MANE SAVO ATSIVĖRIMU MAN DVASIOJE, ir taip pat PALIUDIJANTYS Mano gyvą buvimą viduje savąja BŪSENA, JŪS NETURĖTUMĖTE NĖ VIENOS LIGOS – NĖ VIENOS LIGOS – nuo kurios dabar ieškote išorinio apsisaugojimo mechanine priemone - sukurtomis cheminėmis vakcinomis. Kada jūsų viduje kunkuliuoja nerimo audros, kada jūsų dvasinis asmuo snaudžia – nėra pažadintas, kaip dvasinis daigas, kad stiprėtų ir jo nepasiektų nė viena, jums dabar, iš tikrųjų, prieinama materialiam pavidalui liga, net ir jeigu jinai yra užslopinta, bet jūsų ta tariamai materiali gerbūvio aplinka, pagrįsta SAVANAUDIŠKAIS INTERESAIS, O TUO PAČIU IR ŽEMO DAŽNIO ENERGETINIAIS VIRPESIAIS, KURIE PRIPILDO JŪSŲ ASMENYBES, todėl jūs ir sergate tomis ligomis, nuo kurių mėginate apsisaugoti įvairiais mechaniškai sukurtais cheminiais vaistais. JŪS NEPASITIKITE MANIMI, JŪS NEPASITIKITE, kad AŠ jums suteikiau palaimą, kurioje NĖRA NET IR ŠEŠĖLIO JOKIŲ LIG. Bet jūs šitą palaimos būsena turite pasiekti savyje, JUMS ATRODO, milžiniškų pastangų dėka, ir kadangi jūs tokių pastangų NENORITE dėti, jūsų materialus protas iš prigimties, per visą evoliuciją, buvo vangus, tik aplinka, kiek jam leido, arba tikslesnis žodis, privertė jį judėti, krutėti savo mintimis ir veiksmais, tiek jūs ir veikėte - jeigu buvo pažadintas jums alkis, jūs ėjote ieškoti maisto, jeigu ėmėte šalti, jūs siekėte surasti išeitį, kaip apsaugoti jūsų materialų kūną, jūs siekėte apsaugoti jį net ir toje aplinkoje, kuri buvo nepalanki, kad apsaugotumėte savo gyvybę nuo aplinkos – nuo plėšrūnų – ir jūsų ieškojimai jums suteikė galimybę įskelti ugnį, kuri gąsdino tuos pačius žvėris, bet jums teikė saugumą.
O kada jūs atradote savo viduje tą nepasotinamą GODUMO JAUSMĄ, jūs pradėjote kurti materialią civilizaciją ANT SMĖLIO PAMATŲ, Todėl natūralu, jūsų materialus pavidalas, kontroliuojamas jūsų materialaus proto, vis daugiau kaupė į savąjį aruodą, kokį jūs turite kaip pasąmonę, visą tą informaciją – tiek blogio, tiek gėrio pasireiškimo – jūsų asmens, ir jūsų artimųjų. Kada vyko keliavimas iš vienos vietos į kitą, jūs išgirsdavote įvairių pasakojimų ir ne visi pasakojimai jums būdavo suprantami, bet jie vis tiek likdavo jūsų pasąmonėje, ir per kartų kartas jūs sukūrėte milžinišką tamsos ir baimės aruodą, kuris iškreipia jūsų materialaus kūno laikrodį, kuris turi rodyti LABAI TIKSLŲ LAIKĄ. Aš turiu omenyje čia kaip metaforą laikrodį. Ir dabar jūsų laikrodis tai vėluoja, tai skuba – tai jūs lekiate, tai jūs atsiliekate – ir KIEKVIENA LĄSTELĖ JAUČIA tokį laikrodžio biologinį pulsavimo skubėjimą arba atsilikimą; ir ji negali suprasti jūsų, KO jūs siekiate savo TOKIA gyvensena, kai AŠ NESUMANIAU LĄSTELEI GYVENTI TOKIOS EKSTREMALIOS ĮTAMPOS IR STRESO SĄLYGOMIS toje aplinkoje. Šitaip jūs sukuriate tą žemo energetinio dažnio lauką, kuriame ir pasireiškia tie virusai, nuo kurių jūs mėginate apsiginti įvairiais cheminiais vaistais, tarp jų ir vakcinomis, kurias jūs paaiškinate, kad tai yra švelnus tos pačios ligos sukėlėjas, nuo kurios jūs tada įgyjate imunitetą.
Tačiau jūs visiškai nekreipiate dėmesio, kad AŠ JUMS SUTEIKIU TĄ GYVYBIŠKĄ IMUNITETĄ, prie kurio NEGALI prisikasti joks virusas, jokia bakterija, kuri galėtų jūsų kūną užteršti – bet jumyse yra NEAPVALYTAS tas pasąmonės tamsos ir baimės ARUODAS. Jisai jums suteikia GAUSYBĘ PAPILDOMOS BAIMĖS apraiškos jūsų sąmonės lygiu, kada jūs girdite – kai JŪSŲ PRIPAŽINTI autoritetai tvirtina – kad be vakcinos jūs negalėsite savo šito materialaus kūno apsaugoti nuo ateityje galėsiančios pasireikšti ligos. LIGA DAR NEPASIREIŠKĖ, JŪS JAU KUPINI BAIMĖS mėginate apsisaugoti.
TAI RODO JŪSŲ KLAIDINGĄ MEDICINOS KRYPTĮ.
Tačiau, per kartų kartas ji žengusi KLAIDINGA KRYPTIMI, taip pat klaidingai vairavo ir visą savo gausių pacientų armiją. Juk dabar jūsų dvasios broliai ir sesės, kurie nėra baigę medicinos mokslų, ir kurie taip pat turi daugybę pasąmoninių baimių srautų, negali priešpastatyti jokių argumentų, kada VISA LAVINA daktarų visose pasaulio šalyse tvirtina tą patį – vakcina reikalinga.
Yra tų Mano vaikų, kurie MĖGINA ATSISPIRTI, bet jų yra tokia nežymi saujelė, kad jų balsas nėra girdimas. Todėl, ta lavina informacijos, iš TARIAMAI mokytų vyrų ir moterų, negali būti įveikta, nes jų skaičiaus santykis yra nesulyginamas, todėl jūs girdite ir iš tų NUOŠIRDŽIAI einančių PRIEŠ dirbtinių priemonių panaudojimą, kad jos, NATŪRALU, SUKELIA IR ŠALUTINIŲ PASEKMIŲ KIEKVIENAM ORGANIZMUI, vienam daugiau, kitam mažiau. Šitų mažyčių grupelių balsas nėra tokios apimties ir tokio mąsto, kad kiti Mano vaikai išgirstų ir patikėtų šita informacija – jie tiki tuo, ką girdi, kada jiems pateikiami patyrimai, kada jiems pateikiami tam tikri argumentai, kada pasakojamas tam tikras epizodas, tai tie besiklausantys ar skaitantys kokias nors knygas, tuo metu patiki, tačiau tai yra TEORINIS PATIKĖJIMAS, JIS NEPAVIRSTA PRAKTIKA, nes po kurio laiko vėl išgirsta TĄ LAVINĄ pateikiamų teiginių, kuriuos perteikia tie mokslo vyrai, save vadinantys gydytojais.
Todėl jūs nesuformuojate vidinės būsenos, BŪSENOS, KURIĄ PAJAUSTUMĖTE, KAD JŪSŲ VIDUS TURI MILŽINIŠKĄ PASITIKĖJIMĄ – PASITIKĖJIMĄ, kad jūsų neįveiks jokia viruso apraiška. Toji būsena nėra suformuojama taip paprastai ištarus – TAIP, AŠ PASITIKIU – tai yra tiktai INTELEKTUALUS TVIRTINIMAS.
Tuo tarpu VIRUSUI YRA NEPRIEINAMAS TOKS SĄMONĖS LYGIS, nes kiekviena MANO SUMANYTA ląstelė šitam materialiam organizmui YRA VALDOMA SĄMONĖS, IR NET PASĄMONĖS APRAIŠKŲ, PASIEKUSIŲ SĄMONĖS PAVIDALĄ - SĄMONĖS IŠRAIŠKĄ, ir tą jaučia jūsų vidinis gyventojas. Tai jeigu jūs neturite TO DVASINIO PAMATO IR ĮTIKĖJIMO VIDUMI, kad jūs jau nebekreiptumėte dėmesio į tuos, kurie jums aiškina apie skiepų TARIAMĄ teigiamą poveikį, tuomet jūs turite išgirsti šitą perspėjimą, ir VADOVAUTIS TOMIS NUOSTATOMIS, KURIAS JŪS TURITE VIDUJE SAVO BŪSENA SUSIFORMAVĘ. Jeigu tų nuostatų viduje nėra tokių – BŪSENOS IŠRAIŠKA – reiškia jūs nesate atsparus tiems žemo energetinio dažnio virpesiams. O kada tokie žemo dažnio virpesiai yra skleidžiami tiek intelektualių televizijos, radijo laidų išraiška, rašomų knygų išraiška, straipsnių išraiška, natūralu, toje žemo energetinio dažnio virpesių jūroje – vandenyne – yra tinkama terpė pasireikšti jūsų baimėms – ir tos baimės formuoja jūsų organizme taip pat žemo energetinio dažnio virpesių lauką. Ir tokiame lauke, aplinkoje kylantys virusai – o jiems tai yra labai palanki terpė – jūsų vidinis žemo energetiko dažnio laukas taip pat yra neapgintas – neapsaugotas.
Taip, vakcina tokį energetinį lauką gali apsaugoti nuo didesnių nuostolių, tuo tarpu šitas kelias yra TRUMPALAIKIS, ir jisai neišsprendžia visos problemos, KAD IŠ VISO NEBŪTŲ TŲ VIRUSŲ. REIŠKIA, TURI BŪTI ŠALINAMA PRIEŽASTIS, kad nekiltų žemo energetinio dažnio virpesių antplūdžio, sklindančio iš Mano vaikų pasąmonės ir sąmonės.
Štai kodėl, iš tikrųjų, AŠ jums atsakydamas į šitą klausimą galiu pasakyti – TAIP, VAKCINA NEREIKALINGA, KADA JŪS TURITE GYVĄ RYŠĮ SU MANIMI IR SAVO BŪSENA JŪS TĄ JAU ŽINOTE.
Jūs puikiai suvokiate, kad šitos būsenos negalima pasiekti per akimirką ir ją išlaikyti visą laiką. Reiškia, jūs turite UGDYTI savyje GYVĄ komuniją su Manimi – GILINTI ĮTIKĖJIMĄ, kad ŠITOJI BŪSENA taptų jūsų NUOLATINIS GYVENIMO PASIREIŠKIMAS JŪSŲ ASMENIUI.
ŠITĄ BŪSENĄ JAUČIA JŪSŲ MATERIALIOS SMEGENYS. Reiškia, jūs turite palaikyti su Manimi tą DVASINĘ BŪSENĄ VIS GILINANT JĄ, kad jūsų materialios smegenys PRIPRASTŲ PRIE TOKIŲ AUKŠTO ENERGETINIO DAŽNIO IMPULSŲ, kad jie jūsų materialioms smegenims taptų tas pats, kaip jums ištarti: ŠIANDIEN – DIENA, YRA APLINKUI ŠVIESA. Jums nebereikia sakyti, kad toji šviesa yra iš saulės, jūs savaime žinote, kad šviesa yra iš saulės, bet šitas saulės supratimas yra tik pasąmonėje, jūs negalvojate kiekvieną kartą išgirdę žodį DIENA, kad yra iš saulės šviesa. Tai štai, kada jūsų BŪSENA bus tokia, kad materialios smegenys nesuks sau galvos, kad reikalinga vakcina, nors girdės tą aiškinimą per televiziją, per radiją, skaitys knygose ar straipsniuose, bet bus suprantamą AKIVAIZDŽIAI, kad jums šitos vakcinos nereikia, kad čia kalba KAŽKAS KAŽKAM KITAM, BET NE JUMS, IR ŠITOJI BŪSENA BUS SUTEIKTA MANO, NES AŠ ESU TAS, KURIS NELEIDŽIA PASIREIKŠTI TAM, KAS NĖRA IŠ MANĘS.
Visi virusai ir bakterijos nėra iš Manęs, jos jūsų negali pasiekti, nors aplinkoje ir yra. AŠ sumaniau evoliuciją, kurioje jūs galėtumėte NUŠVISTI, KAD SKAISTINTUMĖTE SAVO APLINKĄ, KURIOJE NEGALĖTŲ PASIREIKŠTI JOKIA MATERIALI LIGA, todėl jūs turite SAVO iššūkį – ar jūs patys AUGDAMI GYVĄJA KOMUNIJA SU MANIMI PATIRSITE VIS GILESNĘ DVASINĘ VIENOVĘ SU MANIMI, IR TĄ LIUDYSITE SAVO ASMENINE BŪSENA, ar jūs savo ryšį su Manimi SEKLINSITE, ir tada jus baugins kiekvienas bet kas teigiantis, kad be vakcinos jūs rizikuojate netekti savo paties arba savo vaikų, ar savo anūkų.
ŠITĄ NUOSTATĄ JŪS FORMUOJATE IR VAIKAMS. Vaikai imlūs, jie nieko nesupranta, bet JIE JAUČIA TUOS VIRPESIUS DAUG STIPRIAU IR SUBTILIAU negu jūs.
Todėl, jeigu jūs jaučiate nepasitikėjimą ir kyla jums abejonė – tai yra žemo dažnio energetinių virpesių išraiška, ir ji prasiveržia tiems patiems mažyliams, ir jie tampa imlesni bet kokiai viruso apraiškai – jie greičiau susirgs toje žemo energetinio dažnio aplinkoje negu jūs skleistumėte aukšto energetinio dažnio virpesius, ir tada toje aplinkoje nereikalingas būtų joks skiepas ir savo mažyliui.
JŪS TURITE VIENĄ KELIĄ – GYVĄJĮ KELIĄ – GYVAJAME KELYJE GYDAU AŠ.
Bet gyvajame kelyje jūs esate tiek iliuzinis ir tiek realus. Jūsų iliuzinio yra TIEK, KIEK NEPASITIKITE MANIMI – TIEK, KIEK PASITIKITE MANIMI, TIEK JŪS TAMPATE DVASINE ASMENYBE, TURINČIA TOS AKIMIRKOS TAPATYBĘ.
Štai kodėl, jūs dabar išgirdę Mano mokymą, turėsite prieiti atsakymo PATYS – KIEKVIENAS SAU ASMENIŠKAI – palygindamas savo dvasinės asmenybės tapatybę, kiek jinai yra susieta su Manimi, ir kiek jinai yra susieta su aplinka, kiek jinai turi abejonės, nepasitikėjimo, ir baimės, tiek ji nėra iš Manęs suteikta jums asmenybė.
SAVO PASTANGŲ DĖKA JŪS ATSKLEIDŽIATE SAVOSIOS DVASINĖS ASMENYBĖS TAPATYBĘ.
Reiškia, jūs turite įdėti DAUGIAU PASTANGŲ, kad tapatybė jūsų būtų kuo labiau spindinti – šviečianti – kuo ryškesnė, ir jūsų dvasinei tapatybei nereikia pergyventi NĖ DĖL NIEKO, tuo pačiu nereikia pergyventi ir dėl jums materialiai pateikiamų teiginių, kuriuos jums sako laidose kalbantys jūsų dvasiniai broliai ir sesės, pavadinti materialiais gydytojais.
JŪS TURITE MANE – KLAUSYKITE MANĘS.
Kada išgirsite – vis labiau lavėjančia DVASINE KLAUSA – MANO mokymą, ir kada jūs jį TAIKYSITE savo viduje, ir PASIREIKŠITE savo išorėje, tuo labiau STIPRĖS jūsų dvasinės asmenybės TAPATYBĖ, ir tada jums tokie klausimai, kokie šiandien kyla, atrodys juokingi, kad jie galėjo jums iš viso kilti.


Algimantas:
Ačiū Tau, mano mylimas AŠ ESU. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal