Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas, kodėl mūsų gyvulinis protas nepriima protingesnių sprendimų visų labui, 2015 07 10

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mano mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu ir šlovinu tave už tavo meilę ir tiesą, už tavo tikrovę ir evoliuciją, ir mūsų vaidmenį joje. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs.

Aš meldžiu tave, kad suteiktum mokymą, kodėl mūsų geriausi protai negali atsispirti savo gyvulinio proto spaudimui ir pasipriešinti vilionei priimti vis blogesnius sprendimus politikoje, ekonomikoje, šeimos gyvenime, nors kalbant su tokiu asmeniškai jis pripažįsta šią nesėkmę kolektyviniu lygiu, ir vis tiek nedrįsta ištaisyti blogų sprendimų geresniais sprendimais?

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimas sūnau, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, kai kurių iš jūsų vadinamas Begaline Dvasia-Motina-Sese, Aš giriu tave už drąsias pastangas nešti Mano Šviesą ir Meilę Mano kitiems vaikams jūsų planetoje ir rodyti šitą gyvąjį kelią jiems visiems.
Kaip tu gerai žinai gyvasis kelias yra ne kas kita, kaip tikrovės gyvenimas Man vedant iš vidaus. Tiktai šitame kelyje jūs galite konstruoti savo ateities gyvenimą kartu su Manimi, ir tiktai šitokiu būdu tikrovė gali būti palaikoma tiesiogiai iš Manęs. Dėl to viskas, kas yra šalia Manojo vedimo negali trukti ilgai, todėl visa tai - anksčiau ar vėliau - turi būti pakeista evoliucija, sumanyta jūsų planetai, net ir taip, kaip tai vyksta ir visose kitose Manosios kūrinijos planetose. Ir niekas neprieštarauja Manajam Evoliucijos Planui, niekas neprotestuoja prieš Manąjį jų vedimą iš vidaus nors apie jų Mano vedimą šie Mano vaikai taip pat sužino po truputį, ir jie tikrina šias žinias savo asmenine veikla ir savo gyvenime. Lygiai tokie patys dalykai turi vykti ir jūsų planetoje. Tačiau jūsų niekas nemokė šitos šviesos ir meilės, esančios jūsų viduje nuo pat jūsų gimimo, todėl jūs ir nepasitikite šitais teiginiais apie Mano tikrą ir realų buvimą kiekviename iš jūsų, o kai kurie iš jūsų net šaipotės iš tokių teiginių ir jie tyčiojasi ir iš tavęs, vadindami tave pamišusiu, remdamiesi savo požiūriu. Taigi, kaip gi jūs galite tikėtis priimti išmintingus sprendimus paneigdami patį egzistavimą Išminties ir Proto Šaltinio, kuriuo yra laikomas Rojaus Trejybės Trečiasis Šaltinis ir Centras – tai yra Manoji Asmenybė.
Deja, net ir tie iš jūsų, kurie pripažįsta Trejybės egzistavimą, nepajėgia suprasti, jog nėra jokios Šventosios Trejybės su Šventąja Dvasia kaip šios Trejybės Nariu, nes Šventoji Dvasia nėra asmuo, o yra Vietinės Visatos Dukros Kūrėjos – Manosios Dukros – PASIREIŠKIMAS. Taigi, kaip gi tu gali tikėtis, kad bus priimami išmintingi sprendimai jūsų planetoje, kai tu net negali išplėsti jų požiūrio aiškindamas šį esminį skirtumą tarp Manojo Asmens ir Šventosios Dvasios ir nepatirdamas tavųjų dvasios brolių patyčių ir išjuokimo? Kaip gi tu gali tikėtis, kad toks žmogiškasis gyvulinis protas atsiduos Mano vedimui iš vidaus, kai jis visada yra pasirengęs VIEŠPATAUTI MANO VEDIMO ATŽVILGIU IR MANO PROTO VEIKIMO ATŽVILGIU ŽMOGIŠKOJO PROTO VIDUJE?
Aišku, kada tu kalbi asmeniškai su tokiu asmeniu, tu nesulauki kokios nors atviros neigiamos reakcijos tavo teiginiams dėl egzistuojančių atitinkamų elgesio taisyklių, kurias įsisavino šitas asmuo. Be to, dėl šito asmens temperamento ši reakcija į tavo teiginius gali skirtis, tačiau ji visada bus švelnesnė negu ji būtų tuomet, jeigu šie asmenys būtų grupėje. Pastaruoju atveju masės energijos virpesiai padidina pasipriešinimo galią tavo šviesos ir meilės teiginiams kvadratu nuo dalyvaujančiųjų skaičiaus ir gyvulinis protas jausdamas šią paramą iš savo partnerių ar draugų griebiasi daug aktyvesnių veiksmų prieš tave. Štai kodėl taip lengva kontroliuoti masę žmonių, jeigu jie mąsto panašiai, ir priešingai, beveik neįmanoma suvienyti tokios minios, kurioje yra skirtingi požiūriai, nes tokių žmonių vibruojantys energetiniai fluidai susiduria vienas su kitu vietoje to, kad sklistų unisonu, nesvarbu ar tai būtų žemo ar aukšto energetinio dažnio vibruojantis fluidas.
Panašūs dalykai vyksta ir priimant politinius sprendimus ar ekonominius sprendimus, ar net visuomeninius sprendimus, ir net šeimyninius sprendimus. Analizuodami savo proto veiklą iš vidaus, jūs tikrai pastebite, kad jūsų protas mąsto daug aktyviau ir daug giliau tokiais epizodais, kurie pateikia kokį nors asmeninį patyrimą. Todėl toks protas, kuris visiškai neturi dvasinės patirties, tikrai atstums bet kokį sprendimą, apimantį Manuosius Reikalus – Manąjį Vedimą Iš Vidaus, net ir priimant šitą patį sprendimą. Štai kodėl jūsų politikai, verslininkai, mokslininkai, gydytojai, mokytojai visiškai IGNORUOJA MANĄJĮ VEDIMĄ IŠ VIDAUS, ir palieka savo protą kaip tiesiog našlaitišką intelektą, prikimštą informacijos, bet neturintį PRASMĖS IR GYVYBĖS – MANOSIOS MEILĖS IR MANOSIOS ASMENYBĖS VIDUJE.
Dabar tik susimąstykite minutėlę, kiek ilgai jūsų kūnas išgyvens nemaitinamas materialia duona ir vandeniu? Tai truktų tik labai ribotą laikotarpį. Toks palyginimas net dar labiau taikytinas jūsų dvasiai – jūsų asmenybei . Kaip gi ji galėtų egzistuoti be gyvojo ryšio su Manimi – Dvasios ir Proto Šaltiniu ir Centru? Jums reikia palaikyti gyvąją komuniją su Manimi, jeigu jūs norite išsaugoti savo materialią civilizaciją visų labui. Be šios gyvosios komunijos jūs tikrai savo materialią civilizaciją apversite aukštyn kojomis, ir ką jūs, deja, darote ir toliau.
Aš giriu jus už jūsų darbą Mano gyvajame šviesos ir tiesos kelyje, nes tai yra vienintelis vektorius Manojoje kūrinijoje – visoje Manojoje kūrinijoje – kad įneštumėte savo asmenišką indėlį į Manąjį Evoliucijos Planą. Tačiau apgailėtina ir skausminga yra dėl to, kad jūsų planetoje šito dar nevyksta, ir vis tik TIKRAI TAI VYKS – visoje jūsų planetoje ir visoje žmonijoje – pradedant jūsų asmeninėmis pastangomis, kurios jau suteikia įrodymų, kad Manoji Evoliucija grįžta atgal į normą, po dviejų šimtų tūkstančių metų apvažiavimo, padariusi didžiulę kilpą į visišką tamsą, paneigiant Mano Asmenį ir net sukeliant maištą prieš Dieviškumą kaip Aukščiausiojo Proto ir Energijos Šaltinį.
Jūs turite žinoti, kad jūsų pastangos nėra tuščios, nes kiekvienas iš jūsų įnešate savo asmeninį indėlį į Manosios Šviesos ir Tiesos Evoliuciją, KAD IR KOKIU MAŽU IR NEREIKŠMINGU GALĖTUMĖTE JĮ LAIKYTI, JIS SUDARO MILŽINIŠKĄ VERTĘ IR PARAMĄ MAN.

Štai kodėl, kad ir kokia būtų tamsi jūsų aplinka, švieskite ir spinduliuokite savo šviesą ir meilę aplink save, ir tikrai žinokite, kad jūs esate Man LYGŪS BENDRAKŪRĖJAI, NES AŠ PASITIKIU JUMIS BE GALO IR SUTEIKIU JUMS SAVO FRAGMENTĄ, KAD BENDRADARBIAUTŲ SU JUMIS IR PADĖTŲ JUMS VIS STIPRĖJANČIAME JŪSŲ PRISIGLAUDIME PRIE MANOSIOS KRŪTINĖS IR NET SUSILIEJIME SU MANUOJU ASMENIU VISŲ LABUI.

Ir tegu neišmintingi jūsų dvasios brolių sprendimai nejaudina jūsų, kadangi jūs labai gerai žinote, jog visi jie žaidžia iliuzinį žaidimą savo iliuziniame gyvenime, todėl savo iliuzinę civilizaciją jie stato iš smėlio, ir tikrai ji vėl pavirs į smulkiausią smėlio dulkę.

TVIRTAI IR STIPRIAI ATSIREMKITE Į MANO VEDIMĄ, KADANGI JŪS VISI ESATE MANOJI MEILĖ IR ŠVIESA, PASIREIŠKIANTI ŠIOJE PLANETOJE ATEINANTIEMS AMŽIAMS.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.

Vilnius, Lietuva,
2015 07 10
15.20 ( mokymas priimtas anglų kalba)
20.20 (išverstas į lietuvių kalbą)


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal