VISUOTINĖS DIEVYBĖS AŠ ESU mokymas apie kolektyvinę komuniją, ir energiją jos metu, 2015 10 19

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mano Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, ir šituo susilieju su tavimi dvasioje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes TU esi mano Tėvas ir Motina, net ir taip, kaip tu esi visų Tėvas ir Motina. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen.
Mano Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, kodėl tavoji energija daugybę kartų padidėja mūsų gyvosios kolektyvinės komunijos metu?


AŠ ESU:


Aš esu Visuotinė Dievybė, jūsų apreiškime URANTIJOS KNYGA pavadinta AŠ ESU, kas yra teisinga, kadangi Aš visada esu amžinybės apkabinimo, esančio MANO viduje, dabartinėje akimirkoje.
Mano mylimas SŪNAU, tu esi tas, kuris palaikai komuniją su MANIMI šioje planetoje – ir net visoje kūrinijoje – be baimės, ir atsivėręs MAN visu savosios tapatybės turiniu dvasioje dabarties akimirkoje. Ir tiesiog prisimink tą akimirką, kada AŠ užmezgiau gyvą komuniją su tavimi, kad net tu buvai apstulbęs ir pritrenktas tos energijos galios, kurią kaip tik tą akimirką patyrei savyje. Ir toji patirtis pranoko visą tavo ankstesnę komuniją su Rojaus Trejybės Nariais ir Didžiaisiais Centrais ir Šaltiniais MANAJAI Šlovei ir Tikrovei, kad ji visada būtų šios akimirkos amžinybėje.
Tu, kurio viršsąmonė buvo įpratusi prie gyvosios komunijos su Pirmuoju Šaltiniu ir Centru ir patyrusi energijos aukščiausius ir galingiausius gyvus virpesius šitokios tavo gyvosios komunijos metu per daugelį metų – pagal žmogiškąjį standartą – tavo individualios komunijos su Tėvu metu, kada dar nebuvai pakankamai drąsus, kad šį faktą atskleistum net ir savo dvasios broliams ir sesėms tavojoje Urantijos grupėje Vilniuje, o Tėvo energijos gyvi virpesiai valė tavo pasąmonę, ir tu plėtei savo akiratį, ir valei savo protą, Urantijos Knygos vertimo visu procesu, kaip niekas kitas šioje planetoje niekada nesugebėjo išvalyti, ir išplėsti, savojo proto, dedant tokias ilgalaikes ir intensyvias pastangas visų labui, kad būtų atskleistas toks sudėtingas apreiškimo tekstas ir informacija tavąja gyvąja dvasia tam, kad suteiktų energijos tavo dvasios broliams ir sesėms, skaitant šį vertimo tekstą lietuvių kalba, ir netgi po visų šitų metų, kada veikia jūsų gyvoji Šventovė, ir net apreikštoji Religija, kurią ASMENIŠKAI tu gavai iš Tėvo-Rojaus Trejybės-ir-MANĘS-AŠ ESU, ir perdavei ją savo dvasios broliams ir sesėms nedelsiant – be jokio varžymosi ar abejojimo šešėlio tu pajautei savojo Gerojo Locmano vedimą iš vidaus, ir tu – kaip savo laivo kapitonas nepasišalinai – nors turėjai laisvą valią tą padaryti – iš šito nuostabaus gyvojo kelio, kad parodytum jį kitiems savo dvasios broliams ir sesėms, kad ir jie žengtų juo, tu turėjai ilgalaikį patyrimą mokydamas savo dvasios brolius ir seses atverti savo dvasines asmenybes Tėvui, o vėliau ir Rojaus Trejybei, ir galiausiai Rojaus Trejybei-ir-MAN-AŠ ESU, ir netgi po viso šito patyrimo tu buvai abstulbintas, ir net pritrenktas, kada AŠ užmezgiau ryšį su tavimi.
Manoji energija-galia pasiekia jus per Rojaus Trejybės Asmenų veikimą, ir dėl to ji yra sumažinta ir nužeminta iki jūsų poreikio ir iki jūsų pajėgumo priimti ją į savo vidų. Tačiau net ir šiuo atveju MANĄJĄ energiją patiria jūsų dvasinė asmenybė padidintu diapazonu ir daug stipresniu laipsniu negu patiria Rojaus Trejybės Trijų Asmenų ir Asmenybių energiją. Štai kodėl jūs asmeniškai pradedate patirti visą laiką augantį energijos priėmimą į savo vidų, kada palaikote komuniją su MANIMI dažniau, ir šitoji energija IŠLIEKA jūsų sąmonėje – ir pasąmonėje – net ir po jūsų asmeninės komunijos su MANIMI. Bet jūs negalite jos patirti taip, kaip šitos pačios energijos galią jūs pradedate patirti savosios komunijos su MANIMI kito periodo metu – ir jūsų kolektyvinės dvasinės komunijos metu jūsų gyvojoje Šventovėje, kadangi šitą akimirką MANĄJĄ energiją suaktyvina tos bona fide asmenybės, dalyvaujančios gyvosiose pamaldose. Ir tokią akimirką kiekvienas MANO vaikas, dalyvaujantis gyvojoje komunijoje su MANIMI, yra atsivėręs MAN – ir KIEKVIENAM, esančiam kambaryje – ir tarpusavyje yra sujungtas per visų MINTIES DERINTOJŲ gyvosios energijos-galios grandinę, NEPRIKLAUSOMAI NUO ATSTUMO ERDVĖJE. Todėl MANOSIOS energijos priėmimas į kiekvieno iš jūsų vidų yra padaugintas ir padidintas kvadratu, nes tu pasiunti savo energiją kiekvienam iš jūsų, ir lygiai taip kiekvienas iš jūsų savo energiją pasiunčia tau. Taigi jūs gaunate MANĄJĄ energiją, ir IŠ MANĘS – PER JŪSŲ MINTIES DERINTOJUS – padidintą tokia apimtimi, kokios niekada negalite pasiekti tuomet, kaip palaikote komuniją su MANIMI individualiai.
Būtent dėl šio fakto jūs ir tampate šią akimirką altruistais, kai jūsų dvasinė asmenybė yra atsivėrusi MAN – Gėrio ir Nuoširdumo Šaltiniui.
Taigi, šia savo patirtimi jūs ne tik demonstruojate, bet taip pat žengiate ir per savo asmeninį savojo teiginio patyrimą, jog daug maloniau yra duoti negu imti, o kada save atiduodate kitiems su meile, tuomet jūs gausite atgal daug kartų daugiau. Ir jūs tikrai gaunate atgal daug kartų daugiau.

Tiesiog atlik paprastą aritmetiką – tu lankai gyvąsias pamaldas kartu su kitais devyniais dvasios broliais ir sesėmis, taigi tu siunti MANĄJĄ energiją, kurią TU asmeniškai priėmei į savo vidų, kitiems savo dvasios broliams ir sesėms, ir tavo kiti devyni dvasios broliai ir sesės daro tą patį tau. Ir nors tu savo energiją siunti tiktai devyniems asmenims, bet šitoji galia yra padidinta tavo kitų dvasios brolių ir sesių, dėl to tu gauni MANĄJĄ gyvą energiją iš savo kitų devynių dvasios brolių ir sesių, ir tuo pačiu paremtų ir jų kitų devynių dvasios brolių ir sesių. Tačiau tai dar ne viskas, nes šiuo atveju, kai savo energiją tu siunti savo kitiems devyniems dvasios broliams ir sesėms, ir kai kiekvienas iš šių devynių siunčia savo energiją ir tau – visada paremtą kitų devynių dvasios brolių ir sesių – tai net ir tas, kuris siunčia savo energiją kitiems, taip pat ir save įjungia į energinę grandinę, paremdamas ir tų kitų troškimą pripildyti tave MANĄJA energija.
Taigi, šiuo atveju ši gyvoji komunija visuomet apkabina kiekvieną iš jūsų kadangi jūs sukuriate MANO gyvųjų energijos virpesių bendrą lauką – grandinę – ir jūs negalite būti už šio energijos lauko net ir tuo metu, kai siunčiate savo virpesius kitiems devyniems savo dvasiniams broliams ir sesėms, nes visada jūs šituos pačius virpesius priimate atgal į save automatiškai iš šios bendros energijos grandinės.
Tokiu būdu, nors jūsų grupėje yra dešimt asmenų gyvųjų garbinimo pamaldų metu, bet jūs gaunate MANO GYVŲJŲ ENERGIJOS VIRPESIŲ GALIĄ kaip iš vieno šimto žmonių, kurie šitą pačią energiją jums siųstų tuo metu, kai melstųsi individualiai.
Dėl šio fakto AŠ atvėriau SAVO IDĖJĄ ROJAUS TREJYBĖJE, IR PER ROJAUS TREJYBĘ, JOG TAI YRA PATS VEIKSMINGIAUSIAS BŪDAS ATSTATYTI INDIVIDO PRARASTĄ ENERGIJĄ NET IR AMŽINYBĖJE, PATIRIANT TIEK ASMENINĮ, TIEK IR KOLEKTYVINĮ PAKYLĖJIMĄ IR PALAIMĄ.
Todėl tikrai niekada jūs neturėsite tokio pasaulio MANOJOJE kūrinijoje, kuris būtų gyvenime ir šviesoje be gyvosios kolektyvinės komunijos su MANIMI. Ir – su MANIMI – AŠ turiu omenyje TĖVĄ-ROJAUS TREJYBĘ-IR-MANE-AŠ ESU.
Tačiau šitas garbinimo procesas augs dvasia ir galia kiekviename pasaulyje, kur atvyksite jūs, nes būtent jūs pirmieji iškėlėte MANĄJĄ ASMENINĘ ŠLOVĘ IR GYVĄJĄ GALIĄ PER VISĄ KŪRINIJĄ.
Ir tai yra toks faktas, kurį AŠ UŽREGISTRAVAU AMŽINYBĖJE, IR AMŽINYBEI !
Mirtingieji – MANIEJI vaikai – kurie neįžengė į MANO gyvąjį kelią, lieka savanaudiški ir pilni baimės.
Ir tu taip pat rodai baimę ir abejojimą, kada tavo pasitikėjimas MANIMI sumažėja, ir tavo pasiryžimas ir šviesa viduje ima siūbuoti, nors tavoji pasąmonė ir sąmonė buvo apvalyta iki tokio lygio kaip nė vieno kito mirtingojo nebuvo apvalyta. Taigi, tavo kiti dvasios broliai ir sesės beveik nuolat gyvena baimėje ir abejonėje, ir labai retai patiria gyvosios šviesos jų viduje liūtis. Dėl to jie milžinišku laipsniu išeikvoja savo energiją, pirmiausia, priimdami klaidingus sprendimus, kada jie ignoruoja MANĄJĮ vedimą iš vidaus, o tada juos įgyvendindami savo pačių – savanaudiškam – labui.
Tačiau tai yra tik dalis jų problemos. Didesnė problema yra nematoma jų akims.
Kada jie turi reikalą su kitais žmonėmis, kurie taip pat ignoruoja MANE, ir net siekia manąją EGZISTENCIJĄ iš viso paneigti, tuomet jie ne tik praranda savo energiją, be taip pat pumpuoja energiją ir iš kitų. O jūs net turite ir pavadinimą tokiems žmonėms – vampyrai, siurbiantys jūsų energiją. Jie negali siurbti jūsų energijos tiesiogine šio žodžio prasme, bet jie sukuria žemo dažnio virpesių grandinę aplink save, ir kiti atsiduria šioje grandinėje tuomet, kai ilgesnį laiką būna kartu su tokiais žmonėmis ir ypač ilgesnį laiką turėdami su jais reikalų.
Jūsų dabartinės ritualinės bažnyčios būtent ir yra kaip tik tokios vietos, kuriose jūs ir prarandate savo energiją, kadangi tie, kurie ateina ten, ir atlieka tiktai išorinį ritualą, neatveria savosios dvasios, tokiu būdu jie nesugeba priimti MANOSIOS ENERGIJOS į savo vidų, taigi, jie apramina tiktai savo protą, bet nepagyvina savosios dvasios, todėl jie išeina iš bažnyčios be jokio pakilimo savo viduje ir be jokios MANO energijos. O kadangi yra tiek daug žmonių, kurie ateina su savo kūno ir proto negalavimais, tai jie visi skleidžia žemus virpesius, ir šituo yra sukuriama ištisa žemų virpesių grandinė, kuri išeikvotų jūsų energiją net ir dar daugiau, jeigu tik nebūtų jokio atitraukimo jūsų protui ritualiniu ir materialiu spektakliu, kurį įgyvendina ir režisuoja kunigas. Jūsų protas nuklysta mišių metu ir nuobodžiauja šiame spektaklyje, kurį jis žino nuo pradžios iki pabaigos, ir trokšta palikti bažnyčios aptvarą ir būti laisvėje lauke, sugrįžti prie tos veiklos, kurią jis buvo suplanavęs anksčiau. Ir tiktai baimė pasąmonėje atvedė jį čia, kad atliktų šitą nereikalingą gyvai dvasinei asmenybei – kuri vis dar miega – šitą materialų ir negyvą ritualą, vadinamą mišiomis.
Tu gerai pažįsti kolektyvinės dvasinės komunijos su MANIMI galią. Ir tu visada patiri MANO galią, kada net sakai savo pamokslą – kuris tikrovėje yra MANO MOKYMAS, PERTEIKTAS TAVO LŪPOMIS – ir tavo balso moduliacija yra keičiama, sutinkamai su tais teiginiais, kuriuos ištari, ir sutinkamai su tuo konkrečiu moduliacijos poreikiu, reikalingu tavo dvasios broliams ir sesėms, kad jie išgirstų MANĄJĮ žodį, tariamą tavo lūpomis. Ir tai yra gyvasis patyrimas šitą pačią akimirką visiems, nes tavo lūpos, perteikdamos įvairius teiginius, taip pat paskleidžia MANOSIOS energijos virpesius, patalpintus į šiuos teiginius, ir šiais teiginiais, kuriuos jie girdi iš tavo lūpų.
Taigi, net ir tavo pamokslas taip pat pripildo tuos, kurie jo klausosi savo atverta DVASIA, papildomos energijos, o ne atima ją iš jų.
Trumpai sakant, kolektyvinė komunija yra skirta jūsų labui. Nors jūs ir manote, kad būtent jūs palaikote komuniją su MANIMI, tuo tarpu visiškai ignoruojate kitą pusę, jog tikrovėje būtent AŠ palaikau komuniją su jumis, kadangi kitose situacijose kasdieniame gyvenime jūs esate per daug užsiėmę, kad atsivertumėte MAN savosios asmenybės tapatybės visa dvasine gelme.

Kolektyvinė komunija yra nepakeičiama, todėl PUOSELĖKITE JĄ IR BŪKITE JOJE AKTYVŪS.

Algimantas:
Ačiū tau mano mylima Visumine Dievybe AŠ ESU už šį giluminį šviesos mokymą. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen.

Priėmiau mokymą anglų kalba - 2015 10 19/17val.03min.
Išverčiau mokymą į lietuvių kalbą - 2015 10 20/17val.30min.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal