Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 04 26

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Turim Gyvenimo Kelią, kuris yra materialioje planetoje. Mums, einantiems dvasiniu keliu, panaudojant materialų pavidalą - šitą fizinį organizmą - jis yra pavaldus fizikiniams dėsniams, bet jisai viduje reaguoja į mūsų dvasią - asmenybę. Kokia yra asmenybės galia, tiek šitas kūnas yra sveikas, stiprus, lankstus, elastingas, ilgaamžis – žmogiškąją prasme - dvasios prasme jis yra akimirka.

Kada aš jums kalbu apie BŪSENĄ , ypač vakar, kada aš jums suteikiau naują mokymą Urantijos grupėj, aš kalbu apie būseną ne proto, bet sąmonės būseną. Sąmonė yra tai, ką jūs sąmoningai suprantate, suvokiate, į ją patenka savimonė. Protas – tai yra daugiau intelektualus informacijos aruodas. Jis daug ką turi savyje, ko nesupranta. Sąmonė – jinai yra ta mūsų BŪSENA, kaip mes tą akimirką esame šitame pavidale, kuris vadinamas žmogiškuoju kūnu, suvokiantys savo tapatybę, savo tos akimirkos asmenį, kurį - kaip asmenybę - padovanojo Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Kiek mes save suvokiame toje akimirkoje, toje aplinkoje, ir kiek mes turime – kaip aš jus vakar mokiau – gyvąją jungtį su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ne Komuniją – kuri taip pat yra gyvoji ryšio apraiška, bet – gyvąją jungtį – štai ta gyvoji jungtis ir apsprendžia jūsų sąmonę - KOKIA yra jūsų TAPATYBĖ – nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto, per visą jūsų miego būseną. Štai tokia būsena yra sąmonės būsena. Tai - ne proto būsena. Protas yra palaida bala. Sąmonė – ne, ji turi būt tvarkinga. Ji turi būt visą laiką nukreipta savo vektoriumi į savo Šaltinį – Rojaus Trejybę-AŠ ESU ir būt visą laiką gyvoje jungtyje su Šaltiniu, kiekvieną akimirką. Tada jūs būsite sveiki. Šitas kūnas pasiduos jūsų dvasinės sąmonės, tai yra, tos dvasinės asmenybės sąmonės impulsams. Ir visos ligos, negalios, sutrikimai, atšoks nuo jūsų kaip... kaip kas? (pasigirsta pavyzdžiai iš urantų) Teniso kamuoliukai? Ne. Kaip blusos, nes joms nepriimtina, nors jos mažytės, šoka labai toli nuo jūsų, kada jūsų virpesiai yra nepriimtini, nes aukšto dažnio.

Štai dėl ko mes esame gyvajame kelyje, kad savo asmenybe liudytume, koks yra kontrastas aplinkos, kuri žaidžia tokius pragariškus tamsos žaidimus, apgaudinėdami vieni kitus, net ir savo darbu apgaudinėdami, nesvarbu, kuo dirba – kiekvienas galvoja, kaip apgaut kitą. Virėja - valgytoją, valgytojas, būdamas prokuroru – tą, kurį kaltina, tas, kuris kaltinamas – tą prokurorą, advokatas – apgaut teisėją, teisėjas vėl turi savų interesų, ir visur yra savanaudiški siekiai, kadangi nėra dvasios sąmonės, yra susmukusi proto būsena, o turi būt sąmonės būsena, kuri liudytų kiekvieno iš jūsų Rojaus Trejybės-AŠ ESU sūnaus ar dukros tapatybės sąmonę toje akimirkoje pasireiškiančio visumos labui, ir vienu vieninteliu motyvu – meilės motyvu.

Štai toji sąmonės būsena, kuri gydo lastelę, stiprina dvasios stuburą, atskleidžia asmenybės potencialą aktualu, ir jai suteikia pagalbą Apvaizda, jai suteikia apsaugą Apvaizda.

Štai, mano mylimieji, ir siekite tokios savosios būsenos, kurioje jūs leistumėte visa - KĄ..? (girdisi spėliojimai iš urantų) Amžinybę. Visą amžinybę. Kur bebūtumėt, su savo užduotimis, bet kuriame kūrinijos pakraštyje, kada pasieksite Rojų, kada turėsite daugybę gausių užduočių ir kada jums teks keliauti ir per kosminę erdvę, visuomet išlikite toje sąmonės būsenoje. Visuomet jausite palaimą, nebus jums sunkumo akimirkų, bus pasitikėjimas. Abejonės išnyks. Jos yra visuomet, kai jūs vykdot naują patyrimą, bet ta sąmonės būsena pranoks jūsų abejones. Jūs žinosite į priekį, kad jūs šitą padarysite, o abejonė – tai energijos eikvojimas nereikalingas. Tas pats kaip mašina būtų su įjungtu varikliu ir niekur nevažiuotų. Tai kam gi reikalinga degint kurą? Tai kam reikalinga abejonė eikvojanti energiją?

O būdami sąmonės būsenoj, jūs jausite žinojimą, kad šitas darbas bus atliktas taip, kaip sumanė Rojaus Trejybė, ne taip, kaip jūs norėtumėte, bet kaip sumanė Rojaus Trejybė. O jūs žinosite, kaip Jinai sumanė per sąmonės būsenos gyvąją jungtį su Rojaus Trejybe-AŠ ESU.

Štai kodėl, mano mylimieji, reikalingi Dvasiniai Mokytojai, kurie taip pat šviestų kitus, kitiems aiškintų, kaip gydytis – ir patiems, pirmiausia, daktarams - kaip išsigydyt, nes jie visi yra ligoniai - visi iki vieno - nesvarbu, ar jie chirurgai ar psichiatrai, jie visi yra ligoniai. Tai reikia pirmiausia juos gydyt. O kaip gi juos gydysi, kai jie nežino, kad serga? Gyvenimu jūs rodysite kitą - visiškai - kartą - kitą kartą, kuri turi kitą kokybę. Kada jūs jausite tą sąmonės būseną savyje - šito sąmoningai nesiekdami, bet, per atsivėrimą, stiprindami tą gyvybinę gyvąją jungtį su Rojaus Trejybe-AŠ ESU – patirsite, kad tie periodai su Rojaus Trejybe-AŠ ESU sąmonės būsenos gyvu paliudijimu ilgėja, dažnėja, ir galų gale ateis toji akimirka, kada jūs būsite visą laiką šitame gyvosios jungties procese, be pertrūkių. Visą laiką išliksite gyvoje savosios tapatybės sąmonės būsenoje, kuri turi gyvąją jungtį su savaisiais tikraisiais ir vieninteliais Tėvais – Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal