Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 06 11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Visuomet evoliucijos kelyje sunku nepasiduoti kompromisams, kada aplinka reikalauja prisiderinimo prie jos. Bet yra didžiulė problema, kada mirtingasis, padaręs vieną kompromisą – ir jame apsigyvenęs – netrukus padarys ir antrą kompromisą. Po antro, atsiras visa virtinė kompromisų. Ir tada nuo pirmojo kompromiso, jis pats išsigąs – ką jis padarė? Padarė tai, kas nebuvo numatyta Kūrėjo. Kūrėjas numatė AUGIMĄ, į vis ryškesnį šviesėjimą, kiekvieno individo viduje. Tai yra evoliucija.
Kompromisai – tai yra išdavystė, Kūrėjo, išdavystė, Gyvojo Kelio. Ir tada mes, pripratę prie išdavystės, nebepastebime, kad išduodame Kūrėją. Mums tampa kasdienybe, nusigręžti nuo Jo, kurti savo gyvąjį kelią – kompromisų kelią. Ir ypač tai aktualu kiekvienam, kuris ieško sau pasiteisinimo, kad gali gyventi kitokį gyvenimą, kad jam taip patogiau. Jis ieško pasiteisinimo kupinas baimės, kupinas baimės DĖL TO, KAD JISAI BIJO PATS SAVĘS, arba PATI SAVĘS.
Kasdienis gyvenimas yra iššūkis tiktai tam, kuris dar neturi gyvybingo gilaus ryšio su Kūrėju. Kada ryšys užsimezga gyvas, tuomet yra troškimas šito gyvojo vandens gerti nuolat. Tie iššūkiai tampa duona, kurią kasdamas, tu ragauji tą nuostabų skonį, ir jauti nuostabų pasitenkinimą kaip tu stiprėji nuo tokių patyrimų. Jeigu tu sau ieškai pasiteisinimų, kad neitum į šitą kalną, kuris tau sumanytas kaip Evoliucija, tu pradedi degraduoti. Ir to degradavimo nepastebi, kadangi degradavimas, tai nėra akimirksninis kritimas. Tai yra procesas. Ir tas procesas nepastebimas, kadangi nereikia dėti pastangų.
Todėl Evoliucija yra sumanyta drąsiesiems, ryžtingiesiems. Tik jie gali nešti šviesą. Prisitaikėliai, net ir bet kokioje visuomenėje, nėra mėgstami. Padlaižys išverčia savo kailį ir prisiderina prie aplinkos savuoju lygiu, kad gautų naudos sau.
Gyvasis Kelias sumanytas VISUMAI, NE SAU. Visumai. Bet kuo didesnė kosminė įžvalga, tuo giliau ateina supratimas – ir apšvietimas – kad visumai yra naudinga tas, kas naudinga ir tavajam charakteriui, kad tu augtum kaip sumanęs Kūrėjas, kad padėtum šviesai skleistis TOJE APLINKOJE, KUR TU ŠIUO METU ESI.
Aplinka gali būt nepalanki – tai yra tavo charakterio formavimuisi ir yra ta grūdinanti terpė, kad tu išliktum atradęs Kūrėją savyje, SAVIMI. Išliktum be kompromisų. Kodėl tamsa ,jūsų supratimu, neturi daryti nuolaidų, o visą laiką užgožti šviesą, o šviesa jau nebegali savęs skleisti ir turi derintis prie tamsos? Tai iš kur ta tamsa ims trauktis, jeigu šviesa visą laiką ieškos kompromisų su tamsa.
Kada Vanas ir Amadonas rengė atėjimą Adomui ir Ievai, kada per kartų kartas jie aiškino kitiems, kad ateis Dieviškasis Sūnus, kai ištisos kartos nuo jų pasitraukdavo – jie formavo charakterio tvirtumą ir pasireiškė kaip asmenys turintys kosminę įžvalgą. Tūkstančius metų. Puoselėdami šitą idėją ir viltį, kurios neužteko laikyti savyje, ją reikėjo pagarsinti, ir to neužteko, reikėjo pradėti darbus, rengiantis Edeno Sodo sukūrimui. Ir toje aplinkoje vyko darbai, kurie netenkino daugumos. Todėl jie pasišalino, pasitraukė. Mes esame kaip tie, pirmeiviai, kurie taip pat ruošiame Šviesos Sodą, žmonijai.
Ir kiekvienas savyje turite tiek ryžto,kiek turite gyvybingumo savo gyvame ryšyje su Rojaus Trejybe-AŠ ESU.
Jeigu jums pradeda kompromisai iš vidaus kelti daugybę abejonių, ir jūs sau surandate PASITEISINIMŲ, DĖL TO, KAD DEDATE MAŽIAU PASTANGŲ, ŽINOKITE – DEGRADACIJA NEIŠVENGIAMA.
Jūs negalite apgauti Kūrėjo. Negalite evoliucijos ir sustabdyti. Tik jūs patys – asmeniškai – galite Evoliucijos Gyvajame Kelyje būti ryžtingi ir aktyvūs, arba priešingai – pasyvūs ir degraduojantys.
Asmenybė atsiskleidžia iš potencialo į aktualą tik veikloje, tik per iššūkius, kurių ji pati trokšta. Ji turi patirti atsivėrimo tokią gelmę, kad ji trokštų tų iššūkių. Ne jų vengtų, bet Tėvui ir Motinai pripažintų – šį iššūkį įsisavinau, laukiu naujo. Ir trokštu jo.

Tik tada jūs patirsite, kokia nuostabi yra iššūkių ir patyrimų mums suteikta galimybė, kada aplinkui yra tiek daug tamsos, kada aplinkui iliuzija viešpatauja visose sferose. Bet jūsų kosminė įžvalga leidžia ištarti kitokių teiginių nuostabios šviesos ištisą gamą – KUR JŪS BEATSIDURTUMĖTE, SU KUO BEBENDRAUTUMĖT, JŪS GALITE PATEIKTI TAI, KAS NAUDINGA IR JIEMS, nes jeigu ir jūs nededate pastangų ir imate degraduoti, tai ir ta tamsa dar labiau degraduoja į dar tirštesnę tamsos aplinką, ir jos stipresnį poveikį visumai.
SPRENDIMAI JŪSŲ, VEIKSMAI JŪSŲ , VAISIAI – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU. Bet jūs, turėdami kosminę įžvalgą, puikiai žinote, kokie yra vaisiai jums esant veikliems ir pasyviems. Ir JŪS ŽINOTE, ko tikisi iš jūsų jūsų Tėvas ir Motina. Būkit ryžtingi SAVIMI. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal