Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016.07.10

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Kada jūs einate Gyvuoju Keliu, jūs esate tikrieji Asmenys - Asmenybės.Kada jūs pajuntate nerimą viduje, baimę pajuntate savyje, dėl įvairių aplinkybių pasireiškimo, dėl jūsų viduje iškilusių abejonių – jūs tampate savo asmenybės
iliuziniu šešėliu, tuo šešėliu, kuris jus iš vidaus stabdo, kad jūs tiktai nebūtumėte savimi.
Evoliucija sumanyta tam, kad joje būtų Šviesa – Spindesys – Kūrėjo Gyvybė – TIKROVĖ. Kūrinijoje nėra šešėlių. Šešėlį suteikia tiktai materija. Dvasia visą laiką gyvena Šviesoje ir ji nepatiria tamsos. Kuo ryškesnė yra jungtis su jūsų viduje esančia paties Kūrėjo Dvasia, tuo ryškesnis spindėjimas jūsų gyvenime, tuo gilesnį atlygį jūs patiriate savyje, dėl gyvenimo prasmės, kurią jūs gaunate, geriate, semiate iš KŪRĖJO – ŠALTINIO. Jisai jums suteikia SAVE, kad galėtumėte būti SAVIMI. Jeigu tiktai atsiranda abejonės, reiškia, šešėlis uždengė Tą Šviesą ir jūs nerandate To Šaltinio. Reikia vėl iš naujo jums jo ieškoti ryškioje Šviesoje.
Evoliucija – yra judėjimas, ir judėjimas viena kryptimi – tik į aukštesnį laiptelį ir ryškesnę Šviesą. Kadangi mes turime daugybę teršalų, per kartų kartas perteiktų į mūsų pasąmonę, mes negalime žengti tiesiu keliu kaip styga. Mūsų pasąmoniniai srautai – abejonių, nepatyrimo, susipainiojimo – prasiveržia per tą Šviesą, kurią mes patiriame akimirkomis – ir per tas akimirkas mes tampame stipresni – ir kūnas iš tikrųjų stiprėja.
O dabar garbinimo metu man buvo parodyta projekcija, kada štai tu, Regina, garbinai ir sakei, kad KŪRĖJAS YRA SVEIKATOS ŠALTINIS, tą akimirką man išplaukė projekcija – milžiniškas milžiniškas kalnas, bet jis yra toks siauras. Ir tada matau juodus juodus dūmus, ir degančias liepsnas kalno viršuje. Ir stovi nuostabaus Švytėjimo figūra ant viršūnės to kalno. Ir paskui tas kalnas palaipsniui transformuojasi į milžinišką pastatą – statinį, ir per langus veržiasi dūmai ir liepsna. Tai yra tas NAMAS, kuriame mes gyvename – ŠITA PLANETA. Iš jos veržiasi ir liepsna, ir dūmai – gaisras joje yra – todėl kūnas patiria tą milžinišką įtampą ir ligas. O juk visa apgaubta aplinka liepsnų ir dūmų – tiek iš vidaus, tiek aplinkoje – kad yra vienintelis tas Dvasinis Asmuo, kuris rodo Šviesą – štai yra visoje šitoje tamsoje ir liepsnoje VIENINTELĖ vieta, kurios nepaliečia nei tie dūmai, nei ta liepsna – štai šita Dvasinė figūra, šita Kūrėjo suteikta išsigelbėjimo kryptis! Štai tu, kas esi tikrasis! Tu – tikrasis vaikas, kuris nesi šitoje liepsnoje ir šituose dūmuose! Jie tavęs nepaliečia, tu esi iškeliamas virš to statinio, net virš to kalno ir tu nors esi tarp dūmų, bet tu esi Šviesus, tu esi Spindintis, tu esi Tikras.
Žodžiu, ką mes darome ryšyje su Gyvuoju Kūrėju, priklauso kiek mūsų viduje yra to TIKROJO aš – to tikrojo asmens – ar jo tik šešėlio, kuris tada susilieja su tamsiais dūmais – nebeatskirsi, kuris yra tas šešėlis, ar tie dūmai, ir su tomis liepsnomis, kurios pasireiškia savanaudiškumu ir savo interesų primetimu kitiems, ir savo ambicijų demonstravimu, valdžios siekimu, melagystėmis, apgaulėmis, išnaudojimu, ir net naikinimu kito fizinio asmens, nevien tiktai kulka, bet ir žodžiu naikinant. Todėl vienintelė apsauga yra tiktai Gyvasis Kelias. Ir nėra kito VEDLIO, kaip tiktai KŪRĖJO PADOVANOTA DVASIA – IR MŪSŲ DVASINĖ ASMENYBĖ, kurią reikia žadint, ir žadint, ir žadint, kad Ji taptų pranokstanti tuos dūmus, liepsnas, tą statinį, tą materijos kalną, ir TAPTŲ SPINDĖJIMU PATI, TAPTŲ KŪRĖJO ATVAIZDU IR TUO PAČIU – BENDRAKŪRĖJU – SU PAČIU KŪRĖJU, VISUMOS LABUI IR SAVO LABUI. Štai tada bus ir tas sveikatos pasireiškimas, šitame materialiame pavidale.
Tai, ką aš sakau, sakau, lietuviškai tariant, nuo dūšios – tą aš LIUDIJU TIKROVE, ŽINODAMAS JĄ IŠ KŪRĖJO, tą jūs patiriate savo gyvenime įvairiais epizodais ir jūs. Jeigu dar šią akimirką negalite patvirtinti mano sakomų teiginių savo patyrimu, tai čia tiktai yra laiko klausimas. Jeigu jūs dėsite NUOSEKLIAS, NUOŠIRDŽIAS, YPAČ NUOŠIRDŽIAS PASTANGAS, jūs patvirtinsite mano teiginius savuoju gyvenimu ir patys kitiems tuos teiginius pareikšite. Tokia yra Evoliucija, kito Kelio ir metodo Kūrėjas nesumanė. Evoliucija tiktai skleidžiasi gyvenimu, o ne apmąstymu apie gyvenimą – kaip būtų gerai, kad būtų gerai... O gerai bus tik tada, kada gyvensi gerai, ne mąstysi – kaip būtų gerai, jeigu būtų gerai.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal