26. Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016.09.10

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Kada buvau Kaune, sekmadienį, aš prašiau, kad MALDA BŪTŲ TRUMPA – SKALSI, kaip sako, kad nesikartotų – nereikia šito.

Kada ko nors jūs prašote, prašykite apmąstę, ko norėtumėt, bet, jeigu jau kažkas paprašė prieš tai, nebeprašykite, kam? O skalsi – ta prasme, kad nereikia išsiplėst. Dabar mes mokomės garbint. Štai aš dabar garbinau nepavartojęs žodžio – GARBINU IR ŠLOVINU, nes kitiem nepriimtina, sako – ką Jis toks, kad Jam reikia dar garbinimo, ką, Jis toks Didelis Viršininkas, kad nori šlovės? O kaip atskleist tą, kas yra tas GARBINIMAS – TAVĘS - KAIP ASMENYBĖS – ATSIVĖRIMAS ASMENYBIŲ ŠALTINIUI IR CENTRUI. Sukurkit žodį ir mes tą žodį vartosim TA prasme. ŠTAI KOKIA YRA TA GYVYBINGA IR GYVA DVASINĖ KOMUNIJA SU TIKROVĖS ŠALTINIU, SU ASMENYBĖS ŠALTINIU, Kuriam mes išreiškiam tuo jūsų NAUJAI SIŪLOMU ŽODŽIU. Tada mes sakysim – štai Kūrėjui reikia... – ko reikia vietoj GARBINIMO IR ŠLOVINIMO, kad pasakytumėte naujadarą – NAUJĄ žodį – Trokštu SULIET (kažkas pasakė iš urantų) – NE, NAUJĄ sukurkit žodį, NAUJĄ!

Jeigu aš sakau žodį – ŠLUOTA – tai žinot, kad šluoja, kad būtų švaru. O ar kas žinojo, ką reiškia ŠLUOTA pirmą kart kai pasakė kitam – ŠLUOTA – Ką tu čia dabar sakai, kokia čia nesąmonė, tokio žodžio nėra.

Tai jūs SUKURKIT tokį žodį, kuris atitiktų jūsų DVASINĘ NUOSTATĄ, kad tai yra daugiau negu karaliaus garbinimas arba caro. Ir tada mes turėsim kitą žodį, kitiem aiškinsim.

Šiandien jums žodis – MORONTINIS – daug ką sako? Nesako? Štai Daliai aišku, man taip pat aišku. O tas, kuris negirdėjo šito žodžio, jis nežino, KĄ reiškia tas žodis. O juk šiandien – ŠIANDIEN - MAN GARBINANT, BUVO SUTEIKTA NAUJA AKINANTI MINTIS, bet jūs neatkreipėte dėmesio - aš ją pagarsinau – mes, pradėję materialiu pavidalu Gyvąjį Kelią į Amžinybę – KURSIME DVASINĘ ASMENYBĘ – REIŠKIA, MES KURSIME DIEVIŠKUMĄ, PASIREIŠKIANČIĄ PER TĄ, NAUJĄ DVASINĘ ASMENYBĘ. Kada sueina vyras su moterim, jie kuria gyvastį, bet tai yra materialus tiktai kūnas. MES GI KURSIME DVASINĘ ASMENYBĘ – DVASINĘ - SU ATITINKAMO ENERGINIO VIRPESIO FORMA – MŪSŲ BUS SUKURTA – KĄ DARO TIKTAI PATS KŪRĖJAS – ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU. Ir mes, kilę iš to kirmino, turinčio materialų apvalkalą, kuris serga, negaluoja, patiria depresiją, ir taip toliau ir – kančia, skausmas, žudo vieni kitus – TURĖSIME GALIMYBĘ KURT DIEVIŠKĄ ASMENYBĘ, KURI TURĖS LAISVĄ VALIĄ RINKTIS, PRIIMANT SPRENDIMUS, VIENĄ AR KITĄ KELIĄ – VISŲ ŠVIESOS LABUI. TAI BUS MŪSŲ SUKURTA ASMENYBĖ, REALI ASMENYBĖ, O TAI YRA DIEVIŠKUMO PASIREIŠKIMAS KŪRINIJOJE.

Štai kas mūsų yra jau dabar viduje, šiandien – TAI YRA MŪSŲ VIDUJE.

Ir kada Vytautas sako – aš esu Rojaus pilietis potenciale – ne potenciale – ŠIĄ AKIMIRKĄ TU JAU ESI ROJAUS PILIETIS, palik tą žodį – POTENCIALE - kaip pasenusį – ŠIANDIEN TU ESI ROJAUS PILIETIS. Jeigu tu jau mintį kreipi, nesvarbu, kad dar neturi patyrimo, tu patyrimą kaupdamas, pasieksi Rojų, ir būsi jame, bet tu nueisi, kaip ir dabar, MES ESAM NAUJOJO VISATOS AMŽIAUS IŠTAKOS – GARBINAM ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU - kada mes pasieksim Rojų, mes visiškai kitokia išraiška ir kokybe garbinsim Rojaus Trejybę ir AŠ ESU, bet vis tiek tai yra TA PATI ASMENYBĖ, KURI GARBINA JAU ŠIANDIEN ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU. Negalės niekas pasakyt, kad tu negarbinai Rojaus Trejybės-AŠ ESU dar būdamas materialiu pavidalu, vat šitame statuse, kokį mes patyriam čia.

Ir nesakyk – aš esu žmogus. Žmogus, tai yra šiam pasauliui skirtas. Jeigu tu esi ROJAUS PILIETIS IR ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU SŪNUS, tu esi jau DVASIA. Žmogus yra materija, štai - turinti šitą apvalkalą. TU ESI DVASIA. Kilk virš to žmogaus. Dvasia yra tai, kas yra iš tikrųjų mums suteikta ASMENYBĖ. Žmogus - tai tiktai pavidalas, kurį supranta kiti mirtingieji, žvelgdami materialiu žvilgsniu. Jie nežino, kas yra DVASIA. Tu stovi ir sakai – AŠ DVASIA – Na, tai einam – sanitarai čia vaikšto, pakviesiu tuoj, tave apžiūrėt. - O iš tikrųjų taigi tie sanitarai turi būt psichiatrinėj ligoninėj - jeigu aš sakau – AŠ ESU DVASIA – jie nesupranta. Štai kokia yra mūsų ĮŽVALGA ir AUKŠTYBĖ, JAU ŠIĄ AKIMIRKĄ. Tai tiek šiam kartui. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal