27. Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 09 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Kokia yra nuostabi atsivėrimo būsena, kada mes esame nuoširdūs, kada mūsų ta širdies kalba prabyla gyvai. Kristus ne veltui sakė – AŠ BELSIU Į JŪSŲ ŠIRDIES DURIS IR KAS JAS ATVERS, Į TO VIDŲ AŠ ĮEISIU.
Pasakyti žodžiai prieš du tūkstančius metų. Jie galioja ir šiandien – ir galios per visą šitos planetos AMŽINĄ EGZISTAVIMĄ. Sunku dabar įsivaizduot, kad šitoje planetoje bus brolystė, nebus jokio konflikto. Bus iš tikrųjų žydintys laukai, kupini – kaip sodai – ir derliaus, ir žiedų. Ir šitą pradžią suteikia ir Kristaus evangelija – DIEVO TĖVYSTĖ, ŽMONIŲ BROLYSTĖ; ir mano išplėsta evangelija, kurią skelbiu dabar – KŪRĖJAS YRA REALUS, TIKRAS, GYVAS – JĮ GALIMA ATRAST SAVYJE. IR ATRADUS JĮ, PATIRIAMA VIDUJE IR KŪRĖJO TĖVYSTĖ, IR TARPUSAVIO BROLYSTĖ TARP MIRTINGŲJŲ, IR NET VISOS DVASINĖS KŪRINIJOS ŠEIMOS NARIŲ. Mes tampame pilnateisiais nariais visos tos nematomos – materialiam žvilgsniui – šeimos. Bet visa tai yra mūsų vidinis širdies durų atvėrimo milžiniškas procesas. Kol mes šito proceso neįgyvendiname, tol mums yra sunkiai suvokiami šitokie teiginiai. Jie yra tik teorija. Kada iš tikrųjų įvyksta dvasinis transformavimas, štai tada ta Tėvystė iš sūnaus Tėvui ir Motinai – Vieninteliams – tampa tikrąja apraiška mūsų gyvenime. Ir tada tu gali atvirai tart – AŠ ESU ROJAUS TREJYBĖS IR VISUMINĖS DIEVYBĖS AŠ ESU SŪNUS. Ir tai nėra, kaip dauguma pasakytų – svaičiojančio arba fantazuotojo koks nors teiginys. TAI YRA TIKROVĖS TEIGINYS. Visa Kūrinija tokiu teiginiu vadovaujasi ir patiria. Patiria, bet ne visi – net ir Dvasios, kurios yra aukštesnio statuso negu mūsų dabartinę tapatybę turinti materialų apvalkalą, todėl tik žengiant patį pirmąjį žingsnelį – ir kuo toliausia nuo Kūrinijos geografinio centro – Rojaus, kuris yra būtent Kūrėjo Energinė sukoncentravimo vieta – tai ir tos Dvasios, jos turi vadovautis GYVUOJU ĮTIKĖJIMU, kadangi tik per įtikėjimą galima atlikti tuos uždavinius, kurie yra keliami kiekvienam – ĮSISAVINTI TUOS IŠŠŪKIUS, kuriuos mes gauname iš Rojaus Trejybės, per Jos Apvaizdos veikimą, kada mūsų charakteris yra grūdinamas, stiprinamas, kad mes galėtume pasireikšti taip, kaip sumanęs Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Ir neįmanoma šitos evoliucijos niekaip kitaip organizuot – TIK PER GYVYBINGĄ IR GILĖJANTĮ ĮTIKĖJIMĄ. Kol įtikėjimas yra silpnas, tol atsivėrimas nėra ta vyraujanti mūsų sfera, o esant SILPNAM ĮTIKĖJIMUI, kiekviena fizinio kūno ląstelė taip pat turi milžinišką sukrėtimą, įtampą ir kūnas tampa trumpalaikiu šitame pasaulyje – trumpalaikiu, kokio nesumanė Kūrėjas. Tai yra žmogaus, neatsivėrusio, neatradusio Kūrėjo savo viduje, išraiška.
TODĖL NORI NENORI, JEIGU TU SIEKI GYVOJO KELIO NUOŠIRDŽIAI, TAU YRA SUTEIKIAMOS VISOS DOVANOS, KURIŲ TU NEGALI NUNEIGT – IR SVEIKATA, IR ILGAAMŽIŠKUMAS, IR KOSMINĖ ĮŽVALGA, IR SĖKMĖ GYVENIME – SĖKMĖ, KURIĄ DOVANOJA UŽ PASTANGAS KŪRĖJAS – ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU. Jis aprūpina visus mus visomis reikalingomis priemonėmis, kad šitas Gyvasis Kelias pulsuotų Gyvuoju Kūrėjo Ritmu. Ir tam reikalingas vis stiprėjantis atsivėrimas, naujų iššūkių meldimas, ir jų įsisavinimas. Ne atidėliojimas rytdienai, ne vengimas jų, bet visą laiką pasiruošimas naujiems. Ir dar daugiau – ALKIS ŠITŲ IŠŠŪKIŲ PRIĖMIMUI, KAD TROKŠTŲ JŪSŲ VIDUS – NORIU AŠ TOKIŲ IŠŠŪKIŲ, NORIU PASIREIKŠT TAIP, KAIP SUMANĘS KŪRĖJAS VISŲ ŠVIESOS LABUI. VIDUJE AŠ JAUČIU TĄ BŪSENĄ. TIK TOKIĄ GYVENIMO PRASMĘ AŠ SAU NUMATAU. KITOKIA PRASMĖ, KITOKIA DIENA – JI NĖRA TA PILNATVĖ, KURIĄ AŠ NORĖČIAU PATIRTI.
Ir kiekvienoje aplinkybėje, kada gilėja įtikėjimas, skvarbėja kosminė įžvalga. jūs matote, kur galima pasireikšt visų Šviesos labui. Nėra ypatingų vietų, kuriose tiktai jūs galėtumėt konkrečiai nešti gėrį – kurti drauge su Kūrėju gėrį. Visos vietos yra tinkamos. Išskirtinių vietų nėra, kad būtų ta išskirtinė vieta, kur galit daryt gėrį. DARYKIT GĖRĮ PIRMIAUSIA SAVYJE. Ir kada jis bus įsitvirtinęs, įsišaknijęs jūsų viduje į Kūrėjo Asmens atradimą savyje – į giluminį įtikėjimą – tuomet jūsų aplinka jums bus kuo sunkesnė ir nepriimtinesnė, tuo šviesesnis bus jūsų charakteris. Jūsų grūdinimasis yra per tokias kūjo ir priekalo patirtis – ESATE TARP KŪJO IR PRIEKALO.
Ir džiaukitės, kad turite tokią aplinką. Kiti jums tokios aplinkos pavydi. Ir kada jūs po pažadinimo sutiksite pirmuosius savo naujus dvasios brolius ir seses, jie žvelgs su geranorišku pavydu, kad jūs atvykote iš tokio pasaulio, kurį jie pažįsta, kaip dabartinės tamsos – po maišto skaudžių pasekmių pasireiškiančiais Kūrėjo sūnumis ir dukromis. Ir jie su pavydu klausysis jūsų pasakojimų iš dabartinio gyvenimo, kuris jums bus praeityje ir kuris šiandien jums suteikia daug nerimo, abejonių, neapsisprendimo, bet tada jūs galėsite pakėlusia galva, oriai pasakot apie savo patirtis, sukauptas šiame pasaulyje ir savuoju tvirtu, dvasiniu įtikėjimu. Jūs būsite ir kelrodė žvaigždė kitiems, net daug aukščiau nužengusių sielos tapatybės lygiu savo dvasiniams broliams ir sesėms, nors teks jums būt ne tarp urantų, bet po vieną, nes mes visa grupe nepakilsime į prisikėlimo sales – eisime individualiai.
Todėl jūs turite irgi ruoštis tai akimirkai, KADA JUS PAŽADINS ATSKIRAI VIENĄ URANTĄ, TARP DAUGYBĖS ŠIMTŲ TŪKSTANČIŲ IR MILIJONŲ, kad jūs galėtumėt pakviest net ir tuos, įgavusius kaip ir jūsų sielos tapatybės energinį-morontinį kūną – pakviest į kolektyvinį Kūrėjo – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU GARBINIMĄ – KAD NEPABIJOTUMĖT. Štai tam ir reikalingas Gyvasis ĮTIKĖJIMAS, tam reikalingas Gyvasis Kelias, tam reikalingas kūjo ir priekalo patyrimas, kurio ir pavydi tie, kurie sklandžiai – evoliuciškai – vystosi. Jiems daug lengviau, bet jie, taip pat, neįgyja daugybės įgūdžių, kuriuos įgyjame mes čia. Tiek šitam kartui.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal