30. Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016.10.08

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

IŠ TIKRŲJŲ YRA UNIKALI DOVANA, KURI STEBINA VISĄ KŪRINIJĄ – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU, KAIP MES DABAR SAKOME – FRAGMENTAS – PADOVANOTAS MUMS, PATIEMS ŽEMIAUSIEMS, TURINTIEMS MATERIALŲ PAVIDALĄ ASMENIMS – MINTIES DERINTOJAS. TAI YRA TIKRAS DIEVIŠKUMO ŠALTINIS IR CENTRAS. KOKYBE, VISOM SAVYBĖMIS, TAI YRA KŪRĖJAS. BET JIS BUVO SPECIALIAI PADOVANOTAS BE ASMENYBĖS – IKIASMENIS, BET IŠREIŠKIANTIS NE SAVE, O KŪRĖJĄ – IŠREIŠKIANTIS SAVUOJU BUVIMU IR MOKYMU – VEDIMU IŠ VIDAUS.
Neturi nė viena Dvasios kategorija šitokio fragmento, šitokios dovanos. Mes Jį gauname.
Štai vaikai, kurie čia yra, jie jau visi su Minties Derintojo vedimu. Todėl jų veiksmai vis labiau bus pastebimi aplinkos, kad neatitinka tos aplinkos tamsos. Jų šviesa akins kitus, erzins kitus, bet jie stipresni – stipresni, kadangi neturi tokios pasąmoninės taršos, kokią turi suaugęs, pripildytas baimės – baimės dėl ateities, neužtikrintas dėl darbo, neužtikrintas dėl savo sugebėjimų pritaikymo aplinkoje, neužtikrintas dėl finansų, neužtikrintas dėl kūno negalios, neužtikrintas dėl senatvėje pasireiškiančių negalavimų ir skausmų. Šie mažyliai turės galimybę gyventi Šviesos gyvenimą nuo pat pirmutinių akimirkų, kada jau sąmoningai ima suvokti aplinką – ir save. Ir jie labai greitai jums pasakys, kad jie yra Rojaus Trejybės-AŠ ESU vaikai – Sūnūs ar Dukros. Tai jiems SAVA - TIKRA.
Taip ir sumanyta Kūrėjo, kad kuo anksčiau atrastų Jį dar vaikystėje, kad augtų SAVIMI – TIKRUOJU asmeniu, ir tuo pačiu augdami galėtų skleisti tą Šviesą savo aplinkoje taip, kaip sumanęs Kūrėjas, kad šita planeta būtų TIKRA – REALI – ŽYDINTIS SODAS – aplinka – kad joje, kur Kristus prieš du tūkstančius metų vaikščiojo – kaip vienas iš mūsų ir tarp mūsų – iš tikrųjų būtų pasėta ta tikroji Vietinės Visatos vieno iš dviejų Sukūrėjų verta ŠVIESOS IR GYVENIMO TIKROVĖS SĖKLA.
Kai dabar atvykę iš kitų pasaulių stebėti šitą, kol kas sujauktą planetą, kurioje buvo įsikūnijęs vienas iš dviejų Vietinės Visatos Sukūrėjų žmogiškuoju pavidalu, jie su skausmu žvelgia į tą tamsą, kurioje gyvena, ir kenčia, mirtingieji. Ir mes turėdami tą nuostabų, Jėzaus dėka mums avansu suteiktą Kūrėjo fragmentą – Minties Derintoją – MES JO NENUSIPELNĖME SAVO PASTANGOMIS, bet turime kaip PAPILDOMĄ mums suteiktą Šviesinimo priemonę, esančią viduje.
Kai Šeimininko Sūnaus Kūrėjo dvasia – Tiesos Dvasia – mums beldžia iš išorės, tai Kūrėjo Dvasia yra visą laiką viduje.
IR MES TURIME BŪTI VERTI TOS KŪRĖJO MUMS SUTEIKTOS AVANSU DOVANOS, SAVUOJU GYVENIMU, DĖDAMI NUOLATINES IR NUOSEKLIAS, RYŽTINGAS PASTANGAS. Tik šitaip mes užtikrinsim kūno sveikatą, tik šitokiu būdu mes turėsime kelių šimtų metų ateitį. Ir šitoji ateitis, kuo jinai pildys jus didesne metų išraiška, tuo stiprės jūsų materialus pavidalas – stiprės savąja kiekvienos ląstelės išraiška, gaudamas Gyvastį iš Kūrėjo.
Dabar jums tuo sunku ne tik patikėt, bet tą būseną pajausti, tačiau, kada sulauksite, sakykim to, kaip lėktuvui garso greičio – barjero perėjimo – šimto metų jubiliejaus ir kada jūsų kūnas bus tvirtas – ir tvirtėjantis – jums bus lengviau tada savuoju patyrimu liudyti, kad štai gi – aš esu tokio amžiaus, o viduje kūno tvirtumas yra kaip brandaus to mirtingojo, pagal jų gyvenimo trukmę, o jūsų trukmė bus jau pranokstanti tą ne vieno dešimtmečiu.
Tada jums bus stipresnis PASITIKĖJIMAS Gyvuoju Keliu. Dabar jūs turite tikėt tiktai tais teiginiais, kurie teoriškai skamba. Jūs negalite tvirtai atsiremti į tuos teiginius, nes stinga atsivėrimo gelmės, stinga pasitikėjimo Kūrėju, stinga pasitikėjimo savimi, kad jūs liktumėt TIKRUOJU asmeniu, kokį jus sumanęs Kūrėjas pasireikšti aplinkoje. BET TURĖDAMI TOKĮ NUOSTABŲ VEDLĮ VIDUJE – DIEVIŠKUMO ŠALTINIO DALELĘ – PAČIAME PRADINIAME PASAULYJE – MES ESAM PALAIMINTI, PATEPTIEJI, NUŠVIESINTI IŠ VIDAUS. BELIEKA TIK DĖTI PASTANGAS, KAD MES TAPTUME VIENA SU MINTIES DERINTOJU REALIAI.
TODĖL SUSILIEJIMAS SU MINTIES DERINTOJU JUMS YRA TA PATI MAŽIAUSIA UŽDUOTIS – PATI MAŽIAUSIA. AIŠKU, JIS BUS ATIDĖTAS, KAD JŪS GALĖTUMĖTE, PASIEKĘ TĄ BŪSENĄ, PERTEIKT SAVO PATYRIMĄ KITIEMS, ŠVIESDAMI KITUS, BET BŪSENA SUSILIEJIMO BUS PASIEKTA.
JŪSŲ IŠMINTIS BUS IRGI TOKIA, KOKIA BŪNA ŠVIESOS PASAULIUOSE, KURIUOSE GYVENA MIRTINGIEJI, KURIEMS PASIEKUS TĄ ŠVIESOS AKIMIRKĄ. JIE NETURI MIRTIES, TAČIAU JŲ SĄMONĖ ATJUNGIAMA IR JIE PALIEKA TĄ PLANETĄ, NES JOJE JIEMS NEBĖRA KĄ DAUGIAU VEIKTI – REIKIA KILT Į AUKŠTESNIUS PASAULIUS IR MOKYTIS RYŠKESNĖS KŪRĖJO TIKROVĖS APLINKOS IR SAVOJO ASMENS TAIKYMO TOJE APLINKOJE VISŲ ŠVIESOS LABUI.
TAI IR JUMS BUS TAS IŠKELIAVIMAS IŠ PLANETOS ATIDĖTAS, KAD GALĖTUMĖT SAVO ŠVIESA GYVENDAMI, KITIEMS ŠVIESINTI KELIĄ, KAD IŠ TIKRŲJŲ ŠITA PLANETA PAVIRSTŲ MŪSŲ VIETINĖS VISATOS ŠEIMININKO SŪNAUS KŪRĖJO ĮSIKŪNIJIMO, TOS GIMTOSIOS PLANETOS, ŽYDINČIU SODU VISOJE ŽMONIJOJE, KAD ŠITA PLANETA ŠVYTĖTŲ ŽMONIJOS ŠVIESA, KAIP DABAR JI ŠVYTI TOJE TAMSOJE URANTŲ SPINDESIU. Amen


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal