33. Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 10 22

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:


Mylimieji, Gyvasis Kelias yra sumanytas tam, kad juo mes žengtume SAVIMI. Tai ir kosminė ĮŽVALGA – didinimas mūsų kosminės įžvalgos – reiškia, Kūrinijos PAŽINIMAS – Kūrėjo PATYRIMAS.
Kada jūs garbinate, nemaišykite Aukščiausiosios Būtybės su Visumine Dievybe AŠ ESU. Tai yra dvi skirtingos Asmenybės. Todėl yra ir viena, ir kita. Aukščiausiosios Būtybės garbint nereikia. Lygiai taip pat, kada jūs garbindami sakote – Tu padovanojai visą Save. Negali Kūrėjas padovanot viso Savęs. JIS PADOVANOJA IR VADINAMĄ SAVĄJĄ DVASIĄ – FRAGMENTĄ – DALELĘ. Jis negali sutalpint jūsų viduje viso Savęs – ir nėra tikslo.
Kūrėjas, sumanęs įvairiapusę Savosios milžiniškos Dvasinės vaikų Šeimos pasireiškimo aplinką, TODĖL MUMS, KADA JIS PADOVANOJA SAVO DALELĘ – MINTIES DERINTOJĄ – MUMS SUTEIKIA TIK SAVO MAŽYTĘ MAŽYTĘ DALELĘ, KAIP RIBINIAMS – TURINTIEMS PRADŽIĄ MIRTINGIESIEMS IR NIEKADA NETURĖSENTIEMS PABAIGOS, JEIGU EISIME GYVUOJU KELIU. Kiti Jo Sūnūs ir Dukros turi kitokius apdovanojimus iš To Paties Visuminio Kūrėjo – kurių mes neturime – TODĖL KŪRĖJAS NEGALI MUMS PADOVANOTI VISKO – VISO SAVĘS. Galim norėt šito, bet mes TURIM KITOKIĄ MISIJĄ, TODĖL TAI MISIJAI ATLIKT MES GAUNAM VISKĄ IŠ KŪRĖJO, KAS REIKALINGA TIKTAI MUMS.
Tuo tarpu, KOKYBE Minties Derintojas yra tas pats vandenėlis kaip vandenyno pasemtas vanduo į puoduką. Jūs turit tas pačias savybes – charakterio savybes – bet gi jūs patys žinote, kad Minties Derintojas kaupia patyrimą – KAUPIA KIEKVIENO PATYRIMĄ – jo neišbarsto, nepameta, jeigu atstūmė, perduoda tą sukauptą patyrimą VERTINGŲ SAVYBIŲ – ne bet kokių – keiksmažodžių, prakeiksmų neperduoda kitam, kuris noriai priima tas Kūrėjo savybes. Minties Derintojas patyrimo neturi. KŪRĖJAS TURI MŪSŲ VISĄ VISUMINĮ PATYRIMĄ PER VISĄ AMŽINYBĘ, VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS – VISŲ CENTRŲ, ATLIKĖJŲ, SUMANYTOJŲ, ARCHITEKTŲ – VISUS PATYRIMUS, KIEK BUS TOJI AMŽINYBĖ BESIPLEČIANTI IR NIEKADA NEUŽSIBAIGIANTI. AŠ ESU SAVYJE TALPINA VISKĄ – TOJ PAČIOJ DABARTIES AKIMIRKOJ, BET KŪRĖJO PRASME, DABARTIES AKIMIRKOJ. Mūsų prasme, dabarties akimirka yra štai čia, bet kuo mes daugiau atsiveriam Kūrėjui, tuo labiau mes apimam milžiniškus segmentus milijonais metų į priekį. Štai šiandien čia, šitoj pačioj mokykloj, jau yra parengti stalai rinkimams, kurie vyks rytoj. Bet rinkimai NEREIKALINGI. ŠIĄ AKIMIRKĄ, ŽMONIJA YRA TOKIOJ TAMSOJ, KAD JIE NESUPRANTĄ, JOG BE RINKIMŲ TVARKA GALI BŪT GERESNĖ. O RINKIMAI – TAI APGAULĖS, KORUPCIJOS, MULKINIMO, MANIPULIAVIMO ARENA IR JOJE, TĄ TAMSIĄ ŽMONIJĄ, MULKINA. Ir jie patys, kaip akli kačiukai, pasiduoda tam mulkinimui. TODĖL SU KIEKVIENAIS RINKIMAIS VIS PRASTESNI REZULTATAI IR GYVENIMAS SUNKĖS, KOL NEBŪSIME MES PAĖMĘ TO SVERTO – URANTAI – KURIE SU KŪRĖJU NEŠ IŠMINTĮ IR ŠVIESĄ VISIEMS. Negalima suvaldyt to GAIVALO niekaip kitaip politinėm priemonėm – TIK ŠVIESA, TIK TIESA IR TEISINGUMU.
Įsivaizduokit dabar, įstatymus priima – teisėjas turi spręst – atsiverčia jis kodeksą – aha, už tokį nusižengimą toks yra įstatymo numatytas bausmės atlikimas ir tokiu būdu. KĄ GALI PARLAMENTAS NUSPRĘST? KIEKVIENAS NIUANSAS YRA UNIKALUS. TAI TIK TEISĖJAS GALI NUSPRĘST, KOKIĄ BAUSMĘ GALI PASKIRT, NES JIS GILINASI Į KIEKVIENĄ BYLĄ – JIS SUPRANTA, KOKIA YRA BAUSMĖ, O NE ATSIVERST TURI KODEKSĄ IR PAŽIŪRĖT – AHA, TAI KIEK TEN SKIRIA UŽ TĄ BAUSMĘ? TAI TADA, JIS NEBETURI SAVARANKIŠKUMO – KOKS TU TEISĖJAS SAVARANKIŠKAS, JEIGU JAM YRA VISA PALETĖ SUGRADUOTA? – VA TAIP, TAIP, TAIP. TAI KUR JO LAISVOS VALIOS IR ĮŽVALGOS PRITAIKYMAS? – NĖRA. JAM YRA RĖMAI – NUSTATYTI DĖL TO, KAD TAIP SUMANĖ BUKAS, ŽEMAŽIŪRIS PROTAS. KĄ JIS UŽ TEISĖJĄ GERIAU NUSIMANO? Juk ateina ten įvairiausi protai, dar TARPUSAVYJE NESUTARIA ir tada, kas sprendžia? – RANKŲ PAKĖLIMAS – IR SKAIČIUOJA KAS? KIEK? Ir jeigu yra persvara vienu balsu, tai vat šitas įstatymas ir priimamas. Ir tada, vat šitaip privalo dirbt teisėjas, TAIGI APSURDAS. Štai vat rinkimų tiktai mažas mažas epizodas, KUR NEGALI TIE NEPROFESIONALAI, NEĮSIGILINĘ Į KIEKVIENĄ ATVEJĮ NUMATYT. Tas pats yra susiję su medikais, su prokurorais, su bet kokia kita veiklos sritimi.
Kaip gali būt rinkėjai, atiduodantys savo balsą, JEIGU JIE NEIŠLAVINTI, JEIGU JIE NEŽINO, KĄ TA RINKIMŲ SISTEMA DARO SU ŽMOGUMI? KAIP JIE GALI SPRĘST?
Tada štai ta sistema ir NEVEIKSNI. O jeigu neveiksni sistema – kvieskit psichiatrą..
MANO MYLIMIEJI, GYVASIS KELIAS YRA NEPAKEIČIAMAS – NĖRA GALIMYBĖS. Pasakysiu vieną frazę, bet ji bus neteisinga – visi keliai veda pas Dievą. NE – TIK GYVASIS KELIAS. Kiti keliai – klystkeliai. VISKAS YRA KŪRĖJO GRYBŠNYJE – TAIP – KŪRĖJO GRYBŠNYJE. Bet jeigu tu atveri save Kūrėjui, tu jau BŪSENA PALIUDIJI, kad tai yra TIKROVĖ, kad tai yra TIESA – TU VIDUMI TĄ JAUTI. Ir kada gilėja įžvalga, TAS POJŪTIS PAKEIČIAMAS ŽINOJIMU. Yra žinojimas nebe taip, kad aš taip manau – AŠ ŽINAU!
Gyvasis Kelias – aš jums tą ir sakau – YRA VIENINTELIS, NES AŠ TĄ ŽINAU. KITI KELIAI – KLYSTKELIAI. Ir jie žmogui sukelia daugybę kančių, daugybę ligų.
Kad mes galėtume būt šitajame Kelyje, galėtume būt ryžtingesni, tikresni savimi – MES TURIME IR TURĖT TĄ ATSIVĖRIMO GELMĘ, KAD NIEKO NEBŪTŲ MUMS SVARBIAU UŽ TĄ GYVĄJĮ KELIĄ – UŽ TĄ GYVĄJĮ KELIĄ. Aš pasižiūrėjau vieną laidą, po kelių mėnesių pertraukos, apie emigraciją – Valanda su Rūta – atrodo vadinasi laida. Pati laida, tai yra labai prasta, be jokios analizės, bet mane nustebino vienas skaičius – PER METUS IŠVAŽIAVO PENKIASDEŠIMT TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ. Kas tai yra? Tai yra, viena – tai gerai, kad važiuoja, reiškia turi laisvę, turi pasirinkimą, ir lengviau gyvent čia likusiems – mažiau, kaip sakyt, alkūnėm liečia vienas kitą – mažiau mašinų, lengviau važiuot, kvėpuot, mažiau užterštumo, mažiau nusikalstamumo. Kada aš sakiau prieš dvidešimt, maždaug, šešerius-septynerius metus, kad ateis toji akimirka, kai Lietuvoj liks tiktai pensininkai, invalidai, nusikaltėliai ir gausim mes lapelį, kuris leis mums išeit į gatvę, tokiu tai metu – jį išduos nusikaltėliai, kurie pateks į valdžią. Aš apsirikau vienu dalyku, kad nusikaltėliai taip pat išvažiuoja, nes ką gi iš tų bomžų imt – nėra ką imt. Tai visa, visa turtų arena yra už to, lietuviškai tariant, kardono – už sienos. Bet kitos mano pranašystės, jos pildosi – lieka tiktai tie, kurie nebeaktyvūs, o aktyvieji visi emigruoja. Ir toj laidoj mane nustebino vieno vaikino – aštuoniolikmečio – kuris atėjo juodu kostiumu, su varlyte pasipuošęs, balti marškinukai, kuris užaugęs vaikų namuose, nuo keturiolikos metų įsteigė savo firmą, dabar jis yra firmos direktorius, jo uždarbis tūkstantis eurų per mėnesį. Jis dar moksleivis ir jis turi firmą, kuri užsiiminėja EDUKOLOGIJA – ŠVIETIMU MOKYKLOSE – AŠTUONIOLIKOS metų. Ir jis sako – ko ten emigruot? Reikia savo pritaikyt gabumus čia. Ir sako – man padarė įspūdį viena knyga. Jis ten išvardino, pasakė, kokia knyga, autorius, bet aš neprisiminiau jos. Ir ten buvo toks nurodymas toje knygoje – parašykite visą stulpelį, ten dvidešimt-trisdešimt, įvairių veiklos sferų, kuriose jums patiktų dirbt, ir kodėl? Ir paskui braukykite tai, kas čia sunkiai gali būt įgyvendinta. Apmąstykite, kodėl, ir tada pradėkite atsisakyt dalies. Sako – aš norėjau studijuot mediciną, na, noriu stidijuot mediciną, bet aš gal kraujo bijau, gal man ten sunkiai seksis, tai išbraukiau šitą sritį. Ir paskui žiūriu, paliko gal kokios penkios sritys, ir aš ties jom susikaupiau, bet aš jau tada žinau kryptingai, KO siekt, o ne šiaip, kad, tai, kuo aš noriu būt - aš nežinau. Ir aš klausiu, atėjęs į mokyklas, kai manęs klauso kokie penki šimtai mokinių – aštuoniolikmečio, dar nebaigusio mokyklos – kas norit emigruot? – SEPTYNIASDEŠIMT procentų pasirengę emigruot. Jis sako – kodėl? sako – aš keturiolikos metų, kai pradėjau dirbt, tai, jeigu su manim, kaip ir su kitais būtų šnekėję ir apie tai, ką aš dabar šitiem vaikam pasakoju – ir pasirinkimas profesijos, ir vat šito sąrašo sudarymas, ir jo išbraukymas, ir palikimas tiktai tai, kas tau realiai yra pasiekiama ir čia įgyvendinama, ir plius, kad tą galima čia padaryt – ir nuo keturiolikos metų iki aštuoniolikos, kol baigia mokyklą – TADA NIEKAM NEBEKILTŲ MINTIES EMIGRUOT.
O dabar aš vedu į Urantijos grupės pusę – KAS BŪTŲ, JEIGU MES VISI EMIGRUOTUME? KUR BŪTŲ TA URANTIJOS GRUPĖ ATEIT KITIEMS, KURIE NUOŠIRDŽIAI IEŠKO ŠVIESOS? – NEBŪTŲ JOS.
Kada aš priėmiau sprendimą – AŠ GI SAVYJE PRIĖMIAU SPRENDIMĄ – tegu kiti daro politinę karjerą, tegu verslą daro, tegu milijonus krauna, O KAS GI ŠVIESĄ LIETUVOJE SKLEIS, JEIGU ŠITO NESKLEISIU PATS TĄ SUVOKDAMAS, KITI GI ŠITO NESUVOKDAMI TAI NESKLEIS? IR AŠ PRIĖMIAU SPRENDIMĄ – NEEMIGRUOT Į AMERIKĄ – BUVAU PASIRUOŠĘS Į AMERIKĄ, kadangi aš puikiai mokėjau anglų kalbą – amerikonišką varijantą ir man Amerika buvo labai artimas kraštas IR AŠ ATSISAKIAU TO, VARDAN TO, KAD IŠLIKTŲ – NU KĄ TEN IŠLIKTŲ – DAR NEBUVO TOS ŠVIESOS – KAD JĄ ĮSTEIGT, ĮKŪRT TĄ ŠVIESĄ. O dabar įsivaizduokit, JEIGU TIE, kurie perėjo per mano rankas – TŪKSTANČIAI – TŪKSTANČIAI – jeigu jie būtų irgi panašaus samprotavimo – JIE NIEKUR NEBŪTŲ PABĖGĘ – kai reikėjo dėt pastangų, kryptingų, nuoseklių, o jų buvo penki šimtai Kaune, penki šimtai Vilniuje, Panevėžyje apie šimtą, Marijampolėje, Pasvalyje jaunimo grupė – žodžiu, pilna buvo. Jie visur jau SAVO ŽINDINĮ stiprintų. Tai turi būt viduje, taip pat, APSISPRENDIMAS – KOKIE YRA PRIORITETAI? Kaip, tas aštuoniolikmetis vaikinas sako – tai, kas svarbiausia – TURI LIKT.
Tai va, tie prioritetai, tada būtų taip, kad kiekvienas dėtų pastangas, SUKANDĘS DANTIS – SVARBU PRAEIT TĄ ETAPĄ, PASKUI BŪNA LENGVIAU, KADA IMI TU PATIRT.
Ir dabar išvažiuoja DĖL KO žmonės? Dėl to, kad čia SUNKU. Bet jeigu tu išvažiuoji, čia tampa dar sunkiau, nes tu tą suvoki, KAD ČIA SUNKU IR TEN BUS LENGVIAU IR PALIKAI ŠITĄ KRAŠTĄ, KITAIP PASAKIUS – DEZERTYRAVAI DĖL GERESNIO KĄSNIO, BET TU NUSKRIAUDEI TĄ APLINKĄ, IŠ KURIOS PABĖGAI, O GALĖJAI SAVO ŠVIESĄ ČIA SKLEIST, IR TUO PAČIU – VEIKLĄ, IR TUO PAČIU STIPRINT TĄ PAČIĄ APLINKĄ, KAD JOJE NEBŪTŲ TOKIA TAMSA, IR TUO PAČIU – NUKVAILĖJIMAS IŠ PARLAMENTO IR VYRIAUSYBĖS, IR PREZIDENTŲ – KURIS APSUNKINĄ GYVENIMĄ – KAD NEBŪTŲ ANT KELIŲ PARKLUPUSI PRIEŠ BRIUSELĮ VISA VALDŽIA, KURI NET IR NESUGEBA LAIKRODŽIO SUSTABDYT, KAS VALANDĄ ŠOKINĖJA – RUDUO – PAVASARIS – RUDUO – PAVASARIS – VAT TAIP IR LANKSTO, TAI Į VIENĄ PUSĘ, TAI Į KITĄ – TAIGI ČIA YRA FIZINIAM KŪNUI MILŽINIŠKAS STRESAS, BET NĖRA POLITINĖ VALDŽIA ŠVIESA PRIPILDYTA IŠ KŪRĖJO, KAD PASAKYTŲ – NA, NUSTOKIT TIE BRIUSELIEČIAI, SAVO KVAILYBES MUMS PRIMETINĖT, NORIT, SUKINĖKIT TĄ LAIKRODĮ, PRIE KO ČIA MES?
Štai emigracija – tai yra ne vien tiktai išvažiavimas, EMIGRACIJA – TAI YRA SAVO ŠAKNŲ NUKIRTIMAS.
Kodėl sako jaunas medis lengviau prigyja? Todėl, kad jis neturi dar tvirtų šaknų – jas gali labai gražiai iškast, persodint kitur ir tai dar, jeigu žemė ne tokia, kokia tinka šitam medžiui – jis ten vegetuos ir galu gale nuvys – o suaugusį medį pamėginkit persodint – reikia tokias iškast milžiniškas žemių erdves, kad niekaip tu negalėsi iškelt normalaus viso to ūgio su visom šaknim – tada reikės apkapot, jeigu apkapojai – tu jau sužeidi tą medį – jis jau apkapotom šaknim. Tai vat, kuo vyresniam amžiuje emigravęs – jis ten negali įleist šaknų, nes jis čia palieka labai daug apkapotų šaknų ir ten ta aplinka jam TAMPA SUNKIAI PAKELIAMA. Ir va, toj laidoj daug, nu ką ten daug, ten iš vis nedaug ten tų žmonių – tai vat keli sugrįžo ir aiškina, sako – na negaliu, man reikia Lietuvos kvapo, reikia Lietuvos žemės, sako vienas – sugrįžau, pervažiavau per sieną, sustabdžiau mašiną, atsiklaupiau, pabučiavau žemę – tai va tai yra šaknys.
O URANTAM ŠAKNYS YRA ŠTAI – URANTIJOS GRUPĖ – VIENAS IŠVAŽIAVO – JĄ SUSILPNINO PER VIENĄ – IŠVAŽIAVO DU – SUSILPNINO PER DU ASMENIS – IŠVAŽIAVO DVYLIKA – SUSILPNINO PER DVYLIKA ASMENŲ. ATVAŽIAVO – SUSTIPRINO VIENU – SUSTIPRINO DVIEM, SUSTIPRINO DVYLIKA – SUSTIPRINO. DABAR JŪS ESAT ČIA JAU GRUPĖ, JAU NEGALI PASAKYT, KIEK YRA JŪSŲ, NEUŽTENKA PIRŠTŲ, O JEIGU MŪSŲ BUS TIKTAI TRYS, KETURI, DU, VIENAS IR PASKUI, TAS JUOKAS – PASKUTINIS EMIGRANTAS TEGUL IŠJUNGIA ŠVIESĄ AEROUOSTE – TAI ČIA IRGI TAS PATS – PASKUTINIS URANTAS TEGU IŠJUNGIA ŠVIESĄ ŠITOJ PATALPOJ IŠEIDAMAS. IR KUR TADA ATEIT NAUJAM URANTAM? NEBĖRA Į KUR. O KAIP JIS ĮJUNGS TĄ ŠVIESĄ? NEŽINO, KUR MYGTUKAS.
ŠTAI MŪSŲ ŠAKNYS DAR IR ATSAKOMYBĖJ – ŠITĄ GRUPĘ PUOSELĖT IR SAUGOT – KAD KITI GALĖTŲ Į KUR ATEIT.
O KAS TA GRUPĖ? TAI YRA ŠVENTOVĖ – ŠVENTOVĖ, KURIOJE SUEINA IR ATSIVERIA DVASINĖ ASMENYBĖ, SUEINA TAM, KAD JOJE TAIP PAT PRISIPILDYTŲ TOS GYVASTIES – BROLYSTĖS ATMOSFEROJ.
AŠ KALBU NE ŠIAIP SAU, AŠ KALBU, KAD JŪS PAJAUSTUMĖTE ŠITŲ ŽODŽIŲ GELMĘ – IR TŲ TEIGINIŲ PRASMĘ – VISUMOS LABUI.
Todėl jums niekas priekaišto nepasakys – emigruokit, kur jums patinka – Japonijoj – važiuokit, Filipinai – važiuokit. Ko, kaip sakyt, kuo daugiau – išvažiuojančių – tuo, reiškia, bus STIPRIAU čia esantiems, kadangi jiems bus SUNKIAU. Ir jeigu jie atsilaikys, štai, jie padėkos už tas ATŠIAURIAS sąlygas, kuriomis išliko ŠVIESA, NEPASITRAUKUSI IŠ CENTRO.
Juk aš jums daug metų sakiau – ir sakau – ŠITA GYVOJI RELIGIJA IR ŠVENTOVĖ VIENINTELĖ PASAULYJE NUMATYTA VISAI ŽMONIJAI, KAD APIMTŲ VISUS MUSULMONUS, KRIKŠČIONIS, SUSKILUSIUS Į KETURIASDEŠIMTĮ TŪKSTANČIŲ SEKTŲ – IR KATALIKAI VIENA IŠ SEKTŲ, NORS IR DIDŽIAUSIA – KAD APIMTŲ VISUS BUDISTUS, KURIE TEN SU VIENUOLIŲ ABITAIS VAIKŠTO, RYŽIŲ KOŠĖS PRAŠYDAMI, VIETOJ TO, KAD UŽSIAUGINTŲ, NA, KUR JIE TEN UŽSIAUGINS, JIEMS REIKIA TEN VISOKIAS PRAKTIKAS ATLIKINĖT. TAI VA, DĖL TO, AŠ SAKAU, ŠITA IR ŠVENTOVĖ IR GRUPĖ NUMATYTA VISAI ŽMONIJAI, KAD IŠ JOS SKLEISTŲSI ŠVIESA – IŠ TOS LIETUVĖLĖS – KAD JI SKLEISTŲSI KAIP TO POLITINIO DARINIO, KAD IŠ JO NEPABĖGTŲ ŽMONĖS, KAD ATEITŲ ČIA, IR NET IŠ KITŲ KRAŠTŲ TAIP PAT ATVAŽIUOTŲ.
TAI ŠTAI NUO MŪSŲ ATSIVĖRIMO GELMĖS PRIKLAUSO, KIEK MES TURĖSIM IŠTVERMĖS. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal