39. Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 11 27

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mūsų aplinka, kokioje mes gyvename šiandien, Kūrėjo nėra sumanyta. Kūrėjas suteikia savo Gyvąjį Šviesos Evoliucinį Planą, numatęs, kad mes gyventume pagal JO valią, kur nėra skriaudos, nėra tamsos – yra ŠVIESA. Bet mes negalim peršokt to etapo, kuris neatitinka Kūrėjo valios, bet jis realiai egzistuoja šitame tamsos – kol kas – apimtame pasaulyje.
Mirtingasis, patyręs maišto pasekmes, turi vis tiek atlikti tą šviesėjimo užduotį, kurią numatęs Kūrėjas JAM, bet kai aplinka yra laukinio lygio, kada tarpusavio veiksmai nukreipti vienų prieš kitus – stipresnių prieš silpnesnius, o silpnesni išvis nežino į ką atsiremt – tai šitas laukinio etapas įveikiamas tiktai DIDESNE Šviesa, Meile, Tikrove.
Todėl mes, būdami šitos Tikrovės šaukliai, patys viduje patirdami tos būsenos pasireiškimą, esame TIEK stiprūs, pranokstantys tą aplinką, KIEK mes gyvybingai palaikom šitą GYVĄ RYŠĮ NUOLAT – NE TIK SEKMADIENĮ, ATVAŽIAVĘ Į GYVĄJĄ ŠVENTOVĘ, BET NUOLAT – KASDIEN, KUR BEBŪTUME – KAS AKIMIRKĄ.
Štai tada TOJI RYŽTO PASIREIŠKIMO TIKROVĖ MŪSŲ VIDUJE leidžia mums gyventi išoriniame pasaulyje mūsų Tikrovės gyvenimą, kuris labai kontrastuoja su aplinka. Nepaisant to, jeigu mes esame TIKRI, toji aplinka yra apraminama ir Apvaizdos. Apraminama tam, kad mūsų nesužeistų, kad mūsų netraumuotų BAIME – jeigu mes nuoširdžias dedame pastangas, kad šitame Kelyje būtume veiklūs – NE TEORIZUODAMI, NE SKAITYDAMI VIEN TIKTAI PATOGIAI ĮSITAISĘ APREIŠKIMŲ ŠVIESOS TEGINIUS, BET JUOS TAIKYDAMI SAVO KASDIENIAME GYVENIME. TUOMET Apvaizda rūpinasi mumis, kaip tais Šviesos ir Kūrėjo Gyvojo Plano įgyvendinimo Šaukliais šitame – kol kas – tamsiame pasaulyje.
Kūrėjas numatęs, kad jame būtų vien tik šviesa. Reiškia, šitas tamsos etapas negali būt stebuklingai pašalintas. Tiktai urantų pastangų dėka gali keistis aplinka, kad joje jūsų priimami sprendimai visumos šviesos labui – kada juos įgyvendinate – būtų pastebimi ir kitų. Tada jūsų sprendimai turės poveikio ir kitiems, tiesiog jiems susimąstant – kodėl jūs priimate tokius keistus sprendimus, kodėl jūs priimate tokius nebūdingus aplinkai sprendimus, kurie atrodytų, jų samprata, nenaudingi – bet jie yra VISUMOS labui? Jūs priimate tuos sprendimus visos Kūrinijos labui, Kūrėjo labui, todėl tamsus – nepabudęs – protas negali suvokt daugelio sprendimų motyvų, tuo tarpu, jūs, būsena būdami tvirti, negalite priimt KITOKIŲ sprendimų. Jūs negalite sugrįžt į tą akimirką, kada kartą išmokęs skaityt nebemokėtumėte skaityt. Jūs negalite tapti NEBE SAVIMI KARTĄ GIMĘS TIKRUOJU SAVUOJU AŠ, KOKĮ JUMS YRA SUTEIKĘS KŪRĖJAS.
Štai tada ir atsiranda tas iššūkis – stiprint tą tikrąjį save, kokį yra sumanęs Kūrėjas, ir gilesniu atsivėrimu pajaust tą vedimą, kad kiekvieną akimirką, kiekvienoje vietoje, jūs pasireikštumėte savo tikruoju asmeniu – savimi. Ir tai yra jūsų kiekvienai fizinei ląstelei ramybė, palaima, stiprybė, kokią suteikia Kūrėjas pagal savąjį Evoliucijos Planą. Štai jūs tada, gyvendami tą numatytą kiekvienam iš mūsų – ir visumai – Šviesos gyvenimą, pasirūpinate iš tikrųjų – kaip patys mylimiausi, ir mylintys, tėvai negali pasirūpint savo žemiškuoju sūnumi ar dukra – pasirūpinate savimi, savo kūnu, specialiai jam neįsiteikdami, kaip įsiteikia dabartiniai jauni žmonės jį visaip tariamai išgražindami, subjaurotom tatuiruotėm, įverdami įvairius auskarus, vien dėl to, kad to reikalauja aplinkos mada – jūs gi gyvenate pagal Kūrėjo vedimą iš vidaus. Todėl pagrindinis iššūkis – pajausti tą vedimą vis gilesniu atsivėrimu ir įtikėjimu, ir tuo pačiu stiprėt dvasiniu stuburu, stiprėt savimi.
Štai ir mūsų iššūkis įsisavintas. Gyvenimas gyvenamas GYVAI, Tikrovėje, be iliuzinių apnašų, be iliuzinių debesų, už kurių negalima užsikabint.
Todėl gyvenimas Tikrovėje, yra PASITENKINIMAS jūsų dvasiai – jūsų TIKRAJAM ASMENIUI. Ir jo negali niekas pranokt – tiktai jūsų vidinė būsena paliudija – ŠITAS KELIAS YRA TIKRAS, GYVAS, VIENINTELIS VERTAS PRASMĖS. Visa kita yra šalutiniai takeliai, kuriais gali bet kas eit, gali pasirinkt tuos takelius. Net ir mūsų Šventovėje ne visi ištveria, pasirenka kitus takelius – jiems pagal pečius.
Gyvasis Kelias yra ryžtingų, drąsių, Kūrėjo sūnų ir dukrų Kelias.
Bet žinokite, jūsų Šviesa PADEDA aplinkai, padeda tiek, kiek Kūrėjas yra jūsų viduje. Ir toji šviesa tada pastebima aplinkos tamsos fone, pastebima iki pat Rojaus. Iki pat Rojaus esam mes stebimi. Visi kūrinijos segmentai, kuriuose yra vadovai, jie stebi mūsų veiksmus. Stebi, kaip stebėjo ir Amadoną, kada vyko Liuciferio maištas, kada jis, būdamas Vano pagalbininku, bet būdamas tas mirtingasis, gimė šitoje planetoje, jis buvo ištikimybės Kūrėjui simbolis, todėl ir stebėjo jį, kaip jis ištveria tamsos aplinkoje ir lieka šviesus.
Taip ir mus stebi, kadangi mes esame tie Gyvojo Kelio tiek šaukliai, tiek ir einantys juo, dėl to mus ir mato tamsos fone kaip šviesos spindulius. Tamsos fono nėra ko stebėt, o kada tamsos fone atsiranda spinduliai – štai ir nukrypsta žvilgsnis į tuos spindulius – kaip jie? ar dar laikosi? Ir kuo stipresnė ir tirštesnė yra tamsa, tuo didesnis susižavėjimas yra tais spinduliais, kur jie bebūtų, ką beveiktų, spindulys ryškėja nuo gilesnio įtikėjimo ir veiksmingesnio gyvenimo visų šviesos labui.
Ir mes esam tie spinduliai, kuriuos ne tiktai stebi, bet juos pademonstruoja kitiems, kad kitiems mes keltume ryžtą eiti tuo Gyvuoju Tikrovės ir Šviesos Keliu, nes yra daug pasaulių, kuriuose taip pat yra daug apgaulės, daug tamsos, ir mes tampame tam pavyzdžiais – pavyzdžiais, kaip įtikėjimas – jo gelmė ir gyvybingumas – leidžia būti TIKRIEMS PAGAL KŪRĖJO VALIĄ – PAGAL KŪRĖJO SUMANYMĄ – kai aplinka žvelgia į priešingą pusę.
Ir tai žavi ir vadovus – įvairių segment – ir stiprina tuos, kurie taip pat siekia, ieškodami pavyzdžių, kad nepasiduot jų aplinkoje esančiai tamsai, bet nežino į ką pasižiūrėt, nes nemato aplinkoj pavyzdžių.
Štai kada vyksta VISATOS PROGRAMŲ TRANSLIACIJOS, PANAUDOJA IR MUS – URANTUS – KAD PEDEMONSTRUOTŲ KAIP PAVYZDĮ STIPRINANT KITUS.

Todėl nemanykit, kad jūs esate šitame pasaulyje ir taip niekas jūsų nei mato, nei žiūri į jus, nei žino apie jus – NE – ESATE PUIKIAUSIAI MATOMI IR STEBIMI. IR JUMIS ŽAVIMASI. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal