Algimanto pamokomasis žodis apie įtikėjimo svarbą, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016.08.20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Aktyviausiai tai KRISTUPAS GARBINA – jis tiek krykštauja – SAVIMI JIS GYVENA – VISU TUO KRYKŠTAVIMU – taip, taip. IR MES TURIM BŪT TIE – SAVIMI, TIKRI – KŪRĖJO – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU – SŪNŪS IR DUKROS. IR BŪTENT TAI – ĮTIKĖJIMO BŪSENA – SUREGULIUOJA VISUS SUTRIKIMUS ORGANIZME – BŪSENA – ĮTIKĖJIMO. Ne tai, ką taria protas intelektualiai – tikiu, tikiu, tikiu – tai yra INTELEKTUALUS teiginys. O BŪSENA TAI YRA – VA TA VIRPESIŲ GAMA, KURIĄ TU GERI IŠ KŪRĖJO. IR TIKTAI ŠITIE VIRPESIAI GYDO – NEIŠTARTI ŽODŽIU, BET PAJAUSTI IŠ VIDAUS – PAJAUSTI, KAD JIE TAMPA VIS DAUGIAU SAVIMI. BET TAM REIKALINGAS MILŽINIŠKAS ATSIVĖRIMAS, ĮTIKĖJIMAS, IR PASITIKĖJIMAS – BE ŠITŲ TRIJŲ DALYKŲ NEĮMANOMA PATIRT TOS BŪSENOS.
KIEKVIENAM BUS IŠŠŪKIAI – IŠŠŪKIAI, KADA REIKĖS PRIIMT SPRENDIMĄ – AR TU PASITIKI DAUGIAU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU, KŪRĖJU, KURĮ PAVADINAM MES – TĖVU IR MOTINA? AR PASITIKI APLINKA, KURI TAU SIŪLO ĮVAIRIAUSIŲ, TAVO SUNKIOJ PADĖTY, IŠEITIES PRIEMONIŲ? Pradedant vaistais, įvairiais jogų pratimais, įvairiais intelektualiais žaidimais, įvairiom dietom, mitybom – IR VISKAS ATSIREMIA Į TAVĄJĮ GYVĄJĮ ATSIVĖRIMĄ IR ĮTIKĖJIMĄ. Ir jeigu tie yra IŠŠŪKIAI MILŽINIŠKOS GALIOS, kada jums organizmas gali būt TOKS SUTRIKĘS ir jums NEBĖRA KITO PASIRINKIMO kaip pasakyti – AŠ PASIRENKU TAVE, NET JEIGU TAI BUS FIZINIO KŪNO MIRTIS – RENKUOSI TAVE, NES SU TAVIMI VISKAS ĮMANOMA – REIŠKIA, NEBUS TO KŪNO MIRTIES, NES TU NESUMANEI, KAD AŠ PRIEŠ LAIKĄ IŠKELIAUČIAU – TU MAN SUTEIKEI ŠITAME PASAULYJE MISIJĄ – DALINTIS TAVĄJA ŠVIESA IR MEILE SU VISAIS – REIŠKIA, AŠ TIKTAI GALIU PALIKT ŠITĄ PASAULĮ, KADA TU SUMANYSI, KAD MAN LAIKAS JAU IŠKELIAUT – BET IŠKELIAUT NE FIZINĖS LIGOS KANČIOJE, NE DVASINIO SKAUSMO AKIMIRKOJE, BET PALAIMOS BŪSENOJE. TODĖL, TOJI BŪSENA, BE ĮTIKĖJIMO IR PASITIKĖJIMO, NEGALI IŠTART, KAD – AŠ PASITIKIU – KOKIA BEBŪTŲ NEPALANKI APLINKA – PASITIKIU VIEN TIK TAVIMI.

TAS PROCESAS REIKALAUJA NUOLATINIŲ PASTANGŲ. JOS YRA PALAIPSNĖS, BET VIS TIEK ATEINA TOJI AKIMIRKA, KADA SPRENDIMAS, KIEKVIENAM IŠ JŪSŲ BUS – JŪS TURĖSIT PRIIMT. APLINKYBIŲ BUS ĮVAIRIAUSIŲ – IR SUSIJUSIŲ SU SVEIKATA, IR SU BET KOKIA KITA SUNKIA IŠŠŪKIO APLINKA – TODĖL GILINKIT ĮTIKĖJIMĄ. BE ĮTIKĖJIMO JŪS NEPRIIMSITE KŪRĖJO LABUI SPRENDIMO, NES DABAR – KOL KAS – IŠŠŪKIAI NĖRA TOKIE, KAD JUMS REIKĖTŲ BALANSUOT TARP TO, KAS YRA, ATRODO JŪSŲ PROTUI – NA, GALIM ŠIEK TIEK KŪRĖJUI PASKIRT LAIKO, O VISA KITA, VA, MANO INTERESAI – AŠ TEN PASIREIŠKIU. KADA IŠŠŪKIS YRA, TAI AŠ TURIU MINTY IŠ TIKRŲJŲ IŠŠŪKĮ – NE TOKĮ KREPŠTELĖJIMĄ, KOKS DABAR YRA GYVENIMAS. DABARTINIS GYVENIMAS YRA TIK KREPŠTELĖJIMAS – TAI DAR NĖRA TAS TIKRASIS IŠŠŪKIS. BET TIKRASIS IŠŠŪKIS BUS KIEKVIENAM. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal