Algimanto pamokomasis žodis – GYVAJAME KELYJE VERTINGIAUSIAS DALYKAS YRA TYRINĖJIMAS – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 01 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

GYVAJAME KELYJE VERTINGIAUSIAS DALYKAS YRA TYRINĖJIMAS. MES ESAM TYRĖJAI – SAVĘS, APLINKOS, KŪRĖJO. MES PASITIKIM KŪRĖJU TIEK, KIEK ESAME JĮ IŠTYRINĖJĘ SAVO PROTU.
Gyvulinis protas BIJO to, kas jam yra NEPAŽĮSTAMA. Dvasinės asmenybės Išminties ir Šviesos Protas TROKŠTA PAŽINIMO – JIS NETURI BAIMĖS. Jis trokšta pažinimo tyrinėjant Kūrėją. Todėl, jeigu jūs juntate baimę, dėl kokio nors nepatirto naujo iššūkio – nepasitikėjimą – reiškia viešpatauja jūsų viduje gyvulinio proto pasireiškimas tą akimirką, ir prieš priimant tą sprendimą – įsisavinti naują iššūkį. JŪS ŽINOT VEKTORIŲ – KRYPTĮ – ATSIDUOKIT VEDIMUI IŠ VIDAUS. Tik taip įveiksit iššūkį – kito būdo nėra, nes šitas būdas yra sumanytas Paties Kūrėjo. Todėl bet koks iššūkis, koks jums atrodytų neįveikiamas, JISAI ĮVEIKIAMAS VISADA PER ĮTIKĖJIMO TIKRUMĄ, NUOŠIRDUMĄ, STIPRUMĄ. TIK JŪSŲ VIDUS YRA DIDŽIOJI KLIŪTIS JUMS KIEKVIENAM – NĖRA KITOS KLIŪTIES. IŠORĖ NĖRA KLIŪTIS – JŪSŲ VIDUS – GYVULINIS PROTAS. Kol jisai jus pakinkęs laiko, ir pažabojęs įtempia pavadį, tol jūs negalite joti, ir pasikinkyti Dvasinio Išminties Dieviškojo asmenybės proto.
ŠTAI JUMS IR ATSAKYMAS – KODĖL jūs priimate TOKIUS sprendimus, kurie jus pačius asmeniškai labai dažnai APVILIA – suteikia ne tokių, kokių tikėjotės, pasekmių.
Jūs turit dabar išplėstą požiūrį į save – milžiniškai išplėstą – todėl jūs turite šita ŽINIA – Šviesa – naudotis, vadovautis savajame gyvenime. Gyvenimas – tai nėra tai, ką jūs manot, yra jūsų namai, GYVENIMAS YRA VISA JŪSŲ GYVENSENA – KUR JŪS BEBŪTUMĖT, JŪS TURIT JAUST DVASINIO PROTO VIEŠPATIJĄ SAVYJE.
Aš vakar išgirdau, įsijungęs Vilniaus programą per televiziją, tą dainą, kurios AŠ LAUKIAU dvidešimt šešerius metus – KAD BŪTŲ TOKIA DAINA PER TELEVIZIJĄ. Vardan šitos dainos verta gyvent. Ir ją padainavo Stasys Liupkevičius. Ji paskirta Dievui Viešpačiui, maldai – VISA daina. TAI BUVO NUOSTABIAUSIA, KĄ ESU GIRDĖJĘS PER DVIDEŠIMT ŠEŠERIUS METUS PER LIETUVOS TELEVIZIJĄ. Vardan šitos dainos galėjo egzistuot laida – Gero ūpo – vien tiktai dėl šitos dainos. Ir tai rodo – tas dainininkas neturi jokio supratimo apie Urantijos Knygą, apie Gyvąjį Kelią, bet jis dainavo DVASIOS – DVASIOS – dainą, DVASIOS PROTU – IŠMINTIES VIRPESIAIS – KŪRĖJAS DAINAVO JO DVASIA.
Aš manau, kad jis šitą dainą ir sukūrė – aš ne nuo pradžių išgirdau.
ŠTAI KĄ REIŠKIA VEDIMAS IŠ VIDAUS. Jis nepasidavė tai BANDAI, kuri VIEŠPATAUJA Gero ūpo laidose, jis IŠKILO VIRŠ TOS BANDOS, virš to gyvulinio proto, kurie zulina ir zulina tas pačias dainuškas – jis iškilo kaip ŠVYTURYS, kaip ŠVIESA IŠ KŪRĖJO. Jis nepabijojo, jis priėmė sprendimą, ir įgyvendino jį, ir paviešino.
ŠTAI YRA VEIKSMAS, ŠTAI YRA GYVENIMO EPIZODAS, kuriame jis pats PAAUGO SAVIMI.
Štai jums atsakymas, kaip veikt aplinkoje.
O kaip jis veiktų, jeigu žinotų – KAS YRA GYVASIS KELIAS – jeigu jis atrastų Kūrėją savo viduje – kiek jis galėtų atnešti Šviesos, kurdamas ir daug geresnes dainas. Ji buvo tokia trupučiuką suspausta, ji man per siaura, aš noriu AUGIMO, aš noriu DVASIOS KĖLIMO. BET ŠITĄ GALI SUKURT TIK TAS, KURIS STOVI ANT DVASINIO KŪRĖJO GYVOJO PAMATO.

O JEIGU TOKS BŪTŲ MOKYTOJAS, JEIGU TOKS BŪTŲ PREZIDENTAS, PREMJERAS, JEIGU TOKIA BŪTŲ VYRIAUSYBĖ? ŠTAI – KOKIA BŪTŲ LIETUVA.

Štai nuo ko jūs pradedate – ir ką turit tęst – MĄSTYT APIE KITUS – užmirškit SAVE. Jūs užmiršit savaime save, jeigu jūs pakankamai atsiversit Kūrėjui. O tada matysite KITUS. Matysite, kur reikalingas jūsų įnašas – aktyvus, ryžtingas, drąsus.

AŠ NORIU UŽDEGT JUS KAIP ŠVYTURIUS, MĖGINDAMAS ĮPŪST TĄ DVASINĮ IMPULSĄ IŠ IŠORĖS, KURIS YRA JAU JUM SUTEIKTAS IŠ VIDAUS, KAD JŪS NEMIEGOTUMĖT, KAD JŪS BŪTUMĖT LIEPSNOJANTYS. LAUŽAS NEGALI BŪTI ŽARIJOMIS. JŪS ESAT KOL KAS ŽARIJOS, IR TAI, DAR NE ĮPŪSTOS. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal