Algimanto pamokomasis žodis – kas yra TIESA, TIKROVĖ, ŠVIESA? – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2017 01 08

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Kas yra Tiesa? Kas yra Tikrovė? Kas yra Šviesa? Jeigu jūs pateiksite šiuos klausimus mokykloje, šeimoje, darbe, gatvėje, kiekvienas atsakys savaip, pagal savo sampratą. Tuo tarpu visa tai nėra interpretavimas taip, kaip tu galėtum suprast.
Ir Tiesa, ir Tikrovė, ir Šviesa yra Kūrėjo VIRPESIAI, Kūrėjo virpesiai, kuriuos mes galime iš tikrųjų PATIRTI. Be jų nei Tiesos, nei Tikrovės, nei Šviesos NEEGZISTUOJA. Interpretacijos – taip, bet tai neturi nieko bendro su Kūrėjo tikrąja ŠVIESA, TIESA, TIKROVE, TEISINGUMU. Ir kada jūs einate Gyvuoju Keliu, nuo jūsų ĮTIKĖJIMO, nuo PASITIKĖJIMO KŪRĖJU, ir SAVIMI, auga jūsų VEIKSMINGUMAS – jūsų tikrasis savasis asmens AKTUALAS. Potencialus jūs žinote, kad gaunate iš Rojaus Trejybės, bet jūs paverčiate juos aktualais TIKTAI VEIKDAMI. Ir tuo pačiu pasireiškimu jūs patvirtinate tuos teiginius, kuriuos jūs tik ką prieš akimirką patyrėt kaip TIKROVĘ, kaip TIESĄ, kaip ŠVIESĄ. Tai nėra, ką jums aiškino kiti, jūs patyrėte SAVYJE BŪSENA, ir ja pasireiškėte, kiek gali pasireikšti jūsų talentas, sugebėjimai, kvalifikacija, bet visuomet BŪSENA jus atgręžė pasireikšti VISŲ LABUI – ne SAVOJO asmens labui, bet – VISŲ LABUI. Tai ir yra TIKROVĖ, tai ir yra TIESA, tai ir yra ŠVIESA.
Ir dabar palyginkite su aplinkoje mokytojų tariamu žodžiu, politikų sakomais teiginiais – kiek jie atitinka TIKROVĘ, TIESĄ, ŠVIESĄ, ir kiek yra jų interpretacijų? Todėl gyvendami savimi KASDIENĮ GYVENIMĄ, jūs ir galite modeliuot savo veiksmus tiktai vadovaudamiesi tuo VEDIMU, kuris yra JŪSŲ VIDUJE iš Kūrėjo.
Jūs darote kokių nors klaidingų sprendimų – problema yra jūsų VIDUJE. Jūs negalite klaidų išvengt, jeigu jūs ignoruojate nors vieną elementą iš trijų – DVASINES STUDIJAS, GYVĄJĄ ŠVENTOVĘ, IR VEIKIMĄ TAIP, KAIP VEDA KŪRĖJAS. Kol nors vienas iš šitų elementų yra ignoruojamas, tol jūs darysite vis didesnes klaidas, kurios jums suteiks skaudžių pasekmių. TOKIA YRA KŪRĖJO EVOLIUCIJA – jūs turite patirti gyvenimo Palaimą, Pasitenkinimą, Džiaugsmą, Aktyvią Pilnatvę kada jūs pasireiškiate Visumos labui – VISUMOS, ne savo biologinės šeimos – Visumos, nes šeima yra VISA KŪRINIJA. Ir jeigu jūs save apribojate tik biologine šeima, jūs einate PRIEŠ Kūrėjo valią. Natūralu, pasekmės bus skaudžios JUMS. Todėl neiškelkite savosios šeimos virš kitų, gyvenkite VISŲ Šviesos labui, tada jūs būsite Kūrėjo Tikrovės apraiška, Tiesos ir Šviesos apraiška – tos akimirkos asmenybės veiksmu, savojoje aplinkoje, kur bebūtumėt. Tada jūs būsite LAISVI – laisvi veikimui visų šviesos labui. Niekas jūsų negali sustabdyt – jeigu jūs veiksite, turėsite Rojaus Trejybės apvaizdos apsaugą, jeigu liksite pasyvūs, apsaugos jums nėra.
SPRENDIMAI – JŪSŲ, VALIA – JŪSŲ, PASIRINKIMAS – JŪSŲ. Gyvenkite bendradarbiaudami su Rojaus Trejybės apvaizda VISŲ ŠVIESOS labui. SULIEKITE SAVĄJĄ VALIĄ SU KŪRĖJO VALIA, kad jos niekas negalėtų išskirti – būkite SAVIMI, ir tada jūs tapsite Kūrėjo Tikrovės, Šviesos ir Tiesos PASIREIŠKIMU, ir pasakysite – Tiesa, Šviesa, Tikrovė sklinda iš MANĘS, nes aš ją geriu iš Kūrėjo – TIESOS, ŠVIESOS, TIKROVĖS ŠALTINIO IR CENTRO.
Štai kas yra tos Amžinosios Vertybės, kada mes jas pateikiame žodžiu, bet jos yra gyvenimu įprasminamos, skleidžiamos taip, kaip sumanė Kūrėjas. Kito kelio Evoliucijai skleistis nėra – nenumatė Kūrėjas – Evoliucijos Šaltinis ir Centras.
Dalyvaukite Evoliucijoje aktyviai, taip, kaip sumanė Kūrėjas.
PRIIMKITE SPRENDIMĄ – GALUTINĮ SPRENDIMĄ PRIIMKITE, PUSINIAI SPRENDIMAI – JIE NETURI PRASMĖS, JIE NĖRA TOKIE, KURIE JUS VESTŲ, nes jūs tada šokinėjate, abejojate – tai man ir įdomu tas Gyvasis Kelias, tai ir dar mane traukia kita aplinka. Tai – jūsų kančių ir skaudžių pasekmių ateitis. Šviesa, Tiesa, Tikrovė yra žengiant ABIEM KOJOMIS VIENAME DVASINIAME KRANTE. NEMĖGINKITE APŽERGTI TUO PAČIU METU DVIEJŲ KRANTŲ – NEPAVYKS – įpulsite į tą bedugnę.
PASIRYŽKITE – PRIIMKITE DIDIJĮ SPRENDIMĄ SAVO DVASINEI ASMENYBEI, LAISVA VALIA, KURIĄ IR GAVOT IŠ KŪRĖJO, IR JĄ VYKDYKITE – TĄ VALIĄ SULIEJĘ SU KŪRĖJO VALIA. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal