Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 01 21 – PAVĖLAVĘ Į GYVĄSIAS PAMALDAS, NEKELKITE TRIUKŠMO IR ELKITĖS TAIP, KAD JŪSŲ ĮĖJIMO IR ATSISĖDIMO NIEKAS NEGIRDĖTŲ.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

AŠ NORIU PRAPLĖST JŪSŲ KONTEKSTĄ Į TIKROVĘ, KOKIA PASIREIŠKIA, DVASINĖS GYVOSIOS KOMUNIJOS AKIMIRKĄ.

TIE, KURIE ATSIVERIATE DVASINE GELME NUOŠIRDŽIAI, JŪS PATIRIATE, KAIP JŪS IŠ TIKRŲJŲ SUSILIEJATE SU TUO ŠALTINIU IR VANDENYNU.

Įsivaizduokite, kad mes GARBINDAMI – pagal to, kuris garsiai išreiškia garbinimo maldą – suteikiame KRYPTĮ mūsų BENDRAI valčiai. Mes irkluojame VISI VIENINGAI – SINCHRONIŠKAI. Ir staiga prasiveria durys ir ĮBRUZDA mūsų dvasios broliai ir sesės – ir jie ropščiasi į mūsų valtį, kurioje mes irkluojame – nekreipdami dėmesio – puškuoja uždusę, ten su vaikais trypia, rengiasi, čeža, šiugžda – ir mūsų irklavimas SUTRINKA – jis nebėra sinchroniškas, nes pakrypsta valtis į tą pusę, kurioje yra tie besiropščiantys į tą valtį, nes jie nori plaukt ir irkluot.

GYVOJI KOMUNIJA YRA LABAI JAUTRI – JĄ LABAI LENGVA IŠBALANSUOT. Todėl jūs nemanykit, kad ji yra teorija – JI YRA REALUS VIRPESIŲ LAUKAS.

Įvairių būna aplinkybių – jeigu jūs nesugebėjot pasirengt, ATEIT LAIKU – IŠ KAUNO atvažiuoja mūsų dvasios broliai ir sesės, ir NEVĖLUOJA – tai jūs tada turite ateit ir PALAUKT UŽ DURŲ – nusirengt už durų, išsikvėpuot, kad jeigu jūs bėgot, uždusot, kad už durų jūs tą padarytumėt, NETRIKDYDAMI to mūsų valties sinchroniško irklavimo, kuris yra GYVAS, SUBTILUS, DVASINIS.

O tada atidaryti duris TAIP, kad NIEKAS NEGIRDĖTŲ, ir įeiti TAIP TYLIAI, kad NIEKAS ir NEGIRDĖTŲ.

Štai tada bus tas įlipimas į tą valtį NE PER ŠONĄ, kad nusvertų ir sutrikdytų irklavimą, o IŠ GALO – iš galo. Tai bus vis tiek SULĖTINTAS mūsų garbinimas, bet vis tiek tada jau nepakryps valtis – irklavimas bus vis tiek gyvas, sinchroniškas nors ir lėtesnis.

Ir ŠITOKĮ sutrikimą YPAČ jaučia VAIKAI – mat ir vaikas tampa NERAMUS – VIRPESIAI SKLINDA. Todėl jeigu vaikštot per Gyvąsias pamaldas – būna gi reikia nueit ir į tualetą, ir kitų gali būt priežasčių, galima ir eit, BET EIKITE, KAD NEGIRDĖTŲ JŪSŲ NIEKAS – NEŽINGSNIUOKITE KAIP KAREIVIŠKAIS MARŠO ŽINGSNIAIS.

PASIRŪPINKITE VAIKAIS, KAD JIE TURĖTŲ APAVĄ, KURIS NEKELTŲ JOKIO TRIUKŠMO.
IŠMOKYKITE VAIKUS uždaryt duris TAIP, kad NESIGIRDĖTŲ uždarančių durų triukšmo, DĖL TO, kad GYVOJI KOMUNIJA – TAI NĖRA TA OSTIJA, KURIĄ DALINA PER KOMUNIJĄ RITUALINĖJ BAŽNYČIOJ – FARIZIEJAI DALINA, NIEKO NESUPRANTANTYS, KAS YRA KŪRĖJAS. ČIA YRA GYVAS ATSIVĖRIMAS DVASIOJE – IR JĮ LENGVA IŠBALANSUOT.

JŪS TURITE PATYS ATVERT SAVE DAUGIAU, KAD PAMĄSTYTUMĖT – DVASIOJE PAMĄSTYTUMĖT – APIE KITUS – NE TIK APIE SAVE. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal