49. Algimanto pamokomasis žodis – GYVAJAME KELYJE YRA PAVOJINGA RIBA – EMOCIJOS – SENTIMENTALUMAS – IR GILUMINIAI JAUSMAI – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017.02.11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

MYLIMIEJI, GYVAJAME KELYJE YRA PAVOJINGA RIBA – EMOCIJOS – SENTIMENTALUMAS – IR GILUMINIAI JAUSMAI. TĄ REIKIA ATSKIRT.
Giluminiai jausmai – tai yra Kūrėjo virpesiai. Emocijos yra gyvulinio proto apraiškos. Sentimentalumas – tai yra tie vidiniai pergyvenimai – klaidingai interpretuota Tikrovė.

Todėl nei sentimentai, nei emocijos Gyvajame Kelyje NETURI BŪTI IŠ VISO. Emocijos tiktai TRUKDO pasireikšti giluminiam jausmui, kurį mes juntame iš Kūrėjo. Nors tas, kuris kupinas emocijų ir sentimentų, gali tarti labai gražius žodžius – teiginiai gali būti kupini Šviesos žodžių – bet jie nepripildyti Dvasine Energija. Jie pripildyti energijos išeikvojimo emocinio lygio.

Ir va, tas paribio konfliktas, kada mes nesame sukaupę to gyvojo patyrimo gelmės Gyvajame Kelyje, mus gali iš tikrųjų nuvesti į priešingą pusę negu veda Kūrėjas – emocine ir sentimento kryptimi. Ir mes, tada nejausime giluminio jausmo – kas yra Teisingumas, Tiesa, Meilė, Šviesa. Šitie amžinųjų vertybių suteikti energiniai impulsai yra JUNTAMI ASMENYBĖS – JUOS REIKIA PAJAUST GILUMINIU JAUSMU – ne emocinio sentimento lygiu, bet gyvo atsivėrimo Šaltiniui ir Centrui – gilumine prasme, išgyventa savyje, susiliejant su Tuo Pačiu Šaltiniu. TIK TADA jūs galite atskirti, KAS yra Teisingumas, KAS yra Šviesa, Tiesa, Tikrovė, Gailestingumas, Gėris, Grožis. Tada jūs atskiriate tuo giluminiu Kūrėjo Energiniu IMPULSU, nes jūs susiliejate su Kūrėju – Šaltiniu ir Centru – tapdami VIENA dvasioje.
Ir štai TADA jūs TAPOTE tuo TIKRUOJU DVASINIU asmeniu, kuris ir žino – ne mano – bet jis ŽINO – KAS yra Teisingumas, KAS yra Gailestingumas, KAS yra Tikrovė, Tiesa, KAS yra GILUMINIS JAUSMAS, kuo jis skiriasi nuo emocinio – sentimentalaus – pasireiškimo.
Ir tada jūs atskiriate tų žodžių Gyvąjį TURINĮ, kokio nesuteikia tas gyvenantis emocijomis ir sentimentais. NORS JISAI KALBA GRAŽIAI, bet tai yra kaip tuščių cimbolų skambėjimo garsai – NĖRA GYVOJO TURINIO, NĖRA ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU GYVOSIOS MEILĖS UŽTAISO VIDUJE.
ŠTAI GYVAJAME KELYJE IR YRA PAGRINDINIS MŪSŲ – URANTŲ – SIEKIS TIK GILUMINIO ATSIVĖRIMO DĖKA PATIRTI BŪSENĄ – SUSILIEJIMĄ SU KŪRĖJU – KAD MES GALĖTUME NETRUKDYTI KŪRĖJUI MUS VESTI TAIP, KAIP JIS YRA SUMANĘS.
EVOLIUCIJA – TAI YRA GYVENIMAS KŪRĖJU – BE PERSTOJO – BUVIMAS SAVIMI.
KAS GALI BŪTI GRAŽIAU NEGU BŪTI TOKIU, KOKĮ SUMANĘS KŪRĖJAS – KIEKVIENĄ IŠ MŪSŲ?
Atrodytų, kas gali būti paprasčiau – gyventi Šviesa, Dora, Tiesa, Teisingumu? O pabandykit šitą iššūkį priimti savo kasdienėje aplinkoje, tai pamatysite, kaip, pavyzdžiui, dabar puola Jungtinių Valstijų išrinktą prezidentą – iš įvairių pusių puola, kaip PASIUTĘ ŠUNYS – televizija, žurnalistai, komentatoriai – būtent tie, kurie NESUVOKIA jo įvairių sakomų teiginių GELMĖS. Jie gyvena emocine išraiška, ir tada užsikabina už jo teiginio, ir jį iškreipia į PRIEŠINGĄ pusę. Todėl panašiai šiandien yra ir Lietuvoje, kada puola Karbauskį – tą, kuris nori keist iš vidaus, bet jis neturi atradęs savyje Rojaus Trejybės-AŠ ESU, todėl jis negali stovėt ant Tikrojo DVASINIO pamato, kad jaustų Gyvojo Kelio, ir Apvaizdos, jam teikiamą pagalbą, kad Šviesa vis tiktai įsigalėtų, kad sistema būtų sulaužyta – sistema, kuri nėra iš Kūrėjo, o iš to emocinio gaivalo, kuris yra gyvulinio proto lygiu.
Ir štai TA SISTEMA – per daugybę kartų, nuo pat Liuciferio maišto – IŠKRAIPĖ KŪRĖJO EVOLIUCIJĄ, IR JĄ DABAR ATSTATYT NEPAPRASTAI SUNKU.
Štai ir yra mums tas ribinis konfliktas – PATIEMS NEUŽPLAUKTI ANT RIFŲ IR NESUDAUŽYTI MŪSŲ LAIVO.
MES TURIM VIENĄ VIENINTELĘ ŠITO GYVENIMO ALTERNATYVĄ – RYŽTINGAI BŪTI SAVIMI, KOKĮ SUMANĘS KŪRĖJAS. KITOS PASIRINKIMO ALTERNATYVOS NĖRA – TIK IŠNYKIMAS – IŠNYKIMAS NEDALYVAUJANT KŪRĖJO EVOLIUCIJOJE. Nėra menkesnio takelio arba kokio nors papildomo kelio – YRA TIK VIENAS GYVASIS KELIAS. Jame yra tik Gyvasis Tikrovės jausmas – GILUMINIS JAUSMAS – ir jis patiriamas tiktai atsivėrimu – nėra kito būdo, nėra stebuklingo metodo.
Ir būti SAVIMI, reiškia gyventi gyvenimą, kokį sumanęs Kūrėjas mums kiekvienam kasdienybėje – ją pavertus švente.
Šiandien emocionaliai, ypač ruošiantis vasario šešioliktosios šventei, visa aplinka net nesusimąsto, kad mėginimas ugdyti patriotizmą – tai atstatyti fašizmą. PATRIOTIZMAS TOLYGUS FAŠIZMUI. Todėl tie EMOCINIAI VEDLIAI, kurie šiandien daugybę dešimtmečių, daugybę kartų klaidina žmoniją, jie nesuvokia, kad DARO MILŽINIŠKĄ NUSIKALTIMĄ prieš žmoniją, prieš Kūrėją, stabdydami, iškreipdami Kūrėjo sumanymą – skleisti Meilę VISUMINE prasme visai Kūrinijai. Todėl NEGALI BŪTI nei patriotizmo, nei fašizmo kaip ideologijos – tai du broliai dvyniai. NEGALI BŪTI GINKLŲ, nes tai yra griovimo, žudymo priemonės. O dabar džiaugiasi demonstruodami, kaip amerikonai tankus gabena, kaip vokiečiai kariuomenę į Lietuvą siunčia. Tai yra ta pati BAIMĖS APRAIŠKA, ir tuo pačiu emocinio lygio mėginimas nuslopint Gyvąjį JAUSMĄ, kokį suteikia Tikrajam asmeniui Kūrėjas – MYLĖTI VISUS, BŪTI SAVIMI, KUPINAM MEILĖS KIEKVIENAM, KURIS YRA ŠITAME PASAULYJE IR UŽ JO RIBŲ. TODĖL NĖRA NIEKO, KAS BŪTŲ PATEISINAMA TIEK KURIANT, TIEK GAMINANT GINKLUS IR JUOS TAIP PAT DEMONSTRUOJANT.
Ir jeigu atsiranda kokia politinė asmenybė, kuri neteisėtai užima vedlio vietą ir dar demonstruoja, kad jinai taip pat dėvi karinę uniformą, paima ginklą į rankas – tai yra nusikalstanti asmenybė - NUSIKALSTANTI.
Štai mes turime iššūkį – BŪTI SAVIMI, NEGYVENTI NUSIKALSTAMO GYVENIMO.
O BŪTI SAVIMI, REIŠKIA AIŠKINTI IR KITIEMS, KAD PATRIOTIZMAS, TAI YRA TOLYGU FAŠIZMUI, KAD GINKLAS SKIRTAS ŽUDYMUI – NE MEILEI.
Reiškia, toji Šviesa, kokią jūs savyje kaupiate, puoselėjate – JI TURI BŪTI PAGARSINAMA – PAGARSINAMA, KAD JĄ IŠGIRSTŲ, IR PLĖSTŲ SAVO SAMPRATĄ KITI DVASIOS BROLIAI IR SESĖS, KURIE GYVENA ILIUZINĮ GYVENIMĄ, KUPINĄ SENTIMENTŲ IR KLAIDINGŲ NUOSTATŲ.
Evoliucija negali atsistatyti SAVAIME – ją atstato TIKTAI TIE, kurie VIS DAUGIAU PRISIPILDO Kosminės Šviesos ir Įžvalgos.

IR JEIGU JŪS PAJAUSITE VIDUJE TĄ DVASINĮ KŪRĖJO MILŽINIŠKĄ ENERGINĮ UŽTAISĄ, KAIP VEDA JIS IŠ VIDAUS, IR ATSIDUOSITE TAM VEDIMUI, JŪS PATIRSITE, KOKS SUSTIPRINIMAS JŪSŲ VIDINEI ASMENYBEI YRA SUTEIKTAS APVAIZDOS, KAD JŪS BŪTUMĖT SAVIMI, IR DRĄSIAI ŽENGTUMĖTE GYVUOJU KELIU, KAD JŪSŲ GYVENIMAS LIUDYTŲ, JOG JUMS TEIKIA PALAIMĄ IR PASITENKINIMĄ GYVENIMAS KŪRĖJU.
NIEKO NĖRA DAUGIAU NEGU BŪTI KŪRĖJO SŪNUMI ARBA DUKRA. TAI YRA TIKROVĖS APRAIŠKA JŪSŲ ASMENYBĖS TAPATYBĖS LYGIU.
NEIŠDUOKITE ŠITO KELIO.
Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal