Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017.02.25

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

GYVASIS KELIAS - TAI YRA TIKROVĖS EVOLIUCIJOS PASIREIŠKIMAS, KURĮ SUMANĖ KŪRĖJAS VISAI KŪRINIJAI. MŪSŲ PASAULIUI TAIP PAT. Mums sunku suprasti tą Gyvąjį Kelią, kadangi mes juo EINAME PIRMIEJI per visą – vieno milijono metų – žmonijos istoriją. Buvo atskirų pranašų, kurie siūlydavo ir Dvasios Kelią, ir Tiesos Kelią, Šviesos Kelią, bet tai buvo labai neryškūs ir neaiškūs mirtingiesiems pasiūlymai. Mūsų gi Gyvasis Kelias yra akinantis absoliučiai daugumai, nes mes jame siūlome ATRASTI PATĮ KŪRĖJĄ - KETURIS ASMENIS - ROJAUS TREJYBĖS IR VISUMINĖS DIEVYBĖS AŠ ESU - KETURIS ASMENIS, SAVO VIDUJE.
ATRADIMAS YRA TIKRAS. Tai nėra taip, kad tai būtų mistinis arba hipotetinis koks nors atradimas, kokį reikėtų įsivaizduot.
ATRADIMAS - TAI YRA ĮVYKIS, KADA TU IEŠKODAMAS NUOŠIRDŽIAI, GALI UŽTRUKT METŲ METAIS, O KITAM GALI BŪTI LABAI GREITAS ATRADIMAS - BET JAU ŽINAI, KAD SURADAI – KAIP IEŠKODAMAS BET KURIO PAMESTO, UŽMIRŠTO DAIKTO, TU NUSTOJI IEŠKOT, KADA JĮ ATRANDI. TAIP IR ATRADUS KŪRĖJĄ SAVO VIDUJE, KADANGI JIS PADOVANOJO SAVO DALELĘ - SAVO DVASIĄ - MINTIES DERINTOJO VARDU PAVADINTĄ, KURI VEIKIA MUS, KAI ATJUNGTA SĄMONĖ, PER PASĄMONĘ, MIEGO METU, NUO PAT VAIKYSTĖS, IR VEIKIA, KOL MES SUSILIESIME SU MINTIES DERINTOJU. Vieni anksčiau gali susiliet – dar būdami šitame pasaulyje, kiti vėliau – po prisikėlimo – o dar kiti – gali atstumt Gyvąjį Kelią. O kadangi mes turime laisvą valią, padovanotą taip pat Kūrėjo, mūsų laisvoji valia nėra Kūrėjo prievartaujama – nenori eit Gyvuoju Keliu, neik, bet tu tada Tikrovėje daugiau nebebūsi reikalingas, ir tavoji asmenybė yra IŠMONTUOJAMA – kaip tapatybė NEGALI pasireikšt savo laisva valia kokia nors priimto sprendimo įgyvendinimo išraiška. TAPATYBĖ NUSTOJA SAVOSIOS EGZISTENCIJOS, NORS ASMENYBĖ LIEKA AUKŠČIAUSIOJE BŪTYBĖJE - TAI YRA PATIRTINĖ DIEVYBĖ, KURI KAUPIA VISĄ PATYRIMĄ, PER VISĄ AMŽINYBĘ – tai štai Jos Glėbyje, Jos Aruoduose, IŠLIEKA toji išardyta tapatybė, bet kaip asmenybė, jinai NEBETURI SAVARANKIŠKUMO – NEBEVEIKIA – IR NIEKADA NEVEIKS. Dar daugiau, net visi iki tol buvusieji, priimti tos asmenybės tapatybės sprendimai, veiksmai YRA PAŠALINAMI IŠ VISŲ ANALŲ. Ir jeigu jūs norėsite sužinot kokios nors asmenybės kokius nors dabartinius duomenis, jeigu toji asmenybė atstūmė Gyvąjį Kelią ir pasirinko savęs kaip tapatybės sunaikinimą - NEGAUSITE NĖ VIENO FAKTO, kur būtų pateikiama tos tapatybės tam tikri veiksmai, tam tikri epizodai, NES JI NUSTOJUSI EGZISTUOT KAIP TAPATYBĖ DĖL TO, KAD ATSISAKĖ GYVOJO KELIO, dėl to, kad ATSISAKĖ Gyvojo Tikrovės amžinybės ėjimo į savojo likimo įgyvendinimą – jinai nustojo būti reali tai Tikrovei. Tai kam sukt galvą dėl to, ko nebėra realaus? Todėl ir mes, Gyvajame Kelyje, turim daugybę galimybių pasireikšt kaip Kūrėjo vaikai – sūnūs ir dukros – visų Šviesos labui. IR NETURIM SUKT GALVOS DĖL SAVOSIOS PRAEITIES, DĖL SAVŲ, KOKIŲ NORS PADARYTŲ KLAIDŲ, KAD NEJAUSTUMĖTE NĖ MENKIAUSIOS GRAUŽATIES, NĖ MENKIAUSIO ŠEŠĖLIO SKAUSMINGŲ PERGYVENIMŲ. TAI, KAS BUVO VAKAR – O GALĖJO BŪT LABAI TAMSI NAKTIS VAKAR – JŪS GALĖJOT PADARYT KLAIDINGŲ SPRENDIMŲ, KURIE GALĖJO BŪT SKAUSMINGI IR JUMS, IR JŪSŲ PROTUI, IR JŪSŲ DVASIAI – IŠAUŠUS RYTOJUI, NETURI JAUDINT JŪSŲ VAKARYKŠTĖ DIENA. ATVERKITE SAVE GILIAU KŪRĖJUI, KAD UŽTIKRINTUMĖTE ŠIOS DIENOS ŠVIESĄ JŪSŲ VIDUJE IR KAD PATIRTUMĖTE TOS ŠVIESOS REALŲ PASIREIŠKIMĄ JŪSŲ GYVENIME.
KOKIĄ DARO KLAIDĄ, ŽENGIANTYS GYVUOJU KELIU URANTAI? JIE MANO, KAD GYVENIMAS IR ŠVENTOVĖ – GYVOJI ŠVENTOVĖ, GYVOJI RELIGIJA – TAI DU SKIRTINGI DALYKAI. GYVOJI ŠVENTOVĖ – TAI YRA ŠIOS GYVOSIOS PAMALDOS, O GYVENIMAS JAU YRA SAVŲ INTERESŲ TENKINIMAS. Ir tada DAŽNAI BŪNA tie interesai iškeliami virš Šventovės – Šventovė – sau, gyvenimas – sau. JEIGU ŠVENTOVĖ BŪTŲ VISA URANTO PASĄMONĖ IR SĄMONĖ, PRIPILDYTA TŲ GYVŲ KŪRĖJO VIRPESIŲ, TADA GYVENIMAS TAPTŲ GYVĄJA ŠVENTOVE. Ir gyvenime tada būtų taip - KĄ KŪRĖJAS SUMANĖ PER JUS PADARYTI VISŲ ŠVIESOS LABUI. Jūs turėtumėte turtingą, materialia prasme, gyvenimą – TURTINGĄ.
Aš tą sakau atsakingai – jūs turėtumėte SVEIKATINGĄ savo fizinį pavidalą, ir turėtumėte ILGAAMŽĮ gyvenimą šitame pasaulyje – BE JOKIŲ LIGŲ, BE JOKIŲ KONFLIKTŲ. Bet jūs TURITE tada PAVERSTI SAVO GYVENIMĄ ŠVENTOVE. Toje Šventovėje Vedlys-Mokytojas – Tėvas ir Motina – yra Kūrėjas. JŪSŲ VALIA TURI BŪTI VISIŠKAI SULIETA – BET SULIETA IŠ MEILĖS – SU KŪRĖJO VALIA – ne savąją valią paminant ir sulaužant, ir dar ištariant – na, gerai jau, tegu bus TAVO valia. – NE, SU MEILE, PATIRIANT TĄ BŪSENĄ - VIDINE BŪSENA. Štai toks Šventovės gyvenimas TADA TAMPA TURTINGAS, PRASMINGAS, ILGAAMŽIS VISŲ ŠVIESOS LABUI – teikiantis pasitenkinimą, teikiantis prasmę, ir tuo pačiu, Kūrėjo suteiktą būseną – virpesiais patiriamą savo viduje. GYVASIS KELIAS YRA PATYRIMŲ KELIAS. Tai NĖRA ritualo atlikimo kelias.
Kodėl mes negalim suprast labai dažnai Kūrėjo? Įsivaizduokite, jeigu yra smiltelė – smėlio smiltelė – įsivaizduokite visą mūsų planetą – jūs pamėginkite įsivaizduot proporcijas – smiltelės ir visos planetos. Ką smiltelė gali suprasti, kokia yra planeta? Apvali? Plokščia? pilna vandens? Medžių? Augmenijos? Gyvūnijos? Ar vien tiktai smėlis? O proporcija yra trilijonų trilijonus kartų sumažinta palyginus mus, kaip Kūrėjo sūnus ir dukras, ir Kūrėją. Ir kuo mes arčiau Rojaus – Jo Buveinės – žengsime, tuo PROPORCIJA DIDĖS – atotrūkio tarp Kūrėjo ir kiekvieno iš mūsų, kaip Jo sūnaus arba dukros. Mes PAŽINSIME, mes PATIRSIME, per trilijonų trilijonus metų, milžiniškų, unikalių, niekada nesikartojančių patyrimų, ir TAI STIPRINS mūsų įtikėjimą ir pasitikėjimą Kūrėju – mūsų Tėvu ir Motina – visos Kūrinijos Tėvu ir Motina – Energijos Šaltiniu ir Centru – bet PROPORCIJA, SUVOKIMO, KIEK Kūrėjas yra neaprėpiamas – JI IŠAUGS tuos trilijonus kartų, palyginus su tais, ką mes šiandien mėginam įsivaizduot, koks yra sunkiai mums suvokiamas Kūrėjas. Tas žodis pasakomas - SUNKIAI SUVOKIAMAS. Jis yra visiškai netinkamas, NES KŪRĖJO SUVOKT NEĮMANOMA – PER DAUG SKIRTINGI DYDŽIAI. Todėl Gyvajame Kelyje ir LIEKA TIK ĮTIKĖJIMAS. ĮTIKĖJIMO DĖKA – PASITIKĖJIMAS KŪRĖJU, IR SAVIMI. TADA – ir ATSIDAVIMAS Kūrėjo vedimui iš vidaus, taip, kaip Jisai veda tą savo sūnų ar dukrą, ir kaip virpesiais, atsivėręs sūnus ar dukra, patiria tą vedimą, ir gyvena tuo vedimu, KASDIEN – NUO RYTO IKI VAKARO – NUO VAKARO IKI RYTO. ŠTAI YRA GYVASIS KELIAS, ŠTAI YRA GYVOJI ŠVENTOVĖ, ŠTAI YRA GAUSA IR TURTŲ, IR PRASMĖ – GYVENT VISŲ ŠVIESOS LABUI – VISŲ ŠVIESOS LABUI – NE TIKTAI ŽMONIJOS – VISOS KŪRINIJOS LABUI, PER VISĄ AMŽINYBĘ. Ir tame yra Kūrėjo Evoliucijos Plano įgyvendinimas – PER MŪSŲ KIEKVIENO INDĖLĮ.
Tada jūs ir iškelkit sau klausimą – KIEK ŠIANDIEN JŪS GYVENAT PRASMINGĄ, KASDIENĮ GYVENIMĄ NUO RYTO IKI VAKARO? Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal