Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017.03.11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Kada mes esame Gyvajame Kelyje, šitame pasaulyje, kuris evoliucine prasme yra labai jaunas, tuo labiau, kad jis patyrė Liuciferio maištą – dvasinis žengimas buvo sutrikdytas – tai mes turime dabartiniu mastu didžiulę kliūtį – DAUG KALBŲ, KURIOS MUMS TRUKDO TARPUSAVYJE SUSIKALBĖTI, nes visų kalbų negalima žinot, tuo labiau mokėt, ir tai apsunkina bendravimą. KUO MAŽIAU MES PAŽĮSTAM VIENI KITUS – O DĖL KALBOS BARJERO MES NEGALIM BENDRAUT – TUO DIDESNIS BŪNA MŪSŲ NEPASITIKĖJIMAS KITAIS – ŠNEKANČIAIS KITA KALBA.

Daugybė kalbų, žmogiškąja prasme, atrodytų, kokia nuostabi įvairovė, bet dvasine prasme tai RODO nesubrendusią žmoniją. Daugybė kalbų – tai yra ATSKIRTIS mūsų pažinimui ir bendravimui. BUS ATEITYJE VIENA KALBA – bus daug lengviau tarpusavyje bendraut, bet kol tai įvyks, turės praeiti TŪKSTANČIAI METŲ, nes bendravimas viena kalba, kuri dar nėra sumanyta ar sukurta – YRA EVOLIUCINIS PROCESAS. Jisai, aišku, padedant Rojaus Trejybės Apvaizdai – jisai užims daugybę kartų, kurios turės PIRMIAUSIA ATRASTI SAVYJE KŪRĖJĄ – TURĖS KURTI VISĄ CIVILIZACIJĄ ANT KŪRĖJO DVASINIO PAMATO. O kol tarpusavyje NEGALI susitarti net ir viena kalba šnekantys, kol yra politinės partijos, tol kalbos apie jokią Evoliuciją šitame pasaulyje kalbėt neįmanoma.

Reiškia, politinės partijos yra ANTRAS STABDIS žmonių suartėjimui. Atrodytų, kad tai geriausias būdas išreikšti savus politinius interesus per politinių partijų buvimą. Tai buvo anksčiau, kada visuomenė žengia iš tikrųjų gilesnio tarpusavio pažinimo ir suartėjimo kryptimi. Dabar gi demokratija SAVE IŠSĖMĖ – kaip tuščias indas. Todėl partijų buvimas dabar yra vis stiprėjanti saviizoliacija ir atsiskyrimas.
Šitoj stadijoj, kada civilizacija pasiekia materialaus vartotojiškumo aukščiausią pasireiškimo viršūnę, kada net jau išaugo kelios kartos, kurios materialų turtą iškelia virš dvasinio pamato ir kuria savus gyvenimus BE DVASINIO PAMATO – BE ATRASTO SAVYJE KŪRĖJO – ir tos šeimos byra – byra greičiau negu materialūs statiniai, kurie taip pat yra labai trumpaamžiai – amžinybės požiūriu, ir atžvilgiu. Tai rodo, kad NE TAS ŽMONIJOS ŽENGIMO VEKTORIUS. Šeima negali būt kuriama tam, kad subyrėtų. O kuriama jinai iš tikrųjų, kad turėt šiuo metu – šiose dabar esančiose kartose – turėt patogų, materialų gyvenimą be jokio Kūrėjo, be jokio dvasinio atsivėrimo, be jokio dvasinio Mokytojo, be jokio dvasinio mokymo.
Reiškia, tas dabartinis civilizacijos žengimas į bedugnę – tamsos prarają – jisai mūsų turi būt pasuktas į PRIEŠINGĄ pusę, kad galėtume iš tos duobės, iš tos tamsos IŠTRAUKT VISĄ ŽMONIJĄ – VISĄ SEPTYNIŲ MILIJARDŲ ŽMONIJĄ, kada ji šiandien žiūri visiškai į kitą pusę. Ir kuo ilgiau mes patys gyvensime tą pasyvų gyvenimą – kupiną baimės mūsų viduje, nepasitikėjimo Kūrėju, ir savimi – TUO ILGIAU UŽTRUKS visos žmonijos šviesinimas, TUO ILGIAU UŽTRUKS partijų, ir tos psiaudo demokratijos, pasireiškimas mūsų aplinkoje, kad dar daugiau mus temptų į prarają, į susvetimėjimą, į aštresnius konfliktus, karus ir vieni kitų naikinimą. TAI PRIKLAUSO NUO MŪSŲ KIEKVIENO ASMENIŠKAI – KAIP MES AKTYVIAI GYVENAM SAVO KASDIENĮ GYVENIMĄ. Štai dėl to mes ir turim tada, žinodami pasekmes, žinodami vektorių – KĄ REIKIA DARYT – mes turime AKTYVINT savo asmeninį gyvenimą – savo asmenišką gyvenimą, kad jis būtų kaip UŽDEGTA LEMPA, KURI APŠVIESTŲ APLINKĄ KŪRĖJO ŠVIESA. IR JI TURI BŪT UŽDEGTA, NES JEIGU JINAI UŽDEGTA IR PASLĖPTA, JINAI NEATLIEKA SAVO FUNKCIJOS. MŪSŲ GYVENIMAS SUMANYTAS NE TAM, KAD MES SLĖPTUMĖMĖS ŽINODAMI, KAD ESAM MES KŪRĖJO SŪNŪS IR DUKROS, O KAD PASIREIKŠTUME SAVO SŪNYSTE ARBA DUKTERYSTE. JEIGU VISA TAI YRA PO GAUBTU, REIŠKIA, MŪSŲ GYVENIMAS NETURI PRASMĖS.

Kūrėjo Evoliucija yra sumanyta, kad vystytųsi kiekviena planeta vis į RYŠKESNĘ ŠVIESĄ KIEKVIENOJE NAUJOJE KARTOJE.

Tai jūs dabar pasižiūrėkite – kokia Šviesa yra mūsų pasaulyje? Kiek jinai didėja kasmet? Kiek pasireiškia daugiau Teisingumo, Gailestingumo, Šviesos, Brolystės, Meilės, Gėrio, Grožio? Visos šitos savybės turi kiekvienoje kartoje, kiekvienais metais reikštis vis vešliau, kad būtų aplinka kupina Šviesos, Gėrio, Grožio Žiedų. Ir apsidairykite – KIEK JŪS MATOTE TŲ DVASINIŲ ŽIEDŲ? Reiškia, piktžolių daug. O KAS JAS RAVĖS? – URANTAI – SAVUOJU GYVENIMU. BE URANTŲ – NIEKAS, NES NĖRA TO VEKTORIAUS – ATRAST KŪRĖJĄ SAVO VIDUJE – NES IŠEIT Į LAUKĄ RAVĖT PIKTŽOLES ĮMANOMA TIKTAI ATRADUS KŪRĖJĄ SAVO VIDUJE. TIK TADA ATSIRANDA AKTYVUS, RYŽTINGAS, KASDIENIS GYVENIMAS SAVIMI – BE KAUKĖS – SAVIMI, KOKĮ SUMANĖ KŪRĖJAS. ŠTAI KŪRĖJO IR YRA EVOLIUCIJOS PLANAS, KAD JŪS BŪTUMĖTE AKTYVŪS SAVIMI, KOKĮ SUMANĖ KŪRĖJAS. JUMS NEREIKIA KOPIJUOT NĖ VIENO – NĖ VIENO IŠ SEPTYNIŲ MILIJARDŲ. REIKIA BŪT TOKIU, KOKIU SUMANĖ KŪRĖJAS – IR NIEKO DAUGIAU. SU NIEKUO NEREIKIA LENKTYNIAUT, BET BŪT SAVIMI. NUSIPLAUKIT VISAS KAUKES, MAKIAŽUS, DAŽUS – BŪKITE SAVIMI. TAI YRA, ATRODO, PAPRASČIAUSIA IR TUO PAČIU SUNKIAUSIA. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal