Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 03 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Įsivaizduokite, kokia yra Gyvybinga Evoliucija, jeigu mes įgyvendinam šitą Kūrėjo Planą taip, kaip sumanęs Jis, kada BROLYSTĖ – ATRADUS KŪRĖJĄ SAVO VIDUJE – TAMPA TIKROVĖS APRAIŠKA MŪSŲ ASMENYBĖJE, ir netgi, kaip asmenybė PASIREIŠKIA savo gyvenimu visumos labui. Įsivaizduokite, jeigu MES TARPUSAVYJE PRADEDAME BENDRADARBIAUT kaip tie dvasios broliai ir sesės, kurie vienas kitą MYLI – nori gerbūvio visiems, nori Šviesos, Ramybės, Palaimos visiems. Jeigu mes matome, kad yra aplinka nesutvarkyta, mes iškart visi dvasinėj brolystėj, puolam tą aplinką ir sutvarkom. Dabar susvetimėjimo esančiai aplinkai, kuri mus veikia, mes nepuolam to daryt - tai mums nepriklauso, čia bus tie, kurie turėtų tvarkyt – jie tam nusamdyti. Ir tada, žengiant per šiukšlynus, eina dienos, savaitės, mėnesiai, metai – šiukšlių vis daugiau kaupiasi, purvo vis daugiau – mes žengiam per tą purvą. Dabar bus problema dulkės, kadangi pribarstyta yra daug tokiose šalutinėse gatvėse, žiemą, su druska smėlio, ir jo dabar niekas nesiruošia taip iškart išgabent, tai tos dulkės kils. Žmonės nuplauna langus, medinius namus nusidažo, o tos dulkės nusėda, NUSĖDA ANT DRABUŽIŲ. Ir juose yra įvairių cheminių junginių kenksmingų kvėpavimui. O mes vis tiek TOLIAU MINAM per tas dulkes, per tą purvą, NES NĖRA BROLYSTĖS TARPUSAVYJE, kad mes imtume visi ir tą aplinką sutvarkytume. Kada aš išėjau nukast tą smėlį gatvėje, prie pat šaligatvio – aš jį nukasiau, bet dabar žiūriu – kiti tai nenukasę. Ir tą smėlį prie šaligatvio atvažiavo mašina su šepečiais nuvalyt, bet jinai neprivažiuoja prie pat šaligatvio krašto, ir vis tiek tas lieka su druska smėlis, kiek jis ten išplautas yra. Ir tada važiuoja mašinos – jos tas dulkes ir tą purvą, kada palyja, vėl perkelia ant mano tos vietos, kur aš nuvaliau –nors nebe tiek, bet vis tiek tai yra visiškai ne ta aplinka, JEIGU BŪTŲ VISI BROLYSTĖJE IR NUVALYTŲ PRIE SAVĘS TĄ PURVĄ, KURIO IR NELIKTŲ. Tada nereikalinga ta mašina, kuri atvažiuotų, už kurią tiek sumokėjo pinigų, kad ją nupirktų, vairuotoją samdo, kad jis važiuotų ir išvalytų gatvę, bet jis neišvalo taip, kaip TURI išvalyt. Kaip ir mes neišvalom, kaip turėtume išvalyt, nes BROLYSTĖS NEJAUČIAME TARPUSAVYJE. Tai kaimynas, išėjęs vienas, jaučiasi nepatogiai, jeigu jisai tik vienas valo, kiti nevalo – jis tarsi yra menkesnis, o kiti kaip ponai sau važinėja per purvą. Lygiai tas pats su visom kompanijom, kurios vietoj to, kad tarpusavyje bendradarbiautų ir gamintų tai, kas naudinga – gamina tai, kas yra kenksminga, bet pelninga. BROLYSTĖS NĖRA. Tai tegu jie skradžiai prasmenga su visais tais produktais ir valgo – tegu kenkia sau, bet mums pinigus tegu sumoka, ir mes tada turėsim daugiau išvažiuot į Kanarus pinigų arba vilą nusipirkt. NĖRA BROLYSTĖS – YRA KORUPCIJA. Kas yra korupcija? Jūs turit suprast – korupcija, tai yra ne vien tiktai kyšiai, papirkinėjimai valdžios ten įvairiausių pareigūnų, siekiant sau naudos. Ne. KORUPCIJA – TAI YRA SUTERŠIMAS – SUTERŠIMAS BET KO. Jeigu tu TERŠI savo mintis – TU JAU ESI KORUMPUOTAS, jeigu tu savo veiksmus kreipi NE Šviesos ir Kūrėjo vektoriumi – TU ESI JAU KORUMPUOTAS – SUTERŠTAS, nes Švara, Šviesa, Tikrovė yra tik iš Kūrėjo. Jis neturi taršos – Jis nėra korumpuotas – VIENINTELIS. Ir kiek mes esame suteršti, rodo mūsų SEKLŲ RYŠĮ su Šviesos Šaltiniu ir Centru.
Liuciferis sukurstė maištą – korumpuotas – jis suteršė save. Jo pavaduotojas, Šėtonas, prisijungė, jis – korumpuotas – suterštas. Dar daugiau, JEIGU TU SERGI, TU ESI JAU KORUMPUOTAS, NES TU ESI SUTERŠTAS. LIGOS YRA TARŠOS IŠRAIŠKA. Pirmiausia – DVASINĖS taršos, o toliau gali būt jau ir FIZINĖS, jeigu mityba ne ta, veiksmai ne tie, gyvensena ne ta. Žodžiu, KORUPCIJA – TAI YRA TARŠA, o ne tiktai, kad tu kyšį nuneši jam. Čia yra jau tos taršos atitinkamas laipsnis, atitinkamas laiptelis.
Tai jeigu mes dabar tuos gimusius mažylius ir lankančius Šventovę, pripildome Šviesos, tai tie mažyliai, augdami, JIE LABAI LENGVAI ATRAS TĖVĄ IR MOTINĄ SAVO VIDUJE. Ir jie NIEKADA nebus tokie, kokie buvome mes. Jie niekada nebus korumpuoti, JEIGU BUS GYVAJAME RYŠYJE su savo Tėvu ir Motina, jeigu jų aplinka nepaveiks. Kadangi JIE GILINS savo ryšį su Kūrėju – korupcija jų nepalies. Jie bus iškilę virš korupcijos, virš taršos, nes BUS VISĄ LAIKĄ su Šviesos ir Švaros Šaltiniu. LIGŲ NEPATIRS, NEPATIRS LIGŲ – NEPATIRS TŲ KANČIŲ. IR KADA BUS TOKIŲ VISUMA, BROLYSTĖ BUS TIKROVĖ ŠITOJE PLANETOJE. Ir tada bus logiška – purvas išvalomas nelaukiant, kol atvažiuos ta milžiniška mašina, kuri neišvalo, o pinigus paima, nes taip reikia gyvent korumpuotam žmogui – suterštam žmogui – su suterštu mąstymu, su suteršta sąmone.
Juk kada jūs jau dabar žinot, pasąmonės teršalai per kartų kartas perteikti, juos reikia valyt. Tai va, dabar tuos teršalus pakeiskite žodžiu – KORUPCIJA. REIKIA KORUMPUOTĄ PASĄMONĘ IŠVALYTI. Ir tada žinosite, kiek yra nekorumpuotų mirtingųjų. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal