Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2017 04 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Pirmiausia sveikinu Jurgitą ir Robertą. Mes turim tą NUOSTABIĄ ŠEIMĄ, kuri su Kūrėjo pagalba sukūrė naują gyvybę, ir toji gyvybė taip pat yra čia, šitame kolektyviniame Kūrėjo garbinime.
Nuostabu, kad iš tikrųjų mes žengdami Gyvuoju Keliu, turime Gyvą Evoliucinį procesą, kur kuriama nauja ir biologiškai imlesnė, stipresnė karta. Gyvi energiniai virpesiai, kuriuos mes gauname iš Kūrėjo, mums jie yra prieinami, bet jeigu mes savuosius interesus supriešiname su Kūrėjo interesais – veikiame savo labui vietoj visumos – mes biologiškai menkiname palikuonis – mūsų sėkla silpnėja, išmintis taip pat blėsta.
Ir štai – Kūrėjas, Jis turi gausybę priemonių, kaip biologiškai pagerint mirtingųjų rasę. Ir viena iš priemonių – dabar Jo pasirinkta – URANTAI, EINANTYS GYVUOJU KELIU, nes Adomo ir Ievos misija sužlugo prieš trisdešimt aštuonis tūkstančius metų. Galima būtų iš naujo Adomą ir Ievą atgabent į planetą ir mėgint išliet violetinę gyvybės plazmą, sukuriant violetinę rasę, bet dar resursai neišnaudoti ir iš tų pačių mirtingųjų pusės. Panaudojus atsivėrimą, įžengus į Gyvąjį Kelią drauge su Kūrėju, atsiveriant ir keliant savo energinį dažnį kuo aukščiau ir veikiant visumos labui su Kūrėju taip, kaip Jis veda iš vidaus – drauge su Kūrėju kurti gyvybę – GYVYBĘ VISUMOS LABUI – NE SAVO ŠEIMOS, kaip iki šiol yra visoje Urantijoje, kad būtų tas, kuris senatvėj pasirūpintų – NE – KURT VISUMOS LABUI GYVYBĘ – VISOS KŪRINIJOS LABUI, NE VIEN TIK ŽMONIJOS – KAIP DVASIOS SŪNŲ, KAIP KŪRĖJO SŪNŲ AR DUKRĄ, KAD JIS AR JI PASIEKTŲ ROJŲ, IR BŪTŲ JAME TAS, SAVĄJĮ LIKIMĄ ĮGYVENDINĘS AMŽINYBĖS SŪNUS AR DUKRA.
Kiek yra mirtingųjų, kurie nusižudo šitame pasaulyje neištvėrę aplinkybių. Juk tos aplinkybės nėra Kūrėjo sumanytos, tai mirtingieji jas sukuria. Dabar psichozė kuriama, kad štai Šiaurės Korėja gali šiandien branduolinį užtaisą susprogdint. Ir tai eskaluojama nuolat. Mane liūdina tas intelekto smukimas, kada prie to prisideda jau ir patys atskirų šalių vadovai. Vietoj to, kad jie kurtų ramios aplinkos įtvirtinimą, priešingai – jie skatina psichozę. Visa tai atsiliepia bendram energiniam žemo dažnio virpesių lauko sustiprinimui. Ir tokiame lauke biologiškai degraduoja mirtingasis. Net ir ta gyvybės sėkla, kuri suteikta Kūrėjo – ji menkėja. Ir tada gimsta nauja karta, kuri yra menkesnio biologinio palikimo.
Štai dėl ko mes turėdami Gyvąją Šventovę, turėdami jau tam tikrus konstrukcinius pamatus, galime burtis ir vienas šalia kito – stiprint tą aukšto energinio dažnio lauką, kada kolektyvinėje komunijoje garbiname Kūrėją, kada išsiliejame nuoširdžia malda – TAI YRA BENDRAVIMAS MALDA. Todėl mes ir esame tie PIRMEIVIAI, kuriuos dar Kūrėjas panaudoja prieš visiškai pakeliant bet kokias užkardas, kad čia įsivyrautų chaosas, dar suteikia ŠANSĄ žmonijai IŠVENGT CHAOSO EVOLIUCINIU KELIU. Tai pats ilgiausias kelias, nes jisai duos vaisius tiktai tolimoje perspektyvoje. Bet įsivaizduokit, kada mes žengiame Gyvuoju Keliu ir kada mes atsiveriam Kūrėjui, toji BŪSENA paliudija mūsų teisingą kryptį ir mums rezultatas, arba pasekmė, NĖRA TIKSLAS. Šitame žengime svarbiausias yra PROCESAS – TO PROCESO PATYRIMAS IR POJŪTIS PASITENKINIMU, KAD TU ŽENGI, KAD TU KURI KAIP BENDRAKŪRĖJAS SU PAČIU VISUMINIU KŪRĖJU GĖRIO, ŠVIESOS VEIKSMU TEISINGUMO APRAIŠKAS ŠITAME PASAULYJE, IR JAUSDAMAS TĄ GILUMINĘ, VIDINĘ MEILĖS NUOSTATĄ, NESIEKDAMAS SAU SAVANAUDIŠKŲ INTERESŲ, SAVANAUDIŠKO TIKSLO, BET NORĖDAMAS, KAD ŠVIESA SKLISTŲ RYŠKIAU VISOJE ŽMONIJOJE, kad nebūtų tokių prezidentų, kurie skatina psichozę – siūlo ginkluotis, pirkt tankus, pirkt šautuvus, gausint kariuomenes, o kad BŪTŲ DARNA tiek viduje šalies, tiek tarp šalių – BROLYSTĖ. Ir šito NEĮMANOMA PASIEKT BE DVASINIO ATSIVĖRIMO, BE DVASINIŲ MOKYTOJŲ.
Štai nuo Dvasinių Mokytojų prasideda visos visuomenės šviesinimas. Be jų savaime visuomenė nešviesės, kadangi Minties Derintojų veikimas iš vidaus yra TOBULAS, bet NETOBULAS mirtingojo materialus protas yra užkimštas, kaip ir visa fizinio organizmo kraujotaka, trombais – trombais – tai yra įvairiais interesais, kurie prasilenkia su Kūrėjo sumanytu Evoliuciniu Planu. Todėl mirtingojo protas negirdi tų suteikiamų jam Minties Derintojo mokymų – kaip jis turėtų gyventi kasdieniame gyvenime, kad įsiviešpatautų darna jo viduje, jo šeimoje, jo visuomenėje – visoje žmonijoje. Todėl reikalingi dvasiniai mokytojai, kurie iš išorės tą skambantį Gyvąjį Žodį perteiktų ir sulauktų tam tikro atgarsio nuoširdžių Tiesos ieškotojų patvirtinime – NEŽINAU KODĖL, BET TAVIMI AŠ TIKIU. Tą jūs išgirsite, tą jums sakys vienas kitas, bet tokių vis bus daugiau. Ir ATEIS TOJI AKIMIRKA, kada per kartų kartas šitoji Šviesa skleisis taip, kad tą SAKYS VISI. Štai tada brolystė įsiviešpataus ir biologinė karta bus SUSTIPRINTA EVOLIUCINIU BŪDU. O PRADŽIA YRA ŠTAI ŠITAME LOPŠYJE. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal