Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 06 03

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, kada jūs sakote kai kurie garbindami ar melsdamiesi, kad jūs atsisakote savosios valios Kūrėjo valios labui arba atiduodate savąją valią Kūrėjo valiai, tada jūs liekate nebe tikrais, nes jūs negalite likti be savosios valios – jūs nesate vergas, robotas. Kuo daugiau prisipildot gyvų, aukšto dažnio Kūrėjo virpesių, tuo labiau trokštate savąją valią ne atiduoti, bet sulieti, kad toji valia būtų neatsisakant savosios valios, kad būtų apjungta su Kūrėjo valia ir tuo pačiu jūsų valia būtų sustiprinta Kūrėjo valios pasireiškimu per jus.
Jūs negalite atsisakyti savosios valios, nes tuomet jūs išnyktumėte iš Kūrinijos, nes nėra asmenybės, kad ji būtų be valios, nėra tokios gyvybės kategorijos, kaip asmenybė, atsisakiusi savosios valios. Todėl kreipkite savo mąstymą tuo vektoriumi, kad jūs savo valią sulietumėte su Kūrėjo valia.
Garbindamas Rojaus Trejybę-AŠ ESU aš jums suteikiau ir mokymą, jeigu jūs atkreipėt dėmesį – viskas yra iš virpesių – viskas – mes patys, Kūrėjas, visa Kūrinija, ir netgi šiandien išgirdot – Amžinybė yra iš virpesių – Begalybė yra iš virpesių – viskas yra vien tik virpesiai ir nieko kito. Ir kuo mes pripildome giliau save Kūrėjo virpesiais, tuo mes atitinkamai išreiškiam tuos virpesius savo virpesiais – žodžių ir darbų išraiška. Kiekvienas virpesys yra atitinkamas žodis, atitinkama mintis, atitinkamas veiksmas. Žodžiai, veiksmai yra mūsų virpesių pasireiškimas. Be virpesių nieko negali egzistuot. Kodėl yra augalai įvairių spalvų, įvairių formų? – Todėl, kad jie yra įvairių Kūrėjo virpesių pasireiškimas. Kiekvienas virpesys turi savo turinį, kuris yra nuspalvintas atitinkama spalva, suderintas su kitais virpesiais, esančiais aplinkoje, ir toji aplinka keičiasi priklausomai ir nuo mūsų asmeninio indėlio.
Mane stebina pseudomokslininkų, kurių yra gausios gretos mūsų planetoje ir kaip jie intensyviai neigia Kūrėją kaip virpesių Šaltinį ir Centrą, Kuris ir pasireiškia ir per jų veiksmus, ir per kiekvieno Kūrėjo sūnaus arba dukros veiksmą. Stebisi Rusijos laidos nuolat, pilnos dabar įvairiausių klimato pažeidimų, lyginant su tuo klimatu, kuriuo jis buvo prieš keletą metų ir toij pačioj Rusijos teritorijoj, stebisi, bet nė vienas mokslininkas nepasako – taigi čia yra jūsų indėlis, ką jūs savo virpesiais sukuriate – ar jūs sukuriate oro srovėms thrombus? Pažiūrėkit, kokia šiandien yra šalta rytmečio saulė. Tai, ką – saulė dabar nustojo šildyt, sumažino temperature? – vat ėmė ir užsuko kranelį, ir dabar bus šalta – viską lemia oro srovės. Tai jeigu mes iš savęs spinduliuojame žemo dažnio virpesius ilgomis bangomis, štai mes ir kaip trombus pasiunčiame toms oro srovėms, kad jos negali sklandžiai, tolygiai judėt, nes jos turi judėt – viskas yra judėjime – virpesiai nėra statika – tai yra gyvas judėjimas. Mokslininkai tyli, apie tai nešneka, jie nesusieja žmonių ir jų skleidžiamų virpesių su klimato kaita.
JAV prezidntas Trampas išėjo iš tos klimato konferencijos susitarimo – ir teisingai padarė, labai teisingai. Tos visos konferencijos yra čia pseudomokslininkų pseudoapgaulė. Ir žiūrėkit, kaip sureagavo ir Merkel, ir tas jaunasis Makronas – prancūzų prezidentas – sureagavo puldami dėl to, kad Europos visi lyderiai yra apmulkinti tų pseudomokslininkų – apmulkinti, ir jie net nekelia klausimo – taip, Paryžiaus konferencija – viskas, klimatas va čia – dabar sugalvojo griaut pasaulį Trumpas. Jis vienintelis iš prezidentų šiandien mąsto, ir Putinas. Štai vakar rodė jo susitkimą Sankt Peterburge, ne susitikimą – konferenciją, ten vyksta konferencija, panašiai, kaip žiemą būnant Davose – Šveicarijoje – ten verslininkai suvažiuoja, turtingi žmonės, bankininkai – tai Rusija pradėjo, kaip atsvarą tokiai Davoso konferencijai, organizuot savo konferenciją Peterburge. Tai ten irgi buvo diskutuojama ir apie klimato kaitą. Salėj yra gal tūkstantis ar daugiau žmonių iš įvairių šalių ir jam pateikia klausimus – Putinui – ir jis visus paguldo ant menčių savo atsakymais. Žodžiu, smagu žiūrėti į tą spektaklį, bet vis tiek nėra atsakymo, kad štai – klimatas keičiasi dėl to, kad jūs esat nusigręžę nuo Kūrėjo, jūs žemo energinio dažnio virpesius spinduliuojate – nesvarbu, jūs miegat ar būnat sąmoningos būsenos. Kūrėjo valia yra tokia, kad Jis skleidžia aukščiausio dažnio energinius virpesius. Kiek mes Jam atsiveriam, tiek jų prisipildome, bet prisipildyt viena, reikia juos pajaust – tą dažnį pajaust, kad tada sugebėt Jo valią vykdyt, o tai yra pajautimas energinių virpesių dažnio. Kiek aš jums sakau – sportuokit! Kiek jūs, kiek iš jūsų sportuojate? Kiek – kasdien? Reiškia, jūs savo kūno neprižiūrite, kuris yra laikinai jums išnuomotas, kaip materiali Šventovė, kurią reikia prižiūrėt, ir ją reikia apkraut fizine apkrova jau bent pusvalandį kasdien, kad pakiltų širdies ritmas, kad jūs turėtumėt sveiką kūną. Vat man buvo krizinė situacija, bet aš tik stiprėjau, stiprėjau, atsiverdamas Kūrėjui ir sėdau ant dviračio ir po devynių mėnesių pertraukos. Maniau nuvažiuosiu kokį dešimt kilometrų, nuvažiavau dvidešimt septynis. Ir tai yra tų virpesių perteikimas energine išraiška ir fiziniam organizmui – jis važiavo ir mėgavosi važiavimu, kad taip su Kūrėju malonu važiuot, kai yra treniruotės apkrova.
Žodžiu, jūs patys turit atsakymą sau – kiek jūs suliejate savąją valią su Kūrėjo valia, kiek jūs jaučiate tuos virpesius, kiek tais virpesiais jūs reaguojate, kad jūs mankštintumėte savo šitą materialų pavidalą – jis yra ne jūsų – išnuomotas jums. Jūsų asmenybė dar turės amžinąjį dvasios pavidalą – irgi virpesių išraiška, o čia materiali forma – tai yra pati žemiausia energinė žemų virpesių sankaupa. Dėl to mums šitas kūnas yra sunkus, dėl to jis serga, kad nusigręžęs nuo Kūrėjo. Klaidas darom ne dėl to, kad mes turim daryt klaidas, bet dėl to, kad mes nesam atsivėrę Kūrėjui. Kūrėjas mus nemoko daryt klaidas, priešingai, moko, kaip gyvent be klaidų Jis moko. Ir vėl – virpesių būdu Jis moko. Jis gi nemoka lietuvių kalbos, nors Urantijos Knyga teigia, kad Kūrėjas moka visas kalbas – ne, Jis nė vienos kalbos nemoka – Jis virpesiais visus apglėbia – imkite Mane ir skaitykite, išgirskite – imkite, valgykite, gerkite Mane Gyvą virpesiais. Ir štai kada mes atsiveriame ir virpesiais pajuntame, priklausomai nuo mūsų energinių virpesių dažnio turinio viduje, mes ir pajuntame, kiek šitie virpesiai susiderina su Kūrėjo mums siunčiamais atitinkamo dažnio virpesiais, ir tada šitie virpesiai transformuojasi į mintį, į žodį, kurį mes galim užrašyt. Taigi aš taip ir gaunu mokymus – ne lietuviškai – virpesiais – kurie transformuojasi į žodžius, į teiginius. Tai štai, Kūrėjui, kam Jam tos kalbos, jeigu Jis skleidžia aukščiausio dažnio virpesius ir mes jau pagal savo tapatybės virpesių turinį transformuojame šituos virpesius – Kūrėjo – į kinų kalbą, japonų kalbą, korėjiečių kalbą, amerikonų, lietuvių, estų, latvių, arabų, nesvarbu, kokią kalbą – nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kokius užrašys teiginius vienokio ar kitokio turinio, tas kuris priima tuos Apreiškimus. Viskas yra virpesiai. Kodėl aš prašau jūsų Urantijos grupėje – rašykite koteliu. Žinote, kas yra kotelis? – Taip (atsakė vienas urantas). Na, jaunimas nežino – padažyt plunksną į rašalą, kuris pripiltas į rašalinę, ir su tuo, o plunksna įdedama į tokį kaip pieštuką – tai tas ir vadinasi kotelis, štai ir juo rašyt. Tušinuku rašyt negerai, reikia rašyt tuo koteliu geriau, o dar geriau žąsies plunksną padažyt į rašalą ir rašyt. Kodėl žąsies? Kadangi tai yra arčiau gamtos, o kotelis jau yra perdirbta atitinkamų struktūrų ir prietaisų. Tai štai, kad eitų ta gyvų energinių virpesių išraiška, kiek, ką užrašot – iš jūsų perduota – tiek ir prietaisai, kuriais jūs užrašot, būtų kuo artimesni tų virpesių pasireiškimui, koks yra mūsų planetoje.
Taip, mano mylimieji, nuostabus yra Kūrėjas, kuris yra virpesių Sklaida ir Šaltinis, ir mūsų viduje taip pat paskleidęs savąją dvasią virpesių išraiška. Nėra ta Minties Derintojo gyvojo tilto apraiška kaip obuolys arba kriaušė – virpesiai, virpesiai – dėl to Jis ir nėra smegenyse – materialiame organe – Jis mūsų mąstyme – kiek mes turime aukštesnio energinio dažnio pojūčio savosios tapatybės atsivėrimu Šaltiniui – virpesių Šaltiniui ir Centrui – tiek mes tą Minties Derintoją ir pajuntame savo viduje, tiek pajuntame tą išraišką dvasia – savo asmenybe. Taip kad, mano mylimieji, jūs dabar žinote, kad viskas yra vien tik virpesiai ir nieko daugiau. Amen.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal