Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 07 08

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Viskas – baigėsi jau dabar, jau prieš tai reikėjo (čia viena dvasios sesė norėjo pratęsti garbinimą, ją sustabdžius, ji pasakė, kad anksčiau neišdrįso pagarbint Kūrėją). – Neišdrįsai? – tai išdrįsk, nes sujauki tada visą eigą – turi būt eiga supranti? – tvarka – tai aš specialiai baigiu tą..(čia mokymas vėl buvo pertrauktas) ne, ne aš noriu paaiškint, kad jūs žinotumėt, kad jums būtų aišku, čia gi urantams tai jau aišku ne vieneri metai, bet kai tu nelankai, tai tau ir neaišku. Aš specialiai užbaigiu garbinimą, kad visiem būtų aišku, kad bus jau tada pamokomasis žodis ir prašymų malda – su garbinimo malda, kur nėra jokio prašymo, bus užbaigta, kad nereikėtų sakyt – štai dabar jau bus mano pamokomasis žodis – tai aš antrą kartą įsijungiu į tą garbinimą, ir po to tie, kurie neįpratę, jie dar tęsia ir toliau – tai štai šito nebereikia daryt – reikia prieš mano antrą kartą pareikšt savo, sakykim, mintis ir panašiai, dėl to aš padarau pauzę – matau jau niekas nebeįsijungia ir tada aš antrą kartą dar, kaip sakyt, tą pabaigą garbinimo garsiai pasakau.
Tai čia tvarka turi būt tokia, kad jums būtų aišku net ir be paaiškinimo, kokia yra seka.
O ritualo nėra iš tikrųjų, nes tai yra atverta dvasia ir mes tada iš savęs išsakom tai, ką trokštam išsakyt.
Štai jeigu tu sakei – neišdrįsai – reiškia, atsivėrimas – seklus, įtikėjimas – seklus, ir nebuvo tos bangos, kad tave iškeltų ir tu trokšte trokštum pagarsint tai, ką tu junti, jauti viduje.. (čia vėl mokymas pertraukiamas) – ne, ne, ne nesiginčyk, aš aiškinu, čia mano yra pamokomasis žodis visiems, pamokomasis žodis visiems.
Kodėl, pavyzdžiui, žmogus nedrįsta, arba bijo, ką nors padaryti, pasakyti, būti savimi? – dėl to, kad stinga įtikėjimo, stinga atsivėrimo, dėl to žmogus nešioja kaukes, ne materialias kaukes, bet kada jis su vienais elgiasi vienaip..( vėl mokymas pertraukiamas) – aš sakau mokymą, supranti? – (čia dvasios sesei jau pasidarė aišku, kad reikia nepertraukti mokymo, bet įdėmiai klausytis) tai štai – stinga įtikėjimo gelmės ir tada žmogus elgiasi su tėvais vienaip, su draugais – kitaip, su bendradarbiais – trečiaip, gatvėje – ketvirtaip, su savimi būdamas – vėl kitaip – ir tada žmogus nežino – kas jis yra.
Aš skaitau internete kai kurias svetaines, kurios, sakykim, mane sudomina, ir ten viena moteris rašo, sako – reikia skirt grožiui pagrindinį dėmesį, nes gi – sako – tai tas kūnas – taigi aš esu.
Štai ta jauna moteris neatskiria savęs nuo kūno, kai dabar urantams jau tai akivaizdu, kad kūnas – tai yra ne aš, o mano – tai jeigu yra mano, tai reiškia jis priklauso man, bet tai aš esu ne tas, kuriam dar kažkas turi priklausyt – aš esu jau – aš – turintis šitą laikinai išnuomotą iš Kūrėjo kūną – gautą per gimdytojus – bet kokia yra manyje tikroji dvasinė asmenybė – tas tikrasis aš – štai ir priklauso nuo įtikėjimo gelmės, nuo gyvo ryšio, nuo to gyvosios komunijos – be ritualų ir dogmų – pasireiškimo. Kada esi net vienas, ar tu eini gatvėje, ar tu vairuoji mašiną, ar kokį darbą atlieki, jeigu tu esi toj gyvojoj komunijoj – toje dvasinėje jungtyje – tu visą laiką save stiprini, stiprini tiek valydamas sąmonę, pasąmonę, tiek ir tuo pačiu švarėja viršsąmonė, kuri vis lengviau gali atsivert, nes būtent komunija vyksta per viršsąmonę, o sąmonė atjungta, sąmonė yra būdravimo būsenoj, o įjungta yra viršsąmonė – tai yra kanalas, per kurį vyksta gyvas bendravimas, gyva komunija su Kūrėju.
Dabar visi sutelkę dėmesį, politiniu atžvilgiu, į Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą Donaldą Trampą, kuris yra Hamburge. Ir visi skaičiuoja, kiek minučių su juo galėjo pasišnekėt. Ir dabar rusai tai pateikia kaip didžiausią pergalę – jisai kalbėjosi su Rusijos prezidentu ne trisdešimt minučių, kaip visi sakė kalbėsiant, bet dvi valandas dvidešimt minučių! – štai – kokia pergalė.
O Donaldas Trampas – jis vaikšto – kaip dramblys, ir jam visiškai nesvarbu, kokios ten skruzdėlės aplink jį sukasi ir kiek ten minučių jos ropinėja. Bet nuostabus dalykas yra tai, ką aš jau parašiau, kaip jis kalbėjo apie Kūrėją. Niekas iš prezidentų nekalba taip, kaip jisai – skaitykit ten forume, kurie neskaitėt. Bet vis tiek Jungtinėse Valstijose rezga sąmokslą toliau. Aš pasiklausiau, ką CNN vakar kalbėjo apie jo susitikimą su Putinu. Viską sudirbo. Putinas buvo paklaustas, tai kaip jisai, ar ten įtakojo savo čiuptuvais rinkimų rezultatus Jungtinėse Valstijose? Putinas pasakė – ne, aš neprisidėjau. Tai CNN komentatoriai sako – taigi Putinas melagis, kaip galima tikėt? O Trampas pasakė – taip, šitas epizodas jau praeityje, užmirškim, kurkime rytdieną. Ir teisingi žodžiai. CNN prisikvietę žmonių, kurie tvirtina – vyksta tyrimas, dabar Putinas meluoja, reiškia, mes su melagiu negalim turėt jokių santykių, mes negalim juo pasitikėt, net negalim tyrimui gaut naujų duomenų, naujų faktų, argumentų, kadangi sako – aš neturiu nieko bendro su tuo, nesusietas – tai kaip galima su juo bendraut, mes gi žinom, kad jis susietas. O iš ko žino? – iš pletkų, iš pletkų.
Štai vis tiek nuteikia visą Jungtinių Amerikos Valstijų visuomenę, kad kiršintų – ne kad būtų apjungta bendrystė, bet kad nustumt prezidentą, kuris aukština Kūrėją – vienintelis iš prezidentų, kai Europos Sąjungoj net į tą sugalvotą pseudosutartį, kurios niekas neskaitė, net politikai neskaitė – ten yra apie tris šimtus puslapių ar keturis šimtus puslapių – nė vienas iš jų neperskaitė, o dar, kad suprastų, tai ten ir kalbos nėr – ir ten nedrįso nė žodžio paminėt – Dievas. Tai kur tie katalikai, protestantai – visi, kurie sėdi bažnyčiose per šventes, važiuoja pas popiežių, kur jie? – jeigu jie nedrįsta įrašyt šito žodžio į pagrindinį dokumentą. Kai Amerikos Deklaracijoj – Nepriklausomybės Deklaracijoj – tame puslapyje pirmame keturiskart suminėtas Kūrėjas. Štai kokia buvo prieš du šimtus metų tų politikų išmintis – be Kūrėjo neįmanoma nieko. Kur dabar ta išmintis dingusi?
Štai mes esam ta išmintis, kuri urantų dėka yra atstatoma, atstatoma. Ir Trampas bus ir antrą kadenciją – jis bus išrinktas. Taip, kaip Obama buvo ne Jungtinėms Amerikos Valstijoms išrinktas, ne joms jis buvo išrinktas – Afrikai jis buvo išrinktas, kad pakelt juodąją rasę, kad štai – juodoji rasė nėra vien tiktai Afrikos vergai – niekam nereikalingi, kuriuos galima išnaudot, duot menkesnius darbus, menkesnį atlyginimą – jis buvo jiems – visai juodajai rasei – indigo rasei jis buvo skirtas, kad štai – gali būt juodasis prezidentas net pačios galingiausios pasaulio valstybės – tai ir Trampas yra dabar duotas, kad galima su Kūrėju viską daryt – su Kūrėju, o ne nusigręžus nuo Jo, ir kurt bendrystę, o ne atskirtį karinio pramoninio komplekso gniaužtuose. Ir jis nepritampa prie sistemos, dėl to sistema nori jį išmest, bet Apvaizda suteiks apsaugą ir jam, kaip ir urantam. Viskas.


Telydi jus Kūrėjo Palaima r Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal