Algimanto pamokomasis žodis – žmonija, gyvenanti be Kūrėjo, kuria naują įstatymą dėl privalomo čipų naudojimo – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2017 09 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kur yra sumanyta Evoliucija, skirta visai kūrinijai, be jokių išimčių, reiškia, kiekviena planeta turi laikytis Kūrėjo valios įgyvendinimo. Kūrėjo valia remiasi į kuo aukštesnio dažnio energijos virpesių įsisavinimą savyje. Ir tik tada mirtingasis gali būti Kūrėjo atvaizdu-atspindžiu – Jo savybių, Jo charakterio – ir tuo pačiu gyvenimo savojoje aplinkoje.
Aš šiandien per Baltarusijos televiziją, vieną epizodą pasižiūrėjau laidos apie mokslą. Kalba eina apie įvairias informacines programas. Ir dabar jie, nuo kitų metų – 2018 m. – sausio pirmosios jau įstatymu įpareigoja, kad būtų visi produktai pažymėti elektronine laikmena. Mes neturim termino įvardint – tai vartoja ir rusai, ir lietuviai, vartoja amerikonišką žodį – čipai – kur yra visa įrašyta informacija. Tas čipas, praktiškai tai yra mažytis taškeliukas, krislelis, ir jame yra visa programa. Koks ten, sakykim, mėsos koks gabalas, tai kur tas gyvūnas buvo išaugintas, kaip jis buvo šeriamas, kokio amžiaus – jo visa, sakykim, istorija. Taip kad nusipirkęs bet kokį produktą – ir jeigu telefone turi tą įsivedęs programą – tu gali tada sužinot visą to produkto istoriją.
Dabar jie turi studento kortelę, ji taikoma Minske, maždaug, kiek yra mokyklų – ne visose, bet daugelyje, ir vienoje Magiliovo mokykloje, kur tas pats, ta pati mažytė laikmena, yra kortelėj – kaip mes turim vilniečio kortelę troleibusu važiuojant arba tapatybės kortelę – ir pagal tą kortelę, tėvai irgi savo programa telefone gali stebėt – ar jau tas vaikas atėjo į mokyklą, kada jis išeina? Tą patį daryt gali ir mokytojai – kur jis pamokas ruošia.
Žodžiu, visa tai yra dėl to, kad nėra atramos visuomenėje – nėra to Kūrėjo, atrasto savyje – tada reikia steigt įvairiausias kontrolės institucijas, nes šiaip žmogus neturi jokio supratimo, kaip jam reikia gyvent dorai, sąžiningai. Tada jis apgaudinėja, apgaudinėdamas prisigalvoja įvairiausių teiginių, kurie jam naudingi. Tada atsiranda tokios verslo sritys, kaip advokatūra, kur yra tiesioginiai melagiai, kaip ir politikai, tai yra profesionalai melagiai – niekada netikėkite nei advokatais nei politikais, nes jie, nusipirkę licenziją, arba rinkimų dėka – pseudorinkimų, nes rinkimų nėra, čia yra pseudorinkimai – ilicenzijos dėka nusipirkę sau indulgenciją meluot. Ir dabar – po kelerių metų – baltarusiai įves, kad tokias laikmenas turėtų visi žmonės. Tą jau daro, pavyzdžiui, Google – stambiausia elektroninio informavimo kompanija pasaulyje, jos darbuotojai, po oda gauna šitą laikmeną.( Girdisi uranto nuostabą išreiškiantis balsas). Tai ir yra iš tikrųjų siaubas, robotizuojama ir zombiuojama žmonija. Kol kas tai daroma dar laisva valia – na, tam tikra prasme ir nelaisva, nes jeigu tu nori dirbt Google kompanijoj, tu privalai šitą laikmeną turėt po oda. Jau yra tam tikras suvaržymas laisvos valios, bet iš kitos pusės, tau nieks neverčia dirbt Google kompanijoj, gali pasirinkt kitą kompaniją, kuri neturi tokios griežtos politikos.
Tai baltarusių samprotavimas yra toks, kad ta visa informacija, kurią dabar turi moksleiviai – bet jie turi kortelę, jie neturi po oda įvesto laikmenos to mažyčio grūdelio. Štai mano šuo, turi tą laikmeną ausyje. Visa informacija yra jau prieš dešimt metų įvesta į mano šuns ausį – kada ne aš buvau šeimininkas, o ketverius metus buvo juo posūnis. Žodžiu, kada nėra Kūrėjo pamato, tada materiali civilizacija tiek vystosi beprotiškai tolyn, kad reikia tą žmoniją paverst zombių visa ta kariauna, kurią galima būtų valdyt, turint visą informaciją. Ir tie, kurie turi priėjimą prie tos informacijos, naturalu, neturėdami Kūrėjo pamato, panaudos ją piktam. Juk ir kompiuterinės programos kuriamos tam, kad palengvint bendravimą tarp žmonių, tarp kompanijų, padaryt, sakykim, finansinius pavedimus, bet atsiranda tie nusikaltėliai, kurie naudoja tas programas, kad kitus apvogtų, ištuštintų banko sąskaitas, milijardus.
Štai be Kūrėjo pamato vystoma civilizacija, taip pat panaudojama ir tų nusikalstamų ir nusikalstančių įvairių grupuočių, kurioms daug lengviau, atlikt – neišeinant net iš kambario – milžiniškus nusikaltimus. Sakykim, terorizmu užsiiminėjančios šalys, tai jos neturi tokios išvystytos informacinės technologijos, tuomet jos griebiasi fizinių terorizmo veiksmų. Ir, vėl, tai yra dėl to, kad nėra atrastas Kūrėjas savo viduje, nors gali Alachui penkis kartus per dieną lankstydamiesi ir daužydami kaktą į žemę grindis musulmonai kasdien šitaip – kaip katalikai net neištveria, kad jie melstųsi kasdien – tai musulmonai penkis kartus privalo melstis, jeigu jie yra musulmonai. Ir jie tą daro, bet tuo pačiu ir terorizmu užsiiminėja. Tai reiškia – nėra atrastas Kūrėjas savo viduje, todėl veiksmai jų samprata yra teisingi, Kūrėjo samprata yra žalingi – ir jie stabdo evoliucinio proceso vystymąsi šioje planetoje, kaip ir tie, kurie kuria šitas informacines programas be Kūrėjo, atrasto savyje. Tada ir naudojama visa sugalvojama vis sudėtingesnė įranga savų interesų, grupuočių, asmenų patenkinimui, bet ne visų gerbūviui, ne visų gerovei.

Informacija yra galingas ginklas. Jisai gali žmogų, iš tikrųjų, pakylėt, bet gali ir sunaikint. Žiūrint, kaip tą informaciją panaudoja, ir kas panaudoja, kokiu tikslu. O jeigu būtų su Kūrėju, atrastu savyje, kuriama civilizacija, tuomet nereikėtų nei sargybinių, nei apsaugos firmų, nei kariuomenių, nei policijos – visos šitos struktūros yra parazitinės, kadangi jos nesukuria jokio produkto, o pinigus ima – ir didžiulius pinigus. Todėl saugotis nebūtų nuo ko, nes visi būtų brolystės ryšyje. O brolystė – tai jau būsena – nėra liežuviu tariama tam tikra teorinė nuostata. Tai yra būsena, kuria gyvena visuomenė – ir žmonija. Štai tada atkrenta visa ekonomika, nukreipta karo linkme, karo vektoriumi, naikinimo vektoriumi. Nebereikalingos apsaugos programos, kurioms dabar sukurti išleidžiami milžiniški resursai, apsisaugot nuo tų programišių, kurie gali padaryti daug žalos.

Štai, vien tiktai pagrindas – Kūrėjas – Visos Evoliucijos Šaltinis ir Centras – Evoliucijos Autorius – Architektas – Režisierius – atrastas savyje, gali atstatyt Evoliucijos dabar iškreiptą vektorių. Kol kas, be urantų, niekas šito nesupranta ir dėl to klampinama žmonija į pseudoužsiėmimus, pseudogyvenimą, kitaip tariant – iliuziją. Ir kol iliuziniame gyvenime sukasi žmogaus visi interesai, tol degradacija stiprėja. Evoliucija tai yra Šviesos perteikimas aplinkai, ir tuo pačiu tos Šviesos gėrimas iš Kūrėjo, bet tai ne teorinis teiginys, tai – tikras gyvenimas. Ir jeigu šito nėra, tada neišvengiama katastrofa. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal