Algimanto mokymas apie šeimą ir Šeimą, 2018 01 22

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mielieji, visi mirtingieji, kaip ir visa Kūrinijos – Visatos – įvairių asmenybių kategorijų Šeima, yra maudoma Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Meilės Virpesių Lauke. Tai yra realūs virpesiai, dėl to Kūrėjo Meilę ir galima patirti kiekvienam individui, kad jis galėtų paliudyti savo asmeniniu gyvenimu, jog Meilė yra realus ir tikras Kūrėjo mums suteiktas Reiškinys, kaip amžinoji Dovana. Štai kodėl visos būsimosios Evoliucinės santuokos Urantijoje turės vykti tik Paties Kūrėjo Meilės Virpesių Lauke, nes tik tokia Kūrėjo santuoka suteikia tokiai Kūrėjo sumanytai Šeimai perspektyvą ir prasmę visoje žmonijoje. Visos kitos šeimos, sukurtos be Kūrėjo, atrasto savyje, jau savaime užprogramuoja vidinius būsimuosius konfliktus tarp vyro ir žmonos, tarp tėvų ir vaikų, užprogramuoja nesusikalbėjimą ir nesupratimą vienas kito tarp visų šeimos narių, o taip pat ir nuolatinę trintį, kas gi yra šeimoje pats svarbiausias, kas gi šeimą turi valdyti, ar bent jau jai vadovauti, kas gi vis tik yra šeimos galva. Ir tokių minčių apimtas mirtingojo protas dieviškąją Kūrėjo Energiją taip neatsakingai iššvaisto neesminiams ir antraeiliams dalykams, kad namuose ima net kibirkščiuoti tarpusavio santykiai kasdienėse situacijose bet kurioje šeimoje, nes taip jau išeina, kad Kūrėjo neatradę savyje šeimos nariai negali sutarti, kas jų šeimos gyvenime yra svarbiausi dalykai – kokios Kūrėjo amžinosios vertybės turėtų viešpatauti šeimoje? O be Kūrėjo amžinųjų vertybių negali išsilaikyti ir pati šeima – tėra tik šeimos butaforija, kuri gali turėti tik išorinę išraišką – vyrą, žmoną, vaikus, gerą namą, mašiną, postą – bet joje nebus Kūrėjo Meilės Virpesių Lauko suteikiamos Gyvasties – Gyvo Kūrėjo Turinio – Paties Kūrėjo, pakviesto gyventi nuolat šeimos kasdienoje, ir kas akimirką. O be šios Kūrėjo Meilės Gyvasties šeima negali būti ne tik darni, bet ir kūrybinga.
Tad dėl tokios neveiksmingos ir butaforinės šeimos labiausiai kenčia vaikai, nes jie nemato Kūrėjo Meilės gyvų virpesių pasireiškimo tarp savo žemiškųjų tėvų, nemato jų spindinčių akių, kokios gali būti tik patiriant Kūrėjo Meilę, ir ja gyvenant nuolat, ir drauge su Kūrėju, atrastu savyje, nes būtent Kūrėjas ir yra tos Meilės Šaltinis ir Centras. Ir tada nebereikia jokių kaukių, jokio vaidinimo vienam prieš kitą. Todėl tokioje šeimoje, o Tikrovėje, reikėtų rašyti taip – Šeimoje – gyvai pulsuoja Kūrėjo Meilės Energiniai Virpesiai, dėl to tokios Šeimos visi nariai yra tarpusavyje suvienyti vien tik per Kūrėją, atrastą savyje. O vaikai jau nuo pat mažumės taip pat mokomi atrasti Kūrėją savo viduje ir patirti Kūrėjo Meilės Gyvus Virpesius. Ir tokioje Šeimoje tėvas ir motina yra abu Lygiaverčiai Partneriai, Kūrėjo suvesti į Kūrėjo Meilės Lauką, kad jame išreikštų save ir papildydami vienas kitą - vyras moterį, moteris vyrą - drauge su Kūrėju, šitaip būdami Kūrėjo atvaizdu, suvienytu abipusėje Meilėje ir Tikrovėje. Štai tik tokia Šeima yra nuostabi Kūrėjo kūrybinė išraiška, kada Pats Kūrėjas, suveda savo suaugusius vaikus Partnerystei, kad ji pasireikštų Kūrėjo Meile ir Kūrėjo Savybių atvaizdu visos Šeimos nariams, ir visai kūrinijai. Ir tik tokia Šeima turi ateities Perspektyvą – kurti drauge su Kūrėju naują gyvybę, kad ši būtų šviesesnė ir imlesnė Kūrėjo Meilei ir Tikrovei net ir už savo žemiškuosius gimdytojus, kad kiekviena nauja karta pranoktų savo tėvus natūraliai, kaip ir šių vaikų tėvai pranoko savo tėvus, dėl to ir galėjo gimti šviesesni naujosios kartos vaikai – sukurti ir išlaukti drauge su Kūrėju.
Šeimos, kuriose viešpataus Kūrėjo suvestų Partnerių Meilė ir Tikrovė, turi vienintelę pasirinkimo galimybę – likti drauge su Kūrėju ir vis stipriau papildant vienas kitą lavinti savo vaikus drauge su Kūrėju. Tuo tarpu kitas bet koks pasirinkimas veda į klystkelį – veda tiesiog į degradaciją, o tuo pačiu ir tokios šeimos sunykimą iki galutinio išnykimo begaliniuose vaiduose ir beribiuose ginčuose dėl smulkmenų.
Kūrėjas yra Meilės Šaltinis ir Centras, tad tik Kūrėjo dėka kiekvienas Šeimos narys ir prisipildo Meilės virpesių savo viduje. Ir kuo daugiau jis dalins šitą Meilę vienas kitam, tuo daugiau jis ir pats jos gaus iš Kūrėjo.

Kūrėjo Meilė yra gyvoji virpesių Tėkmė, dėl to atlygis už šių gyvų virpesių paskleidimą kitiems Šeimos nariams yra papildomas Meilės antplūdis – visi ja besidalinantys ir patys Meilės gauna daug daugiau negu jos būtų įmanoma išdalinti. Ir nuostabu yra tai, jog ir didesnis Meilės pojūtis savo viduje, būsena paliudijamas net ir sau pačiam, kad Meilė yra reali ir tikra, juntama ir patiriama šitą pačią akimirką, valo ir tokio mirtingojo pasąmonę ir sąmonę, kad joje dar giliau įsigalėtų Kūrėjo Meilės Virpesių Potvynio Bangos. Ir toks patyrimas visus Šeimos narius tik dar glaudžiau suvienija tarpusavyje per kiekvieno asmeninį patyrimą Šeimai kolektyviai kasdien garbinant Kūrėją. Tad tokioje Šeimoje visada Centru išliks Kūrėjas, ir būtent Kūrėjas ir bus garbinamas suėjus visiems Šeimos nariams. Tačiau tokioje Šeimoje viešpatauja ir Kūrėjo Meilės Galios pasireiškimo formuojamas gyvenimo ritmas ir vaikų kosminės Įžvalgos lavinimas taip, kaip tą diktuoja Pats Kūrėjas per Savojo Fragmento – Minties Derintojo – veikimą kasdienybės aplinkoje, kad tokioje Šeimoje nėra monotonijos ir nuobodulio - kiekviena diena siūlo vis naujų patyrimų – ir viskas čia yra pajungta visumos labui ir žmonijos Gerovei.
Tad pamėginkite įsivaizduoti, kaip kiekvienas nepakartojamas ir originalus patyrimas, tokioje mylinčioje Šeimoje, tiesiog pavirsta įdomaus gyvenimo kasdienoje šventinių fejerverkų kaskadomis, kada tiek abu tėvai, jausdami Kūrėjo vedimą iš vidaus, kuria dienotvarkę drauge su Kūrėju, kad Kūrėjas būtų kiekvienos dienos Vedlys ir Mokytojas, Tėvas ir Motina, tiek ir vaikai, patiriantys šį vedimą iš vidaus neblogiau už savo tėvus, įneša ir savo pasiūlymus ir idėjas, kokia gi turėtų būti šios dienos akimirkos Šventinė Kasdiena su Kūrėju, praturtinanti juos visus tiek Kūrėjo patyrimu, tiek kūrinijos pažinimu.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal