Algimanto pamokomasis žodis apie pasitikėjimą Kūrėju ir savimi, partnerystę ir brolystę, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 01 06

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Na, Salomėja, tu ir garbinai Kūrėją ryškiai krykšdama – šiais žodžiais Algimantas pradėjo mokymą, nes per visą vykusį Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – gyvąjį garbinimą, jaunoji urantė Salomėja, urantų – Jurgitos ir Roberto dukra – nuolat reiškėsi natūraliu ir džiaugsmingu krykštavimu, visus ten dalyvavusius apjungdama, suvienydama ir sustiprindama. Kūdikiai išvis yra tie tikrieji, kurie savąja kalba – virpesiais, nebijo pagarbint Kūrėjo. Tai ir yra nuostabiausia, kada galima nuo pat kūdikystės tėvams patiems, atradusiems Tą Šaltinį ir Centrą, mokyti vaikus gyvo ryšio su Kūrėju – su jų Tėvu ir Motina. Tai įsivaizduokite, kokia būtų darna mūsų aplinkoj, jeigu mes turėtume tokią mokyklą, kur vaikai būtų mokomi atrast Kūrėją, ir visi dalykai, kurių jie mokytųsi, būtų paremti Kūrėjo Meile, Šviesa, Tiesa, Teisingumu, Tikrove. Taip bus, bet šiandien, tai yra tiktai šeimos priedermė pasirūpint savo mažyliu. Ir tai priklauso nuo tėvų įtikėjimo ir pasitikėjimo Kūrėju ir savimi. Mes turim nuostabų pradinį žingsnį, kada mes galim formuot tą kryptį drauge su Kūrėju ir kitiems, kurie jau galėtų pažvelgt į tuos, kurie yra sukaupę tam tikrą patyrimą. O juk jau dabar yra tėvų, kurie turi mažylių ir kurie gali jau realiai kitiems parodyt gyvą pavyzdį.
Štai kodėl tiek yra nuostabių, mūsų laukiančių žingsnių, kuriuos mes atliksime praktiniu lygiu, kad mūsų gyvenimą stebėtų kiti, ir matytų, kokia yra – nesakant nė žodžio, bet suteikianti mokymo Šviesą – tiek tikroviška gyvensena su Kūrėju, tiek ir veikimas kiekvienoj savo profesijoj. Tai yra tikra, tai yra Kūrėjo suteikta, bet jūs galėsite tą pademonstruot tiktai turėdami Pasitikėjimą Kūrėju – nebus Pasitikėjimo, negalėsite žengt šito žingsnio.
Meilė – tai yra Burės, tai yra Vėjas Burėms – jūs iškeliat bures, Meilės vėjas gena laivą pirmyn. Jūsų įtikėjimas – tai yra ta kryptis, kuria jūs plaukiat. Bet Pasitikėjimas Kūrėju ir savimi, tai yra tada, kada jūs pakeliat inkarą, kad pajudėtų šitas laivas. Be pasitikėjimo jūs negalėsit pakelt inkaro – laivas nepradės plaukt. Jausite Meilę – burės bus įtemptos, bet laivas stovės, nes inkaras nepakeltas. Štai kodėl pasitikėjimas yra esminė dalis.
Šiaip negali taip segmentuot – Meilė – esminė dalis, įtikėjimas – esminė dalis, bet vis tiek nulemia pasitikėjimas, kad galėtum Meile, ir įtikėjimu pasireikšt visų Šviesos labui, nes pasitikėjimas reikalingas ne apmąstymams, ne savo šeimoje atlikt kokį nors veiksmą – pasitikėjimas reikalingas veikt visų Šviesos labui, o tai reiškia platesnį žingsnį negu jis yra žengiamas šeimos kertelėje. O be žingsnio visumos Šviesos labui negali būt žingsnio Evoliucijos Gyvajame Kelyje. Jeigu mes liksime visi užsidarę savo viduje, savo žemiškame šeimos rate, mes niekada negalėsime įnešt savojo indėlio šitame pasaulyje į Tėvo Banką – į Kūrėjo Banką – į Jo Evoliucinio Plano įgyvendinimą.
Kaip yra nuostabu, kad skaitydami teorinius teiginius apie Kūrėjo Evoliucinį Planą, mes dabar jau realiai patiriame, kad ir patys jame dalyvaujame kaip pilnateisiai to Plano įgyvendintojai. Bet tą patirti būsena, būtina giluminis atsivėrimas ir įtikėjimas, ir Pasitikėjimas, kad iš tikrųjų įneštumėte tą indėlį – Pasitikėjimas Kūrėju ir savimi. Paprasti dalykai, nieko nereikia stebuklingo, bet norint žengt net ir mažytį žingsnį, kuris pranoksta įprastinę aplinką – šeimos, arba individo, jeigu šeimos neturi, arba draugų grupės, arba bendradarbių aplinką – tam reikalingas pasitikėjimas, nes tas žingsnis sukuria milžinišką vidinę baimę – kaip išdrįsti žengt tokį žingsnį, kurio nebuvo žengta iki tol. O pasitikėjimas suteikia sparnus – sparnus asmenybei – nes atlygis ateina iš Kūrėjo tik tada, kada sprendimas yra įgyvendintas. Sprendimą priimt labai sunku, nes jį priėmus, tu negali jo neįgyvendint, nes tu bendrauji, bendradarbiauji su Kūrėju. Tau Kūrėjas – Tėvas ir Motina – niekada nepriekaištaus, jeigu tu sprendimo neįgyvendinsi, bet savo viduje visuomet jausi kartėlį, kad tu neišdrįsai įgyvendint to sprendimo. Bet jeigu įgyvendinai, tuomet atlygis yra šimtus kartų pranokstantis tą baimę, kuri anksčiau kaustė prieš sprendimo priėmimą, ir tuo labiau įgyvendinimą. Atlygis yra pakylėjimu ir tuo pačiu pasitikėjimo sustiprėjimu, kuris reikalingas naujam žingsniui. Ir štai čia tokia svarba yra Partnerio arba Partnerės, nes gali būt taip, kad vienam reikia sustiprinimo, kitam reikia apraminimo, vienam reikia žarijų pakurstymo, kitam reikia liepsnos šiek tiek susilpninimo. Ir Partnerystėj galima tada iš tikrųjų bendradarbiaujant drauge su Kūrėju, irtis ta pačia linkme, jeigu yra atitinkamas virpesių dažnis ir ritmas. Bet, paprastai, Partnerystėj tai būna atitikimas, kada suvedama pora į Partnerystę Kūrėjo.
Tai štai tada Partnerystė yra žingsnis tvirtesnis abiejų, ir ne šiaip sau dviejų, bet jau yra pakelta kvadratu toji galia – energinė galia – jinai pasidaro keturguba. O jeigu atsiranda šeimoje ir kūdikėlių – galia vėl auga, paimta kvadratu. Štai kokia galia tos šeimos. Ir tada supranti, kad jeigu bus daugiau vaikų, ta šeima bus galingesnė.
Jeigu jūs eisite Gyvuoju Keliu, jūs prieisite tokių akimirkų, kada jums reiks įsisavint Kūrėjo Energiją, kad jūs galėtumėte ta Energija naudotis, naudotis savo poreikiams. Tą, ką aš jums sakau, tai nėra pasakos, kad jūs galite viską, viską iš Energijos patys turėt – iš Kūrėjo Energijos. Viskas priklauso nuo jūsų Pasitikėjimo Kūrėju ir savimi.
Tai jeigu jūs žengsite Gyvuoju Keliu Partnerystėje, kurią jums padovanoja Kūrėjas – kurie neturi Partnerio, melskite, kad jį turėtumėte – melskite su pasitikėjimu, kad jūsų gyvenimas taptų jums teikiantis palaimą, sustiprinimą, pasitenkinimą – pilnakraujį gyvenimą, visapusiškai atremtą į Kūrėją. Ir tai yra nuostabi Kūrėjo Dovana, kad Jo Evoliucinis Planas būtų įgyvendintas iki pat pilnatvės šitoje planetoje, kad ji pasiektų tą išraišką, kokia yra Paties Kūrėjo sumanyta. Darna, Meilė šeimoje tarp brolių ir seserų, mokykloje, kur vyresnieji ugdo jaunesnius brolius ir seses, darbe, kur kiekvienas turi savo indėlį, bendradarbiaujant tarpusavyje Brolystės Meilės pamatu, ir, natūralu, visoje žmonijoje, kurioje nėra sienų, vizų, nėra jokių prievartos veiksmų, yra geranoriška Brolystė ir Santarvė, ir tuo pačiu Kūrėjas, vedantis iš vidaus kiekvieną ir visus – Brolystė, kuri bus.
Ir mes nešam jau dabar savąjį Indėlį į tos Brolystės atsiradimą tarp visų žmonių. Amen.

Manoji valia yra per amžius ir amžinybėje sulieta su tavąja. Amen.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal