Algimanto pamokomasis žodis apie gyvenimą Partnerystėje vienovės ritmu, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 01 13

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Gyvasis Kelias yra toks nuostabus, bet jis tuo pačiu ir keliantis daugybę klausimų, nes jis nėra atskleidžiamas – jis yra patiriamas, o tu patiri visą laiką, kas yra nepatirta. Gera eit jau žinomu ir pramintu taku, kada žinai, kaip jame pasireikšt. Man iš tikrųjų, šitame Gyvajame Kelyje, visą laiką teko aiškint žmonėm tai, ko jie niekada nebuvo patyrę. Ir būdavo sunku jiems išaiškint, kadangi jie neturi jokio prieš save pavyzdžio su kuo galėtų palygint, ką aš jiems kalbu. Ir man atrodė, kad jau dabar mes – urantai – patiriam labai daug ką, ir, ką aš sakau, jau daug kas suprantama. Ir man būdavo stipriau, kadangi lengviau gali pasakyt vieną ar kitą teiginį, ir žinai, kad tave supras. Ir dabar atėjo akimirka, kai vėl aš turiu savyje tiek daug to, ko aš negaliu suprantamai išaiškint urantams, urantams net, jau nekalbant apie paprastus žmones. Aš urantus jau laikau nepaprastais žmonėmis, o tikraisiais – šitaip pasakęs, Algimantas visus sustiprina savo šypsena. Ir štai, dabar ta akimirka – kas gi yra Partnerystė? – aš jums negaliu atskleist, nes trūksta žodžių, kad galėčiau jums suprantamai paaiškint – kada kvėpuoji su Partnere vienu ritmu – kada yra tas oras, kurį įtrauki ir išputi Partnerei, ir Partnerė traukia orą ir išpučia tau. Tai yra daug galingesnis deguonis, negu mes gauname iš oro – tas vienovės ritmas – kuriame nėra net smulkiausios dulkelės, kuri galėtų pažeisti tą Partnerystę, kad galėtų įvykti kažkokia tai reakcija, kuri suerzintų, kuri galėtų sukelt konfliktą – nėra to, nes viduje stovi kiekviename Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Ant to pamato yra ir Partnerystės pasireiškimas. Ir tai, ką tu gauni iš Kūrėjo – Meilę, Tiesą, Švelnumą, Gėrį, Grožį – tai turi būt dalinama. Tu negali dalint išėjęs į gatvę, nes tave palaikys bepročiu. Ir štai, Partnerystėj, tu gali išsiskleist žodžiais, veiksmais, darbais. Kokia yra Galia iš Kūrėjo, kada yra tokia Šeima, kurioje gimsta su Kūrėju gyvybė, kada mes kuriame tą, aplinkoje esantį, gyvą virpesių Meilės Lauką, įprasmindami vienas kitą ir tą gyvenimo aplinką. Ir jeigu šitokioj Partnerystėj gimsta visa šalis! Įsivaizduokite, kokia tai yra Galia, kada sueina į garbinimo gyvąsias pamaldas Šeimos, kuriose yra ta tokia tvirtybė tos Kūrėjo jungties, kad nėra nė mažiausios akimirkos, kurioje būtų ne tiktai kokia nors konfliktinė situacija – jos negali būt – ji išeleminuota, net teoriškai ji negali egzistuot, ne tai, kad praktiškai, teoriškai nebegali egzistuot, o praktikoj tuo labiau! Tai ateina tokie pilni Kūrėjo Meilės – vyras ir žmona, vaikai – kiek jie skleidžia iš savęs tos gyvosios Meilės virpesių Energijos, kuri iškart suprantama tiems, kurie irgi gyvena tuo ritmu – kūryba! Menkiausia, menkiausia dalelė net mintyse, kilusi su neigiama nuostata, neįmanoma – neįmanoma, nes Kūrėjas žvelgia tiktai vis aukštėjančio energinio dažnio virpesių kryptimi – vis ryškesne Šviesa. Ir tu, gerdamas tą Šviesą, atiduodi Partnerei. Tu turi būt Gyvas, ir visą laiką judėjime. O jeigu tu neturi Partnerės ar Partnerio – tu neturi kam atiduot tai, kas tavyje iš Kūrėjo kaupiasi visą laiką. Mes štai, ateinam į garbinimą ir mes visą laiką prisigeriam tos Energijos – bet gi mes neturim kam atiduot ją. Jeigu yra nors menkiausias suvaržymas minties – jis kyla iš baimės. Jeigu yra Partneris – baimė ištirpsta Kūrėjo Meilėje, ir tau nebėra tabu – kokį žodį pasakyt, kokį išreikšt teiginį, kokį atlikt veiksmą. Tai gyvenimas yra su Kūrėju tokiomis, iš tikrųjų, Meilės ir Šviesos aplinkybėmis, kurių žmogus nepajėgus sukurt – jis tik gali atsiduot Kūrėjo jau sukurtam Laukui, ir jame įprasmint savuosius idėjos vaizdinius. Bet idėja gimsta iki jos įprasminimo. Reikia idėją savyje kurt drauge su Kūrėju, ir su Partnere ar Partneriu, kad ta idėja nuo minčių pereitų į vaizdinį, ir tas vaizdinys būtų įprasminamas konkrečiu savo pasireiškimu Tikrovėje, savojoje šeimoje, tarpusavio santykiuose, ir natūralu, savojoje šalyje, savojoje planetoje. Tik toks yra vienintelis Kelias, kad būtų darnios šeimos – kito kelio nėra. Kad ir kaip atrodytų keista – žmonės, savom jėgom sukūrę šeimas – jie yra našlaičiai, nes jie nepatiria to, kas yra Kūrėjo siūloma. O kad būtų patiriama, kas Kūrėjo pasiūlyta, tai iš pradžių ir turi būt suvedami Partneriai, kurie vienas kitą atpažintų. Negali būt suvedami Partneriai, kurie negali atpažint vienas kito – jie prasilenks, ir tada kitų interesų viešpatavimu, tų partnerių viduje, jie turės kitokius kriterijus pagal ką rinksis sau sutuoktinį ar sutuoktinę. Todėl yra nuostabūs dalykai, kada mes galim būsena paliudyt kiekvieną kvėpsnį, kuris yra Partnerės, kaip savąjį kvėpsnį. Viskas yra iš gyvų virpesių išausti nuostabūs raštai su kiekvieno indėliu, bet tas indėlis yra toks, kad nebegali būti dviejų atskirų asmenų – yra pora – tandemas – ir jie gali veikti tiktai drauge, nes tai milžiniška kokybė – skirtinga kokybė, kada esi vienas ar viena, ir kada yra du Partneriai. Kokybė yra nepanaši, o koks yra skirtumas? – be patyrimo nė vienas iš jūsų negalėsit suvokt apie ką aš šneku. Tą aš šneku teoriškai jums dabar, kad būtų suprantama. Aš negaliu atskleist būsenos – ją reikia patirt. Kaip ir Kūrėją, jūs negalit kokiais nors argumentais pateikt – kiekvieno būsena paliudija jūsų gyvą ryšį su Kūrėju. Lygiai tas pats, nors ir artimiau, yra Partneris, bet būsena jūs juntate vienas kitą. Ir štai, Kūrėjo yra toks sumanymas – kad būtų visi mirtingieji, turintys Partnerį ar Partnerę – kad būtų tokia būsena kiekvieno viduje. Štai kokia yra Darna žmonijoje, kur nebekyla jokių konfliktų, jokių karų, nekyla net menkiausių prieštaravimų – yra Harmonija, kurią suteikia Kūrėjas. Ir kada abu geria tą, harmoningą virpesių bangą, štai, tada ir atsiranda gyvybė – gyvybė, kurią paskui ugdo drauge su Kūrėju tam, kad būtų sveika žmonija – be ligų, be kančių – tik Šviesoje ir Tikrovėje, einanti amžinuoju, Evoliuciniu Kūrėjo numatytu Keliu – Gyvuoju Keliu. Tai naujos kokybės žmonija. Ir aš džiaugiuosi tuo. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal