Algimanto pamokomasis žodis – Protas negali paaiškint ką reiškia būsena, būseną jaučia asmenybė – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 02 03

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Gyvajame Kelyje nuostabu yra tai, kad viską patiriame būsena. Būsena patiria Tvirtumą, Meilę, Ištikimybę Kūrėjui – Rojaus Trejybei – Žengimą pirmyn – į Rojų.
Tikrovėj nėra žengimo taip, kaip važiuotum mašina materialiu keliu – viskas yra būsenos patyrimais. Ir jeigu būsena liudija, kad tu esi su Kūrėju, reiškia ,ta būsena yra tikra. Jeigu liudija, kad yra baimė, nerimas, reiškia, ta būsena liudija, kad stinga to ryšio su Kūrėju. Ryšys su Kūrėju visuomet stiprina, ramina, ir tuo pačiu pripildo Gyvos Meilės virpesių potvynio bangos. Todėl jeigu mes neturėtume būsenos, mes negalėtume suvokt, kas yra Teisingumas, kas yra Gėris, Grožis. Vien matyt tai, kas yra gražu, kas yra gera, neužtenka, reikia būsenos – pajaust tą.
Todėl intelektualiai tu gali apibūdint grožio sampratą, bet jeigu nėra viduje grožio būsenos pojūčio, tai tu grožio nesupranti. Grožis pajuntamas vidumi – nesvarbu ar bus girdima daina, ar matomas paveikslas ar matomas peizažas, ar realiai žvelgiant į aplinką, ar matoma, kokia nors besikalančio daigo gyvastis, kuri gali būt pilname grumstų žemės lopinėlyje, bet tu matai Grožį – matai šitame Kūrėjo pasireiškimą – būsena tą jauti. Akys visko negali pastebėt, o būsena pranoksta akis, pranoksta protą. Protas negali paaiškint, ką reiškia ta būsena, o būseną jaučia asmenybė – asmenybė.
Tai jeigu mes dabar, turėdami tik penkis pojūčius, turime, galima sakyt, šeštąjį pojūtį – būsenos – kuris sutalpina visus penkis – ir dar daug daugiau – pranokstant juos visus penkis kartu sudėjus.
Be būsenos mes esam našlaičiai, mes nesuprantam intelektualiai vienas kito, todėl yra nesusikalbėjimas, net mėginant paaiškint idėją – idėją – nes kiekvienas ją supranta skirtingai. Skirtingas protas, skirtingas abstraktus analitinis mąstymas, o būsena – yra Kūrėjo suteikta, ir tiktai atsivėrimu Kūrėjui gali pajausti tą būseną.
Nejauti būsenos – problema yra tavo užakusiame vožtuve. Reiškia, jį reikia valyt ir per Kūrėjo suteikiamą Meilę, patirt išvalyto vožtuvo galią, gyvybingumą.
Kada mes būsim pažadinti, žengsim morontiniu lygiu, tai tas mūsų penkių pojūčių diapazonas bus išplėstas vis daugiau, iki keturiasdešimt devynių, vėliau iki septyniasdešimties, Rojuje iki dviejų šimtų keturiasdešimties, ir tai mes būsena pajausime daugiau negu tie du šimtai keturiasdešimt pojūčių Rojuje mums leidžia suprasti, kokia yra aplinka, nes būsena visuomet yra didesnė milžiniško kūrinijos Kūrėjo mums suteikiamo Vandenyno apibūdinimo Tikrovė.
Būsena – tai yra mūsų tikrojo aš gyvasis santykis ir ryšys su Šaltiniu ir Centru, su Kūrėju iš Keturių Asmenų.
Todėl jus, po prisikėlimo, kada būsite mokytojai, tai jus mokys, bet jūs patys būsite kažkam mokytojai, kurie bus žemesniu lygiu, tai jūs tada patirsite, kad būsena jums padeda – padeda kitus mokyt, nes to, ko negalit intelektualiai išaiškint, jūs pajuntate būsena. Ir būsena jūs pajusite, ar jus supranta ar nesupranta, ar yra viduje tų, kuriuos mokote, nepasitikėjimas, ar yra seklus ar gilus ryšys su Kūrėju – būsena tą jūs pajausite. O tai yra gyvų Kūrėjo virpesių pasireiškimas jūsų viduje, ir aplinkoje.
Štai kodėl būsena yra nepakeičiamas mums rodiklis, einant Gyvuoju Keliu.

Mėginkite studijuot savo būseną, mėginkite studijuot save, kaip ir kada jūs keičiatės būsenos išraiška – būsenos patyrimais. Tai jums padės net ir šitame pasaulyje. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal