7. Algimanto pamokomasis žodis apie gyvenimą, kuris tikras yra tik atradus Kūrėją savo viduje, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 01 24

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Evoliucija, kurią sumanė Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – yra palaipsnis procesas. Kūrėjas iškilęs virš laiko, Jis net iškilęs virš amžinybės, todėl laikas nėra tas faktorius, į kurį mes turėtume kreipt dėmesį, eidami Gyvuoju Keliu – mes turime kreipt dėmesį į buvimą su Kūrėju, atrastu savyje – neatradusiems, dedant pastangas, Jį atrasti viduje. Atradimas yra realus, tikras – taip, kaip ir ieškant bet kurio daikto, kurio netekai, ir kada surandi, tu žinai, kad daiktas yra surastas. Taip ir Kūrėjas – Jis, kada atrandamas, yra žinojimas atradimo patyrimas – atradimo yra būsena – būsena, atradusio Kūrėją savo viduje – ir gyvenimas su Kūrėju – taip, kaip veda Kūrėjas – ne taip, kaip mėgini pats dėliot planus – kurt kokius nors savo nuostatus, savo principus, kuriais norėtum gyvent, kopijuot kažką – ne – taip, kaip veda Kūrėjas. 
Kūrėjas atskleidžia kiekvieną asmenybę, kuo gražiausiomis, geriausiomis savybėmis, kokias Jisai Pats suteikė iš Savęs. Todėl Gyvajame Kelyje nėra apgaulės. Žodis – juk ir liaudies išmintis sako – žodžiu pasakytas pažadas yra daugiau negu ant popieriaus parašas. Apgaulė, išnaudojimas, bet kokie savanaudiški interesai dingsta, kada atrandi Kūrėją savo viduje – atsiranda tas tikrasis žinojimas, koks yra gyvenimo tikslas – kad geriau būtų visiems – ne tau, ne tavo šeimai – visiems. 
Kada tu žvelgi Kūrėjo žvilgsniu – Rojaus Trejybės-AŠ ESU žvilgsniu – į aplinką, tu pastebi, kaip keičiasi žmonių charakteris, jeigu jisai atranda Kūrėją savo viduje – gali iš blogo charakterio atsirast Šviesos, Gėrio nuolatiniai pasireiškimai – tai transformacija, kuri kitus suglumina, nes tos anksčiau viešpatavusios savybės ištirpo Šviesoje ir Meilėje, Tiesoje, Doroje. Ir tai įvyksta labai greitai kokybinio šuolio dėka – kokybinio. Kokybinis šuolis – tai kada savybės pasikeičia į naujas iki tol nepatirtas, ir žmogus prie to neprisidėjo, kad tas savybes puoselėtų – jos buvo Kūrėjo suteiktos, ir užteko atrast Kūrėją savo viduje, tos savybės ėmė pasireikšt. 
Kada, kada mes veikiame visumos labui, kada mes turime atrastą viduje Kūrėją, mes turime Kūrėjo Garbę ir Šlovę, kurios negalima įžeist ar suteršt, todėl mes nebekreipiame dėmesio į tai, ką kiti pasakys, mes nebegyvename vardan savo gero vardo išsaugojimo kitų akyse. Tai yra iliuzinis gyvenimas, kada išeikvojama energija, kad kaimynas kaip nors neapibūdintų neigiamai, kad tėvai neapibūdintų vaikų neigiamai, kad vaikai neapibūdintų tėvų neigiamai – tai yra tuščias energijos eikvojimas. O kada jūs atrandate Kūrėją savo viduje, tada gyvenate savo gyvenimą niekam neįsiteikdami, nepataikaudami – jūsų gyvenimas tampa tikras. Iliuzija, kaip pastoliai, nukrito ir atsiskleidė – koks nuostabus yra statinys, kokios jo nuostabios architektūrinės formos, koks puikus interjeras, o koks yra vidus – turinys – gyvas, pripildytas tų amžinųjų Kūrėjo savybių – Tiesos, Teisingumo, Gėrio, Grožio, Gailestingumo – visa tai atsispindi gyvenimo išraiška. Kokia ta išraiška? – paprasta. 
Šiandien atsikėliau prieš važiuodamas į stotį – Vilniuje – pavedžiojau savo labradorę Holą, paskui ją įvedžiau namo, kad jai nebūtų šalta laukt. Aš nuvaliau gatvės šaligatvį, bet ištisai – ten bus gal kokie pusantro šimto metrų – nes naktį pravažiavo mašina, kuri su buldozeriu nustūmė sniegą ir viską apvertė ant šaligatvio, kurį aš jau buvau vakar nuvalęs. Tai štai – tas, kuris vairuoja tą mašiną, jis gi mato, kad užverčia šaligatvį – kito darbas yra padarytas, kurį jisai visiškai paniekino. Jeigu jis būtų atradęs Kūrėją savo viduje, jis važiuotų taip, kad būtų palei nuvalyto šaligatvio kraštą ta užverčiama sniego vaga, bet nepaneigiant kito darbo. Bet man tai nebuvo didelis iššūkis iš naujo nuvalyt tą šaligatvį ir pasimelst už tą vairuotoją. Ir vėl šaligatvis iš tikrųjų švarus, ir man buvo malonu juo eit į autobusų stotį, kada ėjau jau važiuot. Ir man malonu, kad kiti galės eit taip pat švariu šaligatviu. Tai yra požiūris Kūrėjo, kad kitiems būtų taip pat patogu, gera – tai yra kokybė – kokybė, kurios anksčiau nebuvo prieš Kūrėjo atradimą savyje. Todėl gyvenimas tikras yra tik atradus Kūrėją – Jo neatradus, tai yra vargas ir siekimas gyvent dėl kitų nuomonės apie tave. O ta nuomonė labai greit kaitaliojasi – padarei vieną darbą, tave įvertina teigiamai, padarei kitą darbą, tave iškeikia. Todėl tu gi negali lankstytis štai taip, kad įsiteiktum, o, jeigu ten yra kito požiūris kitoks, tai tau yra konfliktas – tai kuriam reikia įsiteikt, nes vienas vienaip įvertins, kitas kitaip tą patį darbą, tą patį veiksmą. Štai kodėl tik atradus Kūrėją savo viduje tampi savimi ir tada nustoja tave kankint melas, apgaulė, mėginimas padlaižiaut kitam, vardan tam tikrų privilegijų, savo asmens atžvilgiu – tu tampi laisvas nuo išorinių ritualų ir dogmų. Tai – daug energijos išsauganti laisvė. O energijos išsaugojimas, tai yra sveikata fizinei ląstelei. Todėl Kūrėjo atradimas sutaupo labai daug materialių lėšų, pinigų, sutaupo energijos švaistymo neigiamas pasekmes, kad tau nebereikia atstatyt iššvaistytos energijos ir gydyt įvairias ligas – tau nebėra kančios, nebėra to skausmo patyrimo, kuris anksčiau suteikdavo tokį milžinišką stresą. Ir tu matai gyvenimo prasmę kiekvieną akimirką, tu žinai tą prasmę, bet dar daugiau – tu žinai vektorių, kokiu vektorium reikia tavo gyvenimą tvarkyt – atsirėmus į vedimą iš vidaus, suteikiamą Kūrėjo, visą laiką išlaikyt – kad tas vektorius būtų kuo labiau nukreiptas į Kūrėją, esantį mūsų kiekvieno viduje. Ir nieko daugiau. Kūrėjas pasirūpina visa kuo, ir netgi mūsų įvairiausių iššūkių įsisavinimu, kada Jis drąsina iš vidaus – nebijok tiktai priimt šitą iššūkį! Ir kiekvienas jį priėmęs, po iššūkio įsisavinimo, patvirtina – kaip gerai, kad aš šitą iššūkį priėmiau, kiek jis man suteikė pačiam pasitenkinimo, sustiprinimo, ir aš už tą dėkoju Rojaus Trejybei-AŠ ESU. 
Todėl melskite naujų iššūkių, melskite, kad jūs turėtumėt daugiau ryžto, drąsos priimt iššūkius, melskite, kad kosminė Įžvalga gilėtų ir pastebėtumėte tuos iššūkius, melskite, kad neatstumtumėte tų iššūkių, kada jie yra jau jūsų sankryžoje, melskite sau susiliejimo su Kūrėju dvasioje. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal