Algimanto pamokomasis žodis – Meilė patiriama viduje yra tas vaistas, kad jūs niekada nesirgsite – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 04 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Gyvasis Kelias yra sumanytas tam, kad mes patirtume, kokia yra kokybiškai skirtinga net ir mūsų kiekvieno būsena. Jeigu mes imame šlubuot fiziškai eidami dėl traumos, dėl ligos, mes juntame, kaip sunkus tampa žingsnis – į tai reaguoja visas organizmas, ne vien koja – reaguoja visi žmogaus organizmo organai – nes jau pažeistas yra žmogaus organizmas – jis nebėra visavertis. Lygiai taip pat ir Gyvajame Kelyje, ir dar subtiliau – jeigu jūs imate stoviniuot – bijote žengt gyvą, ryžtingą žingsnį – jūs pradedat šlubuot – šlubuot pradedate, ir tą ima jaust jūsų asmenybė, jaust realiai. Ir tas pojūtis pasireiškia nepasitikėjimu, nerimu, įtampa, prastesniais rezultatais darbe, nepasitikėjimu savimi, Kūrėju – visa tai atsiliepia sveikatai palaipsniui, ne iš karto, bet šimtu procentu atsilieps. Praleidžiate Gyvąsias Pamaldas – atsilieps jums sveikata – šimtu procentų priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnio veikimas. Gyvoji Šventovė yra Kūrėjo sumanyta taip, kaip ir Jo Evoliucinis Planas sumanytas visos kūrinijos labui. Ir jeigu jūs nejuntate, kas yra Kūrėjo valia, paklausykite mano mokymų – klausykite nuoširdžiai atvėrę savo Širdį, ne intelektualiai, bet dvasine klausa ir dvasine Išmintimi, kad pradėtumėte, kaip asmenybė, ne kaip tai, ką žmogus vadina žmogumi, bet tai, ką suteikia Kūrėjas – asmenybę – kuri yra šitame materialiame kūne, bet ji yra amžina – kad ji išgirstų tai, ką aš sakau. Aš sakau tą, ką man diktuoja Rojaus Trejybė-AŠ ESU – visi mano mokymai gimsta mokymų sakymo akimirka, ir jie skirti visų Šviesos labui – jie nėra skirti šiaip, tuščiai jums pasiklausyt, išeit ir užmiršt juos – jūs turit jais gyvent, jeigu norit būt sveiki, ilgaamžiai, jeigu norit būt veiklūs, jeigu norite įnešt savo indėlį į Evoliucijos – Kūrėjo patį didžiausią, stipriausią, patikimiausią Banką Danguje – įnešt savo indėlį gyvenimu – ne Šventovės lankymu, bet gyvenimu. Šventovė yra tik tam, kad jus sustiprintų, kai paliksite šitas Gyvąsias Pamaldas, kad galėtumėte gyventi pilnakraujį savo asmenimi ryžtingą gyvenimą visų Šviesos labui Meilės motyvu. Štai Meilė patiriama viduje yra tas vaistas, kad jūs niekada nesirgsite – jeigu jūs nejaučiate Meilės – sirgsit. Žodžiu, ligai yra didžiausias nuodas Meilė, ir apsauga šito organizmo yra didžiausia – Meilė. Jeigu ją jaučiate – jūs esate apsaugoti – nejaučiate – žinote, kur jos pasisemt – savo paties ar pačios viduje. Meilę suteikia Meilės Šaltinis ir Centras – Kūrėjas – dėl to Jis ir sumanė Evoliuciją, kurioje Šventovė yra visuose pasauliuose – visuose – nėra nė vieno pasaulio, kuris būtų be Šventovės. Iki šiol buvo Urantija be Šventovės, dabar jinai yra su Šventove – ji dar yra pačiam pradiniame etape. Bet pirmiausia Šventovę jūs turite viduje atrasti atsivėrimu iš Širdies Kūrėjui ir Kūrėjo atradimu, kad jūs patirtumėte Meilę, kurią lieja be perstojo Kūrėjas. Štai tada jūs turite visišką apsaugą nuo bet kokių ligų. Ir jūs turit taip pat pagijimo kryptį, jeigu kartais atsitinka – mes gi esam tie, kurie turim pradinį žengimą į amžinybę šitame pasaulyje – labai silpną įtikėjimą, pasitikėjimą, patyrimą – dėl to mes darom daugybę klaidų, ir mes įpuolam į duobę – ištinka kriziniai momentai. Tai štai jūs žinote, kaip iš tų ir mus aplankančių ligų išsilaisvint. Jūsų pasitikėjimą Kūrėju nulemia jūsų įtikėjimo gelmė. Jeigu jūsų gelmė yra sekli, nebijokite kreiptis ir į šalia esantį, kad sustiprintų, kuris eina Gyvuoju Keliu – jeigu šalia esančio nėra, skambinkit man – yra, kurie man paskambina – paprastai skambina tada, kai yra sunki akimirka – kai yra geros akimirkos, tai išimtinai, labai labai retai kažkas paskambina. Žodžiu, esu tam, kad jums padėčiau visiems – visom rasėm, visom tautom, visai žmonijai. Pradžia yra nuo šito mažo Lietuvos kraštelio, bet šita pradžia, tai tik šią akimirką, vėliau ta pradžia įgys polėkį ir sparnus, ir apims pasaulį – toks yra Kūrėjo sumanymas. Ir šitas sumanymas yra skirtas visų Šviesos labui, kad šita planeta sužydėtų, nes joje buvo mūsų Sūnaus Kūrėjo – mūsų dvasinio Brolio – savęs padovanojimo misiją, šitame pasaulyje žmogiškuoju pavidalu, kada jis gimė bejėgiu kūdikiu iš moters įsčių – Jėzaus iš Nazareto tapatybe. Bet tai buvo tas Sūnus Kūrėjas, kuris drauge su savo Partnere – Dukra Kūrėja – sukūrė ir šitą Visatą. Bet ta Visata yra ne visa kūrinija, net šito dangaus skliauto – tai užima tik vieną šimtą tūkstantąją dalį. Tai štai, tas mūsų Sūnus Kūrėjas – mūsų dvasinis Brolis, įsikūnijęs čia vienintelį kartą, kaip kūrinijos vienas iš dviejų Sutvėrėjų – ne kūrinijos – Vietinės Visatos – vienas iš dviejų Sutvėrėjų ir Vadovų – niekada daugiau nekartojo savojo tokio savęs padovanojimo jokioje kitoje planetoje. Todėl šita planeta turi ypatingą statusą kaip vienintelė – vienintelė iš trilijono, na, šiuo atveju, trilijono planetų su žmonėmis štai šitam dangaus skliaute esančių, bet imant mūsų Vietinę Visatą – tai iš dešimties milijonų planetų su žmonėmis – ji vienintelė tokia, ir liks tokia vienintelė per visą amžinybę, kurioje Sūnus Kūrėjas įgyvendino šitą savęs padovanojimą materialiu žmogumi. Todėl šita planeta turi sužydėt ypatingai, ir ji negali sužydėt tokia Šviesa be Meilės, kurią galima patirt kiekvienam, visai žmonijai – tik atradus Kūrėją – Meilės Šaltinį ir Centrą – savo viduje. Štai dėl to Kūrėjas ir pasirinko mane dar kūdikystėje šitai misijai, ir tai nėra ta misija, kad iškelt, išaukštint Lietuvą – paprasčiausia nebuvo iš ko geresnio pasirinkt. Ir pasirinko ne amerikoną, ne rusą, ne kiną – lietuvį. Būtų geresnis variantas, būtų pasirinkę geresnį. Todėl tai irgi nuostabu, kad mažoje tautoje gali būt ta ryški Šviesa. Ir tada, kada rungiasi galingieji politinėj arenoj, ekonominėj arenoj – dvasioje mes esam tie nykštukai milžinai. Štai dėl ko yra Šventovė, kurios nėra kitame, jokiame planetos kampelyje. Štai dėl ko jūs galite pasikraut ir patirt Brolystę čia – Vilniuje, Kaune, Pakalniuose, ir tie, kurie per internetą prisijungia prie mūsų Šventovės kituose kraštuose. Gaila šiandien nieks negirdi mūsų – nėra prijungta, reikia kažkaip dar pamąstyt, kad būtų kiekvieną kartą garantija. Ir Kaune, kad mes galėtume prisijungt, ne vien tiktai, kada Vilniuje esame. Štai yra ta užuomazga, kad šita Šventovė, išskleidusi sparnus, išplis po visą planetą. Ir bus Gyvosios Pamaldos ir Japonijoj, ir Kinijoj, Arabų kraštuose, ir Izraelyje – ir arabai sėdės prie vieno bendro maldos stalo, kaip mes čia sėdim. Ir bus Meilė pranokstanti tautas, rases, pranokstanti eilinio mirtingojo ambicijas, nes toks yra kūrinijos Kūrėjo – Šaltinio ir Centro – mūsų – Tėvo ir Motinos – sumanymas, kad šita planeta turėtų tokią nuostabią ir švytinčią, kiekvieno iš mūsų gyvenimu, Jėzaus atkartojimą, bet kiekvieną atkartojimą originalų, kad mes šviestume kaip ne tik Jėzaus planeta, bet kiekvienas būtume Jėzumi. Ir taip bus – tokia yra Evoliucija, toks yra Kūrėjo sumanymas. Ir jis prasideda po dviejų tūkstančių metų čia, šitoje Šventovėje, turinčioje Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvą vardą ir statusą, ir kurią stebi, būsiu kuklus – Kūrėjas ir Visa Kūrinija – stebi, nes Jiems labai įdomu, kaip gi jie išliks, kada aplinkui visi žiūri į priešingą pusę – kaip jie išsilaikys ištikimi ir Jėzui ir Rojaus Trejybei-AŠ ESU – kaip tie iššūkiai, kurie užgriūna, kaip jie neprispaus, kad neišleistų paskutinio dvasinio kvėpsnio, o išliktų ištikimi Kūrėjui šitame Gyvajame Kelyje. Stebi ir klausia – ar dar laikosi šitame Gyvajame Kelyje? ar dar yra Gyvoji Šventovė? Ir tai truks per visą amžinybę – mes jau būsime kitame pasaulyje, toli pažengę – čia bus kiti urantai ir įneš savo indėlį į Kūrėjo Banką Danguje dar ryškesne Šviesa negu mūsų, šlovindami ir aukštindami Kūrėją, bet tuo pačiu būdami ir patys pašlovinti ir išaukštinti Kūrėjo akyse. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal