Algimanto pamokomasis žodis apie Kūrėjo pagalbą ir mūsų sprendimus, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 04 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Šiandien, meldžiantis ryte, netikėtai atėjo mintis pasakyt Vytautui, kad jis labiau pasitikėtų ir padėtų tuos ramentus – žengtų vis labiau pasitikėdamas – jeigu dar negali toli eit, tai po kvartalą apeidamas, ir tas pasitikėjimas leidžia ataugt pažeistiems sąnariams – kaulą atstatyti į pačią tinkamiausią padėtį. Žodžiu, tai buvo ta mintis netikėta, man besimeldžiant šiandien ryte. 
Malda yra Gyvas Kūrėjo Žodis, kurį Jis perduoda per mūsų lūpas, per mūsų pasąmonę ir sąmonę – Jisai mus pripildo Šviesos ir Meilės, Tiesos ir Teisingumo. Mūsų pasąmonė yra užteršta, dėl to mes dažnai pristingame minčių, ką gi mums reikėtų pasakyt toje maldoje, bet kuo mes daugiau atsiveriam, tuo daugiau apsivalo mūsų pasąmonė, tuo daugiau priteka Kūrėjo Šviesos ir Meilės teiginių ir tada jie suskamba mūsų lūpose, ir jie paskirti Kūrėjui. Kitaip pasakius – tie patys Kūrėjo virpesiai ir teiginiai mūsų lūpomis sugrąžinami Kūrėjui, pripildyti mūsų gyvasties, tapatybės patyrimų, ir mūsų tikrojo asmens tikrovės. 
Žodžiu, mes patiriame Gyvąją Komuniją, kada iš tikrųjų patys nesukuriam teiginių, minčių – mes juos gaunam iš Kūrėjo, tiktai manom, kad šitos mintys yra mūsų pagimdytos. Mes turim visą asmenybę, pripildytą Kūrėjo potencialių virpesių, kurių mes niekada neatskleisime, niekada neišnaudosime iki galo per visą amžinybę, bet jau šitie virpesiai yra mūsų šitoje asmenybėje, kuri čia dalyvauja šitoje Gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU Šventovėje, šitame pasaulyje, ir kuri taip pat bus ta pati asmenybė pasiekusi Gimtuosius Namus Rojuje – ji bus nepakitusi – o tas virpesių Potencialas, kuriuo mes pasinaudosim jau patyrimu Rojuje ir šitą pasaulį jau bus pasiekusi ta virpesių banga, pasiekusi, nes Kūrėjas Potencialą suteikia ne dalimis, o visą – visą Amžiną Potencialą. Ir taip kiekvienam. Todėl mane, atvirai pasakius, liūdina urantai, bijantys atskleist Potencialą į Aktualą. Aš noriu, kad jie būtų pilni savęs, o jie pustuščiai. Kodėl? – todėl, kad įtikėjimo stinga, pasitikėjimo stinga, stinga ryžto. O tai yra atlygis jums patiems sveikata, gyvenimu – prasmingu, turiningu. 
Kūrėjas yra Energijos ir Gyvasties Šaltinis, tai turi būt ta gyvastis geriama iš Kūrėjo ir atiduodama aplinkai – atiduodama ne subliuškus vaikštant, gyvenant iliuzijoje ir šešėliuose, bet pulsuojant gyvai, veikiant taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus, pajaučiant – pajaučiant – tą vedimą. Gyvasis Kelias ir skiriasi nuo ritualinių visų kelių – tai yra gyvenimas – jame jūs turite būti savimi – ryžtingi ir veiklūs. Todėl mane liūdina tas pasyvumas urantų, liūdina nelankymas Šventovės, kai kiti interesai nustelbia. Toks neišmanymas! Tai yra tamsa – pakeist kitais interesais Šventovę! Tai čia yra, nenoriu sakyt žodžio, bet – arti beprotybės! Nieko negali būt svarbiau, kaip Šventovė! Jūs po vieną niekada negausite tokios Energijos įkrovos, kaip gaunate Šventovėje, kada jūs esate čia kolektyviai – ta Energijos Virpesių Banga jus pasiekia iš tų, kurie dalyvauja ir nuoširdžiai meldžiasi, garbina, pakelta kvadratu. Todėl nepajėgu vienam, koks jis bebūtų galingas, sukurt tokį Energinį Lauką, kuris duotų tą įkrovą, kad paskiau galėtumėt atlikt kasdienio gyvenimo priimtus sprendimus ir tais veiksmais juos įgyvendinant. 
Štai kodėl netiesa, kad Gitanai atsitiko tokia patirtis skausminga ne dėl Šventovės nelankymo – būtent Šventovės nelankymas ir davė tokią baimės virpesių išraišką, žemų virpesių lauką, kuriame kūdikis formavosi – tas vaisius ne toks, kokio galėjo tikėtis. Bet tas kūdikis niekur nedingo – jisai bus vėl pažadintas, ir sveikas bus pažadintas, ir jo auklėjimą teks tau užbaigt po prisikėlimo – jis niekur neišnyko. Kūrėjas niekada nieko nepažeidžia. Mes pažeidžiam Kūrėjo valią ir tada susilaukiam skaudžių pasekmių, o mėginam pasiaiškint, kad save pateisint, kodėl yra tokios pasekmės. 
Kūrėjas nenumatė jokios kančios. Jeigu yra kančia, reiškia, mes kažką – priimdami sprendimus, juos įgyvendindami – pažeidėme – Kūrėjo numatytą valią, mums kiekvienam asmeniškai, savo laisva valia ir savo išmąstymu. Tai jeigu mes daugiau atsiveriam Kūrėjui, Kūrėjo Išminties priteka į mūsų protą daug daugiau – mes pajėgūs aukštesnio dažnio virpesius paverst teiginiais, kuriuos mums perduoda Kūrėjas. Kaip ir man šiandien maldoje pasakė – Vytautui pasakyk – palik tuos ramentus – kaip pasakė – kitiems, kurie jiems yra reikalingesni. O mano malda buvo apie kitką, bet štai tie virpesiai buvo persmelkti. Žodžiu, tą aš ir pasakau. 
Gyvenimas su Kūrėju yra Tikras, ir niekas jūsų nei palies, nei pažeis, jeigu jūs būsite Gyvajame Kelyje tokie, kokius jus veda Kūrėjas iš vidaus. Tai kad nesuklyst ir nesumaišyt to vedimo su įvairiais pasąmoniniais gaivalais, kuriuos galima klaidingai palaikyt irgi Kūrėjo vedimu, tam ir reikalingas atsivėrimas, ir jisai reikalingas Šventovėje – kolektyviai – kuris yra galingesnis. Išvažiuosit kur nors kitur štai, vasarą, ir pamatysite, kaip susilpnės jūsų įtikėjimas be Šventovės. Tai yra aksioma – teorema, kurios nereikia įrodinėt. O tada bus klaidingi sprendimai įvairiose sferose. Ir jūs be Šventovės nebūsite tokie pasitikintys ir šviesūs niekaip – neįmanoma, nes Kūrėjas sumanė Šventovės buvimą net Rojuje, kuris yra Jo Energijos sutelkimo Centrinė Vieta – net ir ten ištobulinti Jo vaikai ir tiesiogiai iš Jo kilę vaikai, garbina Kūrėją Šventovėje – garbina dėl to, kad ta Energijos įkrova, kurią gaunam kolektyviai, jos niekaip negalima kuo nors pakeist, kad kas nors kitas tapatus atstotų kolektyvinį garbinimą. Tą jūs turite sėklą pasėt į savo pasąmonę, ir žinot, kad jūs nuskriaudžiate save – tik save – bet tuo pačiu nuskriaudžiate ir kūriniją – nes nesate tada tokie ryžtingi ir šviesūs savimi, o tada patys pridarote klaidingų veiksmų dėl klaidingų sprendimų. 
Štai ir skirtumas tarp bažnyčios ir gyvosios Šventovės – ritualo nėra, bet yra ateitis – Gyvoji Ateitis, kurioje esate jūs – Kūrėjo sūnūs ir dukros – ryžtingi, šviesūs, veiklūs, energingi, veiksmingi, kad įneštumėt savo indėlį į Kūrėjo Evoliucinį Planą visų Šviesos labui, Meilės motyvu ir laisva valia gauta iš Kūrėjo. Amen. 


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal