Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo sumanyta taip, kad niekas nepažeistų kito laisvos valios – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2018 04 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Gyvajame Kelyje Kūrėjas mums suteikia laisvą valią – laisvą valią, kad joje mes galėtume išreikšt save. Niekas negali jos pažeist, nei Kūrėjas – Pats laisvos valios Šaltinis ir Centras – nei vienas Jo tvarinys, kuris turi laikytis, patirdamas atrastą savyje Kūrėją, Paties Kūrėjo vedimo. Jeigu Kūrėjas, sumanęs laisvą valią ir padovanojęs kiekvienam iš mūsų ir visai kūrinijai, pažeistų nors menkiausia dalele laisvos valios pasireiškimą – visa kūrinija subyrėtų – ji negalėtų egzistuot, prasidėtų chaosas. Įsivaizduokit, serafimai, kurie mus globoja ir saugo, pradėtų savo valią primest kitiems, ir tuo pačiu pažeist kitų valią. Ką kiti turėtų daryt laisva valia? – jie imtų trukdyt, imtų trukdyt tą daryt. Tą patį darytų kiti. Įsivaizduokit taip darančius kiekvieną, kiekvieną, kuris turi atlikt savo Šviesos ir Meilės darbą visų Šviesos labui, kad įneštų tą indėlį į Kūrėjo Evoliucinį Planą – jo neįmanoma realizuot per prievartą – tiktai laisva valia. 
Tai dabar pamatykit, kaip gyvena mūsų visa žmonija, kada primetama savoji valia, pažeidžiant kitų laisvą valią – gyvent – net bombarduojant valstybes, ginklus panaudojant žudymui kitų savo brolių ir sesių. Kokia yra tamsa – viduramžiai! – laukinių, urvinių žmonių mąstymas! 
O Kūrėjas duoda vienintelį Kelią – Meilės, Šviesos, Tikrovės Kelią – Gyvąjį Kelią, kuriame laisvoji valia yra nepažeidžiama. O ją pradeda pažeidinėt šeimoje. Štai, pavyzdžiui, štai – tokie mažyliai (prie Algimanto priėjo Roberto ir Jurgitos vienerių metų dukra Salomėja, kuri nuo pat atvykimo į Šventovę, drąsiai vaikšto ir smalsiai stebi visą ją supančią aplinką), jie gi laisvai juda, juda, ir šitame judėjime jie jaučiasi saugūs, jeigu jų laisva valia nepažeidžiama. Vaikas gali padaryt – nesuvokdamas – daug žalos sau, bet tėvai turi su juo tiek žaist, kad atitrauktų dėmesį nuo to, kas jam būtų pavojinga – atitrauktų į priešingą pusę, kur būtų saugu. Bet jis sprendimą priimtų savo laisva valia, nukreipęs dėmesį – o ne tėvai sakytų – negalima čia šito daryt, tu nusideginsi, tu tą patirsi, nukrisi. O taip prasideda laisvos valios laužymas. O kodėl ji laužoma? kodėl valia, Kūrėjo suteikta, laužoma? – todėl, kad niekas ir tėvų nemokė – jų valią laužė – jie sulaužyta laisva valia gyveno vaikystėje, brandos gyvenimą, ir neišmoko puoselėt laisvą valią. Laisva valia ne tam duota laisvos valios Šaltinio ir Centro, kad mes ją pamintume, ir tada apsunkintume gyvenimą ir visoje planetoje – laisvoji valia duota tam, kad mes, turėdami Įžvalgą, ir ją vis gilindami, laisva valia priiminėtume sprendimus, ir tuos sprendimus ryžtingai įgyvendintume visų Šviesos labui – visų Šviesos – ir dar to neužtenka – Meilės motyvu. Turi viduje būt ta gyva virpesiais patiriama Meilė – Dieviška Meilė visiems. O šito negalima patirt neatradus tos Meilės Šaltinio ir Centro, Kuris tą Meilę ir lieja gyvais virpesiais. 
Mes suprantam materialų vandenį, Kristus kalbėjo apie Gyvąjį vandenį, Gyvąją Duoną. Ir štai, dabar mes, atradę Kūrėją savo viduje, patirdami tuos virpesius, ir geriame tą Gyvąjį Vandenį šitoj kolektyvinėj komunijoj, kada atsiveriame ir išsakome – save – tai, ką būsena mes juntame. O kas yra būsena? – tai ir yra tie patys virpesiai. Kas yra džiugesys ar liūdesys? – virpesiai – džiugesio – aukšto dažnio, liūdesio – žemo dažnio. Ir štai, kada laisva valia, Kūrėjo suteikta, gali skleistis be baimės, kad kažkas ją gali suvaržyt, nuslopint, mėgint užgniaužt, štai, tada ir išsiskleidžia pats tas mirtingasis – išsiskleidžia savimi, nes Meilė yra galingesnė negu baimė. Ir ateina akimirka, kai mirtingasis tą baimę ištirpina Meilėje. Ir tada jis tampa ryžtingas, ryžtingas priimdamas sprendimus ir juos įgyvendindamas, bet neleisdamas niekam laisvos valios paminti. Neleisdamas, tai nereiškia, kad reikia priešgyniaut arba ten šaukt – ne, paprasčiausiai reikia išmintingai pasitraukt į šalį – nekelt karų, nebūt tais, kurie vaidytųsi, nes tuos virpesius – vaidų virpesius – žemo dažnio virpesius – jaučia vaikai. Virpesiai gyvi, jie nėra iš tikrųjų tokie, kad nepajaustume. Štai jeigu jums sako, kokį nors malonų komplimentą, gerą žodį – jūs gi jaučiat viduje būseną – tai yra virpesiai, kuriuos paskleidžia tas ištartas žodis. Jeigu jus kažkas peikia – jūs irgi juntate virpesius būsena. Virpesiai yra Gyva Energija, ir viskas yra iš virpesių. Stalas štai, mes jau žinom iš chemijos, kokie yra elementai – jų nematom, bet jie realiai egzistuoja – po mikroskopu daug ką gali pamatyt, atitinkamose reakcijose vėl gali pamatyt tam tikras pasekmes – visa tai virpesiai. Atitinkami virpesių dažniai sumodeliuoja ir atomo struktūrą, ir tada atsiranda skirtingi elementai – cheminiai elementai – junginiai. Visa tai sumodeliuota Kūrėjo, kad šitoje planetoje, kaip ir visoje kūrinijoje, visa tai būtų saugoma harmoningai, kad tai atitiktų Kūrėjo sumanymą ir valią, nepažeidžiant kito laisvos valios. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal