Algimanto pamokomasis žodis – Meilės būsena – ji pajėgi pajudint kalną – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2018 05 13

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, aš noriu jūsų nuoširdžiai paprašyt – neištęskit maldų. Jos kai kurių jūsų yra tokios ilgos, kad mes iki vakaro galėsim čia garbint ir vis tiek neišsakysim visų žodžių. Garbinimas yra mūsų bendras. Kada mes susirenkam į kolektyvinę Komuniją, tai palikim ir kitiems galimybę garbint – čia juokais pasakysiu – galim leist ilgesnę maldą tiktai tiems, kurie emigravo iš Lietuvos – kad neužmirštų lietuviškai kalbėt. Tai čia kas toliausia – Vilius Australijoj toliausia – tai jam ilgiausia ( girdisi per skype urantų juokas) galima, toliau – Asta Norvegijoj – jai šiek tiek trumpiau negu Viliui, Valdui – trumpiau negu Astai, o Pakalniams jau dar trumpiau, nes šiaip yra arčiausiai Kauno, o kauniečiai turi jau trumpiausia, kadangi vienas į kitą žiūri akimis į akis ir jaučia tuos virpesius. Tarp kitko, mes turim dabar ir šunelį čia (girdisi urantų per skype juokas) ką tik nupirktą Vitos, šunelį – laiką – ir jis čia šmižinėja, gal kelia triukšmą. O Pakalniuose gal mikrofonas blogai pastatytas, kad ten labai labai prastas ryšys ir garsas labai prastas, mes daug ko negirdim, ką jūs sakot, trūkinėja pats garsas. Tai čia reikėtų jau prieš pradedant pasitikslint geriausią padėtį.
------------------------------------
Gyvajame Kelyje, mes turim būseną – būseną, kuri liudija mūsų kiekvieno tapatumą. Tapatybė keičiasi, būsena keičiasi, Kūrėjas yra pastovus, nekintantis – asmenybė mūsų – pastovi, nekintanti. Mes turim toj asmenybėj sudėtą visą mūsų būsimą ir esamą meilę. Ir ta Meilė, Kūrėjo dovana, yra skirta mūsų tapatybės kuo gilesniam pasireiškimui veikiant. Veikiant.
Aš šiandien važiuodamas į Kauną, vis bendraudamas su Rojaus Trejybe, gavau mokymą iš Begalinės Motinos. Tai Ji ir sako – jūs meilę teoriškai suprantat, apie ją daug rašot, kalbat, bet Meilė negali būt sustabdoma, ji negali būt akimirkoj užkonservuojama. Meilė yra Meilė, kada jinai yra veikianti – visą laiką yra gyva, o gyvas visuomet yra judesyje. Tik Rojus yra statika – statikos vieta – ir pats Kūrėjas yra nekintantis – statiškas, bet Jame yra judėjimas amžinybėje – ir Jo skleidžiama – kaip Šaltinio ir Centro – Meilė yra kaip tas dvelksmas, kuris yra pūstelėjimas, taip, yra judesys – ir štai tas paleistas Meilės gyvas pasireiškimas, jis gali būt sustabdomas tiktai paties sūnaus ar dukros laisva valia, kad iš jo nepasklistų Meilė, bet nuo to nepriklauso pačios Meilės sustabdymas, nes Meilės yra judėjimas nepavaldus mirtingajam – jis gali sustabdyt tiktai savo paties pasireiškimą pačiu Kūrėju, pačiu Meilės Šaltiniu, ir tuo pačiu savo patirtimi, kad ji virpesiais nebūtų skleidžiama kitiems, arba kitu meilės kupinu veiksmu, sustiprinant tą, kuriam reikalingas sustiprinimas, arba net pasakant, kokį nors griežtą žodį tam, kuris reikalingas toj akimirkoj, bet visa tai – išraiška Meilės, nes veikimas Kūrėjo vedimu, koks yra viduje patiriamas, jis yra įvairus – tai yra Gyvenimas – tai yra mūsų tikrųjų pasireiškimas kaip mus veda iš vidaus Kūrėjas. 
Ir iš tikrųjų, tai yra vienintelė mums prieinama priemonė be jokio materialaus turto – Kūrėjo Meilė, kurią mes gaunam nuolat, jeigu nesam užvėrę savo vožtuvo. O tada to vožtuvo dar labiau pakėlę angą, mes tą Meilę liejam kitiems – ir veiksmu, ir mintimi, ir malda, visa tai tampa taip, kaip Kūrėjas ir sumanęs Evoliuciniame Procese – Meilės judėjimas amžinas – ir mes prie jo prisidedame, kad išreikštume tą Meilės tekėjimą, kaip sūnus arba dukra – ir per visą amžinybę, ir vis stipriau, galingiau, ir drauge su Kūrėju.

Tai štai, mano mylimieji, jūsų gyvenimas ir turi tekėt su pasimėgavimu, tekėt Meilės Vaga, tekėt taip, kaip Kūrėjas tekina Meilę mums, kad mes jos nesulaikytume savyje, kad ji iš mūsų lietųsi visiems, ir tuo pačiu ta būsena mus pripildo, pripildo Meilės virpesių, kad mes patys pajuntame stiprybę viduje ir tada tampa, iš tikrųjų, tikrovė, kad galima pajudint Kalną. Ta būsena – Meilės būsena – ji pajėgi pajudint Kalną. To jums ir linkiu – judint Kalnus savyje. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal