Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo Meilė yra Galinga, bet Subtili ir Švelni – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 05 19

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, Gyvasis Kelias yra nuostabus patyrimu. Jo negalima niekaip įteigt, negalima išmokt, negalima turėt, kokio nors išankstinio supratimo, kas bus už kiekvieno posūkio. Gyvajame Kelyje yra viena energija - Kūrėjo mums suteikta Gyvoji Meilė. 

Gyva Meilė yra patiriama – tai yra būsena – jos negalima išmokt. Tiktai atsiverdami Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU – mes patiriam tuos virpesius, patiriam būsena, patiriam tai, kas yra tikra, ir šitas patyrimas mums liudija, kad Kūrėjas yra tikras, realus, gyvas, ir tuo pačiu – tos pačios Meilės Šaltinis ir Centras. 
Meilės gausa – virpesių išraiška – yra iš tikrųjų Kūrėjo teikiama visai kūrinijai – visai – ne kiekvienam pasauliui atskirai, bet liejama visai kūrinijai, visam kosmosui. Ir mūsų planeta, mažytis aguonos grūdelis, gauna taip pat visą Kūrėjo Meilę, kuri yra pasklidusi virpesiais ir pasiekia kiekvieną iš mūsų, asmeniškai, individualiai.
Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – suteikia Meilę tiek, kiek tas Jo vaikas – sūnus ar dukra – pajėgus savuoju asmeniniu gyvu atsivėrimu priimti į save. Meilės Galia yra milžiniška, nėra galingesnės Jėgos už Meilės Energijos Virpesių pasireiškimą. Meilės Galia yra tokia milžiniška, kad jos neįmanoma išliet tiek, kiek tu jos nori, kad kitas tiek jos ir išgertų. Mes – kiekvienas – turim savo patyrimą, kiekvienas turim savo unikalų ryšį, gyvą ryšį su Kūrėju, ir mūsų gyvo ryšio su Kūrėju gelmė yra skirtinga, asmeniška, todėl tai, ką vienas gali išliet kitam, tas kitas gali nesuvokt ir išsigąst tokios milžiniškos bangos - Meilės Bangos.
Kūrėjas mums irgi Meilę dozuoja tiek, kiek mes pajėgūs jos gert – atsivėrimu. Atsivėrimas – tai yra gyvas ryšys, tai yra Gyvoji Komunija. Ir kuo mes giliau, nuoširdžiau atveriam save Kūrėjui, tuo daugiau tos Meilės ir galime gert – to Gyvojo Vandens. Ir jeigu mes gilinam šitą Komunijos ryšį – Gyvą ryšį – mes esam pajėgūs išgert daugiau Gyvojo Vandens. Ir lygiai tas pats su mūsų meile, kuri yra ta pati Kūrėjo Meilė – nėra dviejų skirtingų meilių – kuo mes galingiau šitą meilę kitiems skleidžiame, jeigu jie nepasirengę, jie gali išsigąsti mūsų meilės virpesių bangos – todėl mes turim irgi šitą jausmą reguliuot pagal kitų atsivėrimo poreikį. Mes negalim tos meilės liet tiek, kad užspringtų žmogus, nesugebėdamas suprast, kas vyksta. Jis jaučia, kad jam skirta meilė jį sprangdina, o tuo pačiu išgąsdina, išgąsdina, nes jis nepajėgus tiek išgerti to Gyvojo Vandens tokiais galingais gurkšniais, kokius tu iš Meilės nori išliet.
Štai, kada mylinti motina arba mylintis tėvas ima ką tik gimusį kūdikį ant rankų –juk jis myli – myli ta galia, bet susilaiko, kad tą kūdikį užspaustų ir jam užimtų kvėpavimą – jis labai švelniai, subtiliai glaudžia – bet teikdamas tą pačią galingą Kūrėjo Meilę, kurią jaučia širdimi – bet taip švelniai, kad kūdikis pajunta tuos virpesius.
Štai ir mes šitame Gyvajame Kelyje, meilę turim dalint visiems, ir kiekvienam, pagal to asmens sugebėjimą priimt tą gyvą gurkšnį – švelniai, subtiliai – bet visą laiką su Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Tik tokia Meilė gali judėti gyvai – būti priimta, ir tuo pačiu galėtų sklisti toliau.

Mano mylimieji, Gyvasis Kelias yra Dovana – Dovana, kurią suteikia Kūrėjas visai kūrinijai. Mūsų planeta nėra išimtis, ir ji dalyvauja Kūrėjo padovanoto šito Gyvojo Kelio Evoliucijoje. Kūrėjo sumanyta Evoliucija, skirta kūrinijai, ne atskiram pasauliui. Todėl ir mes, pajausdami savo atsivėrimu Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Gyvą Meilę, patys galim įnešti asmeninį indėlį į Gyvojo Kelio apraišką ir mūsų pasaulyje, kad žmonija galėtų patirti ateities kartų gyvenimą Meilės Žydinčiame Sode, kurioje klestės Brolystė – Brolystė bendradarbiaujant tarpusavyje, šlovinant Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU – garbinant Kūrėją, ir tuo pačiu kuriant tą harmoningą aplinką ir su gamta, ir su gyvūnija, ir vieni su kitais, tiek mūsų aplinkoje esančiais, tiek ir su plačiau paskleista žmonijos gausa, ir su visa kūrinijos Šeima - kūrinijos, kurią sumanė Kūrėjas irgi iš Meilės.

Manoji valia – per amžių amžius sulieta su Kūrėjo ir Partnerės valia. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas. 

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal