Visus, kas neįtikėję į Kūrėją, valdo gyvulinio proto baimė - skubėjimas teisti kitus, 2018 05 16

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Šį savo mokymą rašau paskatintas perskaityto straipsnio Newsweek žurnale. Mane sudomino straipsnio antraštė – Ivanką Trump ir jos vyrą – šis yra žydas – Džeirdą Kušnerį (Jared Kushner) Jaruzalėje palaimino Vyriausias Ganytojiškas rabinas Icchakas Josifas (Yitzhak Yosef), kuris palygino juoduosius žmones su beždžionėmis. 

Ivanka Trump yra JAV prezidento Donaldo Trumpo dukra iš pirmosios santuokos, o Džeirdas Kušneris yra jos vyras ir JAV prezidento vyriausias patarėjas, kaip ir Ivanka yra JAV prezidento patarėja. Pora apsilankė Izraelyje ryšium su JAV ambasados perkėlimu iš Tel Avivo į Jeruzalę. Tačiau būtent pats šis faktas manęs nedomino, man buvo įdomu rabino nuostatos, kurios buvo straipsnyje ir aptarinėjamos vien tik iš neigiamos pusės, mat jis savo pamokslų metu pateikė tokius teiginius, kuriuos gyvulinio proto valdoma tiek žiniasklaida, tiek politikai, tiek teisininkai, tiek įvairias teises ginančios organizacijos užsipuolė rabiną dėl juodaodžių sumenkinimo, atseit, jis palygino juoduosius su beždžionėmis, tariamai jis ypač užsipuolė Afrikos amerikiečius, taip pat jis teigė, kad Izraelyje neturėtų gyventi ne žydai, o jeigu jau gyventų, tai jie turėtų būti žydų vergai, o tokie teiginiai, atseit, įžeidė Izraelyje gyvenančius milijonus ne žydų, rabinas taip pat aiškino, jog pasaulietės – netikinčios – moterys, nesirengiančios kukliai, yra kaip gyvuliai.
Internetas turi tikrai gerąją pusę, nes gali paieškoti ir kitokios nuomonės, o ne tik pateiktų kaltinimų, ir dar be jokio supratimo, ką būtent turėjo mintyje rabinas, ir kokiame kontekste buvo pateikti jo teiginiai. Tačiau argi gyvuliniam protui tai svarbu? Jis pasiima iš konteksto, kurio visiškai nesuvokia ir nesupranta, nes tokiais dalykais nesidomi, ir tuoj pat visa gerkle šaukia kaltinimus – kaltas, kaltas, kaltas, bausti, bausti jį, juodaodžių diskriminacija – vietoje to, kad įsiklausytų į pačius teiginius, ir suvoktų ir suprastų, kad jie yra būtent teisingi ir pamokantys juos pačius, jeigu neištrauksi jų iš konteksto, o skaitysi juos būtent tame kontekste. 
Aš pasiskaičiau internete kelias versijas tų pačių teiginių, kaip juos interpretuoja tie žiniasklaidos šaltiniai, bet nė vienas nepateikia tikslios rabino Icchako Josefo minties ir kodėl jis taip pasakė konteksto, o samprotavimai yra tokie skirtingi, kad net Izraelio Teisingumo ministerija, anot Izraelio agentūros JTA, nusprendė imtis veiksmų prieš rabiną dėl to, kad rabinas pasakė, jog baltiesiems tėvams gimus juodajam kūdikiui, jis būtų kaip beždžionė. O kol kas Teisingumo ministerija dar laukia ekspertų nuomonės. 

Vienos neseniai vykusios paskaitos metu rabinas Icchakas Jozefas, kalbėdamas apie seną paprotį palaiminti medžius per neseniai prasidėjusių žydų naujųjų metų pirmąjį mėnesį Nissan, aiškino apie tokį palaiminimą, kurio reikia kokiai nors neįprastai ar išsiskiriančiai iš kitų gyvai būtybei. Ir jis pacitavo iš Talmudo seną paprotį, jog palaiminimas turėtų būti ištartas, pamačius juodaodį asmenį, bet tiktai netikėtomis aplinkybėmis – pavyzdžiui – jeigu jiems gimtų sūnus beždžionė. Šitaip jis pasirėmė Talmudu, kuris kalba apie juodaodžius žmones, dramblius, ir beždžiones, o taip pat apie žmones su nupjautomis galūnėmis, liliputus, ir žmones su smarkiai pažeista oda dėl auglių, ligų, fizinių traumų. Štai tokiems nuskriaustiems, ir dėl to taip išsiskiriantiems iš kitų toje aplinkoje atrodančių įprastai, kad būtų šitokiu palaiminimu parodomas jiems gailestingumas ir atjautimas. Ir tai jokiu būdu nėra juodaodžių palyginimas su beždžionėmis, tiesiog atkreipiamas dėmesys, koks tai būtų išsiskiriantis iš kitų kūdikis, kad jį reikėtų užjausti ir pasiųsti palaiminimą. Argi ir mes, matydami, kokį nors labai sunkiai einantį invalidą, nepajaučiame jam gailestingumo, jeigu jis tiek išsiskiria iš kitų, argi jam nepasiunčiame savo sustiprinančios maldos? Būtent tokią mintį ir turėjo rabinas Icchakas Jozefas pateikęs savo pavyzdį, koks būtų išsiskiriantis juodaodis kūdikis baltiesiems tėvams, tarsi būtų gimusi beždžionė – ir beždžionė – tai rodo būtent tokį netikėtumą, ir iš Talmudo paimta citata, ir juodaodis kūdikis taip pat paimtas iš Talmudo – ir kada viską sudedi į vieną sistemą, tada ir suvoki, kad tai yra toks netikėtumas, toks išsiskyrimas iš kitų, ir toks atjautos reikalaujantis kūdikėlis ir jo tėvai, kad visa tai ir atitinka Talmudo citatą. O šiaip Jungtinėse Valstijose juodaodžių pilna, dėl to jų ir palaiminti nereikia, nes tai įprasta, bet jeigu toks juodaodis kūdikis gimė baltiesiems tėvams, tai tikrai išsiskiriantis iš kitų kūdikis ir jam skiriamas palaiminimas ir jo tėvams. 
O kai dėl rabino Icchako Jozefo teiginių, jog Izraelyje turėtų gyventi žydai, o ne žydai galėtų gyventi, tik būdami žydų vergai, tai šie teiginiai jau dvejų metų senumo, o jam vis primena, ir būtent dėl šio Ivankos Trump ir Džeirdo Kushnerio palaiminimo. Svarbu, kad atsirado proga. O kas man krito į akis, jog vieni teigia, kad rabinas sake, jog ne žydai tuomet būtų žydų vergai, o kituose šaltiniuose sakoma, jog ne žydai būtų žydų tarnai. Vergai – tarnai – toks milžiniškas skirtumas, nors kalba eina apie vieną ir tą patį epizodą. Tai ko verti tie protai, kurie taip skirtingai pavartoja tokius svarbius žodžius – vienas laisvas žmogus – tarnas – kitas – nelaisvas – vergas, Tad jau iš to gali suprasti, jog objektyvumo tokiuose aprašymuose nėra. Bet gi tokių aprašymų įtakoje ir šaukiama – kaltas, kaltas, kaip jis diskriminuoja, įžeidžia ne žydus, ir dar kur – Izraelyje, kur jų gyvena milijonai. Nubausti tą rabiną ir baigtas kriukis. 

Na, pirmiausia, vėl reikėtų išplėsti kontekstą ir suvokti, kad rabinas ir šioje vietoje cituoja Talmudą. Tai ne jo mintys, o persakytos iš mums suprantamo Senojo Testamento. Ir būtent dėl to verta pirmiausia turėti minty, jog šie tekstai buvo surinkti iš žodinių pasakojimų į vieną vietą ir užrašyti dar gilios vergovės sąlygomis. O kadangi žydai buvo įgiję giliausią vieno Dievo sampratą, palyginus su aplinkinėmis gentimis, tai jie save ir laikė išrinktąja tauta, į kurią buvo nuolat atsiunčiami pranašai. Todėl galime padaryti ir apibendrinimą, kodėl gi Talmudas ir teigia, kad ne žydai yra žydų tarnai ir vergai. Ir tuoj pat nurodo, jog ir su tarnais, ir su vergais jų šeimininkai turi elgtis teisingai, gailestingai, jų neskriausti, maitinti juos lygiai tuo, ką valgo ir patys, ir už nusižengimus netaikyti jokių bausmių švenčių dienomis. Tai ano meto tarno ir vergo statusas, nustatytas Talmudo, ir jo privaloma laikytis visiems šeimininkams. 

Vergovės seniai nebėra, bet įvairiausių problemų Izraelyje kyla labai daug, papildomai prie anksčiau buvusių, kokių nebuvo anksčiau iš viso, net ir ta pati ne žydų imigrantų problema, kai vien iš subyrėjusios Tarybų Sąjungos, ir iš kitų pasaulio kraštų suvažiavo milijonai žmonių, kartu su ne žydais šeimos nariais, kartu atsivežė savo gyvenimo sampratas, kurios nepanašios į Izraelio žydų, o pati šalis nuo milijono septynių šimtų tūkstančių gyventojų 1955 metais pasiekė pusdevinto milijono žmonių, kai teritorija liko ta pati – 21.640 kvadratinių kilometrų, tai tris kartus mažiau už Lietuvos teritoriją. Izraelis irgi užsikrečia pasaulio blogybėmis labai sparčiai, tad rabinas Icchakas Jozefas, susirūpinęs dėl to, ir sako, kad ne žydai, gyvenantys Izraelyje, privalo laikytis septynių Noahido Įstatymų, kurie draudžia stabmeldystę, burnojimą prieš Dievą, žmogžudystę, neleistinus lytinius santykius, vogimą, ir gyvų gyvulių galūnių valgymą, o tai ir reikalauja remiantis senaties teise teisinės sistemos sukūrimo. 
Talmudas nustato ir žydų ir nežydų santykius, ir natūralu, kad dabartiniai žydai, kurie griežtai laikosi Talmudo nurodymų, taip pat savo nuostatomis irgi pritaria, kad nežydai, o tai jau yra Talmudo nuostata, ir yra visi pagonys, ir jie negali būti lygūs su žydais, nes jų yra kitoks tikėjimas - netikras. Būtent dėl to pagonys ir negali būti kuo nors kitu, tik žydų tarnais, kaip tą žydams nurodo Talmudas, jų religinis Šventas Raštas. Tai koks gi rabinas gali imti Raštą ir paneigti, ar pataisyti, dėl to, kad jis nepriimtinas nežydams, ar atvykusiems, ypač iš buvusios Tarybų Sąjungos, ar iš kitų buvusių socialistinių šalių, žydams, bet netikintiems į jokį Dievą – nei į Jahvę, nei į Tėvą. 
Štai dėl to ir reikia pažinti kuo platesnį kontekstą, o ne skubėti teigti, net nesupratus, kas buvo sakoma, ir kodėl – jis kaltas, jis kaltas. 

O ir paskutinis teiginys, dėl kurio taip užsipuolė rabiną Icchaką Jozefą – pasaulietės moterys, kurios nesirengia kukliai, yra kaip gyvuliai. Ir čia rabinas yra teisus, nes moterų drabužių ilgis ir kūno uždengimas vis mažėjo ir mažėjo, tad ir atėjo iki kraštutinės ribos – ribinio apsinuoginimo, labai panašiai, kaip ir gyvuliai be jokių drabužių. Nors ir čia jau gyvuliai pradeda pralenkti moteris, nes dabar vis daugiau šunų ir kačių galima pamatyti aprengtų. Jeigu pasižiūrėsite dar į tatuiruotes, kurias dabar taip atvirai ir net su pasimėgavimu demonstruoja ant savo kūno ir moterys, tai tikrai yra jau žemiau už gyvulio lygį, nes gyvuliai savęs taip nedarko. O tai jau liudija tokių moterų ir merginų psichikos sutrikimą, nes jų mąstymas nebevisavertis dėl pasąmoninių baimės srautų, pasireiškiančių jau jų sąmonės lygiu – nenoriu aš to sentimentalaus seiliojimosi, noriu būti išskirtinė, drąsi, žavėti kitus savo kūnu. Tai irgi žemiau gyvulinio lygio, nes tokių moterų ir merginų ateitis – kančios ir skausmai, ligos ir problemos jų šeimose, jų vaikų chaotiškas auklėjimas, o iš tikrųjų gadinimas, ir būsimųjų tragedijų sėklų nuolatinis bėrimas dėl gyvulinio proto tamsumo ir neišmanymo. 
Ir kas man galėtų pateikti bent vieną argumentą, kad tai ne gyvulinio lygio apraiškos, o ne tuoj pat šaukti – tu mus įžeidei. O jeigu įsižeidei, tai irgi rodo tik gyvulinio proto demonstravimą baimės pagimdytos puikybės išraiška. 
Štai kodėl visada reikalingas platesnis kontekstas, kad galėtume suvokti ir suprasti sakomų teiginių turinį.
Argi ne taip mus - urantus - irgi tuoj pat užsipuola, ir be jokio pagrindo, be jokio supratimo, net nesusipažinę nei su Urantijos Knyga, nei su Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, nei su Rojaus Trejybės knygomis AKIMIRKOS AMŽINYBĖ ir GYVOJI TYLA, nei su mano mokymais, ir akimirksniu šaukia - sekta, sekta, sektantai, net nesuvokdami, kas gi yra sekta. Bet gi jie pilni baimės, kad pasidomėtų - ne, geriau iš baimės nieko nežinoti, ir likti savo tamsoje, kurios nemato savyje - o urantai - vis tiek sekta.

Ir tik Gyvajame Kelyje suvoki ir patiri, jog tik vienintelis jis atveda kiekvieną nuoširdų Tiesos Ieškotoją pas Rojaus Tėvus - Rojaus Trejybę-AŠ ESU - ir atrandi tuomet savo Rojaus Tėvus savo viduje, ir patiri būtent Juos Meilės galia ir išraiška, kaip tą patyrimą ir sumanė Kūrėjas - Rojaus Trejybė-AŠ ESU - Savo Evoliuciniu Planu visai kūrinijai - kiekvienam Kūrėjo sūnui ar dukrai įnešti savo asmeninį indėlį į Kūrinijos begalinį šviesinimą Meilės motyvu, net ir taip, kaip veda pats Kūrėjas iš vidaus 

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal