Kaip apraminti savo neramų žmogiškąjį protą, norint išgirsti Rojaus Trejybę-AŠ ESU? 2018 06 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Būtent toks klausimas kyla kiekvienam urantui, siekiančiam gauti mokymus iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU - Kaip apraminti savo neramų protą, norint išgirsti Rojaus Trejybę-AŠ ESU, girdimą tik ramybės būsenoje?

Atsakymas yra vienas – atverkite savo gyvąją asmenybę, kuri ir gyvena savo dieviškuoju protu, pilnu Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Ramybės ir Meilės, ir kuris tiesiog išgirsta savo Tėvus – savo Šaltinį. O tai reiškia, jog iki tol būtina atrasti Rojaus Trejybę-AŠ ESU savo viduje, kad būsena jau galėtumėt paliudyti savo viduje, jog Kūrėją pažįstat, ir norit bendrauti su savo Tėvu ir Motina, nes iki tol jau daug laiko paskyrėt garbinimui ir maldai ir paryrėt tą gyvosios komunijos savo nuoširdų monologą – savo Širdies atvėrimą savo Tėvui ir Motinai – o dabar trokštat patirti tokį atsivėrimo laipsnį, kad patirtumėt dialogą su Tėvu ir Motina, patirtumėt, ką sako Tėvas ir Motina jau jums. Tačiau šitas troškimas neturi būti toks, jog tai įvyktų būtent patį pirmą ar antrą kartą, kada po pagarbinimo ir trumpos maldos, kuri yra jūsų komunijos su Tėvu ir Motina aktyvioji dalis, jūs ramiai sėdite ir laukiate Tėvo ar Motinos mokymo, suteikimo būtent jums asmeniškai. Toks didžiulis troškimas sukeltų įtampą ir papildomą apsunkinimą asmenybės dieviškajam protui išgirsti savo Šaltinį. Kadangi asmenybės protas dar nėra toks stiprus ir įsiviešpatavęs jūsų viduje, tai savaime suprantama, jog labai greitai savo nekantrumą ima labai aktyviai demonstruoti žmogiškasis protas, kuris yra pilnas taršos ir neužbaigtų, trūkinėjančių, minčių, kurios visa lavina tuoj pat užgriūna jūsų vidų, ir pačios ramybės kaip nebūta, mintys tiesiog lakstyte laksto, kad jų nebegali ir sugaudyti, ir tuoj pat toks išvargintas žmogiškasis protas ima vis labiau patirti nusivylimą, kad nepasiseka pasiekti taip trokštamą rezultatą – išgirsti Tėvą ar Motiną. O tai dar labiau padidina ir nekantrumą ir nusivylimą. Būtent dėl to pats troškimas išgirsti Kūrėją turi būti tik paties proceso kryptis, bet ne tikslas. Šitaip nebus tos įtampos, kuri ir neleidžia išgirsti Tėvo ir Motinos.
Galbūt kai kuriems iš jūsų padės, kokie nors malonūs vaizdai iš praeities, o gal savo pačių sukuriami iš svajonių, kuriose jūs patyrėte pasitenkino realybę, o gal net palaimą, panirkite vėl į tokią malonumo būseną, kuri būtent įsiviešpataus jūsų proto viduje ir apramins kitų minčių lakstymą, ir nekantrumą, nes neįpratęs tokioje ramybės būsenoje praleisti ilgesnį laiką, protas labai greitai pavargsta, ir jam atrodo, kad praėjo jau labai daug laiko, o iš tiesų ne daugiau minutės ar dviejų, o vertėtų šitaip tyloje pasėdėti bent penkias ar net dešimt minučių. Tik vėl neatsipalaiduokite kokiu nors maloniu vaizdiniu, kad nenugrimztumėte į miegą ir nepramiegotumėte jums sakomo Tėvo ar Motinos mokymo. Tiesiog plaukite Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – virpesių Upėje natūralia Tėkme, kaip jus neša Kūrėjo Srovė, ir jeigu pastangas dėsite atkaklias, nuoširdžias, sulauksite palaimingo ir jus nustebinančio patyrimo – Girdžiu, girdžiu Tėvo ar Motinos mokymą, girdžiu, ką man sako Tėvai. Kokia Laimė patirti tokia Palaimą. Šito aš jums ir linkiu kiekvienam. 
Žinokite, atlygis visada būna tik už atkaklias ir nuoširdžias pastangas, visų Šviesos labui, o ne atsainias ir mechanines, pasiduodant savo savanaudiškoms žmogiškojo proto diktuojamoms ambicijoms ir baimėms. 

Būkite verti Kūrėjo amžinųjų vertybių, kurias ir perteikia jums mokymuose Tėvas ir Motina, kad niekada nieko nebijotumėte, ir negyventumėte savo prasimanytomis ir jūsų aplinkos sustiprinamomis jūsų gyvuliniam protui iliuzinėmis baimėmis, kurios trukdys jums išgirsti Tėvą ir Motina, ir griaus jus iš vidaus ir jūsų visą gyvenimą išorėje. 

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas. 

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal