Algimanto pamokomasis žodis – Gyvenkite Gyvą Gyvenimą Savimi ir su Kūrėju, atrastu savyje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 08 11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, pati galingiausia yra Kūrėjo Meilės Jėga. Nors mūsų yra tiktai mažytė saujelė, bet ji savąja Galia pranoksta septynis milijardus gyvenančių iliuzijoje – Mes esam veikiami Tavo Meilės, Tavo, Kūrėjau, Šviesos, ir esam tikri, kada esam gyvai atvėrę Save, ir Savimi pasireiškiam aplinkoje. Štai tada, kokia bebūtų aplinka, mes kvėpuojam Tavuoju milžinišku Meilės Galios Proveržiu – mes esam iškelti virš aplinkos. 

Aplinka veikia mus tik tiek, kad mes turim savo mintis pakoreguot – ir veiksmus – kad mus nors kiek suprastų. Suprastų tie, kurie su mumis bendrauja. Mes negalim iškilti tiek aukštai, kad taptume visiškai nebesuprantami, bet savo viduje mes pildomės tos Meilės Galios be jokių apribojimų. Apribojimas yra mūsų pačių noras. Jeigu mes tą norą suvaržome – kaip paukščiui surišame sparnus – paukštis negali pakilti – ir tada mes taip pat suvaržę tuos norus, negalime ir aplinkoje virpesiais veikti jos. Mes žodžius ir veiksmus deriname prie aplinkos, tuo tarpu virpesiai – virpesiai – turi sklisti iš mūsų nevaržomai, ir mes turime iš Kūrėjo gerti tuos virpesius vis ryškesnio ir aukštesnio dažnio, kad mūsų vidus būtų pripildytas ta Meilės Galia, ta Meilės Jėga, kuri tiesiog iš mūsų trykšte trykštų, tas nuostabus ir atgaivos kupinas Meilės Bangos Proveržis – tai yra mūsų poveikis aplinkai -- tada mes aplinkai iš tikrųjų padarome tą poveikį, kokio negali padaryti jokios knygos, jokios milžiniškos bet kokių grupuočių, partijų programos, jokios šalys negali to padaryti, ką mes galime padaryti su Kūrėju virpesiais – net neištarę nė vieno žodžio. 

Aplinkoj esantys mūsų aukščiausio energinio dažnio virpesiai veikia aplinką, ir ji raminasi – raminasi – jeigu buvo sunerimusi, ir priešingai, jeigu ji buvo sudirginta toje aplinkoje ir kitų esančių, tai jie gali mūsų virpesių nepajausti tą akimirką tiek, kad pajustų tą nuraminimą, jie gali iš tikrųjų pajausti neigiamą poveikį, nes jiems tai bus nesuprantami virpesiai, kurie neatitinka jų virpesių viduje patiriamo dažnio, ir tai juos gali išgąsdint. Bet kaip ir kiekviena chirurginė intervencija sukelia tiek žaizdą, tiek skausmą, bet ji būtina, kad būtų pašalinta kokia nors svetimkūnio įtaka visam organizmui, taip ir mūsų jiems neįprasti virpesiai būtini, nes jie po kurio laiko pajaus ir apsiraminimą, ir tuo pačiu tie virpesiai jiems nebebus tokie bauginantys, ir jeigu mes turėsime ryžto, turėsime to nuoširdaus vis augančio mūsų viduje noro, mes tą aplinką Meilės Galia įtakosime, įtakosime, kad ji keistųsi. Ir tai bus stipresnis poveikis negu Parlamentas padaro poveikį, priimdamas įstatymą, nes mes skleidžiam Kūrėjo Meilės Įstatymo pasireiškimą –vienintelio kūrinijos įstatymo – Meilės Įstatymo – pasireiškimą iš mūsų Širdžių.
Todėl net ir būdami mažytė dalelė, mažytė grupelė, didindami įtikėjimą, prisipildydami Kūrėjo virpesių – gyvų virpesių – mes turime tam milžinišką galią, kurią patiriame Kūrėjo Meile ,ir ją virpesiais išspinduliuodami, mes keičiame aplinką – keičiame. Mes negalime to pokyčio pastebėti tą pačią akimirką, bet praėjus pusmečiui, metams, dešimtmečiui, mes turėsime toje aplinkoje didžiulių pokyčių. Kokie bebūtų virsmai – skausmingi virsmai – jie bus nustelbti mūsų nuoširdžių pastangų dėka, kada Meilės Galia iš mūsų veršis vis stipriau ir stipriau. Bet mūsų pastangos taip pat turi stiprėt – mes neturime tų pastangų silpnint, nes tai yra vienintelė sąlyga.
Mes suprasdami ir jau patyrimu paliudydami, kad Kūrėjo Meilės Galia yra pati stipriausia jėga visoje kūrinijoje – tam ji yra ir sumanyta paties Kūrėjo – todėl mes turėdami šitą Išmintį, mes turime pastangas dėt, visą laiką stiprinti kiekvienas asmeniškai, ir turim tas Amžinąsias Kūrėjo Vertybes, per gyvą atsivėrimą Kūrėjui, patys patirti viduje – patirti Meilę, Gailestingumą, Išmintį, Tiesą, Teisingumą, Gėrį, Grožį, kuris ir pasireiškia mūsų veiksmuose, kur mes bedirbtume, ką bedirbtume, šitos Amžinosios Vertybės, pavirtusios ir mūsų charakterio savybių pasireiškimu, ta išraiška pulsuoja atliekant materialius veiksmus, atliekant savo tiesioginius darbus. Visa tai atsispindi aplinkoje tiems, kurie su mumis bendrauja, bendradarbiauja, ir jie, palaipsniui, jeigu nėra piktybiškai nusiteikę prieš mus, pradeda nuoširdžiai pajaust įtaką – įtaką – net nesuprasdami, iš kur ta įtaka – o ji sklinda iš mūsų vidaus, iš mūsų asmenybės, kuri yra Kūrėjo pasireiškimas šitame pasaulyje.
Dėl to mes ir esame Gyvajame Kelyje, kad galėtume šitą Kūrėjo Meilės Proveržį, skleisti kitiems, patys suvokdami, suprasdami, patirdami, kokia yra nepaprastai galinga ir svarbi kolektyvinė Komunija – kolektyvinė – suteikianti mums sustiprinančią energiją didesne galia, kad mes taip pat suvoktume – kūrinija be kolektyvinio garbinimo taip pat negali pasireikšti ta Kūrėjo Meilės išraiška, nes mūsų laukia didesni iššūkiai kituose pasauliuose, palyginus su dabartiniais iššūkiais.
Įsivaizduokite, mes dabar turime irgi tą aplinką, kurioje sakome, kad šitie iššūkiai mus vargina, sukelia nerimo, net baimės. Tai aukštesniuose pasauliuose ir iššūkiai bus didesnio mąsto, didesnės galios, reikalauja mūsų gilesnio įtikėjimo ir pasitikėjimo ir Meilės Būsenos. Štai kodėl būdama Meilė Gyva, ji ir papildo mus energija, ryžtu, ir pasitikėjimu, kad kiekvienas naujas iššūkis, kokio bebūtų mąsto, jeigu jis jau pasiekė mūsų širdį, mūsų protą, reiškia, mes jau esam subrandinti tam iššūkiui – ir neturime trauktis nuo mūsų iššūkių, bet turime juos ryžtingai, drąsiai priimti, Meilės Galia juos įsisavindami.
Aš įsivaizduoju, daug kam tie iššūkiai atrodo tarsi per daug dideli, kad juos šiandien jau priimt. Dažnai mes galim atidėlioti juos – dar nepasiruošęs, dar norėčiau šiek tiek padelst – bet jeigu jūs patirtumėt tą Meilės iš tikrųjų esančią jumyse Galią, jūs nebijotumėte žengti konkretaus žingsnio savo aplinkoje – o kiekvienas mes turime savų iššūkių, kiekvienas turim mes savęs brandinimo įvairių mums suteikiamų užduočių ir jeigu mes jas imame spręst, nuoširdžiai, drauge su Kūrėju, atsirėmę į Kūrėją, tos užduotys mums suteikia ir alkį jas spręst drauge su Kūrėju, ir tuo pačiu stiprina patyrimu ir savo pasitikėjimu tiek Kūrėju, tiek savimi, ir tuo pačiu mes žinome, kad naujas iššūkis bus dar stipresnis. Todėl Meilės Galia, nepaisant to, kad mūsų yra nedaug, pranoksta visą aplinką, kuri yra iš tikrųjų nesuvienyta Širdimi ir Širdyje su Kūrėju, dėl to jinai yra išbyrėjusi ir neturi vienovės. Mes gi, patirdami atsivėrimą Kūrėjui, per Kūrėją imame patirti Brolystę, jeigu mūsų viduje yra Meilės Būsena, nes tik Meilė leidžia patirti Brolystę, tik Meilė leidžia patirti Sūnystę ir Dukterystę, tik Meilė leidžia patirti Tėvystę ir Motinystę žemiškąja prasme, kad išmintis, sklindanti iš Kūrėjo, Meilės Galia taip pat pripildytų mūsų vidų, kad mes galėtume tą Meilę skleisti ir savo žemiškojoje šeimoje, skleisti taip, kaip skleidžia Kūrėjas, tiktai savo ribiniu lygiu, bet Meilė yra ta pati, ir metodas tas pats – būti nuoširdžiam ir jausti tą Kūrėjo Meilės antplūdį savyje ir ją išlieti – Išlieti savo šeimoje visiems – ir kiekvienam. Štai ta Galia ir leidžia tą padaryti – padaryti būnant savimi, be kaukės. Tai išlaisvina kiekvieną, nes kaukės pradeda ne tik spausti veidą, bet taip pat ir trinti, trinti odą, o tuo pačiu širdis pradeda jausti apsiblausimą ir tas širdies ritmas sutrinka.
Todėl mes esam tie Sielų Gydytojai, kadangi Kūrėjas mums suteikė tą Meilės patyrimo antplūdį, ir būtent Meilė leidžia tada mums ištarti žodžius – Atsiverk Kūrėjui, ir tu patirsi tą Meilę, patirsi tą Galią. Kito kelio nėra, yra klystkeliai, kurie sukels daug kančios, o yra Gyvasis Kelias – vienintelis – dėl to jis yra tikras. Tikras, gyvas, patiriamas, kaip ir Kūrėjas, atrastas savyje. Ir tada jūs esate Tikri Savimi. Ir kūnas jūsų tada atitinka Kūrėjo sumanymą, ir jis tampa ta priemone, kurią mes laikinai šitame pasaulyje pasinaudojame Šviesos ir Gėrio darbams, visų labui. Ir tada gyvenimas toje Meilės Erdvėje tampa prasmingas, tikras, pranokstantis iliuzinę tamsą, o mes pajuntame alkį tokiam Kūrėjo teikiamam gyvenimo ritmui, ir šituo ritmu pulsuojame kasdienoje, kurią paverčiame Šventa Švente. Paverčiame Kūrėjo apraiška mūsų veiksmų dėka, visų labui – ir savo pačių labui – taip ruošdamiesi naujiems iššūkiams. Tai yra gyvenimas, tai yra Gyvasis Gyvenimas Gyvajame Kelyje, su Gyvuoju Kūrėju.
Dėl to, mano mylimieji, aš jums tariu – gyvenkite Gyvą Gyvenimą Savimi – ir su Kūrėju, atrastu savyje, ir atsirėmę į Jį, per visą amžinybę. Amen. 


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal