Algimanto pamokomasis žodis – Gyvenimo ir Šviesos etapas prasideda ne šiaip, kaip lavina, o tai yra kiekvieno nušvitimas Jėzaus lygiu – pasakytas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2018 08 26

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Gyvajame Kelyje mes turim daugybę etapų. Tie etapai – be pabaigos. Pradiniame pasaulyje mums etapas – Gyvenimo ir Šviesos lygis mūsų kiekvieno viduje. Gyvenimo ir Šviesos etapas prasideda ne šiaip kaip lavina, o tai yra kiekvieno individo nušvitimas Jėzaus lygiu.
Kada mes pajuntam tą gyvąjį vedimą iš Kūrėjo, ir jam atsiduodam besąlygiškai, jausdami Kūrėjo meilę, mums nereikia savęs prievartaut, nereikia vykdyt, kokios nors pareigos, tiesiog yra Meilės užtvankos visų šliuzų pakėlimas, ir visi vožtuvai atidaryti, ir tas Meilės gyvas potvynis užlieja mus, ir mes nebegalim kitaip gyvent, tiktai suliet savo valią su Kūrėjo Valia. Ir štai tokioj būsenoj gyvenant atsiranda Brolystė – atsiranda Brolystė – ir ateina Kosminė įžvalga, kad tie praeities etapai atitarnavo savo vaidmenį ir dabar yra praeities kliuvinys dabarčiai. Tai yra – ekonomikoje – ekonominė konkurencija. Ji izoliuoja vienus nuo kitų ir siekia naikinti – naikinti – konkurentus, užimti jų rinkas, kad pelnai būtų didesni. O juk taip maitojami žmonių gyvenimai, tos kompanijos, kuriose gyvena ir dirba tie žmonės. Patyrus bankrotą, jie netenka pragyvenimo šaltinio – netenka pajamų tie broliai ir sesės, kurie maitina savo šeimas, finansuoja gydymą, finansuoja mokslą – nebetenka lėšų, jų griūna gyvenimas. Tai nėra šiaip sau teorija, tai yra realūs, tragiški žmonių gyvenimai, kurie atveda ne vieną prie savižudybės, depresijos. O tai yra dėl to, kad viešpatauja gyvulinis protas, kuris nepažaboja godumo, nepažaboja agresijos, pavirstančios į karą, karą savyje netgi. Bet vis akivaizdžiau – su Kosmine įžvalga – atsivėręs mirtingasis, save pripažindamas – būsena – Dievo-Kūrėjo sūnumi ar dukra, supranta, kad tiktai Brolystėje yra ateitis. Kada Meilė viešpatauja, tada yra bendradarbiavimas. Žmonėms stinga gyvenamojo būsto, nesvarbu, kur jie begyventų, bet kada yra Brolystė, sueina visi ir pastato tą namą, kuris reikalingas tam broliui ar sesei – pastato be jokių pinigų – pastato bendrom pastangom, panaudodami vietines medžiagas. Brolystės pasireiškimas turi Meilės nepaprastai didžiulę galią – energine prasme – bet tai yra ir patyrimas, kad tik bendradarbiavimu mes galime kurti Kūrėjo Evoliucinio Plano įgyvendinimo lygiu, kada mes apjungiame individualius sugebėjimus-talentus į bendruomeninį pasireiškimą. Kaip ir religija yra asmeninė, o jos vaisiai yra bendruomeniniai. Mes, pavyzdžiui – kiekvienas – turėjom savo unikalų patyrimą, kaip gi mes atradom Tą Kūrėją, kaip mes Jo ieškojom. Tai buvo asmeninis ieškojimas, bet jis buvo nuoširdus. Ir atradus Kūrėją savo viduje, atsiranda poreikis kartu bendruomenėje su broliais ir sesėmis išreikšti tą dėkingumą Kūrėjui – šlovinti ir garbinti Jį ne vien tiktai asmeniškai-individualiai, bet taip pat ir kolektyviai. Tai yra vaisius tos asmeninės religijos – ne ritualo atlikimas, bet Širdies atsivėrimu ir Meilės patyrimu – būsena – yra noras dalyvaut kolektyviai su broliais ir sesėmis gyvojoje komunijoje.
Kada mes prisipildome Meilės Energijos, tada suprantame, kad štai mes, jeigu galėtume, mes tikrai pastatytume namus kiekvienas kiekvienam, kad jie turėtų kur pastogę gyvent, kad būtų visiems gėris pasireiškiantis realiai. Šiandien mes šito negalim padaryt. Mes tik galim melstis, kad tokia kryptis būtų prieinama mąstymui ir kitiems. Štai tada mes imam suvokt, kad pinigai – tai jau yra išsemta evoliucinė pakopa, nes pinigai buvo naudingi, kada natūrinius mainus reikėjo paverst į kažkokį patogų, adekvatų popierėlį, kurį galima nešiot kišenėje, kuris neužima daug vietos ir svorio, bet susitarimu jis laikomas labai vertingu – susitarimu, nieko daugiau. Tai yra popierėlis, bet susitarimas toks galingas, kad štai tas popierėlis gali nupirkt namą, automobilį, lėktuvą, gali nupirkt laivus, jachtas. Tas popierėlis! O jeigu mes susitarėm, kad be popierėlių – Meilės Galia – mes tą patį viską dirbam, ir dalinamės pagal poreikį – ir jachtom, ir laivais, ir lėktuvais dalinamės – jeigu man reikia, aš skrendu ten, kur veda širdis, be jokių bilietų. Ne – žmogaus protas yra gyvuliniame lygyje, kad be popierėlio – aš tavęs nepriimsiu į lėktuvą, nors liežuviu aš pasakysiu – tu esi mano brolis, taip, aš švenčiu šventes, esu katalikas, arba protestantas, bet nėra Brolystės, nėra to gyvo patyrimo, ir tada egzistuoja tiktai tas išorinis – teorinis – Brolystės suvokimas, o Kūrėjas yra sumanęs, kad Evoliucija būtų patiriama. Ji negali būti teorinė, ji turi būti tikra. Ir tada mes eisime vis daugiau link tų pinigų atsisakymo ... Štai žmonės jau supranta, jie sukūrė net kelias kripto valiutas, kurios neegzistuoja realiai, negali jų pačiupinėti, bet yra susitarimai žmonių, ir jie tas kripto valiutas per internetą platina – platina, kurias paskiau norint parduot, jau reikia mokėt tuos popierėlius, o šiaip jos neegzistuoja, taip, gali atsiskaityt pagal susitarimą, kas irgi turi tokių, pavyzdžiui, bitkoinų – tą tariamą valiutą – jie gali pirkt, bet pinigų realiai nemokėdami. Tai štai, tai yra polinkis, kad pinigai varžo. Tada prasideda išnaudojimas – tie, kurie turi daug pinigų, tampa įtakingais, kurie be pinigų, jie gali būti ir protingi, bet jie nebus pripažįstami aplinkos, kol kas.
Protas, išmintis nėra ta pagrindinė galia, pinigai – pagrindinė galia, kol kas. O ateis ta akimirka, kada mes ne tik bendruomeniškai gyvensime Brolystėje, bet Meilės Galia veikdami tai, kas reikalinga mums visiems, kad būtų geriau, suvienijus savo pastangas, bet mes patirsime tokį Meilės antplūdį ir pasitikėjimą Kūrėju, ir savimi, kad galėsime – kai kurie – manipuliuoti Kūrėjo Energiją ir pagamint tai, kas reikia iš Energijos tiesiogiai, įskaitant ir namą, tiesiogiai pastatyt namą be statybinių medžiagų, iš Energijos, kurios bus materializuotos iš virpesių į statybines medžiagas be pinigų ir be kolektyvinių bendruomenės pastangų. Tai bus to individo įtikėjimo galios pasireiškimas – man reikia drabužio, aš jį iš energijos materializuoju tokį, koks man patinka šią akimirką. Nebereikia to drabužio, aš pakeičiu kitu, šitą paversdamas kitokiu drabužiu, šitą patį jau esantį energine išraiška – va, marškinius – aš paversiu į megztinį, jeigu man bus šalta. Vėl bus šilta, sugrąžinsiu į kitokius marškinius. Štai Kūrėjo sumanymas, kokia turi būti Evoliucija, kada mes pasiekiame pasitikėjimą Kūrėju ir savimi tuo Šviesos ir Gyvenimo aukštesnių etapų lygiu, ir tada dingsta pinigų galia – pinigų galia – kuri sukuria be dvasinio pamato tiktai didesnį gobšumo pasireiškimą ir išnaudojimą, kuris yra menkesnis – išnaudojimą, nes nėra dvasinio apjungimo į vieną Šeimą, į Brolystę.
Štai, mano mylimieji, dėl to mes turime tą Gyvąjį Kelią, kad būtume pradiniame etape į Šviesos ir Gyvenimo etapo pasireiškimą savo Širdyje. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal