Algimanto pamokomasis žodis – Kiekviename patyrime tu gali pajaust didesnę Prasmę, net ir visos žmonijos – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2018 09 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mylimieji, geras yra patyrimas Gyvajame Kelyje, kada tu net fizinio skausmo akimirką dėkoji jausdamas palaimą – palaimą – kurioje tu esi kaupiantis dar vieną patyrimą. Dar vieną patyrimą, kuriame tu matai Prasmę – Prasmę žmonijos kančios. 

Kodėl mes turime kentėt, kada Kūrėjas mums lieja vien Meilę, Palaimą, Ramybę, Ryžtą? 

Štai tos akimirkos, kada mes seklėjame savimi, o mes natūraliai seklėjame, nes mes nesam dar tvirti savimi, mes šitokio mokymosi niekada nepatyrėm iki Gyvojo Kelio, todėl išlikti savimi mums yra milžiniškas iššūkis. Ir kada yra tokios seklėjančios akimirkos, tada skausmingas yra tiek vidinis skausmas, kada silpna mūsų asmenybės tapatybė, dvasine prasme, ir tuo pačiu labai juntamas fizinis skausmas.
Aš dabar netekau visų dantų – apačioj – man reikia implantus dėt, bet tai užtruks ilgą laiką. Ir yra plokštelė, kuri iškrenta, ir, žodžiu, tas skausmas ir nepatogumas – tu nieko negali valgyt, visiškai nieko. Tiktai gert tyrelę, net bulvių košės negali valgyt. Tai tada pradedi suprast, ką reiškia, kai milijonai žmonių gyvena be dantų. Jie negali patirt, kas yra ta maisto kokybė. Jie negali gaut visaverčio maisto, nes kramtymo nebėra, tada atrofuojasi žandikaulis, atrofuojasi dantenos, viskas nyksta, ir vat tas procesas – patyrimu – ir tada tu supranti kitą – ne dėl to, kad kitas tau sako, arba pamatai tokioj padėty, bet dėl to, kad tu esi tos akimirkos viduje, tu pats patiri tai. Ir tai stiprina tavo gailestingumą tokiems žmonėms – stiprina, nes tu jau toje akimirkoje nesi teorikas, tu esi praktikas – patyrimu. Ir tada dėkoji už tą Prasmę, kad tu gali patirt tai, nes tai yra tas patyrimas, kuriame taip pat tu turi gyvent ir jaust tą palaimą ir tą pasitenkinimą, dvasine prasme, gilumine prasme. Ir tada tu suprati, kad šitas kūnas, jisai – visiškai ne aš. Jisai turi sutrikimų, jisai turi savo skausmą, bet tu būdamas vidumi savo, atsivėrimu savo, įtikėjimu savo stiprus, ir stiprėjantis, tada tu supranti, kad Kūrėjas, Kūrėjas visuomet liejo, per visą Evoliuciją, vien tiktai vienintelę Meilę, aukščiausius dažnius, ir jeigu mes, eidami per kartų kartas, nusigręžę nuo Kūrėjo, mes susilpninam tą biologinį geną, susilpninam, ir, vat, kažkurioj kartoj, kurioje buvo tie silpnesni protėviai, mums atsikartoja kažkur, kažkokiu fizinio organo sutrikimu – vieniems vienas organas sutrinka greičiau, kitiems kitas, tretiems trečias.
Žodžiu, mes irgi turim atitinkamą poveikį būsimosioms mūsų kartoms. Štai kodėl mes turim būt atsakingi, kad būtume kuo giliau įtikėję, ir visąlaik gilindami įtikėjimą, kuo ryžtingiau veikdami, kad mūsų biologinė genų sistema stiprėtų, kad mes ištaisytume tai, kas buvo prieš mus iškreipta šitoje Evoliucijoje.
Ir viskas yra mūsų rankose. Mes turim tą pradžių pradžią žmonijai. Reiškia, mes turim būt tie išmintingesni, šviesesni, supratingesni, ir net teiginys geras čia – vakar mes nagrinėjom jį – intelektas kaupia pažinimą – materijos, materialios aplinkos – tuo tarpu ūgtelėjus į Prasmių lygį, atsiranda Išmintis, kuriai skleistis padeda Pagalbinė Išminties Proto Dvasia ir Garbinimo Pagalbinė Proto Dvasia.
Štai Išmintis atsiranda ne nuo sukauptos informacijos, kurią kaupia intelektas, bet kada tu atsiveri Kūrėjui – Šaltiniui – tada atsiranda tos sukauptos informacijos Prasmės, kad panaudot tą informaciją visų labui. Tai yra Prasmė – ne savo labui – visų labui. Savo labui, kai tu tą, ką turi, nuo kitų slepi. Tu moki kažką geriau padaryt ir slepi. Visų labui – tu daliniesi – daliniesi – ir tai yra Išmintis, ir tai yra šeštos ir septintos Pagalbinės Proto Dvasios Išminties ir Garbinimo Pagalbinės Proto Dvasios poveikis mums. O Tiesos Dvasia, Šeimininko Sūnaus Kūrėjo Dvasia, išlieta mums, Tiesos Dvasia – ji stiprina mums Tiesos ir Teisingumo sampratas – štai, kad čia yra Tiesa, ką aš darau dalindamasis, tai yra teisinga, kaip aš tokį sprendimą priimu. O Minties Derintojas išlieja Meilę, kaip Meilės Šaltinio Gyvasis Tiltas, ir tada būna Meilės būsena, įgyvendint Teisingumą Tiesoje išmintingai, su savo intelektu. Ir visur yra Gyva sistema. Ir nė vieno segmento negali atmest – jie reikalingi, visur reikalingi. Bet jeigu intelektas bus be Išminties, žmonija nuskurs.
Šiandien žmonija tokią gausą turi materialios aplinkos, bet ji našlaitiška. Ji neturi Gyvojo Vandens savyje. Ir tada vysta ne tiktai gyva gėlė be vandens, bet vysta ir mokslas – ne ta kryptimi besivystydamas – nes mokslininkas neturi gyvybės iš Kūrėjo, tada jis klaidžioja, ir gyvenimą iššvaisto tuščiai, nors deda daug pastangų, ir nuoširdžiai, kiek suvokia, intelektualiai, savo nuoširdumą – nuo ryto iki vakaro atsidavęs dirba – bet neišmintingai.

Štai kodėl mes esam šitoje Gyvojoje šventovėje, tai yra Gyvojo Vandens sankaupa iš Kūrėjo, kur mes vienas kitam atsivėrimu tą Vandenį, kupiną Meilės virpesių ir išliejam, gyvai, kad mes patirtum būsena, mūsų išmintis skaidrėtų, gilėtų, ir mes galėtume būt tada išmintingi savo aplinkoje priimdami sprendimus. O kiek bus mūsų Gyvasis Įtikėjimas, tiek mes turėsime ryžto tuos sprendimus įgyvendint visumos labui. Ir tai yra Evoliucija – Evoliucija, nors iš tikrųjų jinai šitai planetai yra revoliucija, nes tokios Šviesos žmonija niekada nebuvo patyrusi, bet kokybė yra ne ta gąsdinanti revoliucija, bet evoliuciškai suteikta pačia ryškiausia Šviesa, kurią mirtingasis gali gert gyvai, kada jis trokšta dar daugiau. Ir Kūrėjas suteikia tai. Ir mes esame Apvaizdos tada dalis, suteikdami vieni kitiems tą Šviesą, gyvendami ja irgi mes tampame Apvaizdos dalimi, nes mūsų gyvenimo veiksmus mato kiti.
Gera būti Kūrėjo sūnumi ar dukra – Palaima yra – patirkit tą – patirkit tą, kuo giliau. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal