Algimanto pamokomasis žodis – Prasmingas techninių priemonių panaudojimas, ir mūsų asmeninis indėlis visumos gerovės labui – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2018 10 27

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kilo man kaip tik dabar mintis pasakyt tą mokymą, kai nėra ryšio – ryšio su kitais miestais ir šalimis. Taigi, mes turim nuostabų dalyką – Gyvąjį Kelią ir technines galimybes, kaip skleist Tą Šviesą – Gyvojo Kelio Šviesą – techninių galimybių pagalba. Ir čia iškyla problema – ne visi mes mokam naudotis tomis priemonėmis. Reiškia, mes turim tada atkreipt dėmesį, jeigu nėra to mūsų brolio ar sesės, kuris sugeba užtikrinti ryšį su kitais miestais ir šalimis, tai mes tampame nuo jų priklausomi. Ir štai šitas šio ryto mūsų Gyvojoje Šventovėje pavyzdys mums yra pamoka, viena, kad tie, kurie žino, kad nuo jų priklauso kiti – jie turi parengt, atsakingai parengt kitą, kuris galėtų tą užduotį atlikt. Ir jeigu nėra parengto kito mūsų brolio ar sesės, turėtų tada paskambint, perspėt, kad mes galėtume ką nors čia, savom priemonėm, mėgint šitą problemą išspręst. Negalima šitaip neatsakingai elgtis, kada mes turim su mūsų Šventove susietus ir kitus mūsų brolius ir seses kitose Lietuvos vietose, ir net kitose šalyse! 

Įsivaizduokit, koks yra skirtumas, kada yra užtikrinamos ryšio grandinės visoje kūrinijoje – jeigu kažkas išeina iš tos vietos, kur ryšio grandinės turi būt užtikrintos ir veiktų viskas – sustoja ryšys visoj kūrinijoj – ėmė atsikėlė ir išėjo ten papietaut arba atostogaut, išeiginę pasiėmė. Štai tada mes suprantam, ką reiškia ryšio svarba – ji turi būt užtikrinama visada! Tuo labiau, kad mes turim dabar tas priemones, kurių neturėjom prieš keliolika metų. Kaip yra nuostabu tuo pačiu pajungt mūsų brolius ir seses į Gyvąją Komuniją – į Gyvąjį Kūrėjo garbinimą ir šlovinimą kiekvieną akimirką, panaudojant tas ryšio priemones – tas technines galimybes! Štai techninės galimybės tada yra suteikiamos mums Šviesos skleidimui ir tuo pačiu panaudojamos visų labui prasmingai. Tai yra taip pat mūsų Įžvalgos plėtimas, kad dabartinės techninės priemonės turi būti naudojamos prasmingai, ne šiaip, kad mes taptume jų įkaitais ir galėtume iš jų gerti žemo energinio dažnio virpesių tamsos turinį. Jeigu bus nušvitusi kiekviena asmenybė savąja tapatybe, nebus internete jokių tamsos apraiškų, kurių galėtų semtis tie, kurie neina Gyvuoju Keliu. Ir tuo pačiu jiems tai didžiulis apsunkinimas priimti Šviesą, ir tas apsunkinimas jiems sukelia baimę – baimę, kad jie gali būti jau nebe tokie patys kaip aplinka – jie bijo išsiskirt iš aplinkos. Štai kodėl mes esame Gyvajame Kelyje – kad būtume savimi ryžtingi visomis aplinkybėmis, visada išliktume tokie šviesūs asmenys, kokius mus sumanė Kūrėjas. Ir gera, gera gaut man tokį buvo laišką vakar vakare iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kada man nepažįstamas žmogus rašo didžiulius padėkos žodžius už Kristaus knygą KALBU JUMS VĖL, kurią jis skaitė anglų kalba. Jis kviečia atvykt paviešėt keliom savaitėm į Jungtines Valstijas. Štai kaip knyga ėmė ir sujungė skirtinguose kontinentuose gyvenančius brolius. Štai ką reiškia prasmingas – prasmingas indėlis – vienas įdėjo, kad šita knyga atsirastų, kitas įdėjo pastangų, kad ją perskaitytų ir Širdimi pajaustų tos knygos Gyvą Turinį ir Vertybes. Ir tada kyla Širdies troškimas – užmegzti ryšį su tokiu dvasiniu broliu. Štai ir yra ta Brolystė, kuri pasireiškia veiksmu! Ir iš tikrųjų, Širdžiai malonu gaut tokį laišką. Jis nieko nekainuoja, bet jis pakylėja – pakylėja ir tuo pačiu patvirtina – teiginiai ir Kristaus knygoje KALBU JUMS VĖL – yra teisingi, tikri, ir atspindintys Tiesą. Štai pasirodo visi šitie argumentai, net ir tokiu mažyčiu epizodu yra patvirtinami, kaip ir patvirtinami daugybė kitų epizodų. Jeigu jūs minutėlei susimąstysite – kokie gi yra tie apreiškimai, kuriuos mes galim studijuot, ko jie mus moko? Moko amžinųjų Vertybių, ko ir siekia kiekvieno Širdis – kad būtų Tiesa, Teisingumas, Gėris, Grožis – vyrautų, viešpatautų aplinkui. Bet jis negali viešpataut, jeigu mes neįnešam savo asmeninio indėlio Grožiu, Meile, Tiesa, Teisingumu, Gėriu. Grožis negali egzistuot be mūsų indėlio. Mes dabar savo gyvenime neturim kada gyvent – visa galva yra užkimšta daugybe problemų – problemų, kur atrodo galo nebus jas spręst. O kur yra Polėkis kūrybai, kur yra gyvenimas evoliucine prasme, kad kiekviena diena būtų šviesesnė, kad mes paliktume geresnę aplinką kitoms kartoms? Tai turi būt kūryba – turi būt kas diena nugyvenama su Kūrėju. Dabar tokio gyvenimo nėra. Reiškia, Evoliucija dar niekaip neatsistato į tą Tėkmę, kurią sumanė Kūrėjas, nes ji ilgus šimtmečius buvo iškreipta, ir kol kas jinai ir toliau iškreipiama. Mūsų yra tiktai saujelė, einančių Gyvuoju Keliu – mes negalim padaryt poveikio septyniems milijardams žmonijos – mūsų brolių ir sesių. Mes darom poveikį, bet jeigu, pavyzdžiui, mes įbrendam į ežerą – ežero vanduo pakyla per mūsų to kūno tūrį, bet ežero vandens baseinas yra per didelis, kad mes pastebėtume to mūsų kūno tūrio poveikį visam ežero baseine, todėl ir mūsų poveikis visai septynių milijardų žmonijai yra, bet jis yra dar nereikšmingas. Ir nepaisant to, kad jis yra mažytis – jis yra būtent tas poveikis, nuo kurio nušvis visa žmonija – visi septyni milijardai. Ateityje bus dar daugiau milijardų. Reiškia, be mūsų poveikio negali nušvist šitie septyni milijardai. Reiškia, mūsų kiekvieno asmeninis indėlis – tai yra septynių milijardų šviesinimas, jeigu mes šviesiname kuo ryžtingiau kiekvienas save. Negali Šviesa pasklist be mūsų Šviesos, kurią mes patiriame viduje. Štai kodėl kiekvienas iš jūsų esate centrinė figūra visoje kūrinijoje – centrinė asmenybė be kopijos – nėra antros tokios, jūs esate tik vienas – unikalus, nuostabus, pilnas Kūrėjo Meilės virpesių, ir net Paties Kūrėjo dvasia yra kiekviename iš jūsų. Kokie jūs esate nuostabūs visi Kūrėjo atvaizdai! Štai nuo ko mes galime šviesėti – kad turim kiekvienas Kūrėjo dvasią – Minties Derintoją. Minties Derintojas mums suteikia visą save, kad mes taip pat atiduotume visą save Kūrėjui, pajausdami atsivėrimą ir atsidavę vedimui iš vidaus, kokį Kūrėjas suteikia kiekvieną akimirką, kad mūsų darbai drauge su Kūrėju, visų Šviesos labui būtų gyvi, ryžtingi, kad be baimės galėtume gyventi Polėkyje, kurį mes geriam iš Kūrėjo – Polėkyje, kuris sumanytas Kūrėjo. Gyvenimas – tai yra Polėkis. Nejaučiate Polėkio, reiškia, kančia jūsų viduje yra – nerimas, baimė – o tai jau nebe Evoliucija – tai yra degradavimas. Nesvarbu, kokia būtų trumpa akimirka, bet kiekviena akimirka Kūrėjo sumanyta, kad jūs jaustumėte Palaimą ir Polėkį. Ir tiktai Polėkyje yra Kūryba, Polėkyje jūs galit būti Kūrėjo atvaizdas, nes Kūrėjas yra Kūrybos Šaltinis – Polėkio Šaltinis. Jeigu jūs susitapatinate su Kūrėju, reiškia, jūs ir esate tas atvaizdas be kančios, o Palaimoje, Meilėje. Visa tai atsispindi jūsų išorėje ir tuo pačiu veiksmuose. 


Tokia yra Evoliucija, toks yra Kūrėjo Planas. Jis yra sumanytas tam, kad jį įgyvendintumėte jūs – kiekvienas asmeniškai. Tai nėra teorinis Planas. Jis yra mums sumanytas, kad jame būtų jūsų asmeninis indėlis, kad jūsų indėlis būtų kuo ryškesnis, kuo daugiau pripildytas Kūrėjo virpesių. Reiškia, jūs turite dar giliau, atsiverdami Kūrėjui savo viduje, patirti Kūrėją. Ir štai tada tos problemos, kurios šiandien kankina jus, jos savaime išsispręs. Ir tada gyvenimas bus toks, kokį sumanė Evoliucinių Planų Kūrėjas – Kūryba – savo paties asmens tapatybės Kūryba kasdiene išraiška visų Šviesos labui, pagal Kūrėjo sumanymą, pagal Jo jums teikiamą Planą. Jūs patys neplanuokit nieko, kai yra Tobulos Išminties Šaltinis ir Centras, kuris jums visą amžinybę yra suplanavęs. Tai ar galit jūs geriau suplanuot savo gyvenimo Tėkmę? Atsiduokite Paties Kūrėjo vedimui iš vidaus ir plaukite toje nuostabioje Kūrėjo amžinybės Upės Tėkmėje. Štai ir visas jūsų gyvenimas. Kaip paprasta ir gera būt savimi! Būkite savimi, atremtu į Kūrėją, ir niekada nieko nebijokite – niekada nieko nebijokite. Kūrėjas neturi baimės – jūs gi esate Kūrėjo atvaizdas, tai iš kur jūsų viduje gali būt baimė? Nėra jos. Tai yra menama jūsų puikybė, kuri pasireiškia per baimę. Būkite asmenybe, o asmenybė baimės neturi – ji yra amžinoji dvasia. Nepergyvenkite dėl trumpalaikių kūno patiriamų nepriteklių ir diskomforto, atsiverkite giliau Kūrėjui, iškilkite virš aplinkos, kaip jus iškelia Kūrėjas, ir pamatysite, kad visos problemos nubyrėjo – nubyrėjo nuo jūsų ir jums palengvėjo. Tai atrodo fantastika, bet tai yra tokia Evoliucija Kūrėjo sumanyta. Būkite su Kūrėju, mūsų – Tėvu ir Motina – atrastu savyje, ir per visą Amžinybę. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal