Algimanto pamokomasis žodis – Mes turime kurt Meilės Erdvės Lauką – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2018 11 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mylimieji, Gyvoji Komunija iš tikrųjų veikia virpesiais – virpesiais. 

Daiva, kada meldėsi, aš verkiau visą laiką, tiesiog ašaros užpylė akis – ir tie virpesiai tiesiog tokią reakciją sukėlė. Štai koks yra nuostabus virpesių poveikis – jis tave pripildo, sustiprina, nuprausia, užvaldo. Ir tai yra Kūrėjas – Kūrėjas, Kuris pasireiškia per mūsų gerą žodį – bet tą žodį sukelia virpesys, kokį junta tas, kuris tą žodį sako. 
Ir kada aš jums kalbu, kad mes turime kurt Meilės Erdvės Lauką, tai aš ir turiu realiai minty – turiu realiai tą Meilės Energinį Lauką – js yra Tikras – jis nėra matomas akimis, bet jis juntamas – juntamas tos asmenybės – Dieviškosios asmenybės Protu – Išminties Protu – juntamas virpesių išraiška. Ir kada jūs išgirstate jus sustiprinantį žodį – Meilės Žodį – jūs tada pajuntate viduje tam tikrą sustiprinimą, nuraminimą, tam tikrą malonų pojūtį – tai yra tas Meilės Energinio Lauko pasireiškimas jūsų viduje. Kada jūs girdite piktą žodį, tas Meilės Energinis Laukas – Tikras, Realus – yra pažeidžiamas – jis sudraskomas. Bet gali būt ir be pikto žodžio, tiesiog, žmogus, kuris susierzinęs, stovi šalia jūsų, ir jis gali sudraskyt jūsų Meilės Energinį Lauką. Ir jums kris nuotaika, ir jūs nežinosit dėl ko ta nuotaika krito, nes jūsų Meilės kurtą Energinį Lauką kažkas stipresniais, žemo dažnio Energijos virpesiais suaižėjo – ir poveikis jūsų fizinei savijautai yra. 

Todėl taip jautrus yra Meilės Energinis Laukas, būdamas Realus, Tikras, ir jį taip lengva pažeist! Atstatyt pažeistą Meilės Energinį Lauką reikia su Kūrėju, kreipiantis į Jį, kad Jis galėtų užlieti jus Meilės virpesiais, kurie yra aukščiausio dažnio – daug aukštesnio, negu jūsų viduje esantys, sakykim, ir aukšto dažnio virpesiai – bet Jis yra Šaltinis tų virpesių, tai Jis ir paskleidžia tokio aukšto dažnio virpesius, kokius jūs tiktai pajėgūs – savo nuoširdžiu – nuoširdžiu – aš pabrėžiu, atsivėrimu gerti iš Jo gyvus. Ir vieniems greičiau, kitiems ilgiau trunka to suaižyto Meilės Energinio Lauko išlyginimas, išgydymas, kad vėl būtų jūsų viduje savijauta, kupina Kūrėjo Meilės, kad jūs jaustumėte viduje Ramybę, kurioje jūs galite vėl toliau kurti, nes kol yra Meilės Energinis Laukas suaižytas, paveiktas –jūs kurt negalit – jūs galit atlikt atitinkamą darbą, bet jis bus atliekamas emociniu lygiu, nes jūs visą laiką jausite nepasitenkinimo viduje būseną – nuotaika bus visiškai nebe ta – ne kūrybai skirta – jūs norėsite Ramybės, o Ramybės jau nebėra. O kūryba yra net ne Ramybės būsenoje, o Meilės Energinio Lauko pokylio, arba iškilimo, energinėje pakopoje, kada jūs jaučiate viduje Kūrėjo Meilės polėkį – jums suteiktą – ir per nuoširdų atsivėrimą jūs jį pajuntate viduje – būsena. Ir tada jūs galite kurti – kurti bendrai su Kūrėju. Jūs tampate to Grožio išraiškos bendrakūrėjas bet kokioj srityje, bet kokioj, nesvarbu, ar jūs kuriate kaip menininkas kokioj nors sferoj, ar kaip mokslininkas, ar kaip mokytojas, kaip gydytojas, kaip politikas – jūs su Kūrėju kuriate Tikrovės ir Tiesos pasireiškimo Grožį savuoju indėliu, kada jūs atsiremiate į Kūrėjo vedimą. Štai toji būsena ir turi būti Meilės Energijos Lauke. Tik tada nebebus apgaulės, tik tada! Meilės Energinis Laukas negali būt nesuaižytas, jeigu jame yra melas, jeigu jame yra apgaulė, jeigu jame yra nenuoširdumas. 
Štai ir politikai – jie gali kalbėt gražius žodžius, bet tai bus apgaulės išraiška – ir jie negali pasireikšti Meile, tad akivaizdu, kad jų žodžiai neturi vertės – jie savo žodžių tada nesilaikys. Reiškia, jie nėra Kūrėjo sūnūs ir dukros – savo samprata jie nepajuto Kūrėjo atradimo viduje, todėl jie negali kurt – negali kurt aplinkos kaip vedliai, kurie parodytų Kryptį – ir patys ta Kryptimi eitų – ir rodytų pavyzdį. Reiškia, jie yra ne bendrakūrėjai. Bet gi jie yra realūs, o kas jie yra? Jie yra, deja, griovėjai. Jie griauna Lietuvą, griauna Lietuvos visuomenę, griauna visą mąstymo psichologiją, kuri Kūrėjo sumanyta kurt – nešt aukštesnę Mintį, Šviesą ryškesnę, Tiesą brandesnę – kokią atskleidžia toji visuomenė. Bet ji negali atskleisti neturėdama Vedlių, rodančių Kryptį. 
Štai ta Kryptis ir priklauso nuo tų, kurie yra politinėje, verslo valdžioje, mokymo valdžioje – viršūnėje. Ten nėra tarnavimo – ten yra kūryba. Apskritai, urantams netinka žodis – tarnavimas. Tarnavimas yra šeimininkui, o mes gi esame Kūrėjo sūnūs ir dukros, mes turim Šeimą – Kūrėjo Šeimą – Šeimoje nėra tarnavimo – yra kūrimas Gėrio iš Meilės vienų kitiems. Štai ir mes, nesvarbu, kokioj sferoj dirbdami su Kūrėju, kaip Jo vaikai, mes kuriam bendrai Gėrį, Grožį – Meilės pasireiškimu. Ir tada greičiau gyja ligoniai, vaikai iš neklaužadų tampa išmintingi, drausmingi, norintys mokytis, mokytojai tampa mylintys, trokštantys mokyti vaikus, ir jaučiantys pasitenkinimą iš mokymo proceso. Politikai iš Meilės kuria įstatymus, kad būtų lengviau gyventi kiekvienam. Verslininkai, būdami Meilės Energiniame Lauke, drauge su Kūrėju aptaria, kaip jie galėtų geriau įgyvendint savo ekonominius projektus – aptaria visų Šviesos labui. Visuomenė tampa šeimos dalele – visos žmonijos mažytės šeimos, kuri mums atrodo didelė, bet gi ji, kaip aguonos grūdelis, priklauso visos kūrinijos Šeimai, kurioje viešpatauja Kūrėjo ta pati Meilė Meilės Energiniame Lauke. 
Štai mes galim sukurt Meilės Energinį Lauką pirmiausia atradę savyje Kūrėją, tos Meilės Energinio Lauko Šaltinį, o tada bendrom pastangom su Pačiu Kūrėju, mes tą Lauką atrandame savo viduje – kaip geriam Gyvąjį Vandenį ir kandame Gyvąją Duoną – tą Kūrėjo mums suteiktą, ir esančią toje amžinojoje dvasinėje asmenybėje – mūsų Tikrajame aš, kurį ir padovanojo Kūrėjas, kad ji būtent dalyvautų savo asmeniniu indėliu Evoliucijoje, palikdama geresnį gyvenimą ateinančioms kartoms, kad tos kartos vėl paliktų geresnį gyvenimą tolimesnėms kartoms. Šitokį yra sumanymą pateikusi Kūrėjo Gyvoji Išmintis, kad mes turėtume visos kūrinijos Šeimos Kryptį, įgyvendindami Evoliucinį Kūrėjo Planą savuoju indėliu šitoje planetoje, šitame krašte. 
Tai štai, mano mylimieji, mes ir esame šitame krašte tam, kad suteiktume žmonijai Vektorių – kaip gi reikia žengti, įgyvendinant Kūrėjo Evoliucinį nuostabų Planą, pasireiškiant Kūrėjo Meilės Energiniu Lauku savo viduje ir išorėje.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal