Algimanto pamokomasis žodis – Dirbantys ir užsidirbantys – privalo – materialiai išlaikyti, pašventusius savo gyvenimą evangelijos skelbimui – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 05 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas


Mylimieji, Apvaizda mums suteikia daugybę aplinkybių ir pagalbos. Iš tikrųjų reikia turėt kuo gilesnį Įtikėjimą, kad pastebėtume tada Apvaizdos veikimą, bet kartais būna taip, kad Apvaizda veikia per kitus mūsų dvasinius brolius ir seses, ir tas poveikis yra tikras, realus, ir akivaizdus. Tą aš patyriau ir vakar.
Aš jums sakiau, kad tie, kurie pasišventę evangelijos skelbimui, jie atsidavę ir sulieję savo valią su Kūrėjo Valia, turi būt išlaikomi tų – materialia prasme – turi būt išlaikomi tų, kurie uždirba savo pragyvenimui dirbdami įvairius darbus ir gaudami už tai atlyginimą. Tai ir yra jų indėlis ir įnašas, kad Šviesa sklistų, paaukodami, kiek Širdis – Širdis – Meilės Galia jiems leidžia tuo metu paaukot.
Aš vakar nuėjau į ezoterinį knygyną. Norėjau nusipirkt Koraną ir Torą. Aš turiu Koraną rusų kalba, bet kada dabar baigiau studijuot didžiulę knygą apie Mochameto gyvenimą, ten yra įdėtų citatų iš Korano, ir aš tas citatas lyginau su tuo rusišku vertimu, kurį aš turiu. Tai tas jau vėlesnis vertimas, kurį cituoja šita Mochameto gyvenimui skirta knyga, beje pagal savo reikšmę islame užima trečiąją vietą pagal svarbą, tai po Korano ir dar vienos knygos, aiškinančios Koraną, ji užima trečiąją vietą.
Tai štai tos citatos šitoje knygoje yra labiau suprantamos, kadangi vėlyvesnis vertimas, kalba taip pat vystosi, kuo ji mažiau užteršta svetimybėmis, tuo lengviau tada suprasti ir patį tekstą, Korano tekstą. Ir aš pamaniau – nusipirksiu Koraną, galbūt surasiu vėlesnio vertimo negu aš turiu. Taigi aš atėjau į ezoterinį knygyną, paėmiau tą Koraną už dešimt eurų, paėmiau dar vieną knygą apie budizmą įvairiose šalyse, irgi dar dešimt eurų, sumokėjau tuos dvidešimt eurų be keliasdešimt centų ir su pardavėja kalbėjau apie įvairius dvasinius dalykus. Bendravimas buvo prasmingas, šviesus, ir jinai manęs klausia – sako – Kaip jūs žiūrit į smilkalus? – sakau – Palankiai žiūriu. – Jinai man deda dėžutę smilkalų. Aš nelabai supratau, kadangi davė maišelį tas knygas sudėt, ji sudėliojo tas knygas, sakau – Čia kažkaip atsidūrė dėžutė smilkalų. Sakau – Aš grąžinu ją – sako – Tai čia aš įdėjau – sakau – Tai kiek aš turiu sumokėt? – sako – Nieko, čia dovana. Ir po to iš kasos ištraukė penkiasdešimt eurų, ir man paduoda. Sako – Čia jums – sakau – Iš kur jūs žinot, kad aš tikrai gyvenu iš aukų ir Kūrėjas tvarko mano finansus, ne aš, kad aš turėčiau ramią Širdį tvarkyt Jo dvasinius reikalus – sako – Aš pajutau iš tų mūsų bendrų kalbų.
Štai koks buvo Apvaizdos veikimas. Žmogus Širdimi pajuto, virpesiais pajuto. Man tai buvo toks patyrimas pirmą kartą, kad aš knygyne matau, kaip pardavėja iš kasos duoda penkiasdešimt eurų. Aš manau, kad jums taip pat nebuvo tokio patyrimo.
Tai štai kokia yra Kūrėjo veikla virpesiais, kada jie atitinka tą energinį dažnį. O jinai kalbėjo – aš buvau išvažiavusi iš Vilniaus, ir kada atskridau į Vilnių, taksi važiuoju namo, o taksistas – iš Azerbaidžano. Pradėjo kalbėt jisai, jog švenčia Ramadano mėnesį, kada musulmonai dienos metu negali nei valgyt nei gert jokio maisto, ir kada tiktai nusileidžia saulė, tada jie gali vėl pradėt –pradėt – po vakarinės maldos – vartot maistą iki rytinės maldos prieš saulėtekį. Ir sako – aš pajutau iš vidaus, kad aš noriu šito Ramadano laikytis. Sako – aš ne musulmonė – sako – štai jau ketvirta diena, kaip aš taip laikausi, valgau, kada jau nusileidžia saulė, o visą dieną nei valgau, nei geriu. Ir organizmas reaguoja taip, kad palengvėjo – palengvėjo – savijauta, ir energijos pilna, aš nenoriu valgyt visą dieną. 
Ir tai iš tikrųjų yra tikra, ką šita moteris aiškina. Tai yra Širdies kalba, o į Širdies virpesius reaguoja ir organizmas.
Tai štai, kai valosi vidus, organizmo tų toksinų milžiniški klodai, jie tikrai valosi tada, kada yra atverta Širdis. Kada atverta Širdis, tada impulsai pasiekia smegenis pačių aukščiausių dažnių impulsais, ir į tai reaguoja organizmas savo poreikiais, ir tie poreikiai sumažėja. Jie tampa iš tikrųjų tokie, kokie Kūrėjo numatyti, kad net pats neturtingiausias žmogus galėtų gyvent nemirdamas iš bado, jeigu jis bus atvėręs save Širdimi Kūrėjui, mūsų Tėvui ir Motinai. O jeigu bus tiek atsivėręs, kad jam nereikalingas bus materialus maistas, jis taip pat gyvens sveiką gyvenimą, už kurį ląstelė jam dėkos. Bet tuo pačiu turi būt gyvenimas ir be įtampos, be streso, be tos iliuzinės baimės ir nerimo.
Štai yra tas mūsų Gyvasis Kelias, kuriame mes, kuo giliau atsiverdami Kūrėjui, mūsų Tėvams Rojuje, tą stresą ir pasąmoninę baimę tirpiname Meilės aukščiausio dažnio virpesiuose, kurie užvaldo mūsų sąmonę ir net pasąmonę.
Štai tada mes ir galime būti savimi, užtikrinti, kad nesirgsime, kad būsime visą laiką energingi, jeigu mes atitiksime sąlygas – garbinsime Širdimi Kūrėją, studijuosime dvasinius šaltinius, kad plėstume savo akiratį, kūrinijos ir Kūrėjo pažinimą, ir veiksime taip, kaip sumanęs Kūrėjas, ir kaip veda mus kiekvieną iš vidaus, kad mūsų gyvenimas įgytų prasmingą vektorių, kokį teikia mums pats Kūrėjas.
Štai kada yra šitie trys punktai – ir jie visą laiką stipriau įgyvendinami – tada yra tas sveikas gyvenimas ir materialiam kūnui, nes tada organizmas pradeda veikt Kūrėjo numatytu ritmu. O ritmas – tai yra ir gyvenimo ritmas, ne tiktai paties organizmo ritmas, bet ir gyvenimo – tai yra mūsų viso mąstymo procesas ir viso veikimo procesas. Ir kokius darbus mes bedirbtume, tie darbai bus dirbami tuo Kūrėjo sumanytu ritmu.
Visa tai ir yra Gyva sistema – Gyva – tarpusavyje susieta.
Kada mes knygyne kalbėjom apie tokius dalykus, man buvo gera, kad ta pardavėja – nors mes kalbėjom rusų kalba – ji supranta viską, tarsi būtų urantė, nors ji tokia nėra dar.
Tai štai, tie virpesiai, jie ir leido pajaust iš Kūrėjo suteikiamą impulsą, kad reikia ir man tos materialios aukos, kad sustiprintų mane – kad sustiprintų mane tarp įvairių abejonių, mano paties viduje. Štai Apvaizda pateikia per tą žmogų atitinkamą materialų veiksmą.
Todėl ir jūsų gyvenime Apvaizda veikia. Jūs nesate išimtys. Jeigu jūs gilinsite ryšį su Kūrėju, jūsų įžvalga gilės, jūsų žvilgsnis ir protas skvarbės, ir tuo pačiu jūs pradėsite pastebėt, kad jūs esate ir saugomi, ir globojami, ir tuo pačiu jums yra teikiama pagalba – pagalba, kad jus apramintų, kad jus stiprintų, kad jūs nebijotumėte dar veiksmingiau pasireikšt, kaip jus kiekvieną veda Rojaus Trejybė-AŠ ESU iš vidaus, kaip Kūrėjas veda jus visumos labui, o tuo pačiu ir jūsų asmeniškai labui. Ir jūsų nerimas sumažės, ištirps. 
Visa Evoliucija sumanyta ne tam, kad mus kankintų ir sunkintų, bet tam, kad mes pajaustume – esam Kūrėjo vedami, kad įneštume savo asmeninį indėlį jausdami gyvenimo pasitenkinimą – ne baimę pačiam vienam ar kitam epizodui-etapui, ne, bet kad mes jaustume pasitenkinimą, kad mes jaustume tą norą gyvent aktyvų gyvenimą, prasmingą gyvenimą visų Šviesos labui.
Štai tokia yra Kūrėjo Evoliucija. Evoliucija neturi emocijų. Ar jūs eisite Kūrėjo Valios vykdymo vektoriumi, ar laužydami Kūrėjo Valią, primesdami Jam savo valią, Evoliucijai – nei šilta, nei šalta – tiktai nuo jūsų sprendimų, ir jų įgyvendinimo, bus pasekmės, pirmiausia jums asmeniškai. Todėl pasirinkimo jūs neturit kitokio, kaip tiktai giliau pajaust Kūrėjo vedimą ir jam atsiduot. Tą pajunta Širdis, ne intelektas, bet Širdis. Aišku, tai pajunta smegenų veikimo impulsų dėka.
Tai štai, kada jūs atliekate veiksmus, kurie yra prasmingi, jūs jaučiate pasitenkinimą. Ir priešingai, kada yra savanaudiški veiksmai, jūs dažnai pajuntate viduje tam tikrą kartėlį, kad reikėjo ne tokį priimt sprendimą – o tai yra pasekmė – pasekmė – nuo jūsų priimtų sprendimų ir jų įgyvendinimo tų virpesių, kurie buvo nukreipti prieš Kūrėjo valią – ne visumos Šviesos labui, bet jūsų savanaudiškų interesų tenkinimui.
Taip kad mano mylimieji, Evoliucija sumanyta, kad mes įneštume indėlį visumos labui, ne savo labui.
Myliu jus visus, apkabinu, ir linkiu jums Gerovės Meilės virpesiais, kuriuos skleidžiu iš savęs, gavęs juos iš Kūrėjo, kaip ir jūs. Ramybės jums.


Telydi jus Ramybė ir Palaima, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal