Algimanto pamokomasis žodis – Negali būti verslo, kuris kenkia žmogui! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU GYVOJOJE šventovėje, Vilniuje, 2019 11 16

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, čia, mūsų gyvojoje Šventovėje, vienintelėje pasaulyje – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje Šventovėje – vyksta gyvosios pamaldos, kur nėra nė vieno ritualo – materialaus ritualo. Yra tiktai Širdies atvėrimas Kūrėjui, esančiam kiekvieno iš mūsų viduje. Kada mes sakome, kad Kūrėjas veikia kiekvieną iš mūsų per Savo dvasią, per Savo nuostabų fragmentą, per tą dalelę, pavadintą Minties Derintojo vardu, iš tikrųjų jis yra ne mūsų materialiame kūne, bet jis pasiekia mūsų protą, jeigu mes nuoširdžiai norime Šviesos, Meilės, Tiesos, Teisingumo, Gėrio, Grožio. Jeigu mes šito trokštame iš Širdies, štai mes tada ir leidžiame Minties Derintojui, dvasios dalelei, mus veikti iš vidaus mąstymo procese – jisai veikia virpesiais.
Kada mes kalbame apie Apvaizdos poveikį, Apvaizda irgi nesirenka mūsų betarpiškoje erdvėje. Apvaizda – tai yra gausybė įvairaus statuso mūsų brolių ir sesių, esančių daug aukštesniu energiniu pavidalu. Mūsų pats tas materialus kūnas yra pats žemiausio dažnio energinis apvalkalas, todėl jis yra sunkus, grubus, jisai materijoje, ir liūdniausia, kad jisai sensta, ir serga, kenčia – kenčia fizinį skausmą, bet džiugiausia yra tai, kad su Kūrėju, esant gyvame ryšyje, ir jeigu vykdai Kūrėjo Valią visą laiką iš Širdies, štai tada kūnas – materialus kūnas – neserga – neserga. Įsivaizduokite, tai yra nuostabus Kūrėjo suteiktas mums Gyvasis Kelias, kuriame mes galime nesirgti.
Žmogus tokiais žodžiais negali patikėti, kadangi jis neturi patyrimo, kad nors vienas žmogus būtų nugyvenęs gyvenimą be ligų. Taip, žmonės, nukrypę nuo Kūrėjo, per kartų kartas ėjo nežinodami, kas yra Kūrėjas, ir kaip su Juo bendrauti, Jo bijodami, ir save vadindami dievobaimingais. Ir tiek žmogus savyje prikaupė teršalų, kad jo Žiedą, kuris turėtų spindėti Kūrėjo Meile, subrandino lygiai taip, kaip aguona subrandina savo tą nuostabų raudoną žiedą gėlės forma, bet, jeigu jūs gersite aguonų pienelį, kada bręsta aguonų sėklos, jūs patirsite narkotinį apsvaigimą, narkotinį užnuodijimą sąmonės, jeigu vartosite dažnai, patirsite ir pasąmonėje jau teršalus, kurie neleis jums sąmoningai priimti blaivių sprendimų. Štai ta nuostabi aguonos žiedo išraiška neišmintingam protui gali atnešti žalos.
Ir per kartų kartas buvo ir dvasinių mokytojų, kurie taip ir nepažino kas yra tikrasis Kūrėjas – nepažino, nes niekas jiems neaiškino tos Tiesos. Mes dabar turime tą Tiesą – turime tą Tiesą iš Apvaizdos suteikto apreiškimo, pavadinto Urantijos Knyga, bet mes papildomai turime savuosius patyrimus, ir štai, Širdimi atvėrę save, mes dabar turime gyvąją Šventovę, vienintelę be ritualų visame pasaulyje. Ir kada aš jums sakau šituos mokymus, mano vienas yra troškimas – vidinė Meilė, tas Meilės motyvas padėti jums gyventi šį pradinį gyvenimą šiame pasaulyje, kad jūs nebijotumėte tiek šitame pasaulyje nei Kūrėjo, nei patys savęs – būti savimi – nei kituose pasauliuose, kada po prisikėlimo jūs žengsite Gyvuoju Keliu vis tolyn jau nuo šito pasaulio, nuo pradinio mūsų dabartinio – Urantijos – pasaulio.
Dabar atrodo paprasta, kadangi mes šitame pasaulyje esame nuo pat kūdikystės lopšio – mes pripratę prie aplinkos. Po prisikėlimo aplinka bus visiškai kitokia – ji bus Gėriu spindinti aplinka. Ypač tiems, kurie dviveidžiai, bus sunku gyventi. Jie negalės būti savimi, jie visko bijos, bus baikštūs kaip prigąsdintas žvėris – jis iš baimės tampa agresyvus – taip ir mirtingasis po prisikėlimo visas ydas išsaugos, nes jas ištirpinti galima tiktai per Kūrėjo Meilę. Bus naujas kūnas, jis bus jau savaime be ligų, bet viduje įtampa išliks, nes įtampą kuria virpesiai, kuriuos jaučia tas egzistuojantis realus protas be materialių smegenų, bet vis tiek protas yra mūsų variklis. Kuo mes pripildome protą – ar aukšto dažnio virpesiais, ar žemo dažnio virpesiais – aukšto dažnio virpesius mes geriame iš Kūrėjo, žemo dažnio virpesius mes geriame iš aplinkos.
Aš vakar mačiau vieną reportažą iš Amerikos. Aišku, tie reportažai man nėra naujiena, bet apskritai, kada mąstai vis giliau, tada prieini tų sampratų, kurios leidžia žvelgti į verslą visiškai kitokiu žvilgsniu. Jungtinėse Valstijose atlikta pirmoji abiejų plaučių persodinimo operacija. Pirmą kartą plaučiai buvo sudeginti chemiškai – elektroninių cigarečių, ir, kadangi tokia operacija buvo atlikta pirmą kartą, pamatė kokie yra plaučiai, kaip jie iš visų tų kvapiklių chemiškai reaguoja ir sudegina plaučius. Plaučiai tampa tokie, kad jie nebegali gauti deguonies – visiškai – juos reikia persodinti arba laukia mirtis. Jau dabar yra nuo šitų cigarečių – elektroninių cigarečių – apie pusę šimto mirčių. Štai tokios cigaretės paveikė Kiniją, kad jie priėmė politinius sprendimus – įstatymiškai uždraudė jas pardavinėti per internetą – per internetą – o kitaip galima. Jungtinių Valstijų prezidentas Trampas irgi pasakė – Reikia apriboti įstatymu. Galų gale mes nebegalime tylėti, kada žūsta žmonės nuo šitų cigarečių. Ir jas paprastai – tas elektronines cigaretes – rūko paaugliai – tiek merginos, tiek vaikinai. Ir tada pradedi mąstyti, kad Trampo žodžiais tariant, milžiniški, milijardiniai, pelnai – gaminantiems šitas cigaretes. Kaip gali žmogus išvis kurti verslą, kai jis žino, jog šitos cigaretės naikina chemiškai plaučius?! Tai yra nusikaltimas, bet kadangi nėra įstatymų, pripažįstančių, kad jos yra nusikaltimas, nėra kaip sukti sau galvos, kad tai yra blogas milijardų dolerių uždirbimas, o iš tikrųjų tai vargu, ar galima vadinti tokią veiklą verslu – ir uždirbtais pinigais – kada viskas pagrįsta žmogaus žudymu, Juk yra net ir tokių žmonių, kurie sako – Jo verslas – samdomas žudikas. Ar gali būti toks verslas – samdomas žudikas? Tas pats ir elektroninės cigaretės, lygiai tas pats ir tabako cigaretės. Tie, kurie gamina jas, nėra verslininkai, jie yra nusikaltėliai, ir tą reikia atvirai ir viešai pripažinti. Negali būti verslo, kuris kenkia žmogui! O kadangi nėra Kūrėjo, atrasto Širdyje, yra ritualai, bažnyčia, reiškia, Širdis neatverta, Kūrėjas neatrastas viduje, todėl galima labai trumpai pasakyti save pateisinant – ko nedraudžia įstatymas, tą aš galiu daryti, tegul tai ir žudo kitus.
Aišku, iš tikrųjų aš žvelgiu giliau – ginklų gamyba yra ne verslas, o nusikaltimas prieš žmoniją. Juk jeigu niekas negamintų ginklų – niekas – tai iš kur atsirastų žudymas? Taip, žmogus pasakytų, tai galima akmenimis žudyti. Galima bet kokiais kitais šaltaisiais ginklais žudyti, vėl sugrįžti prie kardų, peilių, taip, galima, bet kada kuriami modernūs ginklai, kai galima iš vienos vietos, sėdint šiltame kambaryje prie kompiuterio ekrano, reguliuoti bepilotį lėktuvą, kuris numeta bombas ir žudo žmones už tūkstančių kilometrų, tai yra ne kardo ir peilių karas. Tai yra žaidimas – vieniems – prie ekrano, o kitiems – žūtis materialiu pavidalu, ir tai vadina pažanga – civilizacijos pažanga – ir tą pateikia kaip laimėjimą. Čia ne laimėjimas, čia – pralaimėjimas – nusikaltėlių pralaimėjimas. Ir štai tokie mirtingieji, jie patirs šoką po prisikėlimo, būtent jie – šiandien – save laiko karaliais.
Aš pasižiūrėjau į nuotrauką – neskaitau laikraščių, bet buvau pas draugą nuėjęs, ir pamačiau Lietuvos Rytą, o ten įdėta nuotrauka – Lietuvos prezidentas su savo žmona pas popiežių – juokinga nuotrauka – popiežius laiko jo žmoną už rankos – Nausėdos žmoną – jinai tokia apsigaubusi juoda skarele – jau ritualo atlikimas, nes taip reikalauja Biblija, kad moteris turėtų būti uždengta galva ar bažnyčioje, ar pas popiežių, galbūt čia jau popiežius reikalauja, nes jie ne bažnyčioje susitiko, o Nausėda su tokiu žvilgsniu žiūri į žmoną, kad štai – ką aš jai padariau, galės draugėms pasakyti, aš ją pas popiežių atvežiau, visą gyvenimą turės ką pasakoti draugėms. Tai kas tas popiežius yra, kas tas Nausėda yra, kas jo žmona? Eilinis žmogus. Ne, ką tu čia dabar taip gali pasakyti – prezidentas. Koks jis prezidentas, jeigu eina pas popiežių? Jis nėra prezidentas, nes – neišmanėlis. Popiežius – lygiai taip pat – laikantis savo gniaužtuose pusantro milijardų katalikų, ritualizmu pavergęs žmones – ritualais – nes bažnyčia yra dabar pavergusi žmogų ritualais. Štai paskutinysis buvo visų lėkimas į kapines žvakelių uždegti. Tai yra pagonių ritualas – ta šventoji ugnis ir žemės lopinėlis, kuriame jau sudūlėjęs mirtingojo materialus kūnas, apie kurį aš pradžioje kalbėjau, kad tai yra žemiausių energinių dažnių forma-pavidalas, bet jame yra mūsų amžinoji, Kūrėjo padovanota, asmenybės pasireiškimo dvasia. Mūsų asmenybė yra dvasia. Tuo, kuo mes pripildome šitą mūsų pavidalą, tai ir yra mūsų Širdyje. Bažnyčia liepia laikytis įvairių religinių švenčių, atlikti ritualus, o aš mokau atverti Širdį, atverti asmenybę savo Tėvui ir Motinai, kuris yra Asmenybės Šaltinis ir Centras. Ir dėl to sakau, kad dabartinė bažnyčia yra Šėtonui tarnaujanti – Šėtonui, kuris buvo kartu su Liuciferiu realūs asmenys, sukurstę maištą prieš Tėvą prieš du šimtus tūkstančių metų! Ir štai – jų sėkla ir Kristaus šio maišto užbaigimas, kada jis atėjo tarp mūsų, prieš du tūkstančius metų, būtent jis užbaigė maištą, kada jis atsilaikė prieš gydymą ant Hermono kalno, bet žmonės neatsilaiko prieš šituos gundymus. Liuciferio ir Šėtono sėkla paliko milžinišką – milžinišką – gilią šaknį, ir per kartų kartas, du šimtus tūkstančių metų, žmonija šitą šaknį visą laiką puoselėjo ir puoselėjo. Ir štai vaisiai – net Kristaus mokymai buvo iškraipyti, ir dabartiniu metu bažnyčia yra būtent ta Šėtono tarnaitė, kuri neleidžia žmogaus išsilaisvinimo, kad jis atrastų Kūrėją savo viduje.
Štai, mano mylimieji, mes ir turime dėl to vienintelę gyvąją Šventovę visame pasaulyje – gyvąją Šventovę vieną-vienintelę, nes visos religijos – ar būtų musulmonų, induistų, sikhų, budistų, judėjų – jos visos yra negyvos ir ritualinės, jos visos – iki vienos – išnyks iš šito pasaulio – išnyks, kada žmogus Širdimi viduje atras Kūrėją. Štai tada ta Meilės būsena žmogų užlies kaip potvynis, ir tada, jeigu jis bus visą laiką gyvoje Komunijoje su Kūrėju, tai yra gyvame ryšyje su Kūrėju, žmogus bus sveikas, gyvens po kelis šimtus metų – gyvens, kad skleistų Šviesą savo aplinkoje, ir kitiems paliktų ryškesnį gyvenimą ir geresnę aplinką negu gavo iš praeitos kartos. Štai tokia yra Kūrėjo sumanyta Evoliucija, tokia Evoliucija ir tęsis, prasidėjusi dabar, čia, nuo mūsų gyvosios Šventovės. Pirmą kartą žmonijos istorijoje yra gyvoji Šventovė – apreikštoji Kūrėjo Religija – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Religija – gyvoji, be ritualų, kupina Meilės ir Šviesos, Tiesos ir Teisingumo, Tikrovės, ir Kūrėjo.
Dėl to aš jums ir sakau, mano mylimieji, tie, kurie lanko Šventovę, jie jau patiria būsena, ką reiškia tas dvasinis energijos pojūtis – Meilės būsena. Tie, kurie šito nežino, žiūrėdami manuosius mokymus, jie turi suvokti, aš šitų mokymų niekada nesakau išmokęs kažkur, perskaitęs kažkur, ne, visi jie eina ekspromtu iš Širdies, Meilės motyvu, turėdamas vieną tikslą juos sakau – norėdamas jums padėti gyventi Meilėje drauge su atrastu savo Širdyje Kūrėju.
Taip, mano mylimieji, jūs esate Kūrėjo sūnūs ir dukros – visi iki vieno! Tiktai atverkite savo Širdį Kūrėjui, atraskite Kūrėją savo viduje savo nuoširdumu, gyvu žodžiu, skirtu Jam. Nesvarbu, kokiu kreipiniu į Jį besikreipsite, jūs patirsite nuraminimą, sustiprinimą, ir Palaimą, ir jūs augsite savimi, ir tada savaime išnyks tokie fabrikai, kurie gamina alkoholį, tabako įvairius gaminius, o dabar ir elektronines cigaretes, nešančias žmonėms fizinę mirtį, o tuo pačiu išnyks ir bažnyčia, kuri neša dvasinį susvetimėjimą ir mirtį.
Štai, mano mylimieji, bus toji gyvoji Tikrovė, kokią numatė Kūrėjas Evoliucijos sumanymu, Evoliucijos paskleidimu visai kūrinijai per visas Visatas. Ir mes tuo esame jau dabar amžini, nors ir būdami dar, kol kas, mirtingame kūne, bet kaip asmenybės esame nesunaikinami ir amžini, kai esame gyvoje Komunijoje su Kūrėju. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal