Algimanto pamokomasis žodis – Atverkit save Kūrėjui – tai yra, bendraukite su Kūrėju – šitaip jūs apsaugosite nuo viruso ne tik save, bet ir kitus – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 03 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, kaip gera garbint Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU – kokia yra būsena palaiminga, kupina Ramybės, bet tuo pačiu kupina ir Meilės Galios. Štai tokia būsena – tai ta nuostabi energinė terpė Išminčiai pasireikšt. Išmintis visa mus pasiekia iš Kūrėjo. Jeigu mes turim tą Kūrėjo mums teikiamą Išmintį, mūsų sprendimai visuomet bus visumos labui, Šviesos, pažangos labui, visumos Gerovei – taip sumanyta Kūrėjo visa evoliucinė vystymosi tėkmė. Ir mes, aišku, jeigu atveriam Širdį Kūrėjui – atrandam Kūrėją savo viduje, ta Meilės Galia ir pradedam pulsuot. Tai yra taip nuostabu! Ir štai gyvojoje šventovėje, pavadintoje Paties Kūrėjo vardu – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – šventovėje, mes patiriam tą energinį užtaisą. Ir štai ta Galia mus pakylėja iš vidaus – pakylėja dėl to, kad kiekvienas iš mūsų turime Kūrėjo Fragmentą – Dalelę – Dvasią – pavadintą Minties Derintoju. Ir jis mums – mūsų asmenybei – ne šiam kūnui, bet mūsų vidiniam šio kūno gyventojui – tikrajam asmeniui – ir teikia energinius impulsus. Jeigu mes juos pajuntame, mes patys stiprėjame Meile, stiprėjame Gailestingumu, Teisingumu, Gėrio pasireiškimu. Štai tos amžinosios Kūrėjo Charakterio Savybės – ir amžinosios Vertybės – pradeda pasireikšt mūsų aplinkoje – to, kuris jaučia Kūrėjo vedimą. Ir štai jeigu mes gyventume šituo sumanytu Kūrėjo Ritmu, nebūtų nė vienos ligos, nė vieno viruso todėl, kad virusai kyla ten, kur yra žemi energiniai virpesiai – taip, kaip pelkėje vanduo pradeda pasmirsti – nėra judėjimo tokio akivaizdaus, nėra net ir ežere matomo bangavimo. Štai ta aplinka žemų energinių virpesių kiekvieno iš mūsų viduje ir yra palanki terpė kaip pelkė energinių virusų atsiradimui – ir kad ta terpė būtų nepriimtina virusams, mes turim nušvist. Mes negalim nušvist vien tik mėgindami dėt savo pastangas eidami į bažnyčią, kur atliekamas ritualas – mums reikalinga atvert Širdį ir atrast Kūrėją – Rojaus Trejybės ir Visuminės Dievybės AŠ ESU – Keturis Asmenis – atrast. Tegu tai bus pavadinta – Tėvas – bet būtina atrast štai tą Gyvą bendravimo ryšį. Štai tada ta vidinė būsena pakyla į energinių virpesių aukščiausią dažnį, kurį vėl galima paaukštint, nes pats aukščiausias dažnis – tai yra Meilės pojūtis – bet jisai neturi viršutinės ribos, neturi lubų, kad mes pasakytume – štai pats aukščiausias Meilės dažnis, ir mes nebegalime jo dar paaukštint.
Štai ta būsena ir yra tokia, kad galima maro metu eit ten, kur yra maro epicentras – židinys – ir nesusirgt maru.
Lygiai taip pat ir dabartinis karūnos virusas, plintantis, jisai žmones gąsdina, nes politinės visos institucijos nesupranta, ką reikia daryt, imasi vienintelio dalyko – uždraust – uždraust pamokas mokiniams, uždraust varžybas, uždraust masinius renginius. Bet virusas jau yra čia, tu jo negali sustabdyt. Jį sustabdyt įmanoma tiktai keliant energinius dažnius į aukštesnį lygį. Kodėl net ir virusologai arba gydytojai vadina, kad gripas yra sezoninis. Taip, jie mato, kad tas gripas prasideda, įsibėgėja, pakyla, ir ima atslūgt, ir tarsi išnyksta. Jis niekur neišnyksta, paprasčiausiai jis mutuoja – jis įgauna kitų savybių. Bet kada yra aplinka ramesnė, o paprastai žmogaus vidus ramesnis, kada yra aplinkui šviesa ir šiluma, tai natūralu, kad pavasarį žmonių energiniai virpesiai pakyla į aukštesnį dažnį – vasarą dar jie paaukštėja. Tai yra ta terpė, kuri virusui nėra palanki, dėl to jis atslūgsta. Nors yra, kad ir vasara suserga žmonės gripu. Todėl virpesiui panaikint visą tą terpę, reikalinga Širdies atvėrimas Kūrėjui. Ir kaip kvaila klausyt, kada popiežius sako – nebeikite į bažnyčias. Štai ten yra galimybė kelt visiems energinius virpesius į aukštesnį dažnį – būtent – rinkitės į gyvąsias pamaldas, ir kuo daugiau ateikit, ir tada jūs patirsite – štai jums viduje prisipildo aukščiausio dažnio, kaip tą pačią akimirką gali žmogus patirti savo būsena, ir ta aukščiausio energinio dažnio virpesių būsena, jau yra nebepriimtina terpė virusams. Jeigu jis jau yra patekęs, jam ta terpė bus nepalanki toliau išlikti, ir jis atsitrauks. Lygiai taip pat, jeigu ten virpesių dažnis yra aukštas, ir viruso nėra – ten jis ir negalės patekti.
Štai, mano mylimieji, kada yra Išmintis, ko taip stinga popiežiui, tada ta Išmintis paragintų – mielieji, dabar atverkit save Kūrėjui, šitaip jūs apsaugosit ne tik save, bet ir kitus.
O dabar įsivaizduokit, visi renginiai visose pasaulio šalyse sustojo, gamyba taip pat, mokyklos neveikia. Ir mes dabar turim tokią padėtį, kad šiandien susirinkom mano bute – mes nebegalim patekt į mūsų šventovės patalpas dėl to, kad yra karantinas. Tai – kvailystė! Bet liūdniau bus tada, kada reikės sutraukiotus saitus vėl suraišiot, kad jie pradėtų funkcionuot. Nutraukti ryšiai per akimirką, jie negali vėl būt suraišioti per naują akimirką, kada sako – štai karantino nebėra, vėl gyvenkite, kaip gyvenot.
Žmogaus vidinis nepasitikėjimas negali per akimirką sugrįžt, visi gamybiniai santykiai negali būt atstatyti.
Štai dėl ko pati didžiausia problema iškils tada, kada reikės sugrąžint į tą normalią žmonių veiklos erdvę visus santykius ir gamybą – tai nebus įmanoma taip pasiekt, kaip dabar sugriovė. Ir tą padarė pirmiausia Kinija, paėmusi į kalėjimą beveik milijardą savo gyventojų, bet ten yra komunistinės partijos diktatūra – ten negali pasakyt prieš komunistų partiją nė žodžio. Ir tokia pat yra Amerika, pajungta kapitalo diktatūrai. Bet Išminties neturi nei vieni – kinai – nei amerikonai, nei jų prezidentas, nei kinų prezidentas, ir dabar prie to prisijungia ir popiežius. Štai virusui labai palanki terpė kelt žmonėms paniką, tada virpesiai krenta dar į žemesnį dažnį – ir tada iš tikrųjų pandemija sklinda jau sodriai, pasimėgaudama.
Taip, mano mylimieji, Kūrėjas yra Visagalis, ir tik su Juo mes galime būt apsaugoti, ir gaut didesnę garantiją negu tokią garantiją gali suteikt gyvybės draudimas iš materialių kompanijų pusės. Beje, ir tos kompanijos dabar jau gali bankrutuot, kai pradės žmonės reikalaut įvairių kompensacijų, žalos atlyginimo. Kada kruiziniai laineriai plaukia – užsikrečia tuo pačiu virusu – tūkstančiai žmonių yra praktiškai apimti panikos. Jie reikalaus kompensacijų, ir draudimo kompanijos turės tą padengt.
Taip, mielieji, Gyvasis Kelias, kuriuo eina urantai yra vienintelis būdas žmoniją – šitos planetos žmoniją – išgelbėt iš tų labai skausmingų įvykių, kurie bus planetoje – tragiški įvykiai. Čia tiktai pats pradinis, ir labai labai silpnas įvadas į tuos įvykius.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal