Algimanto pamokomasis žodis – Kada aplinka yra rami, žmogus praleidžia pro ausis daugybę sakomų jam teiginių – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2020 03 28

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, šiandien du tūkstančiai dvidešimtieji metai, kovo dvidešimt aštuntoji. Sakau datą, kadangi Youtub‘e įrašas gali būt įdėtas nebūtinai šią dieną, tai, kad žinotumėt, kokia tai diena, kai jūs klausotės to pamokomojo žodžio.
Šiandien, kada mes pasižiūrim į aplinką, ta aplinka yra nenatūrali. Kūrėjas sumanė, kad saulei šviečiant žmogus džiaugtųsi gamta, ypač pavasarį bundant tai gamtai, kada gyvūnija, augmenija rodo mums gyvybingumą, tuo pačiu ir pavyzdį – ir mes turime būti gyvybingesni.
Šiandien aplinka yra daugiau apimta nerimo, kuris man panašėja į aštuoniasdešimt šeštų metų balandžio dvidešimt šeštąją. Irgi pavasaris – ir aš dirbau su Vengrijos televizija, karščiausia, nuostabi diena. Ir mes kaip tik filmavome gamtoje labai daug, ir tą dieną aš kaip tik išgirdau apie Černobylio atominės elektrinės milžinišką katastrofą – radiacijos debesį, pasklidusį po Europą, pasiekusį Lietuvą.
Štai, tuomet vyravo irgi tokia įtampa. Įtampa dėl to, kad nematoma ta radiacija, jos negali pajaust, bet ji duoda poveikį. Tas poveikis nėra toks akivaizdus, koks šiandien yra nerimo akivaizdus poveikis žmogaus protui, kada jį dar daugiau sustiprina televizija, radijas, internete, Youtube skelbiami įvairūs video siužetai ir aišku prezidentai, parlamentai, priimantys tokius sprendimus, kurie neturi iš tikrųjų galimybės žmogų apšviest – o galėtų. Jie turi tokią milžinišką auditoriją, ypač tokiomis aplinkybėmis – tada žmogus suklūsta. Kada aplinka yra rami, žmogus praleidžia pro ausis daugybę sakomų teiginių. Tačiau norint sakyt teiginius, reikia gyvent tais teiginiais. Bet koks prezidentas, premjeras, jis turi būt Šviesa iš Kūrėjo, pasklidusi per tą Vedlį. Ir tas Vedlys, aišku, turi būt visą laiką pirma tautos. Jis turi būt kaip vektoriaus smaigalys – jis rodo kryptį, ir pats eina ta kryptimi kaip tas, kuris veda paskui save, kaip tas Gerasis Piemuo.
Štai tokių prezidentų kol kas nėra. Nėra tokių premjerų. Dėl to jų visi sugalvoti sprendimai yra baimės padiktuoti – ne Išminties. Išmintis sakytų – mylimieji, atkelkite vartus į šventorių, pakvieskite žmones, tie, kurie girdite šitą prašymą – pakvieskite juos gausiai, kolektyvinei maldai, nes tik su Kūrėju, kada atveri Širdį Jam, ne liežuviu mechaniškai ištari žodžius, bet Širdimi, štai tada tu pakeli energinį virpesių dažnį į aukštesnį, ir tas bendras laukas taip pat aukštėja dažnio pasireiškimu – ir tai – vieninteliai vaistai, kad virusas – ne tiktai karūnos virusas, bet bet koks virusas nustotų egzistavęs šitame pasaulyje, ar bet kuriame kitame pasaulyje, kur gyvena žmonės.
Tik su Kūrėju, kuris ir yra Visagalis, įmanoma įveikti visas ligas – nėra kito kelio. Mokslas, medicina, vaistai – tai yra pražūtis. Kada žmogus griebiasi vaistų, jisai tampa narkomanu. Vaistai gali būt vieninteliu atveju – tiktai kada žmogus patiria traumą, kada jis negali tokią akimirką kreiptis į Kūrėją dėl skausmo, dėl šoko. Štai tada jį gali tie vaistai apramint. Tai yra narkotinė medžiaga. Bet atlikus operaciją – viskas, vaistai jau antraeilė priemonė, pirmaeilė turi būt Kūrėjas. Bet turi būt Dvasiniai Mokytojai, kurie šitą vektorių atskleidžia tiems, kurie dabar yra politinėje valdžioje. Štai tie Dvasiniai Mokytojai ir renkasi Gyvąjį Kelią, kad padėtų kitiems, kurie yra pasimetę ir nežino ką daryt šiomis sunkiomis akimirkomis.
Kada aš dabar pasižiūriu per Youtub‘ą įvairius pateikiamus videosiužetus, man daug kas patinka ten, kada juos žiūriu. Tai daugiausia emigravę iš buvusios Tarybų Sąjungos jauni žmonės, pagyvenę tuose kraštuose nemažai metų, mokantys puikiai to krašto kalbą. Vakar žiūrėjau Manheteno gyvenimą šito karūnos viruso laikmečiu. Aš nekalbu apie patį miestą, jisai ištuštėjęs, bet tas pats, kuris pateikia šitą videosiužetą – jo būsena – aš stebėjau jo būseną – pilna nerimo ir baimės. Žodžiai tariami, ir jis visą laiką lygina – sako – aš kada žiūrėdavau įvairius filmus, kur tokie vaizdai filmuose, ką aš dabar – sako – matau važiuodamas mašina tam pačiam Manheteno kvartale. Tada, kai žiūrėjau filmus, buvo sunku į tai žiūrėt, kad yra tokie vaizdai – dabar tai nėra ekranas, tai yra mano aplinka.
Ir jis važiavo pro įvairias ligonines, ten pilna stovinčių, laukiančių iškvietimo greitosios pagalbos mašinų. Ir šalia ligoninių yra pilna pastatytų refrižeratorių-šaldytuvų treilerių. Tai yra lavonams paruoštos jau šaldymo kameros, ir jo mintis buvo gan slogi – jam slogi – sako – dabar aš važiuoju, jie ruošia, nes mano, kad pikas Niujorke ir valstijoje bus per artimiausias dvi savaites, aukščiausias taškas, atseit, bus pasiektas tuo metu. Ir dabar daugybė tų žmonių vaikšto, vaikšto dar gyvi, o jiems jau yra paruošiami šitie šaldytuvai, kur jie bus patekę jau be gyvybės. Tai ta akimirka, kai tu net nežinai, kad tau paruoštas šaldytuvas yra, nes kiekvienam mirusiam nuo karūnos viruso, yra daromas skrodimas, kad galėtų nustatyti, kokie buvo organai pažeisti, kaip tas virusas turėjo įtakos, kad ištiko būtent mirtis apsikrėtus tuo virusu.
Štai, kada matai ir jauti tą nerimą, tu žiūri į tą patį filmuotą vaizdą ir tu jauti ramybę – jauti ramybę. Ir niekaip negali patirt tos pačios būsenos, kokią patiria tas video siužeto autorius. Ramybė yra iš Kūrėjo. Kokia tai yra Palaima būt Ramybės būsenoj. Tada Ramybės būsenoj tu turi tą kosminę Įžvalgą, ir tada tu matai, kokie yra klaidingi priimami sprendimai visose šalyse, absoliučiai visose šalyse – uždaryt žmones, neleist jiems dirbt.
Štai Amerikos prezidentas pasirašė įstatymą – paskirt du trilijonus dolerių išmokoms tiems žmonėms, kurie neteko darbo. Dabar jau kreipėsi į darbo biržą, papildomai prie visų bedarbių – trys su puse milijono netekusių darbo. O kas gi tą padarė, Trampo uždėtas karantinas – nutraukt tuos darbus. Dabar jis reikalauja – trūksta ventiliatorių, jis reikalauja, kad pramonės toks gigantas, gaminantis automobilius, kaip General Motors, pagamintų šimtą tūkstančių ventiliatorių. Jis davė nurodymą – pagaminkit! Fordui – tas pats nurodymas – pagaminkit! – mes patys geriausi, mes pagaminsim, mes turim pačias geriausias priemones!
Ventiliatoriai neapsaugo! Apsaugo tiktai aukštesni virpesiai, esantys to sergančiojo viduje. Juk nė vienas nemiršta nuo gripo, nemiršta nuo karūnos viruso – miršta nuo komplikacijų, kai pirmoji komplikacija yra plaučių uždegimas. Tada taip, reikia juos palengvint, kad kvėpavimą galėtų plaučiai iš tikrųjų atlikt tam materialiam organizmui. Jam reikalingas tas ventiliatorius, bet jeigu jūs mokytumėt atsivėrimo, tai tas žmogus neapsikrėstų – jis neapsikrėstų – jau virpesiai būtų aukštesnio dažnio, kad virusui tai yra neprieinama terpė. Tada nebūtų – nebūtų – apskritai viruso.
Štai šitas teiginys skirtas ir prezidentui, ir premjerui. Britų premjeras susirgo, susirgo karūnos virusu. Boris Džonsonas serga ir save izoliavo. Sako – dirbu su dokumentais užsidaręs. Jo sužadėtinė dabar jau nėščia, buvo išgabenta iš premjero būstinės Londone, Downing Street, ten – Douning gatvė, dešimt.
Štai, jeigu jis būtų atsivėręs Kūrėjui, atradęs Jį, šeima būtų laiminga ir lauktų kūdikio meilės virpesių galios lauke.
Tai, kai tokie yra vedliai, tokia ir tauta, tokie ir virusai, nei daug nei mažai – priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnis nesustabdomas, Pačiam Kūrėjui nesustabdomas – sugriūtų kūrinija. Todėl tai, ką aš jums sakau, jūs turite atkreipt į tai dėmesį. Tą turėtų sakyt kunigai bažnyčiose, tą turėtų kartot popiežius, o ne užkalt langines ir pasakyt – netrukdykit! – ir nedejuotų, kad pirmąkart nebėra Velykų, kad susirinktų švęst į bažnyčias. Dėl to ir nebėra, kad jūs esat vedliai, kurie nežinote, kur yra Kūrėjas – ir klaidinate žmones! Dėl to ir uždarėte bažnyčių duris.
Tai panašiai, kaip Jėzui buvo užtrenktos sinagogų durys, kadangi jis kalbėjo ne tą, ką norėjo girdėti rabinai ir fariziejai, taip ir mes negalim patekt į bažnyčią – bažnyčios tuščios. Mes pakviestume žmones į tas bažnyčias, bet mes negalim patekt. Aš negaliu patekt į televiziją ir radiją ir apšviest žmones.
Taip mano mylimieji, kokios jūsų yra pastangos – tokios jūsų priimtų sprendimų realių veiksmų pasekmės. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal