Algimanto pamokomasis žodis – Ir viso pasaulio valdžia dar daugiau suvaro visus žmones į gardus! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 04 04

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, nuostabus yra Patyrimų Kelias. Tai – ne ritualai, ne dogmos, tai yra mūsų patyrimai, mūsų gyvenimas. Mes gyvename prasmingą gyvenimą Šviesoje, Meilėje tiek, kiek jos geriame iš Paties Meilės Šaltinio Rojaus Trejybės-AŠ ESU.
Šiandien ryte aš perskaičiau, atsidaręs elektroninių laiškų archyvą, vieno mano gero bičiulio, uranto, laišką. Jis pateikė nuorodą, kaip Mokymo Misijoje – panašiai – Makiventa Melkizedekas kalba tą, ką aš daug metų pateikiu urantams. Aš trupučiuką paskaičiau ir man akivaizdu tapo, kad visi Melkizedeko mokymai yra pilni tų priimančiųjų mokymus anglų kalba pasąmoninių baimės teršalų. Iš esmės aš dėl to ir nutraukiau bendravimą su Mokymo Misijos dalyviais – amerikiečiais – nes jie nesupranta dvasinio gyvojo – gyvojo – Meilės patyrimo. Nė vienas iš jų nėra pabudęs dvasioje. Gyvena vien intelektu.
Ir dabar, skaitydamas Makiventos Melkizedeko mokymą, aš matau tiktai gąsdinimą – gąsdinimą – bus blogai, bus dar blogiau, ruoškitės, jums čia yra perspėjimas, bet visiškai neparodomas kelias, kur yra tos durys, į kurias pabeldus, atsidaro Kūrėjo Meilės Fontanai, ir Pats Kūrėjas yra atrandamas. Niekas nekalba apie Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvąją Šventovę, Gyvąją Religiją, o be Šventovės neįmanoma išspręsti tų problemų, kurios turėtų užgriūti ir to paties Melkizedeko mokyme pateiktais teiginiais, bet juk gyvenimo prasmė yra, kaip tas problemas spręsti, o ne susigūžus laukti – laukti – kad dar ateis blogesni laikai.
Tai štai, visos Mokymo Misijos, daugybės mokymų, kurių yra virš dešimties tūkstančių, lavinos žmones prislegia. Kas gali skaityti dešimt tūkstančių ir daugiau pateiktų mokymų, kai nėra parodoma išeitis? O išeitis neparodoma, kadangi nėra tų, kurie priima mokymus, atsivėrimo ir Paties Kūrėjo atradimo savo Širdyje, ir savo Širdimi. Tuomet ir eina tie mokymai. Kiek jų viduje teršalų! Teršalų! – ir jie patenka į tuos mokymus! Kiti skaitantys vėl išsigąsta dar labiau – ko reikia tikėtis, ko reikia laukti? – ir jie nežino už ko stvertis.
Ta nuoroda yra iš rusų svetainės – Genadijaus tikriausiai svetainės – kur talpinami ir mūsų dvasiniai šaltiniai, kurie jau išversti į rusų kalbą, ir kurie dar verčiami – kaip AKIMIRKOS AMŽINYBĖ. Ta štai ir pats Genadijus – tos svetainės sumanytojas, ir kuris tiek intensyviai verčia šituos Mokymo Misijos apreiškimus, į mano teiginius tiesiog nereaguoja. Aš jam sakiau – Tai yra švaistymas tavo energijos – toks milžiniškas noras išversti kuo daugiau šitų, perteikiamų anglų kalba, mokymų! Aš jam sakau – Štai pradėk garbinti Rojaus Trejybę-AŠ ESU, atrask Ją savo viduje, prisijunk prie mūsų šventovės. Yra ir Julija, kuri nemoka lietuviškai, bet ji prisijungia prie mūsų, ir jau kai ką pradeda jausti. Aš jam tą patį rašiau – prisijunk prie mūsų. Ne! Ir toliau vien tiktai intelektualiai daugina šituos vertimus.
Tai štai, mano mylimieji, Gyvasis Kelias yra Patyrimų Kelias, ne bet kokių patyrimų – ne vien tiktai intelektualiai skaitant mokymus, ne, tų mokymų teiginiai turi būti įprasminti mūsų kasdienos veiksmais. O kaip juos įprasminsi, jeigu neatrandi iš pradžių Kūrėjo? Taigi baisu tokius teiginius taikyti kasdieniame gyvenime.
Štai mes turime tą aplinką, kurioje yra milžiniškas baimės energinių žemų virpesių bendras laukas. Tai virusams tiktai ir bujoti tokiame lauke! Ir viso pasaulio valdžia dar daugiau suvaro visus žmones į gardus! Ir apie tai, ką aš kalbėjau, kad prasidės depresijos, prasidės savižudybės, prasidės prievarta – jau dabar kalba Jungtinėse Valstijose, Rusijoje – kalba giliau mąstantys žmonės, nors ir neatradę Kūrėjo. Paskaičiau Lietuvos vienas iš policijos vadų sako – nusikaltimų sumažėjo, nužudymų, apiplėšimų gatvėje. Natūralu, sumažėjo – žmonių mažiau, restoranai neveikia, iš kur tada bus aukos tiems nusikaltėliams? Bet gi buityje – ir tas pats policijos pusvadis sako – buityje pagausėjo nusikaltimų. Natūralu, buityje yra daugiau konfliktinių situacijų dabar, nes turi vieni su kitais būti bendrabūvyje, o ten kyla konfliktai, kyla debatai dėl smulkmenų, ir griebiamasi prievartos. Dėl to, kad žmogus yra visuomeninis, jį reikia apšviesti ir laikyti visuomenėje veiklų, bet nukreipti tam tikru Kūrėjo Vektoriumi. Be Dvasinių Mokytojų to pasiekti neįmanoma. O dabar aš perskaičiau, kad mokiniai, mokydamiesi nuotoliniu būdu, nesimoko. Juk jie nežino, kaip mokytis savarankiškai, o, jeigu yra mokymasis sėdint namuose ir žiūrint į kompiuterį, argi čia mokymasis, kai vaikai neįpratinti savarankiškai mąstyti. Tai štai penktokai – aš kažkur skaičiau – penktokai ėmė tyčiotis iš savo mokytojos. Ta nebeištvėrė, sako – Viskas aš su jumis negaliu daugiau dirbti! – ir atsijungė nuo tos programos. Štai čia yra mažytė mažytė smulkmenėlė, kuri vis daugiau plėsis, kaip tas pats virusas. Todėl bus apsigimimų daugiau tokiomis aplinkybėmis, kada besilaukiančios mažylio moterys, visą laiką yra strese, visą laiką – nerimas, ne šiaip nerimas dėl kažko, ką blogai yra padariusi, bet nerimas tvyro visoje visuomenėje. Ir valdžia dar daugiau griežtina priemones – baudžia žmones, kurie nesilaiko karantino. O kodėl nesilaiko? Todėl, kad žmonės trokšta išsilieti, jie trokšta būti tam tikroje bendroje grupėje. Ir pabandyk tada juos išlaikyti. Štai jau Amerikoje kalba – bus maištai gatvėse – prievarta. Taip, tai pratrūks. Todėl pasekmės, arba aš galėčiau sakyti, kaltė tenka tiems, kurie sumanė tokias priemones – dėl neišmintingumo – bausti žmones. Jungtinėse Valstijose pastorius buvo suimtas, kadangi jis vedė pamaldas, kuriose buvo keturi šimtai susirinkusių tikinčiųjų. Policijos komisaras, kuris davė interviu CNN žurnalistams, paaiškino – ar ten preskonferencija jiems buvo surengta – jis aiškino, kaip mes daug kartų perspėjome tą bažnyčią – nesirinkite į pamaldas – bet jie nepakluso. Dabar tą pastorių suėmė. Nubaudė dviejų šimtų penkiasdešimt dolerių bauda. Amerikoje! O Lietuva, kur skurdas akis bado, baudas padidino – minimaliai – nuo penkių šimtų eurų iki pusantro tūkstančio, ir dar treji metai laisvės atėmimo. Kur yra proto ribos?!
Žodžiu, mes esame šitame Kelyje vieninteliai – urantai – nėra daugiau, net ir skaitančių Urantijos Knygą, nėra esančių Gyvajame Kelyje. Visa tai intelektualus kelias, bet jis nėra gyvas. Gyvasis Kelias – kai atveri savo Širdies vožtuvą, atrandi Kūrėją, ir vis daugiau pradedi patirti Jį savyje, ir atsiduodi Jo vedimui, kad tavo gyvenimas būtų tiesiog sulietas su Kūrėjo vedimu iš vidaus Minties Derintojo pasireiškimu kiekvieno iš mūsų prote – visame mąstyme. Štai tada mes ir tampame tikraisiais Jėzumis, tikraisiais žmonėmis, ir vis stipriau apkabiname ir žmoniją, ir tai yra vienintelė galimybė, kad nebūtų viruso pasklidimo, nes tie virpesiai, kurie sklis iš kiekvieno iš mūsų, jie bus perdaug aukšti, kad atsirastų virusui palanki terpė – palanki terpė. Virusai kyla ten, kur yra žemo energinio dažnio virpesiai. Būtent todėl įvairios epidemijos – šiltinė, maras – visuomet būna, kai prasideda kokie nors maištai, karai, stichinės nelaimės, nes žmonės tada puola į ypač žemų energinių virpesių bendrą lauką. Jie šito nežino, bet vis tiek jų būsena yra būtent žemo energinio dažnio būsena, ir tada nusilpsta imunitetas, nusilpsta organizmas, nusilpsta net mąstymas. O juk ir gydytojai, kurie patys eina be Meilės, be Kūrėjo, patys sako – optimistas greičiau pasveiksta negu pesimistas. Optimistas – tai kas yra? Tas, kuris gyvena aukštesnio energinio dažnio virpesiuose, pesimistas – žemesniuose virpesiuose.
Tai štai, mano mylimieji, apsauga yra Kūrėjas, atrastas mūsų, kiekvieno, viduje, ir veikimas mūsų ryžtingas, drąsus taip, kaip veda Kūrėjas visumos labui, ir dar Meilės motyvu – ir daugiau nieko nereikia. Toks mūsų gyvenimas – kasdien. Ir tai yra Šventė ir Palaima. Ir tada bus Brolystė. Tada nereikės bėgti, kam nors pamačius mus einantį gatve, į kitą gatvės pusę bijant – o gal mes galime jį apkrėsti kažkuo. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal