Algimanto pamokomasis žodis – O Tikrovė negali egzistuoti be Prasmės – nėra beprasmės Tikrovės. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos rajonas), 2020 06 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mes esame Gyvojoje Šventovėje vėl – Vilniuje buvome, ir tie, kurie per Skype prisijungę, buvome įvairiuose Lietuvos ir užsienio miestuose – dabar esame Utenos rajone, Pakalniuose. Susirinko čia mūsų beveik dvi dešimtys, ir dar prisijungė prie mūsų taip pat per Skype – ypač gerai girdisi Vilius iš Australijos, atrodo, kad jisai tarp mūsų yra.
Prasmingas panaudojimas tų pasiektų materialios civilizacijos nuostabių laimėjimų iš tikrųjų tai yra mums suteikta Kūrėjo energinė dovana. Ją reikia prasmingai taikyti visumos Šviesos gerovei. Tai yra tas ryšys absoliučia dauguma panaudojamas savanaudiškų interesų-siekių labui. Tai nėra geras būdas, bet kaip gali būti kitaip, kada nėra dvasinių mokytojų. Juk prasmingai gyventi – tai reikia dvasinių mokytojų, kad jie parodytų Prasmės vertę. Jeigu jūs išeisite į gatvę ir paklausite žmonių, kas yra Prasmė, retas, kuris tą paaiškins. Iš esmės tai nepaaiškins niekas – tikrosios Prasmės.
Tikroji Prasmė – tai būti gyvajame ryšyje su Kūrėju – Prasmės Šaltiniu – nes Jis yra Tikrovės Šaltinis. O Tikrovė negali egzistuoti be Prasmės – nėra beprasmės Tikrovės. Tai jeigu mes patys kuriame gyvenimą – prasmingą – tai, reiškia, mes turime būti su Prasmės Šaltiniu gyvame ryšyje. Mes turime būti – Širdyje – toje gyvojoje jungtyje, kuri leidžia mums patirti Meilės Galią virpesiais – iš Kūrėjo – savo viduje, ir ta Prasmė tada pasireiškia mūsų darbais. Mes suprantame Prasmę kaip tų vertingų darbų – visų Šviesos labui – pasireiškimą, prieš tai mums priėmus atitinkamą sprendimą, ir tą sprendimą pradėjus įgyvendinti, ir ne bet kaip įgyvendinti, bet taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus, nes juk Jis, būdamas Prasmės Šaltinis, žino, kokia yra prasmė mūsų kiekvieno išmintingam sprendimui ir jo įgyvendinimui visumos labui. Todėl prasmingas veiksmas, prasmingas gyvenimas yra skirtas visos kūrinijos gerovei – visos kūrinijos – Žmonija yra tiktai mažas aguonos grūdelis! Reikia pakelti žvilgsnį iš savęs į Kūrėją, esantį mūsų viduje, ir aprėpti visą kūriniją – aprėpti dvasiniu žvilgsniu ir žinojimu!
Įsivaizduokite, kada mes skaitome tokius nuostabius apreiškimų šaltinius – kaip Urantijos Knygą, Jėzaus Kristaus apreiškimų knygą – Kalbu Jums Vėl – Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymų knygas – AKIMIRKOS AMŽINYBĖ, IR GYVOJI TYLA, ir tuoj mes turėsime knygą – trečią – Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymų – ji vadinsis – MEILĖS GALIA – visuose šituose apreiškimuose, o ypač smulkiame, išsamiame, ir vientisame apreiškime – Urantijos Knyga – jūs pamatysite, kad yra daugybė kategorijų įvairių dvasinių asmenybių – daugybė kategorijų. Kiekviena kategorija yra sukuriama arba jos nariais gali tapti, pasiekę Rojų, atitinkamos kategorijos dalyviais. Visa tai sumanyta, kad visa kūrinija turėtų atitinkamus segmentus, kur būtų puikiai paruošti Kūrėjo sūnūs ir dukros atlikti atitinkamus darbus – prasmingus darbus – visos dvasinės Šeimos labui.
Sakykime, mes kalbame apie angelus. Žmogus žino tokį dvasinį statusą – angelas – bet žmogus – be šitų apreiškimų – jis nesupranta, kas yra angelas, o juk angelų yra tiek arti – šalia – mūsų, tiek ir labai toli nuo mūsų – įvairių kategorijų – atitinkam darbui atlikti – ir yra tos kategorijos. Šalia mūsų veikia Vietinės Visatos angelai, Tai – Serafimai, Sanobimai, mūsų, sakykime, angelai – angelai-saugotojai, angelai-sargybiniai, angelai-sargai, bet yra aukštesnės kategorijos angelai, jau tie pavadinimai mums sunkiai įsimenami. Ir, sakykime, yra tokie angelai kaip Sekonafimai, Tertiafimai, Omniafimai, pagal atitinkamas funkcijas, kurias jie atlieka Supervisatoje. Jeigu Serafimai veikia vienoje šimtatūkstantojoje dalyje mums matomo – pakėlus akis – dangaus skliauto, tai būtent Sekonafimai, ir Tertiafimai, ir Omniafimai veikia viso šito dangaus skliauto apimtyje. Jų energinis užtaisas yra daug galingesnis negu Serafimų, todėl jie gali atlikti prasmingus darbus didesnio darinio apimtimi, ir jie keliauja didesnius atstumus – jiems reikalingas energijos pakrovimas. Kaip ir dabar yra elektromobiliai arba benzinu ar dyzeliniu kuru varomi varikliai – reikia pasipildyti, kada išnaudojamos kuro atsargos. Taip ir angelai turi pasipildyti tas atsargas iš energinių grandinių, atlikdami Gėrio prasmingus darbus visumos labui jie išeikvoja energiją, bet vis tiek tie angelai – aukštesnio statuso – jie sugeba galinga savo Meilės galia apimti didesnius erdvės kosminius sluoksnius, klodus, o žengiant dar toliau iki Centrinės – Dieviškosios Havonos – Visatos, Rojaus – Paties Kūrėjo Buveinės, ir mūsų Likimo – ten veikia supernafimai – dar galingesni angelai!
Tai štai, kada mes palyginame tuos mus saugančius angelus, mes suprantame, kad tai yra mažytė dalelė to darbo, kurį atlieka daug stambesniu mastu kitos kategorijos angelai. Tam jie turi kvalifikaciją, tam jie turi parengimą. O, tarp kitko, ir mūsų angelams-sargams mes tapsime nuostabiu pagalbininku – jau dabar esame nuostabūs pagalbininkai. Mūsų angelai-sargai mums modeliuoja įvairias aplinkybes, o mes, eidami pirmyn – po prisikėlimo – žengsime į aukštesnį laiptelį, ir mūsų angelai-sargai lydės mus, ir kada mes pasieksime Rojų – Kūrėjo Buveinę – o tą mes garantuotai pasieksime, nes turime paties Kūrėjo –Rojaus Trejybės-AŠ ESU – fragmentą – dvasią – Minties Derintojo vardu pavadintą, tai tas Vedlys ir yra garantija, su juo susiliejus dvasia ir tapus viena asmenybe, nes Minties Derintojas yra ikiasmenis, o iš mūsų gaus asmenybę, tai jis turi tą dieviškąjį protą – patį tikriausią, dieviškąjį protą – ir štai mūsų asmenybės dieviškasis protas susilies į vieną. Tai yra garantija, kad mes pasieksime tą Likimą, ir mūsų angelai-serafimai mus lydės iki pat Rojaus. Ir štai tada jie turės galimybę tapti irgi Rojaus Užbaigtųjų Serafinių Būtybių korpuso tikruoju nariu, ir jie galės būti tuo pačiu supernafimu, tuo galinguoju angelu aukštesnio statuso dėl mūsų ryžtingo žingsnio iki pat Rojaus.
Štai mes, bendradarbiaudami, turime galimybę šitą žingsnį jau žengti šiandien šitame pasaulyje, gyvendami prasmingą gyvenimą visumos Šviesos labui, ir būtent taip, kaip mus veda Kūrėjas iš vidaus.

Kiekviename savo sprendime siekite prasmės, išmintingo sprendimo, kokį diktuoja Kūrėjas visų Gerovei, ir mūsų asmeniniam ir saugumui, ir mūsų pačių ryškesniam atsiskleidimui savo tikruoju asmeniu – savo tikrąja dvasine asmenybe. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal