Algimanto pamokomasis žodis – Atsikvošėkit, kol nevėlu! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 06 27

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, Gyvasis Gyvenimas yra nuostabiausia mums teikta, ir teikiama, Kūrėjo Evoliucija. Kada Darvinas mėgino dar prieš kelis šimtus metų aiškinti apie evoliucinį vystymąsi, kada mokslininkai pripažįsta Evoliuciją, bet nepripažįsta, kas yra aukščiau mokslo – Dievas – o mes jau žinom, kad tai yra Rojaus Trejybė-AŠ ESU – Keturi Asmenys be pradžios ir pabaigos. Bažnyčia nepripažįsta Evoliucijos, nes jie teigia, kad viskas prasidėjo nuo Dievo – sukūrė pasaulį per šešias dienas, septintą dieną Dievas ilsėjosi, mat pavargo, tai nuo to ir liko išeiginės kartą per savaitę. Ir viena, ir kita – neteisingos nuostatos – yra ir Evoliucija, ir Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Būtent Jis ir sumanė Evoliuciją, bet sumanė mūsų labui, kad mes artėtume link Kūrėjo evoliuciškai žengdami nuo žemesnio supratimo prie aukštesnio, nuo paprastesnio prie sudėtingesnio. Tokia yra mokykla, tokia yra gyvenimo pakopa pradedant darbą, kai nėra patyrimo – yra žinių, bet kaip tas žinias pritaikyt praktikoje, nėra pasitikėjimo. Štai ir yra vis aukštesni laipteliai, kol galų gale ateina tas amžius, kurį žmogus vadina – pensija ir senatvė. Klaida žmogaus – graduot visus į atskirus segmentus. Jie graduoja ir Evoliuciją, dėl to tas sugradavimas atstumia religiją, pasilieka tik mokslą, kita pusė – atstumia mokslą, pasilieka tik religiją, o kiti graduoja pagal amžių – tai pilnamečiai, tai nepilnamečiai, tai jauni, tai jau nebe jauni, tai jau seni, jau nebereikalingi – o, kad jie žinotų tą Šviesą, kurią Kūrėjas jiems yra suteikęs, net savo viduje patalpinęs Savo Dvasią, kuri yra pirmiausia amžina. Tai mūsų asmenybė ir Kūrėjo fragmentas. Mes turim galimybę dar šitame pasaulyje susiliet – mūsų amžinoji dvasia gali susiliet su pačiu Kūrėju. Įsivaizduokit, su Jo Dvasia – Kūrėjo Dvasia – mes galim susiliet! Tai yra Amžinybės Šaltinis – Kūrėjas – suteikia Savo Dalelę, ir mes su ja susiliejam! Visą mes gaunam Išmintį iš Kūrėjo, tada per tą Dvasią, kuri dabar tiktai per pasąmonę mums teikia Išmintį. Mes atrandam įvairius dėsnius, bet atrandam dėl to, kad Kūrėjas per Savo Dvasią suteikė mums tą žinių proveržį, o mes manom, kad čia Niutonas atrado dėsnius, arba Einšteinas santykinumo teoriją. Mylimieji, čia yra išsigalvojimas iš puikybės! Kūrėjas tiesiog leidžia mums per Savąją Dvasią labiau pažint šitą pradinį pasaulį, kuriame neturi būt gradavimo pagal amžiaus grupes. Mūsų asmenybė yra pačio mažiausio laiptelio evoliucinių kopėčių pačio žemiausio laiptelio pačiame pradiniame taške, todėl mes turime gimt iš materialių motinos įsčių, kaip tas pavidalas, bet mes juk turim ne pavidalą atskleist, o kas yra šitame pavidale – tai yra asmenybė! Kol pavidalas auga, jis auga ne tėvų dėka, jūs negalit sustabdyt materialaus kūno augimo, kad ir kaip jį užklotumėt, patalpintumėt į rūsį, vis tiek jisai augs, kad ir kiek norėtų kažkas sustabdyt tą augimą, vis tiek kūnas augs. Reiškia, ne nuo žmogaus priklauso tas net ir fizinio kūno augimas. Tačiau asmenybės, tos, kuri yra šitame kūne, Gyvojo Turinio atskleidimas – tai yra visų Kūrėjo Charakterio Amžinųjų Savybių atskleidimas – priklauso nuo žemiškųjų tėvų – kuo pripildys tą mažylį nuo pat įsčių, nuo pat gyvybės užmezgimo, nuo vyro ir moters sueities, toks bus ir tas Turinys – Gyvasis Turinys! O kūnas augs – augs – ir jisai pasieks paauglystę, pasieks jaunystę, brandą, pasieks tą akimirką, kada šita Energija iš Kūrėjo gaunama, ji bus jau iš esmės išeikvota, bet išeikvota tam, kad daugiau šitame pasaulyje ir nėra reikalo čia užtrukt – yra daugybė milijardų pasaulių, kuriuose vyksta evoliucinis mūsų atskleidimas, kaip asmenybės, aukštesnių laiptelių aplinkoje. Todėl mes, būdami amžini, kalbam apie senatvę! Atsikvošėkit, mylimieji psichiatrai, psichologai, daktarai, visa Pasaulinė Sveikatos Organizacija, nustokit segreguot žmones pagal amžių – vyresnieji turi būti izoliuoti! Nustokit kurt vakcinas, kurių sukurt negalima! Visos vakcinos kuriamos praeities kažkokio štamo pagrindu – virusai būna kitokie! Virusai kyla dėl jūsų apgavystės! dėl savanaudiško gyvenimo! dėl žemų virpesių, kurie jūsų viduje yra! Koks jūsų turinys, tokie yra virusai – tokios ligos! Jūs pilni apgavysčių gyvenat dviveidišką gyvenimą – štai dėl ko yra virusai! Štai dėl ko yra sugalvota ir pandemija, kurios nėra iš tikrųjų, bet jūs vardan pinigų, vardan valdžios visą šitą žmoniją parklupdėt ant kelių! Paklupdėt dėl to, kad žmonija bijo! Ir jie mano, kad tai, ką jūs sakot, yra tiesa, nes gi jūs esat pseudodaktarai – šundaktariai! Jums reikia būt gydytoju, kuris ateina su Meile, su Kūrėju, ir ligoninėj pradeda dieną Kūrėjo pagarbinimu – ir kas rytelį – ir tada įsijungia ir ligoniai, kol jie dar serga dabar, bet bus kartos be jokių ligų, bet jos bus atradusios Kūrėją savo viduje, ir savo Širdimi gyvens!
Žmonės dabar ieško, kaip išeit iš šitos padėties – ieško išeities po šito karūnos viruso, paskleisto iš beprotiškų galvų – prezidentų galvų – karantino, įvairių būdų ieško, bet jie visi veda į aklavietę – ir ekonomiką, ir politiką, visuomeninį gyvenimą. Be Kūrėjo degradavimas vyksta nesustabdomai, ir jis vyksta kas akimirką! Žmonės net nežino, kad reikia dėt pastangas Evoliuciniame Procese – jų kiekvieno asmenines pastangas.
Dabar Lietuva sugalvojo, kad galima mokyklos nebelankyt nuo rugsėjo pirmosios – namuose galima suteikt išsimokymą. Tie, kurie norės, galės samdyt mokytojus. Bepročiai priima tą kažkokį pseudoįstatymą! Kaip galima ugdyt žmogaus charakterį kolektyve, jeigu tu esi vienas – kaip karantine – ir mokaisi? Tu gali išdresiruot šunį – jis mokės pratimus, bet jis suėjęs su kitais šunimis, nemokės bendraut su kitais šunimis. Net kinologų klubuose yra programos socializuot šunis, kad jie galėtų mokėt bendraut su kitais. Tai jūs, bepročiai politikai, iš pradžių nueikit pasimokyt, kaip šunis dresiruoja, kad jie būtų socializuojami, tada išmokit socializuot vaikus mokykloje! O dabar jūs juos norit izoliuot! Tai yra nusikaltimas prieš Kūrėją! Kūrėjas sukūrė mus, kaip žemiausius evoliucinius Savo vaikus – visuomeniškus. Mes turime vystytis tik visuomenėje – ir Brolystėje – visoje planetoje, visoje žmonijoje – be jokių politinių sienų, be jokių valstybių, su dvasingiausiais žmonėmis, kurie yra politiniai vedliai.
Taip kad, mano mylimieji, tą, ką aš jums sakau, aš sakau kaip Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Ambasadorius. Aš gaunu Mokymus iš Kūrėjo, žinau jų prasmę, ir aš žinau, kas laukia žmonijos! Aš jus įspėju – laukia kartus likimas šitame pasaulyje – labai kartus! Dabar jau vis daugiau atsiskleidžia tos užmačios – labai piktos užmačios. Atsikvošėkit – kol nevėlu! Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal