Algimanto pamokomasis žodis – Pamąstykite apie tai, ką girdėjote – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2020 06 28

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, esam Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvojoje Šventovėje, esam lietuviškame mieste – Kaune. Kada aš iš Kauno atvažiuoju į Vilnių, pasikeičia virpesiai – Kaune jie yra aukštesnio energinio dažnio, Vilniuje yra žemesnio, nes tai yra per daug susitelkę žmonės į save, į savo interesus, nes turi daugiau galimybių daryt poveikį kitiems, siekdami karjeros, politinių postų, o taip pat užimdami postus, jau siekdami viešpataut kitų atžvilgiu, kurdami įstatymų projektus, įsakymų vyriausybei projektus – kada jie priimami, tada mėginama juos įgyvendint. Ir štai iš Vilniaus ateina paties žemiausio energinio dažnio virpesiai, nes ten yra patys didžiausi zombiai – zombiai – tai ta prasme, nemąstanti masė – kaip jiems pasako, taip jie ir paklūsta, nors kvailystė būna sakoma ir įstatyme, ir įsakyme – jie paklūsta tam. Karantino pasakė laikytis – visi laikosi, nors, tai yra apgaulė, ką sumanė Lietuvos valdžia – apgaulė dėl to, kad tai yra sveikųjų atskyrimas vienų nuo kitų – sveikųjų. Kada jūs matėt, kad karantine būtų sveiki?
Žodžiu, mano mylimieji, Kaune šito tokio energinių – žemų energinių virpesių Lauko nėra. Kas labiau jaučia virpesius, tas iškart patiria skirtumą. Nuvažiavus dar toliau nuo didesnių miestų, patirsite dar aukštesnio energinio dažnio virpesius, nes bus daugiau ramybės. Kuo aukštesnio energinio dažnio virpesiai, tuo yra daugiau ramybės viduje – Širdyje. Štai dėl to yra tikroji ir mūsų iš Kūrėjo gaunama virpesiais Meilė pačių aukščiausio energinio dažnio virpesių patyrimu mūsų viduje. Nieko nėra aukščiau negu išliet save iš Meilės Kūrėjui, garbinant Rojaus Trejybę-AŠ ESU – Keturių Asmenybių Kūrėją Absoliučioje Dvasinėje Vienovėje – tada ir mes su Kūrėju susiliejame tais virpesiais, tampame Viena Dvasioje. Niekas negali tarp mūsų įsiterpt – joks materialus ritualas, joks daiktas – mūsų Širdis tampa gyva Kūrėjo Pulsacija mūsų pačių viduje, nes mes geriam tą Gyvąjį Kūrėjo Meilės Vandenį, ir mes pajuntame dvasine asmenybe – Pakylėjimą, Palaimą, Ramybę. Šito mes negalime apibūdinti paprastais žodžiais. Ir štai, kada žmonės dėvi tuos antsnukius, kada jie yra atskiriami – prievarta atskiriami – policija, juk, tai yra prievartos aparatas – štai va, tokioj kunkuliuojančioj, pilnoje purvo energinių, žemų dažnių virpesių erdvėje tuos zombiuotus protus – tuos zombiuotus, nemąstančius Kūrėjo Įžvalga, ir su Kūrėjo Meile – aklus ir kurčius dvasine išraiška mūsų brolius ir seses, labai lengva apgavinėt, labai lengva jais manipuliuot.
Štai, pavyzdžiui, Amerikoj vyksta tiesiog akivaizdi prievarta – prievarta – manipuliuojant taip pat zombiuotu protu. Visos tos protesto demonstracijos yra organizuotos ne pačių negrų, tai yra organizatoriai tie baltieji, dėl to jie nematomi. Bet paskiau nusamdo tokius zombiuotus, kuriuos užvelka ne tik antsnukiais, bet juodomis kaukėmis, kaip nusikaltėlių, apiplėšusių banką, kad nematytų jų veidų. Jie visi, kaip teroristai-musulmonai apsirengę – juodai nuo kojų iki galvos – gerai treniruoti, bet jie zombiuoti savo mąstymu – štai jie daužo vitrinas, grobia, ir kitus provokuoja. Kada suėmė čia sukurstytus – sukurstytus tokioms pagramoms, tiems siaubimams gatvėje, kada suėmė dvidešimt žmonių viename Jungtinių Valstijų mieste prieš keletą dienų, tarp jų nebuvo nė vieno juodaodžio, nė vieno negro – visi baltieji. Žodžiu, kaip nemąstanti, zombiuota minia yra panaudojama toms matomoms protesto eisenoms! O tie, kurie paskiau mėgina išprovokuot prievartą, kad sukeltų chaosą – mėto įvairius padegamuosius skysčius į policijos mašinas, sukelia gaisrą – iškart pasipiktinimas tada užlieja vis daugiau žmonių impulsyviai, ir prasideda susirėmimai tarp policijos ir tų demonstrantų, ir kurie buvo taikūs. Štai kada priartėjo perdaug arti Baltųjų Rūmų prievarta, jau buvo parodyta policijos įsikišimo jėga – buvo suiminėjami žmonės. Bet šito neužtenka, turi būt ir toliau rodoma prezidento, merų, gubernatorių aktyvi jiems suteikta vadovavimo galia užtikrint visuomenės saugumą, kada prievarta jau naikinamas kitų turtas – naikinamas – ir provokuojama nusikalstama veika – vagystė, grobimas, naikinimas parduotuvių. Žodžiu, tam ir yra policija, bet ji visa nusišalino, kodėl? – todėl, kad sukurstė ne juodieji visą šitą istoriją, o tie, kurie turi postus valdžioje – baltukai – ne baltieji, bet jie yra baltukai. Tai štai jie ir sukurstė visą šitą maištą prieš dabartinę Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento Trampo valdymo sistemą, o taip pat ir dėl to, kad žmonės gyventų baimėje, pasimetime, kad juos galima taip pat būtų stipriau veikt – stipriau veikt štai, išprovokavus naują psichozę su nauja, su naujo viruso pandemija, o tada apimant visą pasaulį vakcinomis, nuo kurių žmonėms mirties grėsmė iškyla, ypač vaikams. Įsivaizduokite, jeigu po Geitso vakcinų, beveik pusė milijono vaikų Indijoje buvo paralyžiuoti – nuo poliomielito vakcina – ir tokia šalutinė pasekmė. Ir tas Microsoft visų tų programų kurstytojas, sumanytojas tam tikra prasme, jis drįsta savo pateikt sampratas, kad žmonijoj per daug žmonių, reikia palikt apie milijardą tiktai. Hitleris neturėjo tokios milžiniškos išskirtinumo teorijos, nors jis ėjo pagal arijų kraujo sampratas, išsigalvotas jo paties, bet jis nekalbėjo, kad palikt žmonijoje vieną milijardą – ir jis pripažįstamas karo nusikaltėliu. Tas pats ir Geitsas – jisai yra nusikaltėlis prieš žmoniją! Ir štai, kad ta žmonija neteistų jo, jisai sukursto chaosą, kartu su rokfeleriais, su morganais, su jų klanais, kurie valdo Pasaulinės Sveikatos Organizaciją – Pasaulinės Sveikatos Organizacija įsteigta 1948-ais metais Rokfelerių giminės – visi tie klanai piniguose, turtuose besitaškantys, jie nori valdyt pasaulį. Jiems neužtenka turtų, jie nori turėt visagalybę šitoje pasaulio apimtyje, bet jiems sukontroliuot aštuonis milijardus perdaug sunku, ir per daug pastangų reikėtų – čia tiek vakcinų! – o dabar vienas milijardas, va, čia mes jau būsime pseudoviešpačiai! Ir žmonija, kada yra veikiama, kaip zombiai – apimta baimės – jie negali mąstyt, jie mato – visi su antsnukiais vaikšto – ir tiki, kad tai yra reikalinga priemonė, o kad tas iškvepiamas anglies dvideginis ir įvairios bacilos, bakterijos čia po šituo antsnukiu aukštesnėj temperatūroj turi terpę dar labiau daugintis – jie nemąsto – ir paskiau vėl atgal įkvepia viską. Žodžiu, pamaitina deguonimi bakterijas ir paskiau vėl įtraukia nuo to paties antsnukio, nors sako – čia yra tik kelioms valandoms tie vienkartiniai.
Mylimieji, jus mulkina – jus mulkina Veryga, jus mulkina Skvernelis – ir jūs tikit tuo. Jūs tikit tais apgavikais, kurie visą laiką prižada, kad jie tarnaus Tautai, bet jie netarnauja Tautai – jie valdo komandomis ir įsakymais. Tai čia kariuomenės principas – valdyt įsakymais ir nurodymais! O Tauta – tai yra Suverenas – jis yra Šeimininkas – jis įpareigoja užtikrint šitai Tautai Gerbūvį – ir Suverenas turi pasakyt, ką jie turi daryt, ne jie pasakyt Suverenui – o dabar viskas atvirkščiai, apversta aukštyn kojom!
Štai, mano mylimieji, vis stipriau jūs pamatysite pasekmes tų apgavysčių. Lietuvoj artėja rinkimai – pamatysite, kad jie vėl paplonins liežuvį, ir ieškos jūsų balso, žadėdami viską – kalnus. Bet negali gyvulinis protas būt nuoširdus, jis yra dviveidis, jis visuomet bijo – bijo – net ir tose pačiose valdžios struktūrose jie bijo vienas kito – jie bijo partijoj pasakyt tiesą. O partijos išvis nereikalingos – tai yra gaujos, turinčios grobuoniškų instinktų ir interesų – kaip užvaldyt kuo daugiau turtų. Iš kur yra ta korupcija? – dėl to, kad yra susiskaidymas, nėra Kūrėjo Širdyje. Bažnyčia nemoko atrast Kūrėją savo viduje, reiškia, bažnyčia neatlieka savo vaidmens.
Mes turim Gyvąją Šventovę – mes ateinam, atveriam Širdį, ir mes jaučiam, kokia yra vidinė būsena. Mes nemeluojam, ir mums nereikia prisiekt – mes nemeluojam – mes negalim meluot – mes nežadam to, ko mes negalim padaryt. O pseudopolitikai negali nemeluot – jie nemoka nemeluot – jie vien tik meluoja. Ir po naujų rinkimų jūs pamatysite, kad parlamente bus dar blogesni negu yra šiandien. O šiais dabartiniais pseudopolitikais, ar jūs esate patenkinti, ar jie jums sukūrė Gerbūvį, kokį žadėjo sukurt? Tada po kelerių mėnesių pamatysite, kaip pablogėjo jūsų padėtis, palyginus su šia akimirka – tokia yra degradacija. O Evoliucija, žengimas į Šviesą, įmanomas tiktai atradus Kūrėją savo viduje, kuris yra Evoliucijos Autorius ir Režisierius, Evoliucijos Šaltinis – Kūrėjas – Tėvas ir Motina – visai kūrinijai! Mūsų planeta yra mažytis aguonos grūdelis toje kūrinijoje. Pakelkit į dangų akis, ypač vaiskią naktį, pamatysite, kiek žvaigždžių – tai yra spindintys saulių mirijadai. Bet mes nematom tų planetų, kuriose vyksta veikla, vykdant Kūrėjo Valią iš Meilės ir visumos Gerovei. O ta veikla yra daug galingesnė negu matomų, spindinčių saulių-žvaigždžių šviesa – jie vykdo Kūrėjo Valią iš Meilės. Tai yra tie gyvi Šviesos aukščiausio dažnio energiniai virpesiai, ir juose, atradus Kūrėją savo viduje, neįmanoma meluot – neįmanoma. Ir tada nereikalinga jokių biblijų, tiesiog gyveni, kaip veda Kūrėjas iš vidaus, ir tada tu užtikrini Gerovę visuomenei – tu supranti iš Meilės, ko stinga tai visuomenei ir kaip įgyvendint būtent tą siekį, kad visuomenei būtų Gerbūvis. Ir tada bus keliai sutvarkyti, namai stovės kiekvienam, ne tokie daugiaaukščiai, kur vienas ant kito, kaip ant galvos užlipę butai, ir ta energija – žemo dažnio energija – pasklinda po butus, dėl to jie vienas kito nepažįsta, bijo – bet tie bus namai – vienaaukščiai-dviaukščiai – gamtoje. Visi tie miestai – per dideli, jie turi atlikt savo reikalingą funkciją, atitinkamoj teritorijoj vadovaut, ir tiek, ne daugiau, o visa veikla turi būt va, tam gamtos lygmenyje. Todėl ir žemė privatizuota neteisėtai, kadangi jie sugalvojo tokius įstatymus. Kaip galima privatizuot tai, kas tau nepriklauso? – planeta yra Kūrėjo – ne tu ją pagaminai, kad galėtum sakyt – čia mano, aš dabar galiu parduot tau. Ne, mielieji, planeta yra visiems! Štai dėl ko nuo dvasinio nušvitimo subyrės visos valstybinės sienos. Aišku, tai bus negreit, nes nėra tų Šviesos Vedlių, kuriuos aš ruošiu, kaip Dvasinius Mokytojus, kad jie aiškintų esminius dalykus – kaip atrast Kūrėją savo viduje – ir štai tada bus tie ir politikai, kurie niekada nemeluos, kurie iš tikrųjų bendradarbiaudami su Kūrėju kurs Gėrį, net ne tarnaus tam Suverenui, bet kurs Gėrį. Tai visai kita kokybė! Ir jie tą Gėrį kurs drauge su Kūrėju, kaip iš visuomenės gavę pasitikėjimą dvasiniai broliai ir sesės, ir ta visa visuomenė bus tarpusavyje Brolystėje – dvasiniai broliai ir sesės. Tokia yra Kūrėjo evoliucinė sumanyta mūsų visų Gyvenimo Tėkmė ne tik šitame pasaulyje, bet ir kituose, labiau suvokiant, patiriant, pažįstant Patį Kūrėją – visų Tėvą ir Motiną – ir tą pačią kūriniją.
Štai, mano mylimieji, pamąstykite tai, ką girdėjote. Visa tai aš sakau iš Meilės jūsų pačių labui, visų Gerovei, ne tiktai Lietuvos – visos mūsų planetos. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal