Algimanto pamokomasis žodis – Dabartinė politiškai organizuota pseudopandemija ir falsifikavimo politika – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 10 31

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Esame Gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU Šventovėje – vienintelėje pasaulyje tokioje Šventovėje. Čia yra faktas, ne tiesiog mėginimas sakyt – štai jinai yra vienintelė – kad kiti pasakytų – oi, daug yra šventovių. Yra, bet Gyvosios Šventovės be mūsų, nėra niekur. O ką reiškia – Gyvoji? Gyvoji – tai jinai pulsuoja atverta dvasine asmenybe, kuri jau pabudusi yra. Dabar įsivaizduokite – aštuoni milijardai asmenybių šitame pasaulyje materialia, išorine išraiška – tai matomi mirtingieji, tačiau dvasioje pabudusių, deja, yra saujelė tiktai – saujelė urantų – čia, Lietuvoje, ir kai kuriuose kituose kontinentuose, šalyse. Aišku, bundančių, ieškančių yra daugiau, bet nėra nė vieno ne uranto, atradusio Kūrėją Keturiuose Asmenyse ir garbinančių Kūrėją, ir tuo pačiu palaikančių kolektyvinę gyvąją komuniją.
Pažiūrėkite, kas vyksta šiandien aplinkui – žmonės – sunerimę, pilni baimės, pasimetę – o jeigu jie būtų atradę Kūrėją viduje, jie būtų Palaimoje, Ramybėje, ir kurtų, kaip Bendrakūrėjai su pačiu Kūrėju, Gerovę visiems. Dabar, esantys valdžioje, nesvarbu kokioje valdžioje – kompanijos, kokios nors partijos, šalies, ar įvairių tarptautinių organizacijų – visi jie mąsto apie savus interesus. Jie nemąsto apie Gerovę visumai, nes nė vienas iš jų nėra atradęs Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – savo viduje – savo viduje – savo dvasinės asmenybės Išmintimi, panaudojant tas pačias materialias smegenis, kokias turi dabartinis mūsų materialus pavidalas, kaip valdymo punktą, kurį dvasinė asmenybė panaudoja ir garbinimui su Kūrėju – drauge su Kūrėju garbinant Patį Kūrėją, ir veikimui visumos Gerovei taip, kaip veda Kūrėjas. Tai kodėl visur valdžioje yra savanaudžiai, kodėl visų institucijų vadovai yra savanaudžiai – skriaudžia savo pavaldinius, kodėl prisitaikėliai pakyla karjeros laiptais, užima aukštesnes pareigas, uždirba didesnius atlyginimus? Štai, kad galėčiau atsakyt į šitą klausimą, aš turiu jus sugražinti į 200 000 metų praeitį, ir dar toliau nuo tos 200 000 metų praeities, į dar tolimesnę 300 000 metų praeitį nuo tos 200 000 metų akimirkos – tai yra, į pusės milijono metų praeitį. Štai tada pirmieji mūsų žmonijos tėvai – Andonas ir Fonta – dvylikamečiai dvyniai – sesuo ir brolis – pabėgo iš savo gimtosios tėvų šeimos, iš savosios genties, nes jie suprato, kad jų tarpusavio bendravimu per tuos dvylika metų, kada jau mąstė ir kalbėjo tarpusavyje suprantama kalba, kurios negalėjo suprasti nė vienas genties narys ir jų tėvai – žemiškieji tėvai – negalėjo suprasti jų minčių, teiginių – jie buvo kokybiškai pranokstantys aplinką, ir jie nusprendė pabėgt gūdžią naktį į tamsų mišką, kur pilna plėšrūnų, žvėrių. Jie žengė tą žingsnį vardan būsimosios žmonijos Gerovės! Tai jie nugalėjo baimę savyje, būdami dvylikamečiai, visų Gerovei! Jūs tik pamąstykit, kuris šiandien dvylikametis rūpinasi žmonijos Gerove? Štai nuo šito prasidėjo įregistruota šitos planetos akimirka, kada dangiškuose Archyvuose buvo užfiksuota – šitoje planetoje atsirado mirtingasis. Ir jie gavo Kūrėjo Dvasią – Andonas ir Fonta – dvylikamečiai – ir jie tada gyveno gyvenimą atsidavę Kūrėjo vedimui iš vidaus. Einant tūkstančiams metų, vis daugiau atsirandant žmonių, atvykdavo ir Dvasiniai Mokytojai iš aukštesnių pasaulių. Jie mokydavo žmones įvairių žmonėms reikalingų dalykų, bet Kūrėjas iš vidaus dar aprūpino kiekvieną to laiko žmogų Septyniomis Pagalbinėmis Proto Dvasiomis. Tai – Drąsos, Intuicijos, Žinių, Supratimo, Patarimo, Garbinimo, ir Išminties. Ir štai 300 000 metų vyko sklandus dvasinis žmonijos mokymas. Mūsų planeta – tuo metu buvusios 609 planetos priklausė Satanijos Vietinei Sistemai. Tai yra aukštesnis darinys, kuriame yra 1 000 Saulės Sistemų, o Saulės Sistemose yra planetos su mirtingaisiais. Štai ta akimirka – prieš 200 000 metų – Satanijos Sistemos Vadovas Liuciferis sumąstė maištą – neigt Tėvo egzistavimą, neigt Šaltinio ir Centro egzistavimą. Jis pripažino Sūnaus Kūrėjo, kuris daug amžių praėjus, įsikūnijo planetoje kaip Jėzus iš Nazareto – jis pripažino Sūnų Kūrėją, kaip jo Sutvėrėją, bet nepripažino kažkur esančio aukštesnio Tėvo. Ir visiems skleidė, kad Sūnūs Kūrėjai tiek šitoje Visatoje, tiek kitoje Visatoje, o Vietinių Visatų yra 700 000, manipuliuoja kitų protu, prisidengę kažkokio tariamo Kūrėjo vardu. Ir jisai sukurstė maištą prieš Kūrėją, iškėlė savo asmenybės laisvę virš Kūrėjo, ir save pasiskelbė Satanijos Dievu! Štai mūsų buvęs Dvasinis planetos Vadovas Kaligastija, vėliau tapęs tarp žmonių velnio prototipu, jis prisijungė prie šito maišto, ir taip tapo vienu pagrindiniu maišto organizatoriumi – dvasinis mokymas buvo nutrauktas, buvo įvestas karantinas. Ir įsivaizduokite, mūsų Dvasinis Vadovas Kaligastija turėjo šimtą pagalbininkų, kurie buvo atgabenti į planetą, kad padėtų dvasint žmones, šviest juos. Jie buvo patyrę materialią mirtį – prieš tai buvo gyvenę kitose planetose – ir dabar jie buvo perkelti į mūsų planetą, materializuoti. Tam buvo panaudota gyvybės plazma iš pačių geriausių tuo metu buvusių gentainių mūsų pasaulyje, ir tų gentainių, iš kurių buvo paimta gyvybės plazma – buvo pakeista DNR ir viso kūno struktūra. Štai jie tapo šitos šimtinės – materialios šimtinės – padėjėjais. Ir kada prasidėjo maištas, dalis šitų gentainių, tiksliau pasakius, tų gentainių geriausių palikuonių, taip pat prisijungė prie maišto. Ir jie gi turėjo savo šeimas, savo vis naujas kartas. Štai per 200 000 metų, kol Jėzus užbaigė maištą, kada atėjo į šitą planetą žemiškuoju pavidalu, štai tas maištas įleido tokias milžiniškas šaknis, kad tie palikuonys siautėjo šitoje planetoje, gesindami bet kokią Šviesą. Ir tie palikuonys turėjo savų palikuonių per 200 000 metų! Ir dabar, tų palikuonių palikuonys, kadangi jų yra mąstymo vektorius ne Kūrėjas, ne Kūrėjui išaukštint, bet priešingai – save įtvirtint ir valdyt kitus – todėl jų polinkis prieit prie valdžios bet kokiomis priemonėmis yra bendras, ir juos apjungia. Todėl į partiją prasimuša tie, kurių gentainiai buvo nuo Šėtono laikų – Kaligastijos tos šimtinės ir jų padėjėjų, prisijungusių prie maišto, palikuonys. Juose yra tas kraujas, genas tas, kuris nori užvaldyt pasaulį, nešt tamsą – baimės, nerimo, įvairaus pobūdžio siaubo platinimu, kad žmonės būtų mąstymu paralyžiuoti, kad jie neturėtų absoliučiai jokios laisvos valios pasireikšt. Jie nori, kad žmonės taptų zombiais! Dėl to mes dabar esam tokioje padėtyje, kai mes viduje jaučiam tie, kurie turi būtent dvasinę pabudusią asmenybę, kad visa tai organizuota – tiek pandemija, tiek įvairūs ankstesni kokie nors kariniai konfliktai, organizuotos diktatūros, arba demokratijos skleidimas, nešant mirtį kitiems – bombarduojant, šaudant, ir tuo pačiu, skleidžiant savąją ideologiją – mes rūpinamės demokratija! Tai jie Gebelso demagogiją skleidžia! Prisidengdami gražiais žodžiais iš tikrųjų eina prieš Kūrėją, eina prieš Evoliuciją! Jie neaukština Kūrėjo, kuris yra visiems Meilės Šaltinis ir apglėbia visus, jie iškelia savo interesus, ir tie interesai uždangstomi demagogiškomis frazėmis, kad mes rūpinamės jumis, mes rūpinamės jūsų sveikata, mes rūpinamės jūsų vaikais, jūs privalot paklust mūsų nurodymams, privalot paklust mūsų įstatymams! Tai yra Kūrėjo išdavystė, kuri iš tikrųjų žmones, nepabudusius dvasioje, apgauna! Tuo labiau, kad žmonės, pilni nerimo, bijo dėl savo šeimos, dėl savo paties sveikatos, ir tuo pačiu jie gi patys nėra atradę Kūrėjo, todėl jie tiki kiekvienu žodžiu, o jeigu ir netiki, jie neturi ką priešpastatyt – nėra kitų šaltinių, kurie galėtų atvert jiems platesnį požiūrį, didesnę įžvalgą. Štai dėl to aš jums ir sakau, kad šita dabartinė politiškai organizuota pseudopandemija yra tų ainių nuo Kaligastijos laikų, turinčių savo geno likučius dabartinėse kartose, todėl jie ir turi potraukį eit į valdžią. Kodėl šviesos žmonės, kurie yra rašytojai, inteligentai, kodėl jie neina į valdžią? Todėl, kad jų neprileidžia. Valdžioje turi būt patys šviesiausi žmonės, kurie veiktų ne vardan pinigų, bet vardan Visumos Gerovės taip, kaip veikia Kūrėjas – jie veiktų drauge su Kūrėju. Tai štai tie – Šėtono, Liuciferio, Kaligastijos – viso to prieš Tėvą nukreipto maišto ainių palikuoniai – jie neprileidžia tokių Šviesos žmonių. Jie nori būt valdovais, jie nori save iškelt, kaip Liuciferis pasiskelbė Satanijos Dievu – jie nori iškelt save planetos viešpačiais! Todėl net ir dabar stiprinamas režimas, įsivaizduokit, tas žodis – režimas – tai tarsi būtų koncentracijos kažkokia stovykla, kurioje būtų režimas. Tai štai, šitas karantininis režimas, kaip burtininko lazdele mostelėjus, staiga visuose kontinentuose, visose šalyse pareiškiama – padidėjo tiek sergančiųjų šita karūnos viruso liga, kiek mirštančių – iškeliaujančių iš planetos – staiga vienu mostelėjimu kažkam politiškai pasakius – skelbkit vis didesnius skaičius, bet nekalbėkit apie tai, kiek pasveiko! Aš pasižiūrėjau, kiek sergančių, kiek pasveikusių. Pasveikusių niekada niekas nemini. Visi skaičiai yra falsifikuojami, kadangi nėra kitų alternatyvių laboratorijų, kurios nustatytų ar žmogus turi tą virusą, ar ne, nes jie neleidžia jokiai alternatyviai laboratorijai dalyvaut šitame nustatymo procese, nes tada paaiškėtų jų visa falsifikavimo politika!
Taip, kad mano mylimieji, tik su Kūrėju – tik su Kūrėju – ir atsidavus Kūrėjo vedimui iš vidaus – jūs galite patirti Ramybę, jūs galite išlikti tokiu Kūrėjo atvaizdu, kokį sukūrė Pats Kūrėjas, ir nesusitapatint, net ir dabartinėmis pamišimo akimirkomis, su tais, kurie nori jus suriest į ožio ragą ir paverst zombiu, kad jūs nebeturėtumėt jokio laisvo mąstymo ir jokios laisvos valios, kurios neapriboja net Pats Kūrėjas. O šitie, neigiantys Kūrėją, išdrįsta jūsų laisvą valią apribot! Ir daugybė šalių, kurios save laiko demokratinėmis, įveda komendanto valandą! Jūs įsivaizduokit, ką tai reiškia!? Štai čia ir yra virsmas, kada ta tamsos gaivalo pasireiškimo grubėjanti galia vis labiau savo nagus išleis į jūsų kūną. Jie jus laiko, kad jūs esate jų nuosavybė, ir jie turi valdžią jus kontroliuot!
Mano mylimieji, remkitės tik į Kūrėją, atraskite Jį savo viduje, ir tada jūs gyvensite laisvą gyvenimą savyje, ir tą demonstruosite išorėje. Laisvė – tai yra pati brangiausia Kūrėjo suteikta kiekvienam asmeniui Dovana – kad jūs būtumėte laisvi su Kūrėju, ir veiktumėte Visumos Gerovei – ir aukštintumėte, šlovintumėte tik Kūrėją, ir nieko daugiau. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal